fbpx

To so novosti za upokojence v letu 2022

Foto: Pexels

Prihodnje leto prinaša nekaj novosti za upokojence. Moški bodo v prihodnjem letu dobili občutno višjo pokojnino. V letu 2021 je bil odmerni odstotek 59,5 odstotka, v letu 2022 pa bo 61,5 odstotka. Od leta 2023 bo odmerni odstotek za 40 let delovne dobe za moške in za ženske enak in bo znašal 63,5 odstotka.

Pokojninska novela, ki se uporablja od 1. maja 2021,  je za moške skrajšala prehodno obdobje pri postopnem izenačevanju odmerne lestvice z ženskami. Na novo pa je bila določena tudi višina najnižje pokojnine, ki od 1. maja 2021 dalje znaša 279,56 evra. Prav tako je bil z novelo ZPIZ-2I na novo določen tudi znesek zagotovljene pokojnine, ki od 1. maja 2021 dalje znaša 620 evrov.

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so zapisali, da bo za moške že od 1. januarja 2023 veljal odmerni odstotek 63,5 odstotka, ki je pri ženskah že uveljavljen, s pokojninsko novelo pa se je na novo določila tudi najnižja pokojnina v višini 29,5 odstotka od najnižje pokojninske osnove, kar od 1. maja znaša 279,56 evra. Najnižja pokojnina se za nove upravičence ne bo na novo določala v vsakem letu, ampak se bo le še usklajevala tako kot druge pokojnine in se ne bo več na novo določala v vsakem koledarskem letu za nove upravičence. Na ta način ne bo več razlik med upravičenci do najnižje pokojnine, saj se je za vse upravičence ta znesek izenačil.

Splošni pogoji za starostno upokojitev v letu 2022 so tako za moškega kot žensko 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma 65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe. Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti, odvisno od pogojev ali okoliščin.

Tanja Brkić