fbpx

Prepotrebni most do brežiške obvoznice bo po dolgih letih zahvaljujoč državi postal realnost!

Pogled na načrtovani most čez Savo (foto: Občina Brežice)

V brežiški občini se vrstijo pomembni infrastrukturni projekti, ki bodo izboljšali razvojne možnosti območja. Pomembno je zlasti izboljšanje prometne infrastrukture, ki so jo nakazali že obnova železnega mostu čez Savo, podpis pogodbe za obnovo železnega mostu čez Krko in povezave med njima ter zdaj še prvi koraki do novega mostu čez Savo in s tem vzhodne brežiške obvoznice.

Občino prek reke Save sicer povezujeta dva mostova, ki pa današnjim potrebam razvoja mesta ne zadoščata več. Kot so zapisali na občini, nujno potrebujejo nov most za trajno premostitev reke Save, za zagotavljanje nemotene povezave obeh bregov reke Save, za izboljšanje prometne povezave proti Mariboru oziroma Bizeljskemu, za razbremenitev mesta, za sanacijo obstoječega mostu čez Savo (Brežice–Čatež ob Savi) in za širitev mesta na vzhod.

Že leta 2008 je bil podpisan protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri graditvi vzhodne obvoznice Brežice. V letih 2012 in 2017 pa sta ministrstvo za infrastrukturo in Občina Brežice podpisala dva dodatka k protokolu. Brežiški župan Ivan Molan in takratni minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta februarja 2017 podpisala tako imenovani dodatek št. 2 k protokolu o ureditvi medsebojnih razmerij pri graditvi vzhodne obvoznice Brežice, s katerim sta potrdila dinamiko graditve 1. etape brežiške vzhodne obvoznice, ki zajema odsek od križišča Brežice–Dobova do krožišča na izvozu avtoceste na cesti Čatež ob Savi, vključno z mostom čez reko Savo. V skladu z dogovorom bi država morala začeti graditi del vzhodne obvoznice z mostom hkrati oziroma pred začetkom gradbenih del Hidroelektrarne (HE) Mokrice, ki je bila takrat načrtovana za leto 2019, pa se še ni začela.

Trasa vzhodne obvoznice

Potreba po graditvi vzhodne obvoznice je bila prepoznana že leta 2000, zato so bile ob zgraditvi avtocestnega odseka upoštevane možnosti za priključek vzhodne obvoznice na obstoječe cestno omrežje. V postopku priprave osnutka državnega prostorskega načrta za območje HE Mokrice se je izkazalo za smiselno, da se v osnutek vključi tudi trasa za obvoznico. Predvidena trasa za vzhodno obvoznico poteka na odseku od obstoječe regionalne ceste, kjer se v krožišču pri nakupovalnemu centru Intermarket naveže na načrtovano cesto Krško–Brežice, do navezave na severno krožišče avtocestnega priključka Brežice (krožišče pri Čateških toplicah) v dolžini skoraj petih kilometrov.

Novi most čez Savo naj bi bil končan do leta 2025 in tekel vse do vzhodne obvoznice (foto: Občina Brežice)

Obvoznica naj bi rešila tudi tri zunajnivojska križanja ceste in železnice v Brezini, Črncu in Bukošku, in sicer z nadvozom pri Bukošku in z nadvozom v Brezini. Po načrtih obvoznica poteka od krožišča pri Intermarketu čez nadvoz Brezina ob severni strani železnice do prečkanja potoka Bučlen, kjer je v nadaljevanju predvideno krožišče z novo navezavo regionalne ceste Bizeljsko–Čatež na obvoznico. Trasa obvoznice se za krožiščem usmeri proti jugu in z nadvozom Bukošek prečka železniško progo. Južno od prečkanja potoka Gabrnica z mostom naj bi se na križanju z Bizeljsko cesto zgradilo krožišče. Trasa se nadaljuje proti jugu (v krožišču se križa z regionalno cesto Brežice–Dobova) in v dolgem loku z mostom prečka reko Savo ter se na koncu odseka naveže na obstoječe krožišče pri Čateških toplicah.

V smeri realizacije

Graditev torej predstavlja velik infrastrukturni in finančni zalogaj, pa vendarle se je v teh dneh nekaj premaknilo. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je 31. decembra 2020 na portalu le objavila javno naročilo za inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu vzhodne obvoznice Brežice. Sicer javno naročilo za inženirske storitve ne pomeni neposredno začetka graditve, pa vendar gre za približevanje k realizaciji projekta. Na razpis se lahko podjetja prijavijo do 19. februarja, naloga izbranega izvajalca pa bo spremljanje celotnega projekta od pridobivanja dokumentacije do zaključka graditve in pridobivanja uporabnega dovoljenja. Tudi brežiški župan Ivan Molan je ob objavi naročila poudaril, da je to prvi korak k zgraditvi novega mostu čez Savo, kljub temu pa bo potrebnega še veliko truda za uresničitev projekta.

Načrtovani most bo dolg 487 metrov in bo s tem najdaljši most čez Savo. Poleg novega mostu, ki bo del novozgrajene državne ceste v skupni dolžini 1.500 metrov, bodo v tem sklopu projekta uredili še štiri avtobusna postajališča, večnamenske poti, vodovod, javno razsvetljavo, dve krožišči in poskrbeli za zaščito in prestavitev vodov, za začasno prometno ureditev in krajinsko ureditev. “V skladu z določili dodatka št. 2 k protokolu o vzhodni obvoznici iz leta 2017 bo po zgraditvi novega mostu saniran obstoječi most čez Savo in kasneje dan v upravljanje občini,” dodajo na občini. Vrednost celotnega projekta ocenjujejo na 18 milijonov evrov; večino sredstev bo morala zagotoviti država, manjši del za ureditev infrastrukture pa namerava primakniti tudi brežiška občina. Župan je izrazil upanje, da bodo most začeli graditi po načrtih in da bo končan do leta 2025.

Maruša Opeka