Rekonstrukcija ceste v Veliki Stari vasi je že pri koncu

Foto: Jana Roštan

V sredo, 19. oktobra 2022, se je pričela rekonstrukcija lokalne ceste v Veliki Stari vasi, in sicer od konca naselja, mimo novega zadrževalnika Veliki potok, do odcepa za Gradišče. Gre za celotno preplastitev ceste v dolžini približno 1 km, v sklopu katere se bo uredilo tudi odvodnjavanje meteornih voda iz območja ceste v vodotok Veliki potok in izvedla rekonstrukcija mostu. Prav tako se bosta v Veliki Stari vasi dogradili avtobusni postajališči, vzpostavljen bo tudi nov prehod za pešce.

Dela so že pri koncu. S ponedeljkom, 14. novembrom, se tako pričenja že risanje robnih črt, obe postajališči, tako proti Grosupljem kot proti Polici, bosta dobili še nadstrešnico in cestno razsvetljavo, na obnovljenem mostu bodo zmontirali še ograjo.

Sara Kovač