fbpx

Župan Moravč Balažic zaradi novih primerov okužb s covid-19 odredil stroge ukrepe

Župan Občine Moravče Milan Balažic. (Foto: STA)

Ker so se v Občini Moravče znova pojavile okužbe s korona virusom Covid-19, je župan Občine Moravče Milan Balažic za zaščito zdravja občank in občanov odredil obvezno nošenje mask v vseh zaprtih javnih prostorih, prepovedal vsakršno javno zbiranje, zaprl notranje prostore gostinskih lokalov in zaprl občino Moravče za fizične osebe.

V Občini Moravče so znova pojavile okužbe s korona virusom Covid-19, zato je župan Milan Balažic izdal odredbo za zaščito zdravja občank in občanov in sicer na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 41. in 45. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine  Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96, 7/98). Ta določa:

1. Nošenje mask je v vseh zaprtih javnih prostorih obvezno. Prav tako je obvezna uporaba razkužil za roke.

2. Prepovedano je vsakršno javno zbiranje: odpovedane so vse javne prireditve, kulturne prireditve, športna tekmovanja in treningi, občni zbori in podobno; zasebne zabave so prepovedane; odpovedane so maše in drugi cerkveni dogodki; na pogrebih je lahko prisotnih največ 15 ljudi; tržnica ostaja odprta ob upoštevanju varnostnih ukrepov in najmanj 1,5 metra razdalje med ljudmi.

3. Občina Moravče je zaprta za fizične osebe. Dovoljen je dostop po predhodni najavi in v nujnih primerih. Najavite se lahko na telefon (01) 724 71 40 ali na naslov [email protected]. Pravno svetovanje je odpovedano. Varuh pravic občanov do nadaljnjega ne deluje.

4. Notranji prostori lokalov so zaprti. Delujejo lahko le zunanje terase, kjer je treba upoštevati varno razdaljo.

Drage Moravčanke, spoštovani Moravčani, še enkrat vas prosim, da strogo upoštevate navedene ukrepe. Le tako bomo skupaj spet premagali nevarni virus in njegovo širjenje. Izvajanje odredbe bodo nadzorovali delavci Medobčinskega inšpektorata, pripadniki Civilne zaščite in policija. Odredba velja takoj in velja do 31. julija 2020.,” je še župan zaprosil občane za dosledno upoštevanje odloka.

Hana Murn