fbpx

V Ivančni Gorici začeli graditi kolesarske steze

Foto: Gašper Stopar

Občina Ivančna Gorica je v prejšnjem tednu začela projekt gradnje kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna Gorica v višini 1,7 milijona evrov. V okviru projekta bo urejenih dobrih 9 kilometrov kolesarskih povezav – od tega bo polovico kolesarske povezave potekalo po kolesarski površini, ki je ločena od površin za ostale prometne načine, druga polovica pa po javnih cestah.

Prva faza trase bo zgrajena od Samostana Stična, mimo šolskega centra, preko Ivančne Gorice in Mleščevega, vse do Jurčičeve domačije na Muljavi. Izbrano izvajalsko podjetje Komunalne gradnje Grosuplje s partnerjem Mapri d.o.o. je dela začelo pri križišču Marof v smeri proti Vzgojno-izobraževalnem centru Ivančna Gorica. Rok za izvedbo izgradnje prve faze kolesarske povezave je konec novembra 2021.

Občina bo z vzpostavitvijo kolesarskih povezav bistveno prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti – predvsem za dnevne migracije, pa tudi k izboljšanju prometne varnosti in pogojev za kolesarje. Župan Dušan Strnad meni, da je cilj izgradenj kolesarskih poti po občini predvsem povezati naravne in kulturne znamenitosti ter vseh delov občine s krajem Ivančna Gorica. Župan še dodaja, da je v načrtu tudi druga faza, ki bo povezala Ivančno Gorico s Šentvidom pri Stični in Višnjo Goro.

Foto: Gašper Stopar

“Investicijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer preko Ministrstva za infrastrukturo, ki je posredniški organ za prednostno naložbo 4.4 OP EKP 2014-2020 – Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,” je dejal župan Strnad.

Sara Kovač