Uspešno leto za mlade celjske raziskovalce

Za celjskimi mladimi raziskovalci je zelo uspešno leto. Na 57. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije minuli ponedeljek so prejeli 45 bronastih, 19 srebrnih in 12 zlatih državnih priznanj.

Od dvanajstih zlatih priznanj so prejeli štiri zlata priznanja z doseženim 1. mestom, kar je najvišji dosežek na državni ravni. Dve zlati priznanji s prvim mestom je prejela Osnovna šola Hudinja, po eno pa sta prejeli Gimnazija Celje – Center in  I. gimnazija v Celju.

Na regijskem srečanju v Celju meseca marca so celjske osnovne in srednje šole skupaj oddale 121 raziskovalnih nalog, in sicer 53 srednješolskih, 50 iz celjskih osnovnih šol in 18 iz pridruženih osnovnih šol izven Mestne občine Celje (Laško, Šentjur, Petrovče, Dobje, Vojnik, Tabor-Vransko, Frankolovo in Rimske Toplice). Na državno srečanje se je uvrstilo 76 nalog.

Celje ima pri raziskovalnem delu mladih zelo bogato tradicijo, projekt Mladi za Celje živi že 45 let in na to so izjemno ponosni. Na predstavitvah raziskovalnih nalog mladi vsako leto navdušijo s svojimi idejami, vedoželjnostjo in poglobljenim delom, ki ga vložijo v izdelavo nalog. Z raziskovanjem si širijo obzorja, spoznavajo najrazličnejša področja življenja in se učijo za prihodnost.

Mestna občina Celje se zahvaljuje vsem, ki v ta projekt vlagajo trud in skrbijo za to, da se ohranja tradicija ter mlade vedno znova spodbujajo k raziskovanju. Hvala ravnateljem, učiteljem in mentorjem, ki svojim učencem in dijakom omogočajo raziskovalno delo in jim nudijo ustrezno podporno okolje, ter komisiji projekta Mladi za Celje, ki vsako leto opravi veliko in zahtevno delo.

Raziskovalcem s celjskih osnovnih in srednjih šol Mestna občina Celje iskreno čestita.

Celjski glasnik