fbpx

V Slovenski demokratski stranki se zavedajo velikega pomena, ki ga imajo gasilci v našem življenju

Foto: STA

Leto 2019 je za slovenske gasilce še kako jubilejno, saj obeležujemo 150-letnico ustanovitve prve požarne obrambe v Metliki in s tem tudi 150-letnico gasilstva na Slovenskem ter hkrati 70 let Gasilske zveze Slovenije in 50 let Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki.

Danes je v Sloveniji aktivnih približno 160 tisoč prostovoljnih gasilk in gasilcev in okoli 1200 poklicnih gasilcev, ki v 13 poklicnih teritorialnih gasilskih enot opravljajo javno gasilsko službo. Letošnjo leto bo za vse gasilce in gasilke še posebej pomembno in svečano, saj se je pred 150 leti v Metliki ustanovila prva požarna bramba, s čimer obeležujemo 150-letnico slovenskega gasilstva. V septembru leta 1869 se je na pobudo graščaka Josipa Savinška v Metliki na grajskem vrtu postrojilo 27 meščanov, ki so morali biti starejši od 16 let in primerno močni, da so lahko poganjali staro brizgalko pritrjeno na velikem vozu. Pred cesarsko kraljevim stotnikom in deželnim poslancem so njim bile podeljene čepice, tako se je začelo organizirano gasilstvo na slovenskih tleh. Kot je zapisano na spletni strani PGD Metlika, so prvi metliški požarni brambovci bili kočarji, trgovec, posestnik, tesarji, mesar, zidar, kovač, sedlar, krojač, klobučar, dva dimnikarja, gostilničar in krojač ter so se po narodnosti vsi imeli za Slovence ali vsaj za Kranjce.

V Slovenski demokratski stranki se zavedajo velikega pomena gasilcev v družbi in spoštujejo ter pozdravljajo njihovo, vedno znova dokazano, nesebično pomoč v času vremenskih ujm, poplav, požarov in drugih elementarnih nesreč, skratka takrat, ko jih najbolj potrebujemo. Prostovoljni gasilci opravijo veliko ur prostovoljnega dela na področju organizacijskih nalog, strokovno operativnih nalog, usposabljanj in izobraževanj, gasilskih tekmovanj in požarne preventive. Toda kljub vsemu je na področju gasilske službe in Zakona o gasilstvu še veliko neurejenih stvari.

Predloge za izboljšanje stanja v gasilstvu oblast zavrača
V SDS so se v preteklosti ne le z besedo na ustih, temveč tudi s konkretnimi zakonskimi predlogi večkrat zavzeli za izboljšanje položaja gasilcev. Naj samo omenimo, da smo v marcu 2018 pripravili novelo zakona o gasilstvu, kjer smo predlagali ureditev odnosa med prostovoljnim gasilcem in delodajalcem. Potem smo predlagali, da država zagotovi sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in da se zagotovijo sredstva za preventivne zdravstvene preglede operativnih gasilcev. To bi bila majhna vsota, ki bi jo bilo treba zagotoviti iz proračuna, a vendarle velika gesta, ki bi povedala, da država spoštuje delo gasilcev. In kot tretji sklop smo predlagali, da država prostovoljnim operativnim gasilcem zagotovi financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan izvajanja javne gasilske službe tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Naš predlog je bil ob prvem branju potrjen, kasneje pa zaradi padca Cerarjeve vlade ni dočakal končne obravnave.

Foto: STA

V Slovenski demokratski stranki so se odločili, da v novem sklicu državnega zbora ponovno predlagajo novelo zakona o gasilstvu, z bistveno istimi rešitvami, kot so jih predlagali v zakonodaji v marcu. Šarčeva vlada je pričakovano in z argumentom o nesistemskosti glasovala proti, zaradi česar naš predlog ne bo stopil v veljavo, status operativnih prostovoljnih gasilcev pa tako še naprej ostaja neurejen.

Zadovoljni pa so, da jim je po dolgih pogajanjih in usklajevanjih uspelo s sprejetjem novele zakona o voznikih, ki omogoča gasilcem vožnjo manjših vozil, katerih masa presega 3,5 tone, z izpitom kategorije B, s čimer bo zagotovljena njihova 24-urna operativna pripravljenost v primeru naravnih nesreč. Novela zakona o voznikih je bila sprejeta aprila letos.

Gasilci so sestavni del zaščitnega sistema naše države in so tisti, ki zato, da pomagajo drugim, žrtvujejo svoj čas, svoje zdravje, včasih žal tudi življenje. Vemo, da ob opravljanju tega plemenitega poslanstva tudi družine gasilk in gasilcev, ki se podajo v reševanje ob različnih nesrečah, tudi družine gasilcev trepetajo za svoje drage. V Slovenski demokratski stranki bodo vedno na strani gasilcev, saj razumejo delo in nevarnosti, s katerimi se soočajo na terenu. In bodo tudi v bodoče pripravljali zakonske predloge, s katerimi bodo omogočili dobre pogoje za delovanje tako prostovoljnih kot poklicnih gasilcev.

Ob 150-obletnici gasilstva na Slovenskem vsem gasilkam in gasilcem iskreno čestitajo! Na pomoč!

Rok Kranjc