fbpx

Regres za upokojence – kdaj bo izplačan in koliko?

Foto: Freepik

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo letni dodatek prejemnikom pokojnine in invalidskih nadomestil izplačal skupaj z junijskimi pokojninami, to bo v sredo, 30. junija 2021. Tako kot lani bodo upokojenci tudi letos regres prejeli mesec dni prej kot v prejšnjih letih.

Regres bo prejelo 611.555 uživalcev, od tega 597.100 uživalcev pokojnin in 14.455 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Skupno bo ZPIZ izplačal 155.923.416 evrov.

Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 597.100 upokojencem v skupnem znesku 152.421.093 evrov, in sicer v naslednjih zneskih:

Letošnja novost je, da bo letni dodatek prejelo tudi 41.056 upokojencev, ki jim ZPIZ izplačuje pokojnine v sorazmernem delu, bodisi po mednarodnih pogodbah (delo drugje) ali pa so še delno zaposleni in se jim izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu.

Ti upokojenci bodo letos prejeli enoten dodatek v višini 445 evrov dodatka, ne več v sorazmernem delu kot doslej, vendar le, če v Sloveniji prejemajo oz. je njihova osnova do 525 evrov pokojnine. Če pokojnina presega ta znesek (takšnih je 37.734), pa bodo prejeli dodatek v sorazmernem delu glede na slovensko delovno dobo. Skupno bo tem upokojencem izplačano nekaj manj kot 22 milijonov evrov dodatka. (ZPIZ)

Letni dodatek bo izplačan tudi 14.455 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja, in sicer:

Navedenih 14.455 prejemnikov bo skupno prejelo 3.502.323 evrov dodatka.

Tistim pa, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Za prejemnike pokojnin iz tujine je več podatkov na voljo tukaj – ZPIZ. ZPIZ bo vse upokojence in prejemnike letnega dodatka, kot običajno, obvestil tudi z obvestilom o izplačilu junijskih pokojnin, ki ga bodo ti prejeli na domači naslov.

Zdajšnja vlada je za upokojence v dani situaciji res dobro poskrbela. Temu res ni mogoče oporekati
Tisti s pokojninami do 700 evrov so lani prejeli 600 evrov t. i. kriznega solidarnostnega dodatka zaradi epidemije covid-19. Nato je vlada za vse sprejela določilo o turističnih bonih v višini 200 evrov za odraslo osebo (in 50 evrov za mlajše od 15 let). Letos bo to še dodatnih 100 evrov za odraslo osebo in 50 evrov za mlajše. Lani je bilo tudi več uskladitev (povišanj) pokojnin, podobno bo tudi letos. Vlada je tudi zvišala najnižje pokojnine.

Letošnji dodatek je tudi višji kot lanski, tako je bilo tudi lani, pomembno pa je tudi, da je bil ta tako lani kot letos izplačan 31 dni prej kot v preteklih letih.

J. M.