75 let po najbolj tragičnem letu slovenske zgodovine

Niti na silo jim ni uspelo spremeniti (Foto: Demokracija)

Zakorakali smo v leto 2020. V tem letu bomo zagotovo še bolj deležni pompoznega borčevskega proslavljanja, saj mineva 75 let od konca druge svetovne vojne, in kakor oni to poimenujejo, “osvoboditve”. Dejansko pa tragedije, ki velja za eno največjih v slovenski zgodovini.

Povojni poboji so bili del velikega revolucionarnega projekta, ki so ga začeli načrtovati že precej pred okupacijo. Jeseni 1941 so ga začeli izvajati, saj so se takrat začeli prvi partijski umori. Le malo pred tem je bila namreč ustanovljena komunistična VOS, ki je bila formalno del OF, dejansko pa jo je ustanovila Komunistična partija Slovenije. Prav slednja je bila dejansko udarna pest revolucionarnega delovanja, katerega glavni namen je bil nasilen prevzem oblasti. O tem sicer več piše dr. Jože Možina v novi knjigi Slovenski razkol.

Z umori začeli že leta 1941
Uradno viri navajajo, da je VOS odgovorna za umore nekaj več kot 500 oseb (med njimi so bili številni župani, duhovniki, podjetniki, člani Katoliške akcije, veliki kmetje itd.), a dejansko število žrtev je bilo precej večje, saj je bila VOS leta 1944 v tedaj nastajajoči komunistični paradržavi preoblikovana. Po nekaterih ocenah je VOS skupaj z drugimi partizanskimi enotami že v letu 1941 na ozemlju t. i. Ljubljanske pokrajine (to je italijanskega okupacijskega območja) umorila vsaj 116 oseb, samo med marcem in avgustom 1942 pa vsaj še dodatnih 853 oseb (od tega 717 civilistov). Druga študija navaja, da je VOS do konca julija 1942 usmrtila vsaj 941 domačih ljudi. In to še pred nastankom prve vaške straže, za katere je bilo znano, da so nastale kot obramba pred revolucionarnim nasiljem, zlasti na Notranjskem. Prva naj bi bila ustanovljena v Šentjoštu nad Horjulom, ko je pod streli “osvoboditeljev” padlo že več kot tisoč Slovencev.

Ban Marko Natlačen – žrtev medvojnih komunističnih likvidacij.  (Foto: wikimedia commons )

Zato je najmanj nespodobno, da dandanes različni borčevski funkcionarji in njihovi politični botri kažejo s prstom na “kolaborante”, če vemo, da je bila KPS v kolaboraciji z nacisti najmanj do napada Nemčije na Sovjetsko zvezo. Med tistimi, ki so zaradi revolucionarnega nasilja sprejeli neprijetno breme prisilne kolaboracije z Italijani, pa je bilo število simpatizerjev okupatorja zelo majhno.

Ofenziva, ki je sprožila nastanek domobranstva
Po propadu fašistične Italije (leta 1943), ko so Nemci zasedli tudi italijansko okupacijsko območje in Primorsko, je sledila močna partizanska ofenziva na Dolenjskem in Kočevskem – a ne proti okupatorju, ampak proti “beli gardi”, razrednim sovražnikom torej, zlasti vaškim stražarjem na Turjaku in slovenskim pripadnikom jugoslovanske vojske v Grčaricah na Kočevskem. Sledil je tudi prvi zloglasni montirani sodni proces v Kočevju, prva velika demonstracija delovanja nastajajoče komunistične države. Toda to je bil le vrh ledene gore, saj so veliko večino vaških stražarjev in vojakov Jugoslovanske vojske v domovini zunajsodno pobili – med njimi tudi vojne ujetnike in ranjence.

Verjetno so slovenski komunisti s tem hoteli dokazati zvestobo Titu in Stalinu pri “čiščenju terena”, saj je konec leta 1943 prišlo do “zgodovinskega” drugega zasedanja Avnoja, ki je veljalo za “dan spočetja” kasnejše Titove Jugoslavije. Hkrati so ti tragični in zločinski dogodki sprožili odločnejši odpor nekomunističnega tabora, tudi z ustanovitvijo Slovenskega domobranstva. Čeprav je domobranstvo v slovenski zgodovini prikazano kot tipična kolaborantska formacija, pa je treba vedeti, da so si s tem mnogi rešili življenje, ker niso bili poslani v nemško vojsko na zloglasno vzhodno fronto. Je pa domobranska prisega sprožila veliko nezaupanje zahodnih zaveznikov do protikomunističnega tabora pa tudi zmedo v tedanji jugoslovanski vladi v Londonu, ki je dobivala cenzurirane (prečiščene) informacije.

Kako so pomagali Britanci
Na tej podlagi se je vrhovni vodja komunističnega revolucionarnega projekta v tedanji Kraljevini Jugoslaviji Josip Broz Tito pogodil z vlado v Londonu in zahodnimi zavezniki, kar pa je bila dejansko velika prevara, ki so jo obžalovali tako Britanci kot predstavniki jugoslovanske vlade. Titovi partizani so si namreč ob obilni pomoči zahodnih zaveznikov (zlasti Angležev) zagotovili izrazito prednost v svoji revolucionarni vnemi, svoj položaj pa so nato leta 1945 izkoristili za največji bratomorni pokol Slovencev doslej. Britanska vojska je namreč poskrbela za vrnitev domobranskih ujetnikov iz Koroške, ki kljub vstopu partizanov v Celovec ni postala del nove Jugoslavije, pač pa avstrijske druge republike.

Komunistični oblasti je bilo predvsem pomembno, da je s pomočjo Britancev dobila v roke čim več zajetih domobrancev in civilistov, ki so se v začetku maja ob napovedi, da prihajajo komunistični partizani, umaknili večinoma čez Ljubelj na Koroško. S pomočjo prevare so vojne ujetnike – slednjim so zagotavljali, da gredo v Italijo − pošiljali v dve smeri: ene so poslali skozi karavanški predor do Jesenic in naprej do Šentvida, kjer so ujetnike sprva strpali v zgradbo Zavoda sv. Stanislava in kasneje naprej na morišča (Kočevski rog!), drugi del ujetnikov pa je bil prek Pliberka pripeljan na Teharje blizu Celja. Večinoma so bili nato odpeljani v Hudo jamo, otroke pa so odpeljali na bližnji Petriček.

Zunajsodni in sodni pomori
Seveda pa je to le del vseh pobojev, ki so zajeli tudi pripadnike drugih oboroženih sil na protirevolucionarni strani, denimo hrvaške domobrane. Če upoštevamo, da je na slovenskem ozemlju evidentiranih več kot 600 prikritih komunističnih morišč, od katerih jih je raziskanih le del, potem lahko sklepamo, kako velika je bila revolucionarna norija leta 1945. Naj ob tem opozorimo tudi na to, da so v kraškem breznu Pod Krenom v Kočevskem rogu očitno posmrtni ostanki pripadnikov drugih narodov, medtem ko so posmrtni ostanki Slovencev v sosednjih jamah. Seveda je samo vprašanje, koliko je po Sloveniji še takšnih morišč, ki so jih po vojni skušali zabrisati tudi tako, da so na njih gradili tovarne ali osnovne šole (denimo v Celju) ali nanje vozili odpadke (Socerbska jama). Postopki izkopov posmrtnih ostankov, identifikacija umrlih in njihov pokop pa so dolgotrajni. In lahko si priznamo, da vse skupaj poteka tako počasi, da bi ob sedanjem tempu potrebovali novih 75 let za dostojen pokop vseh žrtev revolucionarnega nasilja.

Prizor iz Hude jame. (Foto: STA)

Pri tem pa je treba poudariti, da niti ni problem, da so bili to zunajsodni poboji – tudi tisti, ki so bili obsojeni na sodiščih, so bili dejansko žrtve sodnih umorov, saj so bili obsojeni na montiranih procesih, kjer so bili že vnaprej krivi, ne da bi imeli možnost obrambe. Nekatere primere smo še pred nedavnim predstavili v Demokraciji (v zvezi s pobudo o varstvu zakonitosti obsojenih in sodno umorjenih duhovnikov).

Točno število še vedno ni znano
Še vedno je veliko odprtih vprašanj glede števila umorjenih leta 1945. Uradni režimski zgodovinarji namreč navajajo skupno število vseh žrtev druge svetovne vojne na slovenskih tleh in skušajo število žrtev revolucije minimizirati tako, da jih postavljajo ob bok skupnemu številu žrtev okupatorja – primerjava naj bi tako pokazala, da je bilo število žrtev pobojev malenkostno v primerjavi s skupnim številom žrtev okupatorjevega nasilja (pri tem okupatorju obvezno prištejejo »njegove sodelavce« in s tem dodatno legitimirajo žrtve povojnih pobojev, občasno dodajo tudi kakšno primerjavo z obračuni drugje po Evropi, kjer naj bi prav tako pobijali kolaborante). Vse to pa je samo splošen prikaz stanja duha v naši državi in njeno realno stanje, saj se tudi po letu 1990 nadaljuje komunizem, le z drugimi sredstvi.

In ko smo pri številkah: zgodovinarka dr. Vida Deželak Barič je že leta 2016 v pogovoru za Nova24TV priznala, da po več kot štirinajstletnih raziskavah Inštituta za novejšo zgodovino pri projektu “Smrtne žrtve na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej” (v njej je sodelovala tudi sama) na vsa odprta vprašanja glede pobojev ne morejo odgovoriti. “Nimamo ustrezne dokumentacije. Zlasti kar se tiče povojnih pobojev, smo najbolj šibki, ker smo bili odvisni od sekundarnih virov. Na temeljno civilizacijsko in pietetno vprašanje, kje vse povojne žrtve še danes ležijo, žal ne moremo odgovoriti,” je dejala.

Krvava slovenska tla
Kot je bilo ugotovljeno, je med drugo svetovno vojno in zaradi nje do januarja 1946 umrlo 99.809 prebivalcev Slovenije, kar predstavlja 6,6 odstotka populacijske izgube (bržkone so novejši podatki že nekoliko drugačni). Med temi je tudi okoli 15 tisoč tistih, ki so bili umorjeni po 15. maju 1945, ko bi moralo orožje že utihniti, pa vse do januarja 1946. Posamični poboji so trajali vse do začetka petdesetih let, vendar te žrtve niso vključene v sicer hladno statistiko tragičnega leta 1945, a vendarle velja spomniti, da so zaradi rdečega režima ljudje umirali na takšen in drugačen način vse do njegovega formalnega konca leta 1990. Predvsem v zgodnjem obdobju je namreč komunistična oblast izvajala sodne umore pa tudi likvidacije, ki so jih izvajali posebej izurjeni in dobro plačani udbovci.

Celotna Jugoslavija je tako v tem času utrpela več kot milijon žrtev. Slovenija je po deležu pobitega prebivalstva v jugoslovanskem povprečju, saj naj bi bila največ prebivalstva izgubila Bosna in Hercegovina (okoli desetino), kar je primerljivo z deležem pobitih na območju t. i. Ljubljanske pokrajine (Ljubljana, Notranjska in Dolenjska). A ob tem velja spet spomniti, da je bilo na območju Slovenije tudi ogromno število pobitih pripadnikov drugih narodnosti z območja nekdanje Jugoslavije. Veliko vlogo pri tem je igrala tudi hercegovska divizija, ki je maja 1945 “osvobajala” Ljubljano in Gorenjsko. V vrstah z juga uvoženih partizanskih enot sta namreč delovala tudi Milka Planinc in Simo Dubajić, ki sta skrbela za čistke med “svojimi”, ki so bežali v Avstrijo.

Zlovešči Titov govor v Ljubljani
Seveda pa se postavlja vprašanje, kdo je neposredno odgovoren za vso morijo, ki se je zgodila po 15. maju 1945, ko so bili vsi vojaški spopadi končani. Znano je, da je 26. maja 1945 tedaj deževno Ljubljano obiskal Tito in ljudi nagovoril z balkona univerze na Kongresnem trgu. “Kar se tiče onih izdajalcev … to je stvar preteklosti. Roka pravice, roka maščevalka našega ljudstva je že dosegla ogromno večino, a samo manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo pobegniti,” je dejal. “Ta manjšina ne bo nikoli več gledala naših divnih planin, naših cvetočih polj. Če bi se to vendarle zgodilo, bo to trajalo zelo kratek čas.” Te Titove besede so seveda jasen dokaz, da je bil vrhovni vodja jugoslovanskih komunistov očitno zelo zagret za obračun z razrednimi sovražniki, ki jih je javno seveda imenoval “izdajalci”, da bi s tem sprožil večje odobravanje med ljudmi.

Foto: Janez Kurent

Dejstvo pa je, da so bili “narodne izdaje” obtoženi mnogi, ki z okupatorjem niso niti malo simpatizirali. Še zlasti je to veljalo za številne podjetnike in tovarnarje, ki jim je komunistična oblast zaplenila imetje, mnoge med njimi tudi osebno likvidirala, čeprav so podpirali OF. Postavlja se vprašanje, kdo je bil odgovoren za takšne operacije na slovenskem ozemlju. Ne glede na to, da so se s povojnimi poboji ukvarjale tudi parlamentarne komisije v devetdesetih letih (denimo t. i. Pučnikova in kasneje tudi Polajnarjeva komisija) in da je bilo vloženih tudi kar nekaj ovadb proti storilcem, dejansko nihče od njih ni sedel na zatožno klop, kaj šele da bi bil obsojen. Tu se seveda lahko vprašamo, kako nemočen je bil dejansko generalni državni tožilec Anton Drobnič v devetdesetih letih – že leta 1991 so celo nekateri vidni predstavniki Demosa problematizirali njegovo članstvo v Novi slovenski zavezi. Je pa res, da je kasneje vendarle uspela presoja krivične obsodbe škofa Gregorija Rožmana, ki so ga pred nekaj leti tudi dokončno pokopali v ljubljanski stolnici, potem ko je bil dolga desetletja pokopan v Lemontu v ZDA.

“Streljajte brez usmiljenja!”
Kakorkoli že, najbolj razvpiti voditelji komunistične revolucije na slovenskih tleh, kot so denimo Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Ivan Maček – Matija, Mitja Ribičič, uradno nikoli niso bili prišteti med zločince, tako kot tudi slovenski parlament nikoli ni uradno obsodil komunizma – niti takrat ne, ko je nanj pritisnila Evropska unija. Zato pa o njihovih zločinih govorijo številni dokumenti (pisma, izjave) in pričevanja, opisana v številnih knjigah ter v TV oddaji Pričevalci, ki močno vznemirja branilce borčevskih “resnic”. Če namreč primerjamo vsebino pričevanj tistih, ki so okušali “komunistični humanizem”, s tem, kar so izjavljali najbolj znani slovenski revolucionarji (denimo Boris Kidrič: “Komunist, ki da streljati brez usmiljenja, kot človek nikoli ni surov.“), potem lahko opazimo neverjetno dopolnjevanje. Že lani jeseni smo na spletni strani Demokracije objavljali številne izseke iz dokumentov, največkrat dopisov, ki so si jih revolucionarji pošiljali med seboj. Iz njih je bilo razvidno, da so o “beli gardi” govorili že precej pred nastankom prve vaške straže in da so nastanek teh formacij izzvali namerno, ker so vedeli, da italijanski okupatorji ne bodo dovolili obstoja obrambnih postojank, ne da bi jih uporabili za lastne interese.

Vsekakor pa je že v začetku revolucije veljal Kardeljev ukaz: “Čistite vasi, mesta, ulice belogardističnih psov – gonjačev!” Tako Kidrič kot Kardelj sta v istem času v imenu CK KPS pisala Alešu Beblerju, da je treba z vsemi sredstvi fizično iztrebiti belo gardo in da ni prav, da na Notranjskem izpuščajo razorožene in ujete belogardiste. “To je sentimentalnost najgrše sorte. Hudič je to, da naši ljudje tako radi padajo iz ekstrema v ekstrem. Enkrat ‘mesarska nagnjenja’, drugič nerazumljiva sentimentalnost. Tiste, ki proti nam dvignejo orožje – pobiti brez usmiljenja, pa čeprav dvignejo tudi roke.” Vso to “zanikanje sentimentalnosti” so revolucionarji krvavih rok uporabili leta 1945, ko so neusmiljeno pobijali. Žrtve pa so seveda padale tudi med likvidatorji, ki jih je oblast prisilila v mafijski molk (omerta), številni med njimi so si zaradi vesti sodili sami. In tudi oni so del te velike tragedije.

Gašper Blažič

 • VERZIFIKATOR

  Jožko Zorb

  IZ ČAKALNICE

  Sem v čakalnico za hip pogledal,
  smrad, da ni ga najti na Balkanu,
  tam v vozičku, vendar v zadnjem planu,
  znan obraz nazadnje sem ugledal.

  Enega brez noge tam imajo,
  jasno ni, v katerem se jeziku
  zagovarja, vedno je v umiku,
  mu v čakalnici priložnost dajo.

  Da bi končno mož se izpovedal,
  da vsaj tu bi bil možaka košček,
  sem in tja prevaža ga izvošček,
  kot vrhovni mu je zapovedal.

  Gnije tam že štiri desetletja,
  smrad se z vsakim letom širi huje,
  ga nihče ne sleče, preobuje,
  je kot sredi tropskega poletja.

  Večno on svoj “Bóga ti” ponavlja,
  z “ovaj” išče vsakokrat mašilo,
  mislim, da se vse je zagnojilo,
  saj predolgo se že obotavlja.

  Pa ne more več na dan z besedo,
  vse se je dokončno zameštralo,
  bo pri tem do konca dni ostalo,
  zrl vase bo, v človeško bedo.

 • Sara Belli

  PARTIZANI SO BILI NAVADNE PODGANE! ZIVELI SLOVENCI! ZIVELA SLOVENIJA! ZIVELI DOMOBRANCI! ZIVELA SDS!

  • Slovenec 33

   Bili so rdeči verski blazneži, ki so izvedli genocid nad slovesnkeimi rodoljubi in po koncu vojne privlekli v slovenske dežele nove okupatorje ter kolaborilali z njimi do 90 let.

 • Slavi

  Arheologi po vsem svetu na osnovi ohranjenih okostij umrlih sklepajo o nivoju kulture na določenem kraju sveta v davnini. Komu bodo čez 100 let pripisovali ubijanje z žico vezanih žrtev v brezžtevilnih jamah na Slovenskem, Italijanom, Nemcem, Madžarom, Rusom ali slovenskim revolucionarjem oziroma komunistom?

 • RATATA

  … in najde se večina med našim narodom, ki to še vedno slavi in poveličuje, za kar dobiva privilegije!
  In na teh proslavah se kažejo politični veljaki ter s tem uspevajo v svojih karierah.
  Leta 1918 je “nekdo” s pomočjo svojih slovenskih plačancev v Bgd iztržil maksimum na račun Slovenije.
  V času okupacije in po njej: Vdova Andrije Hebranga, šefa hrvaških komunistov, je v izjavi, posneti v emigraciji, kamor se je umaknila po umoru njenega moža, in ki so jo predvajali na HTV julija 2011, povedala, kaj ji je tik pred zasedanjem ZAVNOHa odgovoril na vprašanje, zakaj se dogovarja s Pavelićem in Nemci:
  “NDH nam daje BiH, NOB nam daje Medjimurje, Istro in otoke.
  Zato dovoliti Paveliću odstop, dovoliti odhod in prehod nemških čet z juga domov in dogovoriti oblast skupaj z Mačkom!”
  Tako so hrvaški komunisti v pričakovanju konca vojne leta 1943 kšeftali z integralnimi deli slovenskih dežel – Medjimurjem, Istro in kvarnerskimi otoki, ki nikoli doslej niso bili pod oblastjo kake hrvaške države.
  Po končani vojni so vse to prigrabili kljub totalni kolaboraciji z nacifašiji (ki jim teh slovenskih dežel niso dovolili zasesti!).
  In v tretje (1991) so s svojimi plačanci (držijo jih zaradi kšeftov) izničili slovensko osamosvojitev z vrsto podlih manevrov. Sedaj le še čakajo, da bo (spet s pomočjo kolaborantov) obveljala z arbitražo določena NOVA državna meja (namesto obstoječe državne meje slovenskih dežel!), kar bo primerna startna linija za NOVE TERITORIALNE OSVOJITVE (vse seveda na račun Slovenije – tudi manever v zvezi s “prisluhi” je imel en sam in edini namen, da se izgonejo plačilu stroškov.
  Novo določeno mejo bodo seveda – kot že povedano – veselo “sprejeli” in se “dogovorili” do kod bodo (v tokratni fazi) prodrli.
  Vse o tem: domovinasospomini.eu/blog, v knjigi Zapravljena nebesa pod triglavom, in v nekaterih celostranskih člankih v Delu leta 2011.

 • Nata

  + + + + +

  Kako strašna je zgodovina teh let !!
  Kaj vse so počeli v imenu revolucije in Partije ??
  Pa vendar nam danes vladajo ?Kako to, da ljudstvo verjame samo njim in njihovi potvorjeni zgodovini.

  • RATATA

   Tako jim pripovedujejo v šoli, po televiziji in doma.
   Brez dvoma je najlažje. Kot bi se tega zavedali i ničemer ne podvomijo, saj, če bi podvomili prvič, bi dvom nedvomno vlekel naprej… in življenje bi si zakomplicirali – otežili.

 • Antonius

  Partija, ZZB in njene oborožene maškare, ki v Dražgošah slavijo zlagano eNOBe bodo premagane tisti trenutek, ko bomo sposobni sanitarno pospraviti grobnico morilcev poleg državnega parlamenta.

 • Žare Dolenc

  V SLO bo 2.svetovna vojna trajala še nadaljnjih 75 let. V najboljšem scenariju in zato bodo odgovorni vsi dosedanji igralci. Rdeči, beli, modri črni, mah, v vseh mavričnih barvah. Rešitev je 3. svetovna vojna.

  • Marjan IV

   Vojna se zaključi tako, da se voditelji ali generali usedejo za mizo in sklenejo mir. V primeru Slovenije se to ni zgodilo ampak je bila ena stran enostavno pobita. Zmagovalci so prisilili ljudi v svojo resnico kot pač to zmagovalci počnejo na najhujši način. Zato še vedno traja. Ker se ni razčistilo kdo je začel, zdaj ima pa vsak svojo teorijo. Dodatno nasilje pa spor samo poglablja, zato je popolnoma napačen pristop in ne rešuje ničesar.

   • lena

    Posilili v resnico, oprali mozgane, ce se ni verjelo s posiljanjem na Goli otok, mnogokrat so tiste, ki niso sprejeli njihove resnice, likvidirali. Likvidacije se dogajajo tudi v novi Sloveniji, tipicni primer je Ivek iz Negove!

   • freedomfighter

    Vojna v sloveniji se je za vevino.drtavljanov ze zdavnaj koncala…bijejo jo le se levicarski in desnicarski skrajnezi.ker se eni ne.morejo sprijaznit da so.izgubili drugo svetovno vojno drugi pa da so izgubili hladno vojno

  • pajot

   Elegantnejša rešitev brez tretje vojne,bi bila,če bi rdeči priznali,da so krivi za državljansko vojno v Sloveniji.
   Major Mitja Ribičič je še v jugi javno izjavil na TV: “V NOB-u je šlo za revolucijo. Kdor tega ne ve,ne ve ničesar.”
   Za revolucijo. Za pobijanje drugače mislečih. Boj za oblast in privilegije,dragi Žare.
   Za krajo tistim,ki so imeli vile,umetniške slike,dragocene preproge.
   Da o ženah niti ne govorimo. Celo kardelj je moral zavrniti nespodobno ponudbo enonogega,ki je hotel fu..at pepco.

 • JANEZ GUS

  Možinov Razkol daje odgovor na vsa zamolčana,prirejena,lažnjiva,manipolativna vprašanja.Repetova,Perjazziva………pravljice postanejo v hipu ne uporabne,ne verodostojne,žaljive ……….Komunističnih laži mislim da je konec.Odšle bodo v zgodovino kot velik blef.

 • xtc

  Navadna primitvna zločinska drhal.

 • freedomfighter

  Sledila je ofenziva ne proti nemcem ampak beli gardi… in pod poveljem koga je bila bela garda?

  • RATATA

   Proti komu in proti čemu je bila?

   • freedomfighter

    Proti zaveznikom velike britanije in zda imenovanim komunisti…v prakticnem vidiku so se posredno pojevali proti zda in veliki britaniji ker so morali zavezniki surovine posiljati komunistom na balkan namesto da bi jih porabljali kje drugje

    • RATATA

     Eh, revščina… A Dio.

     • freedomfighter

      A bos rekel da se posredno niso bojevali proti zaveznikom ce so te morali razporejati surovine za borbo proti njim?

      Si pa klasicen primer komentatorja na tem portalu…najprej cel pameten ko tije pa predstavim enostavno dejstvo ki se ga ne da zanikati je pa odgovor adijo…
      Priblizno tako kot komentator alternativec ki za svojo bedo krivi cel svet…celo moti ga pravica do zapravljanja lastnega denarja na materialnih dobrinah ce si lahko to predatavljas

     • RATATA

      Boš omenil tudi revolucijo, tako kot je bila do srede osemdesetih v vseh učbenikih neposredno ob enobe??
      Na Slovenskem ni bilo niti enega omembe vrednega usranega spopada partizanov proti okupatorju!!

     • freedomfighter

      Jaz z ucbeniki v jugi nimam veze tako kot ne z izobrazevalnim sistemom ker sem solo obiskoval po letu 91…nedemokraticne revolucija pa so vse zlocinske tako da ne vem kaj je tu za debatirati…edina kredibilna vrata revolucije je tista po kateri nastopi demokracija

      Pa vidim da tebi se vedno ni jasno da borba proti vsakemu ki se je bojeval pod poveljem okupatorja je enaka kot borba proti okupatorju
      A ne razumes da je pomembno pod poveljem koga se bojujes ne zakaj…domobranci so lahko imeli demokraticne ideale ampak bojevali so se na strani fasizma proti komunistom IN zahodnim demokracijam

     • Marjan IV

      Če so se bojevali na strani fašizma, zakaj bi pošiljali razne zaupne informacije v London in bi jih Nemci pošiljali v Dachau? Domobranci so računali da bodo Nemci izgubili in so se z njimi borili proti boljševizmu. To pa še ne pomeni da so se borili za fašizem. Zgodovina ni črno bela da bi se je dalo tako razlagati. Sicer pa, če bi partizani ne bili tako krvoločni, do domobranstva sploh nebi prišlo. Saj so partizani pobili tudi do 10 x več Slovencev na nekaterih območjih v Sloveniji kot Nemci. Kakšen boj proti okupatorju neki. Halo! Še za tiste Nemce ki so jih partizani ubili, so se nato Nemci maščevali. Tako da so Slovence tolkli partizani in Nemci. Zato so nekateri šli do Nemcev z predlogom za skupni boj proti boljševizmu. Še enkrat, to ne pomeni da so se borili za fašizem. Samo znebiti so se želeli vsaj enega, ki jim je stregel po življenju. In vojna je bila bolj znosna za civilno prebivalstvo.

     • freedomfighter

      Ja domobranci so se bojevali proti partizanom ki jih je oborezeval zahod tako da posredno so se bojevali proti demokracijam…glede borve proti nemcen(okupatorju) povsot po svetu se kolaborante steje pod fasisticna gibanja in povsot po svetu se borba proti kolaborantom steje za borbo proti fasizmu…dobesedno povsot po svetu od zda do pekinga

     • Marjan IV

      Problem te izmišljene teorije je, da se partizani niso bojevali za demokracijo ampak za komunizem, torej partizani sami so se bojevali za totalitarni sistem. Če imate takšen črno beli pogled na svet, je torej treba priznati, da se partizani niso bojevali za demokracije, in če se niso bojevali za demokracijo, so se bojevali proti demokraciji.

     • freedomfighter

      Jaz se nisem slisal nikogar govoriti da so se partizani bojevali za demokracijo…mogoce je kaksen posamezni partizan to mislil ampak kot gibanje pa absolutno ne…sploh pa druga svetovna vojna ni.vojna demokracij proti.totaliternim sistemom ampak vojna vsega sveta proti fasizmu in nacizmu…jaz nisem rekel da so se domobranci bojevali proti.demokraciji ampak proti demokraticnim drzavam kar je velika razlika…demokraticne drzave zahoda niso zapravljal surovin v vojni proti komunistom ampakproti.fasistom in njihovim pomocnikom

      Se enkrat partizani se niso bojevali za svobodo in demokracijo ker druga svetovna vojna ni vojna za demokracijo ampak je vojna proti fasizmu in nacizmu
      Hitler je bil izvoljen za kanclerja in na referendumu mu.ue bil izglasovan polozaj fürerja tako da bi lahko rekli da je bil nacizem demokraticna volja vecine ljudstva…ce vecina drzavljanov noce demokracije ali jim to.daje pravico ukiniti demokracijo…ce na referendumu ljudje izglasujejo konec demokracije je to njihova volja

     • Marjan IV

      “partizani se niso bojevali za svobodo”
      točno tako, ravno zato partizani niso osvoboditelji, ker se niso bojevali za svobodo
      vsa hvala in opevanje partizanov kot osvoboditeljev je torej popolna laž

     • freedomfighter

      Osvoboditev od tujega okupatorja je se vedno osvoboditev ceprav tujega okupatorja nadomestis z domacim…glej napisal ti bom tri dejstva ki jih ne oporekajo nikjer na svetu razen na balkanu

      1. Partizani so se bojevali na zmagovalni strani druge svetovne vojne

      2.partizani oz komunisti so se bojevali proti vsem gibanjem povezanim s fasisti in nacisti pa naj bo to posredno ali neposredno

      3. Vsa odporniska gibanja v evropi in a svetu ki so se bojevala proti komurkoli povezanim z nacizmom in fasizmom uradno spadajo pod del antifasisticnih gibanj tudi ce so ta gibanja izvajala zlocine( primer so grski partizani ki so bili krvolocni tako kot nasi pa jim nihce ne zanika borbe proti fasizmu kot to probate narediti balkanci)

     • Marjan IV

      Povej Poljaku, da so komunisti bili osvoboditelj. Stavim, da se s tabo ne bo strinjal. Bo zate tudi Poljak balkanc? Prej ti za nejega.

      Stvar je prav v tem, ker se partizani niso bojevali ampak so predvsem bežali. Če so se že bojevali, je bil to boj za oblast, absolutno oblast. Zato niso želeli da se kdo, mimo njihove of samovoljno bori. Če so že ubili enega Nemca, je bilo ubitih deset ali še več Slovencev. To je boj proti Slovencem, ne proti Nemcem.

     • freedomfighter

      Na poljskem nihce ne zanika da so.se komunisti bojevali proti nacizmu…tam samo ocitajo komunistom okupacijo na zacerku vojne in po njej…nihce ne zanika da so dali komunisti 20 000 000 zivljenj za to da je padel fasizem ali bos tudi to zanikal…ubiti pomagaca nemcev je povsem enako kot ubiti nemca samega…popolnoma nobene razlike

      Tebi podobne pac boli to da so bili komunisti v drugi svetovni vojni na pravilno strani zgodovine ki se ji drugace rece tudi zmagovalna stran

     • Marjan IV

      Komunisti so se bojevali da bi sami imeli oblast, ne za svobodo.

     • RATATA

      Meni je jasno vse kaj drugega, kot pa tebi!
      Ko se je TIGR bojeval (npr.13.maj 1941) proti fašistom in so bili tvoji komunisti zavezniki nacional socialistične nemčije in s svojo proti imperialistično fronto proti Angliji in Franciji …,
      in so komunisti obljubljali smrt vsakemu, ki bi v lastni režiji organiziral upor proti okupatorju te verjetno v vsej tvoji izoliranosti prav nič ne zanima, niti ne briga.
      Drži se rajši v svojih krogih pokomunistične mladine, ker ti ni pomoči…

     • freedomfighter

      Ne vem.kaj.si.sedaj probal povedati…to da so hoteli komunisti obdrzati monopol nad vsemi paravojaskimi gibanji je meni povsem logicno in to kar si napisal je le pametna politika za prevzem oblasti…ne vem.kaj.ima to.kakrsnokoli.vezo…daj mi.pa en dokaz da so.komunisti na obmocju jugoslavije pomagali okupatorju…to da so prepovedovali kakrsno koli drugo organizacijo je pac povsem logicna zadeva…a poznas koga ki prostovoljno in z veseljem deli oblast in moc?
      Drugace pa meni je povsem vseeno tudi ce so bili vsi ljudje leta 45 posiljevalci in zlocinci ker jaz nimam nic z njimi…zaradi mene je lahko tito hitlerjev nadomestnik pa name to nina prav nobenega vpliva…ce ljudje hocejo slaviti totalitarne sisteme je to njihova demokraticna pravica…polovica mojih znancev sploh tistih starejsih je mnenja da bi morali demokracijo sploh ukinit in to je pac njihova pravica…bolj ko trobite s temi komunisti visjo imajo podporo stranke skrajnezev kot so sd levica sns itd. V sloveniji tako ali tako volijo prakticno samo levicarski in desnicarski skrajnezi za to pa je glavna zema desnicarskih in levicarskih portalov druga svetovna vojna in kdo je prej posilil koga

     • RATATA

      “Pomagali okupatorju”? Obratno… okupator je igral po notah komunistov… po taktiki Moshe Pijadeja. Glede akcij so bili dogovorjeni v popolnosti, kot npr.to, da minirajo glavno povezovalno progo tako, da jo bodo lahko v enem dnevu popravili… vse je v arhivih v Trstu, na Dunaju, v Münchnu in Berlinu.. pa še kje, kot npr. v knjigi Sodelovanje partizanov z okupatorjem mdr. tudi z ustaši… prekratek si, zato ostani kjer si.

     • freedomfighter

      Partizani so tako sodelovali z.nemci da so jim raztrelili povezovalno progo…ta je pa dobra ja…hahah kaksna logika hahah…upam da ni tega v tistih tvojih arhivi ker ce je.pomoc to da nekdo mu raztrelis povezovalno progo po tem so americani.najvecji zaveznik nacistov v zgodovini haha bebcek

     • RATATA

      Obračalce besed blokiram in te navade ne bom prekinil.

     • Resnicaboli94

      To da ti blokiras ni problem…to da je blokiran iz nove 24 ker se ne strinjate z njegovim mnenjem pa je bolano in povsem po standardu nacionalke in 24 ur ki jih tako sovrazite
      Cloveku so dejansko izbrisali komentarje ker se moderator ni strinjal z njimi
      Toliko o tem da je nova drugacen medij od ostalih

     • RATATA

      Blokiral sem mojstra, ker se mi zdi škoda izgubljati čas z razpravo, ki nikamor ne vodi zaradi njegovih fiksiranih prepričanj, saj niti slučajno ne pokaže zanimanja, da bi bil pripravljen spoznati še kaj drugega, kot tisto kar pozna/je slišal/mu je bilo rečeno/je prebral ….
      Se strinjam, da blokirati tistega, ki pove svoje mnenje, prepričanje ali vedenje ni prav in se ne spodobi.

     • Noro.je

      No to da se ne strinjata in da si ga blokiral ni nic narobe…to da je moderator danes izbrisal komemtarje in racune dveh oseb s katerima si komuniciral pa je ze rahlo noro kaj ni?

      A se tebi zdi da je v vcerajsnem pogovoru s tabo kmentator freedomfighter izrekel kaj takega da si je zasluzil blokado racuna s strani moderatorja…ce se prav spomnim ni ne preklinjal ne nuc …povedal.je svoje mnenje in za to je moderator izbrisal vse njegove komentarje

     • RATATA

      Matr v kakšno zagato si me spravil, ko me cukaš za rokav naj ti pritrdim.
      Povem ti najprej tole: res sem hud protikomunist, čeprav mi osebno ni od njih storil nihče nič. Opazujem gnusna sprenevedanja, laži in zamolčevanja ter potvarjanja od kar se zavedam – od najstniških let.
      In nadaljujem:
      To je zasebni portal, kjer lahko počnejo karkoli se jim zdi. Njihova edina težava je njihovo geslo “v službi resnice” in čisto nič drugega.
      To, da koga skenslajo, je subjektivno in se nima ne on in ne ti zanj kamorkoli potožit.
      Blokirani je itak vedel, da njegova doktrina nima tu kaj iskat, ker je enaka režimski – pokomunistični.
      Mene fb (fdv in mir.inšt.) redno blokira zaradi resničnih dejstev, četudi bi lahko po ustavi RS lahko širil kakršnokoli mnenje.
      To moje je hujša krivica!

     • Noro.je

      Se strinjam ja nova 24 je privatni portal in lahko pocnejo kar se jim zazdi…tako kot fb pa se ravno na tem portalu vedno zgrazate nad tem kaj delajo fb, yt … nihce ne jemlje resno ljudi ki zase glasno zahtevajo pravice ki bi jih drugim odvzeli in ce primerjava politiko levicarskih portalov z desnicarskimi ni prav nobene razlike
      Pa oprosti ampak tu bom dal pa kritiko ki se nanasa osebno nate ampak v enem stavku reces da sovrazis komunizem v drugem pa pravis da bi freedomfighter moral vedeti kaj lahko pove ker ce ne bo v skladu z vecinskim mnenjem na tem portalu je bolje da se ga blokira…to tvoje mnenje ne da je komunisticno ampak ze stalinisticno
      Ti si eden najbolj glasnih zagovornikov demokracije, politicnega in zgodovinskega dialoga itd po drugi strani pa nisi proti odstranjanju drugace mislecih iz debate…saj razumes da to ne gre skupaj…politicni dialog z enakomislecim nima nobenega smisla

     • RATATA

      V komunizmu (ne v teoriji ampak v tistem kar smo doživeli ob lažnih obljubah) ni niti ene dobre reči. Blokirani “fajter” jih pa kar naprej najde, čeprav jih ne more nikdar razložiti. Njegova težava mdr. je njegova mladost.

     • Noro.je

      No jaz poznam fajterja osebno ze vec kot deset let pa od njega nisem se slisal ene pozitivne stvari o komunizmu tako da me res zanima katere pozitivne reci je izpostavil v komunizmu…glede na to da je clovek premozen materialist ki sovrazi idejo enakosti med uspesnimi in neuspesnimi mi.nekako ne gre skupaj kaj pozitivnega ima on za povedati o komunizmu…najpogostejsa stvar ki jo slisim od njega je da v druzbi morajo obstajati revezi in bogatasi a o da se vecina trudi postati bogat in se hkrati boji revscine…ce rece da so se komunisti bojevali na strani zmagovalcev druge svetovne vojne to ni pohvala ampak dejstvo
      Pa se vedno mi ni jasno kako bi si.z.nevednimi komentarji zasluzil blokado
      Najvecji dar za katerokoli politicno opcijo je glasen bedak na nasprotni strani zato je utisanje le tega slabo za njegove nasprotnike

 • cosmosjasnovidec

  Kdaj je pa bila posneta tale fotografija z “stalinom in titom”.?
  Vprašam,ker zraven ni stal tudi “hitler” z katerim so bili vsi skupaj odlični družinski kolegi.
  —————————————————————————————————————-
  Dr.Vsevedni Cosmosjasnovidec,vsakemu,lev…,kom……,čef……,mus….,se,po……,………ostalo je pa znano.
  —————————————————————————————————————-

 • bubamara

  Komunisti za Sovjete, Domobranci za Angleže. Kratko so potegnili domobranci, zaradi angleškega diplomata, ki so ga držali v šahu Sovjeti. Sovjeti so prisilili Angleže, da jim spustijo kozake in ukrajince. Zraven so nastradali še domobranci in drugi. Beri grofa Tolstoja za razlago angleškega zločina.

  • freedomfighter

   To ni angleski zlocin ampak pragmatizem…le hitler ni razumel da se ne.mores bojevati proti dvema velesilama hkrati ampak najprej unicis eno po.tem se drugo in ce pogledamo dvajseto stoletje ja ta teorija drzala

 • pajot

  Crknu je enonogi,crknu je kardelj,crknu je kidrič.
  Hvala Bogu.
  Crknu bo tud…..he,he,he,…ve se kdo.

  • TopGun

   M. K.

 • Noro.je

  Moderator je na.danasnji dan izbrisal ze dva racuna ker se ni strinjal z.njunim mnenjem…svoboda pa taka