Poslanska skupina SDS sklicala nujno sejo odbora za kmetijstvo zaradi dveh perečih tem

Datum:

V poslanski skupini SDS so zaradi dveh perečih tem zahtevali sklic nujne seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prva je problematika plačil za kmetovanje na območjih, druga pa pomoč pri organizaciji Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev.  

Poslanska skupina SDS je zahtevala sklic nujne seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Menijo, da se napačni ukrepi kmetijske politike in dodatne obremenitve odražajo na različne načine in da bodo posledično kmetje začeli opuščati kmetovanje. V drugi zadevi pa so izpostavili finančno pomoč in podporo pri izvedbi Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, za katerega menijo, da je glede na status Slovenije v čebelarskem svetu kandidatura skoraj obveza ter da je to idealna priložnost za promocijo Slovenske čebelarske akademije, kranjske čebele, apiturizma in apiterapije, čebelnjakov, AŽ-panjev idr.

Problematika plačil za kmetovanje na območjih z omejitvami
V poslanski skupini SDS izpostavljajo, da se s shemo plačil za kmetije na območjih z naravnimi ali drugimi omejitvami (plačilo OMD) kmetijskim gospodarstvom nadomestijo dodatni stroški in izpad dohodka zaradi težjih pogojev kmetovanja. Tako se jim posledično pomaga k večji konkurenčnosti kmetij. V ta sistem je v Sloveniji vključenih okoli 46.600 kmetij.  Pojasnjujejo, da je bilo do leta 2009 plačilo dodeljeno glede na razvrstitev kmetijskih gospodarstev v štiri težavnostne razrede, zatem pa je bil vzpostavljen sistem točkovanja, s katerim so želeli težavnostne razmere še natančneje vrednotiti. Da bi bil prehod na nov sistem postopen in da bi vse elemente točkovanja podrobno preverili, je bil dogovorjen kombiniran sistem izračuna plačila OMD, ki je temeljil deloma na dotedanji razvrstitvi, deloma pa na točkovanju.    

Ministrstvo za finance je kljub opozorilom še dodatno obremenilo slovenskega kmeta
Opozarjajo, da je poleg spremenjenega točkovanja aktualna vlada sprejela tudi predlog novele zakona o dohodnini, ki pa še dodatno obdavčuje OMD sredstva – plačilo OMD v višini 50 odstotkov tako šteje med obdavčljive prejemke in to kljub predlogu ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da so plačila za OMD še naprej izvzeta iz plačila dohodnine v celoti. “Ministrstvo za finance je temu predlogu nasprotovalo in kljub vsemu uveljavilo svoje ter tako dodatno obremenilo slovenskega kmeta,” so pojasnili v SDS in dodali, da so na problem obdavčitve OMD sredstev večkrat opozorili tudi s strani dela politike na odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na to pa so opozarjale tudi posamezne kmetijske organizacije. Poslanska skupina je v zvezi s to zadevo že sklicala nujno sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer 30. 11. 2022.    

Foto: Pixabay

V začetku marca pa so z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočili, da je z začetkom izvajanja novega strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) 2023–2027 prišlo do več sprememb pri plačilih za naravne ali druge omejitve. Med drugim ta plačila za leto 2023 ne bodo izplačana v tekočem letu, ampak januarja 2024. Po načrtu je za ta plačila za leto 2024 predvidenih 48 milijonov evrov. Spremembe, ki vplivajo na zakasnitev izplačil, so nastale ob zadnji spremembi SKP, čeprav so tedaj vodilni zatrjevali, da spremembe SKP ne bodo povzročile sprememb.    

“Dejstvo je, da se napačni ukrepi kmetijske politike in dodatne obremenitve (tako davčne kot birokratske) odražajo v depopulaciji ljudi na določenih področjih, nezanimanju mladih za prevzem kmetij, kar se posledično odraža v zaraščanju v preteklosti obdelanih površin. Veliko kmetov, ki še vztraja in obdeluje območja z omejitvami, bo na račun nepravilne in nestrokovne obravnave opustilo kmetovanje. Odbor naj zato pristojno ministrstvo med drugim pozove, da zagotovi, da bodo predplačilne odločbe za plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami izdane do 30. maja letos in da bodo plačila za OMD v celoti izvzeta iz plačila dohodnine,” so zapisali v poslanski skupini.

Finančna pomoč in podpora pri izvedbi Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev

V poslanski skupini SDS so pojasnili, da je Čebelarska zveza Slovenije leta 2018 s strani Mednarodnega centra mladih čebelarjev, ki deluje na Češkem, pridobila kandidaturo za organizacijo največjega svetovnega dogodka povezanega z mladimi čebelarji, in sicer Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev (International meeting of young beekeepers – IMYB). Zaradi pandemije je bilo tekmovanje leta 2020 prestavljeno na kasnejši čas, in sicer bo v Sloveniji letos od 3. do 7. julija potekalo 12. zaporedno srečanje, na katerem organizatorji pričakujejo do 40 držav udeleženk iz vseh kontinentov. Na petdnevnem dogodku se bo tako v Sloveniji srečalo okrog 300 ljudi s celega sveta. Tekmovanje organizira ČZS v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica, saj bo večji del dejavnosti potekal na območju občine.  

Mednarodno srečanje mladih čebelarjev je v osnovi tekmovalni dogodek (mednarodno tekmovanje), ki poteka že od leta 2010. Nazadnje je potekalo leta 2019 na Slovaškem z 29 državami udeleženkami. Mladi čebelarji iz Slovenije že od vsega začetka tekmujejo na njem. Vsako državo zastopa tekmovalna ekipa mladih čebelarjev, starih od 12 do 18 let, skupaj z odraslimi mentorji ekipe. V tekmovalnem delu so tekmovalci, pomešani v mednarodne ekipe, soočeni s čebelarskimi izzivi, kjer morajo prikazati čebelarsko znanje in spretnosti po različnih sklopih/delavnicah. Najvišji doseženi rezultat za Slovenijo je kot nacionalna ekipa 5. mesto, najvišja uvrstitev med posamezniki je 2. mesto, pri mešanih mednarodnih ekipah pa so tekmovalci iz Slovenije že večkrat dosegli 1. mesto.  

Foto: Pixabay

V času kandidature je imela ČZS zagotovljeno veliko podporo države, saj so vsi v en glas zatrjevali, da je glede na status Slovenije v čebelarskem svetu kandidatura skoraj obveza ter da je to idealna priložnost za promocijo Slovenske čebelarske akademije, kranjske čebele, apiturizma in apiterapije, čebelnjakov, AŽ-panjev itd. Podpora je bila enotna na vseh ravneh. Slovenija ima kot država, v kateri je čebelarstvo, kot nesnovna kulturna dediščina s strani UNESCA, priznano za način življenja, pokazati mnogo znamenitosti ter naravnih lepot, zato je organizacija tekmovanja odličen način promocije.  

Trenutno pa ČZS opozarja, da so brez konkretne podpore. Pogovori v smeri podpore naj bi sicer potekali, a zaenkrat ni še nič dogovorjenega. Vrednost projekta sicer znaša 150.000 evrov, na državo pa apelirajo, da jim prisluhne in pomaga, saj bodo po najslabšem scenariju prisiljeni tekmovanje odpovedati. “V poslanski skupini SDS zato predlagamo, da odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozove pristojno ministrstvo, da zagotovi finančno in organizacijsko podporo izvedbi Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev in  da nemudoma prične z razpisi za čebelarske programe iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. “, so še zapisali v poslanski skupini.

 Ana Horvat

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Ruski vojaški častnik poškodovan v eksploziji avtomobila v Moskvi

Visokemu poveljniku ruske vojske je v eksploziji avtomobila v...

Morske radosti so se sprevrgle v hudo nesrečo – ženska ostala brez noge

Da se lahko brezskrbno poletno rajanje hitro preobrne v...

Britanci pretreseni: Moški zabodel vojaka in iz noža lizal kri

Britanskega vojaka je sredi belega dne, ko se je...

[X odzivi] “Brezsramno je tole; ga ni bilo junaka, ki bi ga poslal domov”

"Hiša, podarjena s strani zasebnega podjetja, hudi birokratski zapleti...