Vse, kar morate vedeti o referendumskem glasovanju

Fotomontaža: Demokracija

V nadaljevanju se lahko informirate o načinih glasovanja v oziroma iz tujine na referendumih, ki bodo 27. novembra 2022.

1. Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se bodo na dan glasovanja, 27. novembra 2022, začasno v tujini
Če boste na dan glasovanja o referendumih, 27. novembra 2022, začasno v tujini, lahko na referendumih glasujete na dva načina, in sicer: na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, kjer je volišče, ali po pošti iz tujine. Za obe obliki glasovanja morate o tej nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja – do 11. novembra 2022 do 24. ure. Vlogo lahko oddate prek portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez nje.

2. Volivci s stalnim prebivališčem v tujini
Volivci s stalnim prebivališčem v tujini za referendume ne prejmejo glasovnice in volilne karte po uradni dolžnosti, kot to velja za volitve. Na referendumih lahko ti volivci glasujejo ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini, če je tam vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine. Če želijo glasovati po pošti iz tujine, morajo o tej nameri obvesti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja – do 11. novembra 2022 do 24. ure. Vlogo za glasovanje po pošti iz tujine lahko volivec izseljenec odda prek portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez nje. Če bo volivec s stalnim prebivališčem v tujini na dan glasovanja, 27. novembra 2022, v Sloveniji, bo lahko glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (na t. i. volišču “omnia”). Za ta primer mora volivec obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (do 23. 11. 2022 do 24. ure). Vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia lahko volivec izseljenec odda prek portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez nje.

O referendumih je dobro imeti naslednje informacije:

1. Na referendumsko nedeljo, 27. 11. 2022, bodo volišča odprta od 7. do 19. ure.
Največ volivk in volivcev se udeleži volitev na volilni dan. Ta dan bo v Sloveniji odprtih prek 3400 volišč, v vsakem volilnem okraju bo vsaj eno izmed njih invalidom prijazno. Naslove teh volišč in navodila, kako se prijaviti za tako glasovanje, najdete v posebni volilni brošuri, ki jo boste s strani Državne volilne komisije prejeli na dom.

2. Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih na sedežih okrajnih volilnih komisij (na sedežu upravne enote, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče) od torka, 22. 11., do vključno četrtka, 24. 11. 2022, med 7. in 19. uro. S seboj imejte osebni dokument, po možnosti pa tudi obvestilo okrajne volilne komisije o volitvah.

Predstavite to možnost vsem, za katere veste ali slišite, da jih volilno nedeljo ne bo doma. Če nimajo prevoza, jim ga ponudite oziroma organizirajte.

3. Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča – volišče “OMNIA”
Če vas na dan glasovanja, 27. 11. 2022, ne bo doma, boste izven svojega volišča, lahko glasujete na volišču izven okraja stalnega prebivališča. O tej nameri je potrebno obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja – do 23. 11. 2022 do 24. ure.

Vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia lahko volivec odda prek portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez nje. Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral. S seboj mora imeti osebni dokument.

4. Glasovanje po pošti na območju Slovenije
Če boste na dan glasovanja, 27. 11. 2022, v bolnišnici, v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želite glasovati po pošti na območju Slovenije, lahko to sporočite okrajni volilni komisiji, in sicer najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja (16. 11. 2022 do 24. ure). To velja tudi za invalide, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja (21. 11. 2022 do 24. ure) lahko vlogo za glasovanje po pošti oddajo volivci, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, ter volivci, ki so nepredvideno sprejeti v bolnišnico, v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali jim je nepredvideno odvzeta prostost ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 16. 11. 2022. Vlogi morajo priložiti ustrezno dokazilo.

Vlogo za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji lahko volivec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez nje.

5. Glasovanje na domu zaradi bolezni
Če se zaradi bolezni ali se zgodi, da boste na dan glasovanja v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom in se ne boste mogli osebno zglasiti na volišču, lahko glasujete pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o tem glasovanju na domu je treba sporočiti pristojni okrajni volilni komisiji najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (23. 11. 2022 do 24. ure). Vlogi za glasovanje na domu je treba priložiti zdravniško potrdilo ali potrdilo o okužbi s koronavirusom.

Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda prek portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez nje.

Predstavite te možnosti vsem, za katere veste ali slišite, da jih na referendumsko nedeljo ne bo doma, in bodo na dan glasovanja, 27. 11. 2022, v drugem kraju v Sloveniji. Ljudje, ki jim boste pomagali pri prijavi, vam bodo hvaležni.

Vsakomur je dana možnost glasovanja. Pomembno je, da se letošnjih referendumov udeležimo v čim večjem številu. Vaš glas odloča!

Sara Kovač