fbpx

Ah, ta vlada – primeri, kako vlada dejansko skrbi za Slovence po svetu

Foto: epa

Slovenska država, vsaj na načelni in institucionalni ravni, dobro skrbi za izseljence in zdomce, za Slovence po svetu. Imamo ministrstvo za zunanje zadeve z mrežo veleposlaništev in konzulatov, prav tako pa imamo tudi Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS), ki ga vodi minister, “zadolžen za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu”.

Da slovenska vlada in ministrstva na uradnih spletnih straneh in dopisih  za Republiko Slovenijo često uporabljajo kratico RS, ki je uradno določena za Republiko Srbijo, je tudi svojevrstna malomarnost, blamaža in ne nazadnje nespoštovanje lastne države. Ne vem, kaj je narobe s kraticama SI oziroma SVN?

Koliko pa je skrb za Slovence po svetu prioriteta Cerarjeve vlade in kako dejansko skrbi zanje ter rešuje njihove probleme, si oglejmo na nekaj primerih.

Spletne strani so za vlado zadnja briga
Pogled na spletne strani slovenske vlade nam razkrije, da se vlada s spletnimi stranmi kaj veliko ne ukvarja. Glede na zapisano, da “Gorazd Žmavc že od februarja do septembra 2014 uspešno vodi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tudi v vladi pod vodstvom PV Cerarja pa bo skupaj s sodelavci še naprej krepil sodelovanje z organizacijami Slovencev zunaj RS in organizacijami, ki v Sloveniji delujejo na področju povezovanja s Slovenci izven meja” lahko sklepamo, da je bilo besedilo nazadnje posodobljeno jeseni leta 2014.

Seveda razumem, da je bila vlada v letu in pol okupirana s pomembnejšimi zadevami, kot je kadrovanje “naših” in je zato za posodabljanje informacij na spletnih straneh zmanjkalo časa. Ampak sedaj, ko smo po pripovedovanju PV Cerarja “postali dobri gospodarji”, pa je čas, da pometemo tudi v lastni hiši.

Kaj pričakovati od ministra?
Zanimiv je opis del in nalog ministra Gorazda Žmavca, ki vodi USZS. Gre za “krepitev sodelovanja med organizacijami izven Slovenije in znotraj Slovenije, ki delujejo na tem področju”. O tem, da se vsako leto iz Slovenije v tujino izseli ali odseli nekaj tisoč, predvsem izobraženih mladih, ki verjetno ne sodelujejo v organizacijah Slovencev zunaj Slovenije, pa nič … Seveda bi bilo iluzorno od ministra, ki prihaja iz DeSUSa, pričakovati, da ga problematika mladih zanima. Čeprav je ravno ta generacija tista, ki bi/bo poskrbela za “pokojnine” – mantra, ki jo predsednik DeSUSa vsakodnevno ponavlja.

Minister, upokojenec Gorazd Žmavc ima “dolgoletne izkušnje na odgovornih in vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot nekdanji župan Mestne občine Ptuj pa ima tudi politične izkušnje na lokalni ravni. Večino svoje poklicne poti je opravljal v večjih gospodarskih družbah, kot so Mercator, Zlatarna Celje, Gorenje, Perutnina Ptuj, in sicer na vodilnih položajih kadrovsko-pravnega področja in na področju trženja doma in v tujini.”

“Odlično znanje tujih jezikov”
Kot se za ministra Cerarjeve vlade spodobi, minister Žmavc govori več tujih jezikov. In sicer “hrvaško, srbsko in angleško”. Če želi minister dodati še kak tuj jezik, naj kar mirno dopiše, da govori tudi bosansko. Da bi minister za Slovence po svetu govoril vsaj še nemško, italijansko, madžarsko ali špansko, najbrž ne gre za pričakovati. Zanimivo je, da minister Žmavc med svojimi političnimi izkušnjami na lokalni ravni ni navedel, da je bil zadnji sekretar predsedstva OK ZKS Ptuj. Torej občinskega komiteja Zveze komunistov Slovenije na Ptuju. Vsekakor lahko v Sloveniji človek s pravim družinskim pedigrejem zasede katerikoli položaj. Kako takega ministra sprejema večinski del slovenskega izseljenstva, ki se je izselil zaradi političnih, ideoloških ali ekonomskih razlogov v letih 1945-1990, si lahko predstavlja vsak sam.

Nastanek slovenskega izseljenstva in naloga USZS sta razložena na naslednji način:Prvi rojaki so domovino zapuščali že v zadnji četrtini 19. stoletja, nato so odhodi potekali v “intervalih” – v 30. letih, po II. svetovni vojni in nato še v 50. in 60. letih, kjer pa je odhod narekoval predvsem gospodarski vidik. Tako se danes v teh državah srečujemo že s tretjo, ponekod tudi s četrto generacijo Slovencev. In ravno tem je potrebno nameniti največ skrbi, da se s starejšimi generacijami slovenstvo ne konča. Pri tem je potrebno tudi upoštevati spremembo situacije, časa in potreb novih generacij, kar pa lahko v veliki meri uresničimo samo s skupnimi močmi in nalogami – Slovence v matični domovini in Slovencev po svetu.”

Vsebina ne obstaja – not foud
Na spletnih straneh USZS lahko kliknete na področje Znanost, mladi, gospodarstvo in se vam odpre nova stran, na kateri vam sporočajo, da “na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjamo posebno pozornost novim izzivom na področju sodelovanja s slovenskimi gospodarstveniki, znanstveniki in vrhunskimi strokovnjaki ter mladimi iz zamejstva in sveta”. Kar je seveda pohvalno. Problem pa nastane, če želite še kaj več informaciji in zato kliknete na katero od spletnih povezav, ki so navedene na strani, saj vsebina ne obstaja. Pojavi se obvestilo “404: VSEBINA NE OBSTAJA – NOT FOUND”. Ne upam si niti pomisliti, kako so obdelana področja, ki jim ministrstvo ne namenja posebne pozornosti, če se taka malomarnost pojavi že na področjih, ki jim USZS namenja posebno pozornost …

Morda pa je vzrok ali posledica zanemarjanja lastnih spletnih strani ta, da je USZS svoje delovanje »preneslo« na spletni portal www.slovenci.si? Gre za »projekt celovitega povezovanja in komuniciranja širše slovenske skupnosti v sosednjih državah in po svetu tako z matično domovino kot tudi med skupnostmi. Spletni portal je ustanovljen na pobudo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS) s ciljem ustvariti čim večji pretok informacij med Slovenci izven Slovenije in okrepiti njihovo aktivno povezovanje.« Zdi se mi, da so naloge portala presenetljivo podobne nalogam USZS. Gre za podvajanje dela ali razmetavanje z davkoplačevalskim denarjem? O zagatah s tem projektom je 19. 1. 2016 obširno in poglobljeno poročal Portal Plus 19. 1. 2016 http://www.portalplus.si/1313/izogibanje-ministra-zmavca/). Ker se je v zadnjem času znanje geografije najvišjih slovenskih predstavnikov ponovno znašlo pod vprašanjem, dodajmo še en kamenček v ta mozaik. Med slovenskimi društvi na portalu Slovenci.si, (http://www.slovenci.si/slovenske-ustanove-drustva/) zasledimo na zemljevidu društvo, ki se nahaja na Filipinih. Ko radovedni kliknemo nanj, pa se pojavi ime Slovensko društvo v Stockholmu, Švedska. Zato s strahom pričakujemo novico, da se je minister Žmavc odpravil na obisk Slovencev na Švedskem in pristal na Filipinih.

Za sladico birokratske latovščine in mrcvarjenja slovenskega jezika, ki ga zasledimo na spletnih straneh slovenskih uradnih institucij, lahko nedvomno razglasimo naslednji stavek s spletnih strani USZS: “Posebej je zaznati, da se v kategoriji izseljenstva oz. v oddaljenih državah pojavljajo izseljenci iz “novodobnih” podjetnikov.” Avtorja te ugotovitve bi z veseljem nominiral za nagrado zlata kopriva Kobo – Ko osupne birokratska odličnost!

Gal Kušar