fbpx

Anja Kopač Mrak: Babici in dedku, ki so jima odvzeli dečka, se ne nameravam opravičiti

Anja Kopač Mrak (Foto: STA)

Anja Kopač Mrak zaradi afere koroških dečkov ne namerava odstopiti, saj so, kot trdi, odgovornosti med ministrico in direktorji CSD jasno razmejene, čeprav je priznala, da je del odgovornosti pri takšnih primerih tudi na ministrici. Tudi babici in dedku se ne namerava opravičiti, kljub temu da je upravno sodišče jasno razsodilo, da je bil sporni odvzem koroških dečkov neupravičen. 

“Babico in dedka sem vedno sprejela, razumem njuno stisko, vendar v tem trenutku ne vidim razloga, da bi se opravičila,” je svojo odločitev, da se ne opraviči, pojasnila ministrica. Na njeno odločitev se je že odzvala opozicijska poslanka SDS Jelka Godec, ki je dejala, da opravičila niti ne pričakuje. “Pri tej vladi do sedaj nismo doživeli še nobenega opravičila s strani ministrov in ostalih, ki so kršili zakonodajo in ustavo. Opravičilo je še tisto najmanj, kar lahko stori, če že odstopiti ne namerava,” trdi Godčeva.

Kopač Mrakova je na novinarski konferenci v sodelovanju s pravosodnim ministrom Goranom Klemenčičem predstavila nov predlog družinskega zakonika, ki po njenih besedah temelji na družinskem zakoniku, ki je že dvakrat padel na referendumu, nazadnje zaradi poskusa redefinicije družine. Ena izmed glavnih novosti, ki jih prinaša nov zakon, je prenos nekaterih pristojnosti, ki so jih do sedaj imeli centri za socialno delo, na sodišča. Natančneje: CSD-ji so doslej v primeru ogroženosti otrok lahko sami odločali o odvzemu le-teh iz družine. Nov predlog zakona jim te pravice ne nalaga, bodo pa še vedno tisti, ki bodo morebiten odvzem otrok predlagali sodišču in o tem zapisali strokovno mnenje.

Gorana Klemenčiča je pred dnevi obremenil njegov naslednik, predsednik KPK Boris Štefanec. Na seji mandatno-volilne komisije, na kateri se je razpravljalo o njegovi morebitni razrešitvi, je dejal, da sta Klemenčič in Kos, ko sta se lotila raziskovanja premoženja predsednikov političnih strank, delovala politično. Na očitek, da ni sposoben vstopiti v njune čevlje, je dejal, da niti ne namerava, saj so le-ti okuženi z glivicami. 

Sodišča bodo od sedaj naprej odločala o ukrepih, ki se tičejo varstva otrok, posvojitev, skrbništva ter pregleda zadržkov sorodstva in mladoletnosti pri sklenitvi zakonske zveze.

Predlog širi definicijo družine
Predlog zakona predvideva tudi razširitev družine, kar bi se lahko izkazalo za sporno. “Definicija družine glede na veljavno zakonodajo, torej zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je v družinskem zakoniku širša, nova. Družina je življenjska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka obveznosti in pravice,” je povedala Anja Kopač Mrak. Zakon predvideva tudi možnost, da otroke posvojijo stari starši, vendar le v primeru, ko staršev ni več.

Po besedah ministra za pravosodje bodo sodniki, ki bodo odločali na podlagi predloga zakonika, za to specializirani. Ministrstvo zaenkrat sicer ne namerava ustanavljati posebnih družinskih sodišč. 

Metka Zevnik: Stari starši so del razširjene družine
Predsednica Združenja starih staršev Metka Zevnik je nedavno povedala, da so ministrstvu ponudili pomoč in roko sodelovanja pri snovanju družinskega zakonika, vendar ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z njimi ni hotelo sodelovati. V združenju so – pri čemer se opirajo na evropske konvencije o otrokovih pravicah in do sedaj izrečene sodbe –  prepričani, da bi morala definicija razširjene družine obsegati tudi stare starše.

Žiga Korsika