V Trzinu znižali cene plačila vrtca

(Foto: portal-os.si)

V novembru je bila na seji trzinskega Občinskega sveta med drugim tudi razprava o cenah vrtca. Predlog občinske uprave je bil, da se cene povišajo, podražitev naj bi bila v 1. starostnem obdobju za 10,59 % v drugem pa za 8,29 %.

V okviru razprave se občinski svetnik Rado Gladek (SDS) ni strinjal s predlaganim povišanjem, med drugim je prisotne seznanil z dejstvom, da se vsem staršem niso dvignile plače tako, kot so se v javni upravi in da višanje cen ni smiselno. Predlagal je, da sklepa o zvišanju cen občinski svet ne sprejme, prisotni pa naj razmislijo, kako zmanjšati podražitev, da ne bodo starši občutili prehudega finančnega bremena. Točka je bila nato prekinjena in se je nadaljevala na decembrski seji.

V nadaljevanju razprave je bil na decembrski seji svetnikom v odločanje predstavljen amandma, ki je med drugim določal tudi:
– da starši otrok plačajo v programu I. starostnega obdobja za 5 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu
– da starši otrok plačajo v programu ll. starostnega obdobja, oddelku 3-4 in kombiniranem oddelku za 4 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.

Več na portal-os.si …