fbpx

Povsod je lepo, a v javni upravi najlepše

Foto: iStock

Zadnjih deset let smo – kljub manjšim nihanjem v krajših vmesnih obdobjih – priča naraščanju deleža zaposlenih v javnem sektorju Slovenije. Zaposlitev v javnem sektorju, predvsem na uradniških mestih, je znana po svoji stabilnosti, varnosti in seveda donosnosti v primerjavi z zasebnim sektorjem.

Slovenija je po večini ekonomskih indikatorjev pričela zaostajati za evropsko produktivnostjo; gospodarstvo ne dohaja ekspanzije trga, za vlagatelje iz tujine pa načeloma nismo zelo zanimivi. Znani smo tudi po skromni inovativnosti, mladi umi in inovacije nam polzijo preko meja. Mnoga podjetja zapirajo svoja vrata in posledično postavljajo delavce na cesto, med tem pa število zaposlenih v javni upravi počasi, a vztrajno skozi leta narašča.

Kljub občasnim  nihanjem več zaposlitev v javnem sektorju
V Sloveniji se je delež zaposlenih na področju javne uprave povečal predvsem 1997–2007, vztrajno pa narašča do današnjega dne. Podatki statističnega urada kažejo, da se je v obdobju krize po letu 2006 povečevalo število zaposlenih v javnem sektorju, v zasebnem pa vedno bolj padalo. Zaposlenih v gospodarstvu je manj; zavod za zaposlovanje poroča o pomanjkanju različnih mojstrov (vodovodarji, ključavničarji, delavci …), povečuje pa se število uradniških in svetovalnih mest v sektorjih, podsektorjih in podobnih nivojih javnih skladov in agencij. Po podatkih ministrstva za javno upravo po številu zaposlenih prednjači ministrstvo za finance na čelu s finančno upravo.

Spodnja preglednica kaže število zaposlenih glede na sektor na dan 31. 12. 2014.  Težko je ugotoviti, koliko izmed teh že izpolnjuje pogoje za upokojitev, a kljub temu ostajajo med aktivnim delovnim prebivalstvom.

Skupaj799.958
Javni sektor230.272
        sektor država162.551
        javne družbe67.721
Zasebni sektor569.686

Vir: SURS

V javnem sektorju povprečna bruto plača za 300 evrov višja kot v zasebnem
Kljub varčevalnim ukrepom v javnem sektorju po podatkih statističnega urada povprečne plače tam ostajajo skoraj 300 evrov višje kot v zasebnem. Najvišja izplačila po podatkih državnega portala so v sektorju uprave in ostalih pripadajočih delovnih mest, v vladnih službah, javnih agencijah, skladih, v zdravstvu in na sodiščih.

Podroben seznam bruto plač si lahko pogledate na tej povezavi.

Vsaka “slovenska vas” ima svoje funkcionarje
New York ima več kot 8 milijonov prebivalcev, vodi ga en župan. Župan Londona, največjega evropskega mesta, skrbi za dobrobit nekaj več kot 7 milijonov prebivalcev. Slovenija ima dobra 2 milijona prebivalcev in 212 županov. Župan Hodoša skrbi za delovanje občine celih 340 prebivalcev. Razdrobljenosti slovenskih občin se čudijo mnogi evropski funkcionarji, ki vedo, da se združevanje in skupno delovanje lahko obrestuje v večji enotnosti in učinkovitosti.

V kolikor ste brezposelni, morda velja razmisliti o tem, da uporabite morebitne veze in poznanstva ter se potegujete za mesto v javni upravi, ko boste videli kakšnega izmed mnogih razpisov. Pa tudi če ga ne zasledite, vseeno povprašajte. Ko enkrat dobite svoj stol, polovico mize in vaš osebi fikus, veste, da ste na pravi poti. Kljub temu da se pot do upokojitve morda takrat zdi še dolga, ne skrbite – gotovo bo vsaj zelo udobna.

A. D.