fbpx

Vlada je iz letošnjega proračuna za investicije v Podravju namenila preko 150 milijonov evrov

Maribor (Foto: Facebook)

Vlada Republike Slovenije je v letošnjem letu namenila preko 150 milijonov evrov za investicije na različnih področjih. V investicije so vključena sredstva za krepitev prometne infrastrukture, obnove bolnišničnih kapacitet, obnove in investicije v šolah in več sredstev za razvoj občin.

V letu 2021 so iz državnega proračuna imeli največ investicijskih odhodkov ravno v podravski regiji, sredstva pa so bila namenjena krepitvi prometne infrastrukture. Vlada je na področju razvoja Podravske regije v proračunu za letošnje leto zagotovila skoraj dve milijardi evrov. Med drugim je namenila 52 milijonov evrov za gradnjo drugega tira Maribor-Šentilj, 26 milijonov evrov za rekonstrukcijo železniške postaje Pragersko in 4,6 milijona evrov za nadgradnjo železniške proge v Poljčanah.

Univerza v Mariboru je prejela 10 milijonov evrov za nabavo raziskovalne opreme, Srednja šola za gostinstvo in turizem v Mariboru je prejela 3,4 milijona evrov za odpravljanje prostorskih težav, Tehnični šolski center v Mariboru pa je prejel 1,2 milijona evrov za energijsko prenovo. Celovita energijska prenova bo znižala visoke obratovalne stroške in izboljšala bivalne razmere. Skupna vrednost prenove znaša 2,6 milijona evrov in se bo končala letos.

Projekti vlade v podravski regiji temeljijo tudi na investicijah v UKC Maribor. 3,6 milijona evrov je bilo namenjenih za preselitev Oddelka za pljučne bolezni iz Pohorja na lokacijo UKC v Mariboru. 8 milijonov evrov je bilo namenjenih za ureditev prostorov za negovalno bolnišnico in 40 milijonov evrov za nadomestno novogradnjo Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor.

Skoraj 2,2 milijona evrov EU sredstev so namenili za revitalizacijo Stare steklarske delavnice in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami na Ptuju.

Po desetih letih je vlada objavila javni razpis za sofinanciranje občinskih naložb v osnovne in glasbene šole ter vrtce. Za sofinanciranje v skupni vrednosti 2.583.960,40 evra so bili izbrani trije projekti iz občin podravske statistične regije. Prvi projekt je prenova in dograditev vrtca Ormož enote Podgorci, drugi projekt je gradnja nizkoenergijskega vrtca Hoče, tretja pa je rekonstrukcija kuhinje in jedilnice Osnovne šole Makole.

Občine podravske regije so v letu 2020 prejele 15,71 milijona evrov več sredstev kot v letu 2019. Največ sredstev so prejele občine Maribor (štiri milijone), občina Slovenska Bistrica (1,2 milijona evrov) in občina Ptuj (en milijon evrov).

Sara Rančigaj