fbpx

V Brežicah se je predstavila mlada kandidatka za poslanko Katja Čanžar

Predstavitev kandidatke Katje Čanžar za državnozborske volitve

Kandidatka Katja Čanžar se v prepletu stremljenja k napredku občine, razpisnih priložnosti in študijskih obveznosti zadnja leta poklicno in raziskovalno največ ukvarja s turizmom, ki postaja eden od najhitreje rastočih gospodarskih sektorjev na svetu.

Pravi, da so turistične storitve pomemben steber brežiškega gospodarstva, še posebej zaradi močne zastopanosti, pomena in tradicije v kmetijstvu, ki skupaj s turističnim sektorjem predstavlja trajnostno priložnost razvoja naše destinacije. Kmetijstvo, ki številnim družinam predstavlja osnovni vir preživetja, še številnejšim pa pomembno dopolnitev osnovnega vira preživetja, je po besedah Čanžarjeve skupaj z naravnimi danostmi za zdraviliški in športni turizem pomemben gradnik brežiške ponudbe.

Katja Čanžar

Programska izhodišča:
 1. Zdravstvo
 • Odpraviti finančno podhranjenost in zagotoviti razvoj programov ter nove investicije v Splošni bolnišnici Brežice in Zdravstvenem domu Brežice.
 • Uvajanje spodbud za nadgradnjo preventivnih in presejalnih zdravstvenih programov s ciljem izboljšanja zdravja občanov.
 1. Kmetijstvo = osnova zelenega in trajnostnega turizma:
 • Poenostavitev postopkov/debirokratizacija.
 • Ureditev namakanja.
 • Oroševalni sistem kot zaščita pred spomladansko pozebo.
 • Ukrepi agromelioracij.
 • Intenzivnejši promocijski ukrepi: kupujmo in jejmo kakovostno – domače.
 1. Gospodarstvo
 • Obrtne in poslovne cone so instrument regionalnega gospodarskega razvoja.
 • Revitalizacija projekta Gospodarsko središče Feniks, ki bo namenjeno gospodarskim dejavnostim in razvoju civilnega dela letališča – vsaj realizacija sprejetih sklepov z dne 2. 3. 2016.
 1. Športni turizem
 • Z izgradnjo HE Brežice je posavski prostor pridobil nove možnosti oblikovanja dodatne ponudbe v turizmu.
 • Dostopni Vodni center Brežice je priložnost za razvoj športnega turizma.
 1. Šolstvo
 • Štiriletni program zdravstvene nege in triletni program bolničarja na ETRŠ.
 • Uvedba dualnega sistema izobraževanja (kombinacija teorije in prakse) z namenom lažjega prehoda na trg dela.
 • Sprememba sistema izobraževanja z namenom doseganja večje usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
 1. Mladi
 • Ukrepi na področju šolstva.
 • Opustitev programov aktivne politike zaposlovanja, ki ne prinašajo rezultatov.
 • Decentraliziranost državnih institucij – priložnost zaposlovanja izobraženih mladih.
 • Mladim družinam pomagati pri reševanju prvega stanovanjskega problema, in sicer pri najemu kredita znižanje glavnice kredita za 20 odstotkov ob rojstvu vsakega otroka.
 1. Starejši
 • OB beleži visok indeks staranja (140/117).
 • Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe – kakovostna oskrba na domu = razvojni izziv Slovenije.
 • Pomanjkanje in predragi domovi upokojencev:
 • novi, dostopnejši domovi;
 • preverjanje normativov in standardov ter znižanje cene oskrbnega dne.
 • Slovenija beleži najnižjo aktivnost med starejšimi (55–64) v EU. Prepoznana je potreba po programih za starejše: Starejši za starejše, Sopotnik, Večgeneracijski center Posavje – Brežice, Proračun OB 2018: sredstva za poskusno uvajanje javnega mestnega potniškega prometa, rekreacija na podeželju … → Več nacionalno koordiniranih in financiranih programov.
 1. Povišati učinkovitost črpanja EU sredstev
 • Podatkovni portal Evropske komisije, kjer so na voljo podatki o financiranju in dosežkih kohezijske politike za obdobje 2014–2020 po državah, kažejo nespodbudno mesto Slovenije (http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm). Za Slovenijo zgolj Malta in Ciper.

A. G.