Trenutna vlada v Savinjski regiji realizirala 31 infrastrukturnih projektov, ki presegajo vrednost 1 milijona evrov

Gradimo v Savinjski!”, je zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po navedbah ministra je trenutna vlada na področju infrastrukture v tem mandatu realizirala 31 infrastrukturnih projektov, ki so presegali vrednost 1 milijona evrov. Gre za gradnjo novih mostov, navezovalnih cest in posodabljanja železniških sistemov.

Vlada je tako poskrbela za realizacijo 31. projektov v 15 občinah in od katerih je vsak presegal vrednost 1 milijon evrov. Vlada je tako poskrbela za sanacijo plazu “Solčavsko, ureditev krožišča Soteska v Mozirju, izvedla ureditev povezovalne ceste in ukinitev AK NPr Šmartno 2. Trenutna vlada je v Braslovčah in Polzeli poskrbela za rekonstrukcijo mostu čez Savinjo in ureditev krožišča Letuš, povezovalne ceste na Polzeli ter ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2.

V občini Žalec so poskrbeli za ureditev regionalne ceste Žalec – Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, začasno ureditev križišča Črnova Arja vas in rekonstrukcijo križišča na žalski obvoznici. Občina Zreče je s trenutno vlado pridobila modernizacijo RT Cezlak – Pesek, sanacije plazu in obnove vozišča “Boharina”. V Celju je trenutna vlada poskrbela za gradnjo navezovalne ceste Ljubečna – AC priključek Celje vzhod, nadgradnjo železniške proge Zidani Most – Celje in izvedbe pasivne PHO na odseku železniške proge Celje – Maribor.

https://twitter.com/JernejVrtovec/status/1487154548124884992?s=20&t=k63_nbhU2ymd_R7We2P1oQ

V Šentjurju so s to vlado izvedli gradnjo mostu čez potok Ločica v Gorici pri Slivnici, ureditev ceste Dole – Šentjur, nadomestno gradnjo mostu čez Sevnično pri Stari Žagi, rekonstrukcijo ceste Dole- Ponikva – Loče in uredili železniško postajo z izgradnjo izven nivojskega dostopa. V Šmarju pri jelšah so pridobili križišče v kraju in ukinitev nivojskih prehodov. Občina Podčetrtek je bogatejša za sanacijo plazov “Prelasko” na cesti Prelasko – Buče – Kozje in izgradnjo kolesarske poti Golobinjek ob Sotli – Lastnič.

Celjski glasnik