fbpx

Martinova sobota: “To še spijemo, pa gremo.”

Foto: Pixabay

“To še spijemo, pa gremo,” je znana parola slovenskih praznovanj, pred razsežnostjo njenih posledic pa si zatiskamo oči. Slovenci smo po količini popitega alkohola in umrljivosti za njegovimi posledicami v samem evropskem vrhu. Povprečen mladostnik je prvič opit, še preden dopolni 13 let, alkohol v družini je pogost dejavnik nasilja in spolnih zlorab nad otroki.

Slovenci – v nasprotju z mnogimi drugimi področji – v pitju alkohola gotovo ne zaostajamo za Evropo. Nasprotno, po povprečni rabi alkohola na prebivalca smo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije na petem mestu med članicami EU, po umrljivosti zaradi posledic alkoholizma pa v samem vrhu.

Nazdravljanje. Foto: Pixabay

Nazdravljanje. Foto: Pixabay

Popijemo vedno več, s pitjem pričnejo vedno mlajši
Registrirana poraba alkohola se je v obdobju 2000–2010 v Sloveniji gibala med 10,3 in 13,5 litrov čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto. Napovedi za 2015 niso nič bolj optimistične. V teh podatkih seveda niso všteti vsi žlahtni pridelki domačih vinogradov in destilatov.

Razmerje med moškimi in ženskami v odvisnosti od alkohola je okrog 1:4, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Povprečen mladostnik v Sloveniji poroča o prvi opitosti še pred 13. letom starosti, največji del pa jih je prvič opitih pred 15. letom starosti.

Po podatkih NIJZ posameznik z rednim pitjem alkohola izgubi povprečno 12,3 let življenja.

Kje je meja med občasnim pitjem in alkoholizmom?
Posamezniki, ki dokaj redno uživajo alkohol, težko potegnejo mejo med tveganim pitjem in začetkom sindroma odvisnosti od alkohola. Po medicinskih diagnostičnih kriterijih obstaja šest znakov, med katerimi se morajo za diagnozo odvisnosti v zadnjem letu pojaviti vsaj trije:

  1. močna želja po alkoholu,
  2. težave pri obvladovanju pitja alkohola,
  3. vztrajanje pri pitju kljub škodljivim posledicam,
  4. posvečanje pitju bolj kot drugim aktivnostim in obveznostim,
  5. povečana toleranca,
  6. telesne težave ob prenehanju pitja.

Obstajajo še druge vrste pitja: manj tvegano, tvegano, škodljivo pitje in seveda abstinenca (več v povezavi).

Pijanost je akutna zastrupitev z alkoholom

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Težave s koordinacijo, zamegljena percepcija, otežen govor, spominske “luknje” in zmanjšana razsodnost so le nekateri izmed mnogih znakov opitosti, ki se pri ljudeh pojavljajo v različni meri. Ta zmanjšana razsodnost se pogosto pokaže, ko opit človek sede za volan in s tem ogroža varnost sebe in drugih. Tak človek se pogosto ne zaveda, da so njegovi refleksi oslabljeni in njegove zmožnosti vožnje veliko slabše.

V vsaki tretji hujši prometni nesreči so udeležene osebe, ki majo v krvi več alkohola, kot ga dopušča zakon (NIJZ).

Pogosto je prisotna tudi povečana čustvenost, pri nekaterih izpadi žalosti in joka, pri drugih jeze in nasilja. Telo se po takšni “pijani noči” ne regenerira zlahka, posledice se lahko čutijo tudi še nekaj dni po tem.

Starši največkrat prvi ponudijo alkohol otrokom
Pogosto in prekomerno uživanje alkohola je v Sloveniji razširjeno do te mere, da je alkohol že udomačena droga v slovenski družini. Otroci se najprej učijo po zgledu svojih staršev, od katerih je primarno odvisen razvoj otrokovega odnosa do alkohola. Prvo pokušanje alkohola se običajno zgodi kar v domačem okolju ob praznovanjih, ko jim starši z besedami “en požirek pa res ne škodi” ponudijo kozarček vina ali piva.

Foto: iStock

Foto: iStock

“Saj je ni nalašč udaril. Pijan je bil.”
Raziskave kažejo, da je 30 do 40 odstotkov moških in 27 do 34 odstotkov žensk, ki so bile nasilne do svojega partnerja, v času dogodka uživalo alkohol. Z alkoholom povezano nasilje je povezano z bolj hudimi poškodbami in je bolj kronično. Pomembno je zavedanje, da so ti podatki izraz prijavljenih in dokumentiranih dogodkov, koliko nasilja pa ostaja skritega za štirimi stenami slovenskih domov, lahko zgolj ugibamo.

Približno polovica vseh žrtev spolnih napadov poroča, da so v času napada uživale alkohol (od 30 do 79 odstotkov v različnih raziskavah). Uživanje alkohola je po navadi istočasno prisotno pri storilcu in pri žrtvi, navaja Darja Škrila z oddelka za psihiatrijo SB Maribor.

Spolni napadi pod vplivom alkohola pa so najbolj pogosti med neznanci, v lokalih, na poti domov in podobno.

Alkohol in spolne zlorabe otrok
Glede spolnih zlorab so zaključki na osnovi raziskav naslednji: če je od alkohola odvisen oče, je to dejavnik tveganja za spolno zlorabo otroka s strani družinskega člana, če je od alkohola odvisna mati, je to dejavnik tveganja za zlorabo otroka s strani zunanje osebe (mati otrokom ni sposobna nuditi varnega in negujočega okolja), še navaja Škrila.

Varno na martinovanja
V kolikor se boste napotili na praznovanje “iz mošta v vino”, razmislite o količini popitega alkohola, morebitnih posledicah in varnem načinu prevoza domov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja: Največ nesreč pod vplivom alkohola se zgodi v obdobjih različnih praznovanj, še posebej med vikendi, na cestah v naseljih in v njihovi bližini, na regionalnih in lokalnih cestah. Čas okoli martinovega je glede števila prometnih nesreč, ki se zgodijo pod vplivom alkohola, poleg decembra med najbolj problematičnimi tedni leta, zato želimo ponovno opozoriti na tveganost vožnje in uživanja alkohola, še posebej v krajih izven urbanih naselij, kjer ni zagotovljenega varnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.

Anja Dangubič