fbpx

Začenjajo prehodne arheološke raziskave na območju načrtovane ceste Krško–Brežice

Z ministrstva za okolje in prostor so občini Krško in Brežice obvestili, da decembra začnejo izvajati predhodne arheološke raziskave na območju načrtovane ceste Krško–Brežice. Potekale bodo na območju kmetijskih zemljišč ob Vrbinski cesti v smeri proti poslovni coni Vrbina do meje z občino Brežice.

Predhodne arheološke raziskave bodo, kot dodajajo na ministrstvu, na območju cestne povezave izvedene v obliki ekstenzivnega terenskega pregleda. Ta se izvaja v obliki sprehoda prek zemljišča in s pobiranjem vseh najdb na površini.

V primeru posevkov na njivah ali zatravljenih ali pogozdenih zemljišč se pregled izvede z izkopom testnih jamic v velikosti 40 x 40 x 40 cm, ki so po pregledu zasute in v primeru travnatih površin prekrite s travno rušo.

Če bodo potrebne natančnejše arheološke raziskave, bodo te opravljene šele na podlagi sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu oziroma na podlagi predhodnega soglasja lastnikov zemljišč, so še zapisali.

Moje Posavje