fbpx

Županja Trbovelj Jasna Gabrič protipravno izbrala direktorja Komunale

Županja Trbovelj Jasna Gabrič. (Foto: STA)

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) trboveljski županji Jasni Gabrič očita več kršitev etike in integritete javnega sektorja pri izbiri direktorja Komunale Trbovlje leta 2017.

KPK je namreč ugotovil, da je Jasna Gabrič leta 2017 takratnega predsednika nadzornega sveta trboveljske komunale v sporočilih SMS spraševala, za katerega kandidata za direktorja komunale bo glasoval. Hkrati mu je tudi sporočila, da gre podpora trboveljske občine določenemu kandidatu, so sporočili iz KPK. Z navedenimi ravnanji je po oceni KPK Gabričeva vršila politični pritisk na predsednika nadzornega sveta, člana njene svetniške skupine Lista za naše Trbovlje, da naj na glasovanju o kandidatih za direktorja javnega podjetja glasuje za določenega kandidata, s čimer je presegla svoje pristojnosti, ki jih opredeljujeta statut Občine Trbovlje in Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje.

Po mnenju KPK je Gabričeva prav tako posegla v neodvisnost delovanja in odločanja takratnega predsednika nadzornega sveta trboveljske komunale in ravnala v nasprotju s kodeksom ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, s čimer je kršila integriteto javnega sektorja in etiko. Gabričeva ni zanikala pošiljanja omenjenih sporočil SMS in je ocenila, da so bila ta sporočila s strani KPK izvzeta iz konteksta ter povsem nepravilno interpretirana. Zatrdila je tudi, da ni poskušala vplivati na izbiro direktorja Komunale Trbovlje.

Gabričeva se bo pritožila
Iz opisa zakonskih določb izhaja, da župan občine opravlja nadzor tudi nad delom javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. Povsem zakonito in legitimno torej je, da sem se informirala o delu občinskih svetnikov kot nadzornikov v Komunali Trbovlje. Moje ravnanje je torej zakonsko skladno in predvideno ter ne pomeni kršitve integritete,” je v odzivu na ugotovljene nepravilnosti zapisala Gabričeva. Od komisije je pričakovala, da odloži objavo končnih ugotovitev o njenem ravnanju do pravnomočnosti odločitve v upravnem sporu, ki ga bo sprožila.

Nekdanji nadzorniki Komunale Trbovlje so jeseni 2017 za direktorja izbrali Jožeta Pustoslemška, mu soglasno izdali sklep o imenovanju, nato pa si premislili; polovica nadzornikov je namreč začela obstruirati seje, zaradi česar s Pustoslemškom nikoli niso podpisali pogodbe o zaposlitvi. Direktor Komunale Trbovlje je bil tako Pustoslemšek le kratek čas, saj je protikandidat Milan Žnidaršič podjetje tožil in dosegel, da je sodišče v vsega nekaj dneh izničilo sklep o Pustoslemškovem imenovanju. Po menjavi nadzornikov je s sklepom novih nadzornikov Žnidaršič marca lani dobil še en mandat na čelu Komunale Trbovlje, ki jo je pred tem vodil več kot 20 let, še piše STA.

Jošt Žagar