fbpx

V Šentjerneju podražili vrtec

Foto: Vrtec Čebelica

Šentjernejenski občinski svet se je prejšnji teden sestal na svoji drugi seji v novi sestavi, na dnevnem redu pa so imeli kar 14 točk. Poleg imenovanj so potrdili tudi nove ekonomske cene vrtca. Imenovali so tudi nove člane Sveta Osnovne šole Šentjernej, kjer bodo kmalu odločali o novem ravnatelju ali ravnateljici. Obravnavali so še občinski proračun za leto 2019, ki je trenutno v javni obravnavi.

Najprej so glasovali o potrditvi mandata članu občinskega sveta Francu Hudoklinu in ga potrdili. V tem delu je bila seja zaradi varovanja osebnih podatkov tretjih oseb, ki so določljive na podlagi vsebine gradiva, zaprta za javnost. Hkrati so občinski svetniki potrdili mandat nadomestnemu članu občinskega sveta Alojzu Hosti, ki je v občinski svet prišel zaradi nezdružljivosti županske in svetniške funkcije, nadomestil je Radka Luzarja, ki je bil imenovan za župana.

Cene vrtca višje za 6 in 8 odstotkov
Svetniki so potrdili tudi nove cene programov predšolske vzgoje v občini Šentjernej, kar pomeni, da so sprejeli sklep o podražitvi vrtca. Potrdili so predlog vrtca, ki je objavljen v nadaljevanju. To pomeni, da bodo nove ekonomske cene 509 in 378 evrov mesečno (odvisno od starostnega obdobja). Le pri ceni 10. in vsake nadaljnje ure varstva dnevno so ohranili prejšnjo ceno, to je 2,37 evra dnevno. Nove cene veljajo od 1. aprila 2019 dalje.

Cena prehrane v Vrtcu Čebelica znaša 1,50 evra dnevno. V to so všteti samo stroški živil na otroka, cena pa je ena najnižjih v primerjavi z drugimi občinami.

Gre za ekonomske cene, starši pa nato mesečno plačujejo odvisno od dohodkov (od nič do največ 77 odstotkov). Razliko do polne cene pokrijeta občina in država. Ne glede na to pa se bodo cene vrtca za starše s 1. aprilom 2019 sorazmerno podražile. Svetniki so ob tem sprejeli še sklep, po katerem mora občinska uprava pripraviti predlog olajšave za starše s stanovanjskim kreditom. Razlog za višje cene so višje plače v javnem sektorju, za kar je Šarčeva vlada decembra podpisala dogovor s sindikati javnega sektorja.

Celoten članek si oglejte na portalu moja-dolenjska.si.