Za razvoj Posavja projekti v vrednosti šest milijonov evrov

Slika je simbolična. (Foto: iStock)

Predsednik regionalnega razvojnega sveta regije Posavje in župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak je na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje (RRAP) v Krškem v četrtek podpisal pogodbo o dogovoru za prvi poziv za razvoj regijskih projektov. Ta zajema tri razvojne projekte do leta 2020 v skupni vrednosti nekaj več kot šest milijonov evrov.

Po podatkih RRAP po pogodbi, ki so jo podpisali z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupni evropski delež pri omenjenih projektih znaša nekaj več kot štiri milijone evrov, državni nekaj manj kot 930.000 evrov, skupni občinski in delež drugih javnih sredstev pa nekaj manj kot 1,1 milijona evrov.

Prvi projekt
Debelak je navedel, da prvi regijski projekt obsega varstvo biotske raznovrstnosti in vodnih ekosistemov oz. upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov v Krakovskem gozdu. Projekt je vreden nekaj manj kot 2,5 milijona evrov. Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave, njegova partnerja pa sta Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije.

Drugi projekt
Drugi projekt v vrednosti nekaj več kot 1,4 milijona evrov je namenjen regijski mreži socialnih storitev in medgeneracijskem sodelovanju. Njegov nosilec je Občina Brežice, med drugimi partnerji sta še krška in sevniška občina.

Tretji projekt
Tretji projekt prestavlja Regijska štipendijska shema, katere nosilec je RRA Posavje, od skupne vrednosti 2,2 milijona evrov pa bo 1,7 milijona evrov evropskih sredstev, ostalo zagotavlja ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Skupna vrednost projektov je torej dobrih 6 milijonov evrov, od tega je skupni evropski delež pri omenjenih projektih 4 milijone evrov, 900 tisoč evrov je državnih, 1,1 milijona evrov pa so sredstva občin in druga javna sredstva.

Več na mojeposavje.si …