Hude obtožbe: Anja Kopač Mrak diskriminira očete in njihove otroke

Anja Kopač Mrak (Foto: STA)

“Ministrstvo, ki se v imenu ponaša tudi s skrbjo za enake možnosti, vztraja pri diskriminaciji več kot 60.000 očetov, ki jim ministrstvo kljub izpolnjevanju zakonskih pogojev odreka pravico do petih dni plačanega očetovskega dopusta,” trdijo v Družinski pobudi. Zato pozivajo ministrico Anjo Kopač Mrak, naj to diskriminacijo odpravi.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti diskriminira in dela krivico očetom ter njihovim otrokom. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) namreč očetom kljub izpolnjevanju zakonskih pogojev odreka pravico do petih dni plačanega očetovskega dopusta, trdijo v Družinski pobudi.

Nova določila, ki so začela veljati s prvim januarjem letošnjega leta, določajo, da lahko očetje otrok, ki še niso zaključili prvega razreda in še niso izkoristili več kot 50 dni neplačanega dela očetovskega dopusta, koristijo 5 dni plačanega očetovskega dopusta.

Do petih dni dopusta upravičeni le očetje otrok, mlajših od treh let
Vlada je Centrom za socialno delo izdala razlago in navodila za branje, v katerih je pisalo, da so do omenjenega dopusta upravičeni le očetje otrok, mlajših od treh let, kar pa je po mnenju Družinske pobude diskriminatorno, saj očetje starejših otrok prav tako izpolnjujejo vse zakonske pogoje. Zaradi tega so ministrico pozvali, da očitno diskriminacijo odpravi.

Ministrstvo sicer vztraja pri svoji razlagi, kljub temu da po mnenju Družinske pobude za to nima zakonske podlage. Še huje – centri za socialno delo so na podlagi navodil za branje zakona že začeli izdajati zavrnilne odločbe očetom, ki so v skladu z zakonom prosili za izrabo odmerjenega dopusta. Centri v svojih odločbah naj ne bi navajali zakonske podlage za zavrnitev.

Kamen spotike
Po prejšnjem zakonu, ki je prenehal veljati s prvim januarjem, je lahko oče koristil očetovski dopust brez očetovskega nadomestila, in sicer v trajanju 75 dni v obliki polne odsotnosti z dela do otrokovega tretjega leta. To pravico je lahko uveljavil kadarkoli do tretjega leta otrokove starosti. Ministrstvo naj bi določila izvajala v skladu s starim zakonom, kljub temu da novi zakon ne določa, do kdaj se lahko plačani očetovski dopust koristi ali da bi se morali v katerem koli segmentu ravnati po starem zakonu.

Na Družinski pobudi zaradi tega od ministrstva pričakujejo, da diskriminacijo očetov odpravi in da odpravi že izdane zavrnilne odločbe, ki so jih prejeli očetje, ki so v skladu z zakonom zaprosili za koristenje očetovskega dopusta.

Ž. K.