Borci so šli spet v ofenzivo: “Evropo je treba graditi na vrednotah NOB!” (Klanje, mučenje, genocid, posilstvo?)

Ne boste verjeli, a za nekatere se 2. svetovna vojna še ni končala. Organizacija slovenskih ‘borcev’ je 16. marca razpravljala o poskusih “nekdanjih kolaborantov in njihovih današnjih naslednikov”, da spremenijo zgodovino. Borci ugotavljajo, da je zgodovina, ki so jo pisali ideologi komunistične partije, edina prava in se je kot takšne ne sme spreminjati. Seveda gre za svetovni paradoks. Zgodovina je takšna kot je, končno pa smo začeli razkrivati vse svinjarije, ki so jih idejni očetje borčevskega gibanja izvajali nad slovenskim narodom.

Borci naprej pišejo: “Svet ZZB je prepričan, da bo Slovenija svoj prispevek k oblikovanju EU kot nosilke miru, strpnosti, mednarodnega enakopravnega sodelovanja na vseh področjih, zlasti pa pri obrambi in utrjevanju demokratičnih vrednot, to je strpnosti, vladavine prava, spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic, lahko ponudila samo, če bo gradila na vrednotah, ki jih je razvila in gojila v teku NOB.”

Gradili bi mir na vrednotah genocida
Tipično za borce, kot levičarje, je, da pozabljajo večino storjenih krivic z lastne strani. Komunistični banditi so že med vojno najbolj uživali v ropanju lokalnega prebivalstva, posiljevanju žensk in pobijanju otrok. Po vojni pa so množično pobijali nedolžne ljudi. Izvedli so, kot prvi v slovenski zgodovini, genocid nad lastnim narodom. “Zato Svet ZZB znova poudarja, da je bilo narodno osvobodilno gibanje seveda tudi revolucija v žlahtnem in ne slabšalnem pomenu tega pojma, in sicer zato, ker je bilo hkrati z narodno osvobodilnim tudi protifašistično ter socialno in kulturno revolucionarno gibanje za novo, socialno pravično in narodnostno enakopravno družbeno ureditev Jugoslavije po vojni,” še pišejo borci.

Lepo je videti, da borci tudi sami priznavajo, da je šlo za revolucijo in ne za osvoboditev. Sami temu rečejo ‘žlahtna revolucija’, zgodovina njihovemu početju pravi genocid. Seveda ni šlo za nikakršno socialno pravično ureditev po vojni. Šlo je za uvedbo enopartijske diktature, ki je pol stoletja dušila slovenski narod. A pojdimo naprej. “Prav tako pa tudi nobene od njih ni bilo mogoče uresničevati brez oboroženega boja: narodne osvoboditve proti tuji sovražni okupaciji; družbeno pravične in narodnostno enakopravne ureditve proti narodnostno neenakopravni in kapitulantski kraljevini; ljudske demokracije proti nacifašistični, rasistični, nečloveški diktaturi; preobrazbe slovenskega ‘naroda-hlapcev’ v narod svobodnih gospodarjev na svojih tleh. Vsaka omenjena sestavina narodno osvobodilnega gibanja je po definiciji revolucionarna,” pišejo ‘borci’.

Pa se sprehodimo po teh pravljičnih trditvah. Ne vem, če je to mogoče, a imenujte mi eno veliko partizansko zmago na slovenskih tleh. Ne boste je našli. Dražgoše in podobne bajke so nastale šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zgodovina slovenskega partizanstva je zgodovina porazov. Imajo pa več kot popolno kartoteko v kategoriji “mučenje in ropanje domačega prebivalstva”. V tej kategoriji so komunisti zagotovo na prvem mestu. Uporaba besede demokracija je popolna zloraba. Od črnih skrinjic do dosmrtnega predsednika in partijskega vrha. Kdo je te ljudi izvolil? Ljudstvo? Ne! Postavili so se sami. Zato so bajke o ljudski demokraciji primerne za tiste, ki nimajo pojma o zgodovini ali pa so vsaj toliko dementni kot vodstvo ZZB NOB. Pravijo tudi, da so preobrazili narod hlapcev v narod gospodarjev. Zanimivo, da nismo potem že leta 1945 dobili svobodne slovenske države. Zgodovina pa bo pokazala, da so bili ljudje največji hlapci ravno pod komunistično oblastjo. Kajti, tiste, ki niso bili za, so pobili, ostala je prestrašena večina, ki si nato še 45 let ni upala povzdigniti glasu.

Nekdanji okupatorjevi sodelavci – pa kdo je tu nor?
“Eden od očitkov, ki ga nekdanji okupatorjevi sodelavci naslavljajo na NOB, je, da ni bilo legitimno, češ da je rušilo zakonito vlado kraljevine Jugoslavije v Londonu. V resnici pa izhaja legitimnost vseh sestavin NOG iz množične podpore prebivalstva. Partizani in nobena od vseh drugih organizacij in organov NOG se ne bi mogli obdržati niti kratek čas, če ne bi imeli podpore velike večine prebivalstva,” pišejo v ZZB NOB. Prvi del stavka jasno pokaže, da gre za klinično psihozo. Tako imenovani ‘okupatorjevi sodelavci’ so mrtvi, a borci očitno vidijo duhove preteklosti, ki jim želijo škodovati.

Ostali, ki pa se pač ne strinjamo z ideološkimi bajkami titoizma, pa nimamo z okupatorjem nič skupnega. Po mojem mnenju so stari komunisti in njihovi derivati še edini okupator, ki nam preprečuje pot v moderno normalnost. Kar pa se tiče množične podpore prebivalstva. Na proti-komunističnem shodu v Ljubljani leta 1944 se je zbralo več deset tisoč ljudi. Tja so prišli prostovoljno, oblečeni v narodne noše, ponosni Slovenci. Komunisti so bili tako brutalni, tako živalski, da se je narod obrnil proti njim. Komunisti niso imeli prav nobene javne podpore. Kaj šele, da bi imeli podporo velike večine prebivalstva. Če beremo pričevanja iz tistega časa, so ljudje partizane sovražili vsaj toliko kot Nemce in Italijane, če ne še bolj. Šlo je za tajne krožke, skrite skupine in bande v gozdovih. Oblast pa so lahko prevzeli zgolj zato, ker so po vojni ostali edina oborožena skupina. Zakonu puške ni smel ugovarjati nihče.

“V Sloveniji je potekal proces izgradnje ljudske oblasti, ki je narodno osvobodilnemu gibanju zagotavljal legitimnost in ob tem tudi legalnost, od Odloka o zaščiti slovenskega naroda 16. septembra 1941 preko ustanavljanja krajevnih odborov NOB in Kočevskega zbora-parlamenta sui generis ter drugega zasedanja Avnoja 1943, zasedanja Slovenskega narodno osvobodilnega odbora februarja 1944 do sporazuma Tito Šubašić, prvega zasedanja slovenske vlade 5. maja 1945 in ustave 1946,” naprej drdrajo borci.

Nekaj besed o legitimnosti
Tista zborovanja, ki so jih komunisti prirejali bolj sami zase, kot za koga drugega (AVNOJ 1 in 2 itd.) niso imela nikakršne legitimnosti. Sprejeti sklepi prav tako ne. Veljavo jim je dal šele sporazum Tito – Šubašić, ko je legitimna vlada v izgnanstvu priznala vsebino nekaterih členpv AVNOJ-a. Najbolj absurdno pa je zatrjevanje, da je bila 5. maja 1945 ustanovljena prva slovenska vlada. Takšnega zgodovinskega absurda pa še ne. Prvič: Prva slovenska vlada je zaprisegla 16. maja 1990. Če pa bi hoteli posvojiti logiko borcev, da je slovenska tudi vlada znotraj druge države, pa je prva slovenska vlada nastala 31. oktobra 1918 (vodil jo je vitez Josip Pogačnik). Druga je nastala 4. maja 1945 – to so razglasile stranke SLS, liberalci in socialdemokrati. Tako, da je “prva slovenska vlada”, ki jo kot bučke prodajajo borci, v resnici samo “prva nelegitimna komunistična vlada”. To pa je največ, kar lahko rečemo, če smo zelo radodarni.

Zanikajo tudi obstoj državljanske vojne. Beremo lahko: “Tu med vojno ni potekala nikakršna državljanska vojna. Strani v spopadu so bile jasno opredeljene. Na eni strani so bile okupacijske sile osi in sile domačih kolaborantov, ki so bile pod tujim poveljstvom, od okupatorjev oborožene in oskrbovane – na drugi sile narodno osvobodilnega gibanja, ki so bile od vsega začetka sestavni del zavezniških, protifašističnih sil; te so že konec 1941 z ljudsko vstajo v Poljanski in Selški dolini ter z dražgoško bitko začele na sebe vezati znatne nemške policijske in vojaške sile.” Poenostavljeno za ljudi, ki so možgane pustili v Jugoslaviji. Resnica pa je, da so slovenski komunisti podpirali naciste. Dokler sta bila Hitler in Stalin prijatelja, naj bi se borili proti imperializmu, proti zahodnim silam, proti buržoaziji, proti kralju. Šele, ko sta se Adolf in Josif ‘skregala’, so se komunisti preoblekli v borce za narod. Borce proti nacizmu in fašizmu. In to jih še danes boli. Tako zelo, da tega ne bodo nikoli priznali, pa čeprav so to potrdili vidni člani stare partije, ki so jih nato odstranili iz javnega življenja.

Tudi domobranstvo in belogardizem nista tako črnobela kot jih želijo prikazati borci. Morda vam ni znano, a vaške straže so nastale zaradi nasilja partizanov, ne zaradi okupatorja. Ljudje se niso imeli s čim braniti pred rdečimi banditi, ki so ropali njihove domove, jim pobijali sorodnike in jim posiljevali hčerke. Šli so torej do okupatorja po pomoč. In v tem grmu tiči zajec. Zgodovina ni enobarven pojav. Motivacija, vzroki, okoliščine. Vse prispeva k sliki neobremenjenega zgodovinopisja. Dejstvo ostaja, da so ‘ta beli’ sodelovali z Nemci in z Italijani, a dejstvo je tudi, da komunisti niso osvobajali naroda izpod okupatorja, temveč so gradili nasilno in zločinsko revolucionarno tvorbo, ki je na koncu, kot edina oborožena sila na tem območju, prevzela absolutno oblast. Dejstvo ostaja, da so podpirali nacizem. Dejstvo obstaja, da so ropali domove, posiljevali in brutalno pobijali ljudi. Komunisti niso dali oblasti ljudstvu, ljudstvu so ukradli oblast.

Komunisti niso izvajali pobojev – šala ali demenca?
“Komunistična partija Slovenije je bila nesporno vodilna politična sila NOG, vendar med NOB v Sloveniji razen graditve novih organov oblasti, kar pomeni dejansko zanikanje poslušnosti kralju in ‘londonski vladi’, ni izvajala nobenih drugih revolucionarnih ukrepov. Posamični primeri sektaštva, vojvodstva in neutemeljenega nasilništva, ki jih revizionisti zdaj zlorabljajo za vsakršno politično in moralno diskvalifikacijo in celo kriminalizacijo NOB, so bili predmet ostrih ukrepov vodstva zoper nosilce pojavov,” pišejo borci.

Kar nekam veliko je bilo teh sektašev in vojvodstva. Praktično vsi. Zanimivo je dejstvo, da je zaradi komunizma v Sloveniji umrlo več ljudi, kot zaradi nacizma in fašizma skupaj. Borci, ki jih očitno močno načenja čas, pišejo o tem, da niso izvajali nobenih revolucionarnih ukrepov. Seveda dejstvo, da vodje ZZB NOB nikoli niso niti videli vojne, materialne dokaze pa zavračajo, pove veliko o njihovi kredibilnosti. Prodajajo nam pravljice za lahko noč, ki jim žal še vedno veliko ljudi verjame. Lažje je častiti heroje, kot pa si priznati, da smo v svoji zgodovini imeli bratomorno zločinsko ideologijo, ki je vladala naši deželi pol stoletja, njeni ostanki pa še danes.

“Svet ZZB meni, da je bilo vse to treba povedati v informacijo mlajšim rodovom, ki jih z vztrajnim ponarejanjem zgodovinskih dejstev zavajajo v zmoto – med drugim prav zdaj tudi s postavljanjem spomenika, ki bo simbolično izenačeval borce za svobodo in tiste, ki so se udinjali nacifašističnim okupatorjem,” zaključijo borci. ZZB NOB očitno ni dovolj, da so narodu prali glave 70 let. Zdaj bi radi z lažmi zastrupljali še mlajše generacije. Ljudje morajo dojeti, da je to, kar pridigajo borci vera, religija. Oni sveto verjamejo, da je potvorjena zgodovina resnica. Verujejo v kult partizanstva in Jugoslavije. Verujejo, da bi morali z lažjo obremenjevati nove in nove rodove tega utrujenega naroda. Resnica je dano dejstvo in čas je, da se jo zapiše tudi v zgodovinske knjige. Bog ne daj, da bi izenačevali zločince in klavce z vpoklicanimi v Wermacht ali pa s kmeti, ki so se oborožili za obrambo pred komunisti. Tu se z borci strinjam. Na istem spomeniku ne morejo in ne smejo biti skupaj zapisane žrtve in rablji. Žrtve, ki nikoli niso bile deležne dostojne smrti in pokopa in rablji, ki za svoja nečloveška dejanja niso nikoli odgovarjali.

Aleksander Rant

 • MEFISTO

  Tako neresno, da še komentiranja ni vredno.

  Mož tisočerih nickov bo dobil priložnost za svojih pet minut norosti.

 • if

  Julij 1940, Kominterna evropskim KP: “Sprejemajte naciste prijateljsko, bojkotirajte odporniška gibnja.”

  13. maja 1941 je Tito sporočil Stalinu, šefu SZ in Kominterne, katere člana sta bila Tito in Kardelj: “Odzvali se bom v slučaju, če boste napadeni.”

  To dejstvo se je zgodilo 37 dni po napadu nacifašistov na Kraljevino Jugoslavijo in 48 dni po
  demonstracijah v Beogradu proti pristopu Kraljevine Jugoslavije k trojnemu paktu. Komuistov ni bilo na demonstarcijah, skladno z diktatom Kominterne so protestirali zoper napad demnostrantov na nacističnega pomebneža v Beogradu in tamkajšnji takrat že delujoč nacistični prometni urad.

  Slo komunisti so vstajo proti nacifašističnemu okupatorju definirali na 22. julija 1941. To definicijo so vzdrževali vsa leta do propada SFRJ.

  • Mare Kranjc

   V Jugoslaviji so komunisti celo sabotirali lokomotive in uničevali železniške proge, po katerih je Jugoslovanska kraljeva vojska vozila opremo in okrepitve, ki jih je potrebovala za boj proti Nemški vojski. Po kapitulaciji Jugoslavije, pa so komunisti in nacisti skupaj korakali po Trbovljah, ko so praznovali 1. maj. Priča tega dogodka je povedala, da še nikoli ni videla toliko rdečih zastav, komunističnih in nacističnih.

 • Mare Kranjc

  To je nekaj za levičarske gnide, saj jim zaigra srce, ko vidijo članek s to tematiko. Po parih komentarjih nam postane jasno, da je med ljudmi še veliko komunističnih živali, ki bi vzele kramp in z njim razbijale glave sonarodnjakom. Stavim, da podlemu levičarju, ki se predstavlja z imenom “primsek” že teče slina po tipkovnici.

 • FORT WORTH

  Kako cudno ?! Pri nas je borcef vedno vec z vsemi mogocimi borcevskimi penzijami in privilegiji.
  Najbolj glasni so pa tisti borci letnika1955-60.
  Tisti so tudi najbolj zavedeni,saj so takrat komunisticni ideologi delovali na polno.
  Takrat so se tudi spomnili reklo : tebi ni nic treba misliti. Zate misli partija.
  In tako so si v miru izmislili svoje revolucionarne bajke…
  Seveda pa so o povojnih pobojih in likvidacijah izobrazencev, posestnikov malih podjetnikov ter protikomunistov prepovedali ne le govorenje ampak tudi šepetanje.

 • Caetano

  Ljudska demokracija proti nacifasisticni diktaturi je bil njihov cilj pravijo. He he. Zakaj je pa ta t.i. ljudska demokracija bila tako podobna nacizmu in fasizmu? A je slo za ohranjanje totalitarne dediscine da se slucajno kaj ne izgubi?! Totalitarizmi si izmenjujejo ideje in prakse…

 • Levicar nikoli!

  Prepovedat petokrako svinjarijo, izvest dalec prepozno lustracijo, pozapret se zivece komunisticne zlocince in tiste, ki se v javnosti in celo v parlamentu kazejo s krvavimi zastavami ali petokrakim zmazkom, kazensko preganjat. Igor Bricelj, Miha Kordis, Violeta Tomic…

  • AboutTown

   EU sodišče je odločilo, da je nošenje rdeče peterokrake osnovna človekova svoboščina.Deal with it.

   • Levicar nikoli!

    Tipicen zabit levicar! Pojma o nobeni stvari, pa vedno vse ve… Inteligenten clovek se nikoli bi bil levicar. Ne more bit.

  • Viktorh

   Na volitve!

 • von Rhein

  Kakšni borci neki? Pravih borcev ni več.Ostalo je nekaj starčkov,ki ob koncu vojne še polnoletni niso bili. Ja,so pa borci ZA VREDNOTE. To so mnogi potomci skrivačev in tistih,ki so vstopili v NOV meseca marca 1945.Najbolj glasni so “borci” tipa Turnšek in mlajši,ki se borijo za vrednote svojih blagajn.Nakladajo pač to kar so se naučili na predvojaški vzgoji,med služenjem jugovojske in iz zgodovinskih učbenikov,pisanih po nareku Saveza komunista.

  • Steiermark

   Tile so pač pravi “podmladek banditov” ter se tudi tako obnašajo – s peno na ustih…..

 • MEFISTO

  Če je bil tako imenovani borec NOV leta 1945 star 15 let, jih ima danes na grbači že 87!

  In kaj so nam prinesli tako imenovani borci NOV?

  Namesto nemške smo dobili še hujšo komunistično okupacijo, ki je šele začela s pravim streljanjem.

  Med tako imenovano NOV si tega niso upali, razen po svojih.

 • totex39

  Grozljiva dejstva so še ta, da pri nas še vedno delujejo potomci morilske komunistične bande, ki omogočajo, da proslavljamo njihove klavske doseške. Spračujemo se lahko, kdaj bo to enkrat za večno odpravljeno.

 • Viktorh

  “Svet ZZB je prepričan, da bo Slovenija svoj prispevek k oblikovanju EU kot nosilke miru, strpnosti, mednarodnega enakopravnega sodelovanja na vseh področjih, zlasti pa pri obrambi in utrjevanju demokratičnih vrednot, to je strpnosti, vladavine prava, spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic, lahko ponudila samo, če bo gradila na vrednotah, ki jih je razvila in gojila v teku NOB.”

  Saj ni res, Pa je!
  Le kako jih ni sram?
  A so pozabili, da veliiiiiiko ljudi neposredno ve kaj se je dogajalo, kako so nas maltretirali, poniževali.
  Če bi to izjavili konec osemdesetih, bi še razumel, da pač gre za poizkus političnega preživetja,da pa

  DANES trosijo takšne neumnosti, pa se človeku obrača želodec.
  Fuj!

 • AboutTown

  Predlagam, da oživimo tudi spomine na 1. svetovno vojno, pa recimo na vojaške spopade v Furlaniji in na Goriškem v 16. in 17. stoletju.
  A bo šlo, Nova24TV.

  • Viktorh

   Dovolj groze imamo že s samohvalo naših revolucionarjev…

   • janez cepec

    ti s’ biu edn izmed njih, pizduh udbovski, kr prprau se, tik, tak, zadnja ura j’ bliz

   • AboutTown

    Nekako mi ne zgleda, da imate dovolj groze.

  • Levicar nikoli!

   Ti bi, jasno, spreminjal teme in preusmerjal pozornost z vasih svinjarij. Sej na nek sprevrzen nacin te je se za razumet. Ampak s tiscanjem glave v rit vasa grozodejstva ne bodo izginila, pa ce se se tako trudite.

   • AboutTown

    Ne! Ni tiščanje v riti! Kje pa. Jaz bi še več grozodejstev! Iz vseh prejšnjih vojn. Ja?

    • Levicar nikoli!

     Tvoj komentar veliko pove o tebi, govno ogabno!

 • Slovenec 33

  Veleizdajalci slovensklega naroda še vedno trobezljajo o zmagi v “narodno osvobodilni vojni”.
  Dejansko pa so s svojim delovanjem omogočili nadaljevanje okupacije slovenskih dežel, ki se je začela 1. 12. 1918. leta in je kar še ni konec.
  Da so to lahko dosegli, so pobijali slovenski živelj. Uničili, izropali in pregnali so vse nosilce moralnega in materialnega kapitala v slovenskih deželah. Pri tem so polnili jame od Krimske do Hude. Kdor ni ušel je bil potolčen.
  Vidi se, da so to topoumni produkti usmerjenga izobraževanja pod vodstvom fdvizma, ker imajo pike na nivoju številke čevljev, ker si drugače nebi upali takih kretenizmov javno govoriti.

 • Krtača17

  Desni sej ste že desetkrat s tem rantom u kolen ustrelil. Sej ni treba več no. Sloveniji je jasno da zagovarjate ustaše in domobrance.

  • Levicar nikoli!

   A si res tolk butast, al samo provociras??

   • MEFISTO

    Za prvo si lahko prepričan.

   • Antonius

    Butasti so tisti, ki na njegove provokacije nasedejo.
    Pustite ga pri miru, ker s svojimi lažnivimi napori najbolj pomaga tudi vam, da vsi, ki berejo komentarje, prepoznajo razliko med resnico in lažjo.
    V bistvu nam je prav zaradi svojih laži med našimi komentarji zelo dragocen.
    Le polemiki z njim se je potrebno izogibati.

 • althar

  Večina članov Brozove teroristične tolpe, kolikor od teh jih je bilo sploh aktivnih med vojno in takoj po njej, je zaradi umorov in sodelovanju pri genocidu zrelih za zapor. ZZB pa je, podobno kot druge džihadistične propagandne skupine, treba prepovedat.

 • Antonius

  Krvavo zvezdni hostarski pezdeti se pod svoj napor ohranjanja zlagane zveličavnosti eNOBejevske epopeje z imenom in priimkom niti podpisati ne upajo. Od svojih morilskih “podvigov” nad narodom iz katerega so zrasli, bi zdaj radi pobeglo skrivali za evropskimi problemiu. Nikamor jim ne bo uspelo pobegniti, ker jih resnica z velikimi koraki lovi.
  http://www.casnik.si/index.php/2017/04/05/nespregledano-izjava-sveta-zdruzenj-borcev-za-vrednote-nob/

  Pocrkano golazen prvoimenskih, krvavi revoluciji predanih, bo treba sanitarno pospraviti iz grobnice sramote, poleg slovenskega parlamenta. Kidriča bo treba pa z jeklenico okoli vratu tudi dvigniti s tistega podstavka sredi Ljubljane v Parku sveta Evrope za Cankarjem.
  Na mestu odstranjenega spomenika morilca Franca Rozmana-Staneta pred bivšo “šubičko” bo treba postaviti spomenik v opomin vsem prihodnjim rodovom, zadnjemu razorožitvenemu veleizdajalcu Kučanu.
  Kat tako, da bo vedel, zakaj si ga bomo Slovenci v zgodovino zapisanega zapomnili.

  Kaj pa more biti večje priznanje, da se revolucionarji in zvezdni hostarji zelo dobro zavedajo svojih krvavih dejanj, kot je tajni pokop sadističnega majorja Ribičiča neznano kje. V socializmu bi to barabo z vsemi častmi k večnemu počitku položili v grobnico sramote, sredi Ljubljane.

  • samsara

   “Kar tako, da bo vedel, zakaj si ga bomo Slovenci v zgodovino zapisanega zapomnili.”

   Pa da bodo raznorazni cucki imeli možnost ‘cahnanja’.
   Morda tudi še kdo drugi…

 • MEFISTO

  Se spomnite, da so jih nacisti imenovali banditi?

  Pametni Nemci so že vedeli, zakaj!

  • janez cepec

   pametni Angleži so jih imenoval, vaše domobrančke namreč, kolaborantska branda. so že vedl, zakuga so jih trajbal nazaj u Jugo

   • slosin

    Ja, ampak ne veš pa tega, da Angleži niso imeli po zaslugi Titeka in
    njegovih rdečih kameradov pravih informacij….V laganju je bil neprekosljiv in sam Churchil je priznal, da ga je enonogi nategnu….

   • Levicar nikoli!

    Govno!

 • slosin

  Spet se delajo bedake iz nas! Vrednote NOB,hahaha…Na sliki so lepo vidne posledice vrednot, ki so jih uvajali od l. 41 naprej…

 • tarantela

  Naj že te kosti počivajo v miru…

  • Levicar nikoli!

   Ne morejo, dokler se tisti, ki so jih spravili tja, kjer so, kot pavi mirno sprehajajo po drzavi.

 • pajot

  Slavna NOB? Po vseh dosedaj znanih podatkih so partizanci namesto,da bi preganjali okupatorje,raje trenirali sprint na 200 metrov. Nemci so jih le s težavo dohitevali.

  • Levicar nikoli!

   Hahahaha

  • slosin

   Razkazovanje svojih podplatov švabom in makaronarjem so imenovali taktični umik….

 • Demokrat

  Obupno

 • Ana Job

  Komunizem je patološko gledano, shizofreno in paranoidno stanje, v katerem se je znašel velik krog ljudi in iz katerega ne morejo ven. To so bolniki, ki potrebujejo pomoč.

  • MladiLiberalec

   Isto se lahko pravi tudi za nacionalizem baby.

   • Levicar nikoli!

    Vsak inteligenten, moralen in eticen clovek dobro ve, da z zdravim nacionalizmom ni popolnoma nic narobe. Vam leftardom je pomembna pa samo pripadnost rdecuharski ideoligiji, nacionalna pripadnost vam je pa nekaj slabega.

    • MladiLiberalec

     Ko nacionalisti govorijo o zdravju daj vse alarme na ful.

     • Levicar nikoli!

      Ti alarme kar privijaj. Za karkoli pametnega si tako ali tako gluh. Tipicen levicar pac: gluh in neumen.

     • MladiLiberalec

      Lol. Tvoje pametne stvari so zanimiv fenomen ampak seveda s popolnoma druge perspektive. Tko nekak kot modificiran virus praznoverja v racionalni civilizaciji.

     • Levicar nikoli!

      Sej midva oba dobro veva kaksno praznoverje je levicarstvo… a ne?!?!

     • MladiLiberalec

      To veva!

   • sprehajalec

    Kaj SMC ni več konj na katerega bi stavil na volitvah? Si ga dal iz nicka? Kateri pa je sedaj tvoj favorit? Oziroma ti ga morajo še pokazati?

  • Demokrat

   Kaj je le vzrok za nastanek taksnih stanj?

   • Ana Job

    Ustrahovanje ljudi z najokrutnejšimi umori, kar si jih človek lahko zamisli, likvidacije, uničevanje narodne identitete…. Vzrok je ta, da so prave in zavedne Slovence zatrli s strahovitim terorjem, ljudje iz najnižjega spodnjega razreda, ki stvari niso znali razresevati drugače, kot z likvidacijo in nasiljem. Dolgoletno nasilje posledično povzroča mentalno krizo in narod ni imun.

  • janez cepec

   poštenipo pogledano, si ti patološko, shizofreno in paranoidno bitje, k’ si se znašla u krogu črede dobrega pastirja, ven pa ne moreš, ker ne znaš, k’ si preveč prfuknena

   • Levicar nikoli!

    Je rekel leftard z imenom janez cepec… Komentar z res veliko teze…

    • janez cepec

     sej kej bel pogloblenga pa tko ne boš zastopu

     • Levicar nikoli!

      Probej! Ne spet samo levicarsko na pamet govort.

   • Ana Job

    Shizofrenik na napačnem portalu! Imaš mentaliteto likvidatorja. Zaradi tebih podobnih so jame polne umorjenih otrok in žensk!

   • Capi

    Bolj natančno se nisi mogel opisati….sedi pet!

  • karlina

   PODPIS

 • janez cepec

  lepo se vam je zapisal u začetku, sej naprej sploh nism brau, ker takeh budalaščin u službi resnice (Prerokove sevede) ne akceptiram, da borci ugotavljajo, de dandanašni, kao, demaokrati ugotavljajo, de domorbančki, belčki, pa ostali kolaboranti s Dolfetom, izdajalci slovenskega naroda, to niso bli (ja pa ja), in de niso vojne zgubl, čeprav ceu svet ve, de to ni res, hočjo bit, kao neka slovenska vojska z, po možnosti, dvojnim štetjem, pa še kej. počutjo se manjvredne, pa naveu kuga še. dejte se že enkrat sprijaznt z dejstvom, de ste vojsko zgubl, moško sprejmite poraz, zdej bi se pa uha že navadl, sej mate dost izkušn, luzerji.

  • Levicar nikoli!

   Ko berem tvoje bedarije, se sprasujem kako je, ce clovek nosi glavo v lastni riti. Daj nam desnicarskim budalam mal povej kako se pocutis…

   • janez cepec

    u špeu se poglej, Bunks, pa boš vidu. kjer kol že mam glavo, jest mislem z njo, ne pa tko kot ti, k ti drugi diktirajo misli in besede

    • Levicar nikoli!

     Ej, se noben levicar ni z lastno glavo mislil, tudi ti ne. Kje je pa tvoja glava, smo pa ze ugotovili…

    • tohuvabohu

     Če bi kej mislu, ne bi tukaj sral klamf, ampak bi povedal kaj o Cerarjevi vladi in podobno. Tako se pa samo praskaš, kjer te ne srbi, drekač.

  • sprehajalec

   Saj ne gre za poraz, to ni sporno, sporen je obračun s poraženci in njihovo žlahto po končani vojni in njihov nepokop v skladu s civilizacijskimi normami. Pa za pokradeno premoženje iz tega naslova.

   • janez cepec

    to pa tud jest obsojam, vedno sm reku, de sm za to, de se storilci kaznijejo, na obeh straneh, sevesde, ampak desnakarji niso za to, pa svojo teorijo gonjo ke u nedogled, aja, isti kot njihov Prerok, ke eno in isto stvar klobasa če četrt stoletja.

    • tarantela

     Se globoko strinjam! Z obema!!

    • sprehajalec

     Seveda si ja, da se storilci kaznujejo. Ha, ha, ha. Čaka se, da pomrejo. Ovadba za majorja Mitjo je romala v koš na sodišču. Štefe Miško in zakonca Hribar, se je počakalo, da se je Štefe poslovil. Koga boš pa kaznoval na drugi strani? Saj so vsi v breznih?

     Oziroma sploh ne kakšni sodni pregoni, gre se za moralno obsodbo stroilcev, kar se vključi tudi v učni program šol, pa program nacionalne TV. Objektivna zgodovina, pa prenehanje izzivanj z Dražgošami pa OF Aprilom.

     Obsodbe v smislu “Ja pizda vemo, da so se dogajale svinjarije, ampak zanje so hercegovci krivi pa ta beli” sedaj pa dajte že mir.

     • tarantela

      Sem že velikokrat napisala, da je imela desnica vse niti v rokah, celo generalni državni tožilec je bil desni in bivši domobranec, pa še s prstom ni mignil, da bi se zadeva pripeljale pred sodišče. Prav zato menim, da desnica to natepava v nedogled, je pa tudi sama kriva, da zločinci niso bili pripeljani pred sodišče, ko je bil čas za to. Če niso takrat ukrepali, naj bojo sedaj tiho! Če bi bila res volja, bi pred 20 leti delali tako dolgo in toliko preiskav in bi poiskali vse priče, da bi to uredili, tako so bili pa ene mevže, pomembno jim je bilo, da so pri koritu. Zdaj naj pa bodo lepo tiho.

     • sprehajalec

      To je tako s to oblastjo, kot bi tarantelo postavil za vodjo tropa malo bolj divjih pasjih prijateljev. Vprašanje, če bi jo upoštevali. Morebiti bi Tarantela z rigoroznimi metodami vspostavila red in avtoriteto v tropu.

      Morebiti je bila to napaka desnice na oblasti. Kar pa bi zopet pripeljalo do stanja blizu državljanski vojni. Še tistih nekaj ljudi, ki jih je Ivan janez dal v javno upravo, mu danes očitajo.

      Pri nas ni bilo dekomunizacije. Bil je le nov naslednji dan leta 1991. To nas ločuje od ostalih Vzhodno Europskih držav.

     • slosin

      Takšnega nakladanja pa še ne! Dej spomni se malo, ko ste rdečkarji cvilili kot vepri, čim je kdo omenil lustracijo….
      In ne bluzi, kako je desnica imela vse niti v svojih rokah, en državni tožilec ob rdečem sodstvu naj bi spravil vse rdeče klavce pod ključ…. Pa dej spomni se, da je bilo kar nekaj zaslišanj na temo pobojev, podanih tudi nekaj ovadb…i nikome ništa…..Vaš cinizem je brez mej..

     • Smog

      Desnica je prišla na oblast samo zato, ker ji je levica to dovolila. Ko so imeli dovolj, so desnico po hitrem postopku nabrcali v rit. Zakaj? Ker je desnica totalno nesposobna.

     • Levicar nikoli!

      Dej povej na cem si?? Vidim, da dobr zadene!

     • Smog

      To je logika. Če desnica ne bi bila nesposobna, bi bila na oblasti.

     • tohuvabohu

      Nesposobna? Druga Janševa vlada je v ENEM letu naredila več kot leve vlade v 20 letih. S svojimi ukrepi je preprečila, da bi bili prisiljeni povabiti trojko. Komunajzarji se pa danes norčujejo, da je Janša klical trojko. Če bi jo klical, bi tudi prišla.

     • tohuvabohu

      Druga Janševa vlada je sprejemala reformne ukrepe. V prvi polovici leta je vložila toliko predlogov v parlament, da so poslanci levice jokali in si pulili lase, da toliko gradiva še prebrati ne utegnejo, kaj šele da bi ga preučili. To je sposobnost posebne sorte!

     • karlina

      TOČNOOOO

  • tohuvabohu

   Zakaj se ti kreten tako trudiš, da te noben ne bi bral? Ali nisi prepričan v svoje gobezdanje?

 • resnicaboli

  Saj že vseskozi trdim Evropo ogroža levica in ne desni domoljubi samo tem v Bruslju še ni to jasno.

  • janez cepec

   važn, de si ti spregledu

 • tarantela

  Use bi blo u redu, če ti frdamani Amerikanci, Angleži in Rusi, ne bi napadli Hitlerja. Pr ns bi blo use same rožce in med in mleko, če bi usi zagamani levaki z usega sveta pustl pr gmah tako dobrega človeka, kot je biu Hitler! Howgh!

  • janez cepec

   ja super bi blo, če pa bi dones biu na Ablast ljubljeni vodja, bi nebo blo rumeno modro, nobenga ablača, pa takih anomalij, use bi blo oh in sploh, svizci bi pa čokolade zavijal

   • Levicar nikoli!

    Je bil Mikijev zabavnik res zadnje berilo, ki si ga prebral?!?!

    • tohuvabohu

     Ta kozel je iz Bohinja: je iz svoje glave svinjak naredu.

   • karlina

    Če po vojni ne bi prevzeli oblast komunisti, pred tem pa so pomorili , zaprli, izgnali več 100.000 domoljubnih Slovencev, bi bila Slovenija druga, če ne prva Švica, bila bi najbolj razvita in napredna v Evropi in spoštovana v svetu, resnica pa je, da smo pristali prav na vseh področjih na zadnjem mestu, nihče nas ne mara, nihče nas ne spoštuje, dovolj, ali hočeš še kaj več izvedeti

  • Borut Stari

   Veš kaj? Hitler predvsem ni pobijal svoje ljudstvo. Stalin, Tito in njihovi malikovalci pa so pobili nekaj deset milijonov lastnega prebivalstva.

   • karlina

    TOČNO

 • Vojteh Dovč

  kaj bi se zgodilo če bi zmagal hitler-kaj bi delali domobranci po vojni

  • Duhec

   Baje s partizani pili kavo… sama dobrota jih je bla.

  • janez cepec

   zavedne Slovence bi pobijal, u velik večjem številu, je blo pač več zavevednih Slovencev, kot izdajaucou, pa otrokam se u osnovn šol ne bi blo treb nemšk učit.

   • sprehajalec

    Saj se danes učijo, nemško. Kaj pa bluziš?

    kaj boš lapal, na Gorenjskem je bilo do 1944 500 partizanov vsega skupaj. kaj lapaš o zavednih slovencih pa o večini. Ljudje se prilagodijo, še sploh če je denar ok.

   • karlina

    cepec ostane cepec

  • sprehajalec

   Če bi se predala Sovjetska Zveza, partizanov čez noč ne bi bilo več. Ker bi izginil smisel njihovega obstoja.

   Poleg tega je zgodovina pokazala, da samo Ljudska sodišča in komunistična revolucija likvidira vse počez, saj prezira in zavrača meščansko pravo.

   Nič ne bi delali po vojni, če pa že, pa ne na način, kot je bil speljan.

   • karlina

    TOČNOOO

  • RATATA

   Najprej bi tebe namazali s kremo z visokim zaščitnim faktorjem, na glavo bi ti pa širokokrajčni slamnik poveznili.

  • karlina

   Hiter ne bi NIKOLI ZMAGAL in veš zakaj, če bi kaj znal zgodovine-Hitler je zivel samo še s pomočjo močnih pomirjeval in ostalih zdravil, itak po letu 44 ze več ni vedel, kaj se dogaja, nemška vojska je izgubljala na vseh frontah, niso imeli več moških, v boj so pošilajli celo otroke, tako da, vaše nakladanje o zmagi Nemčije je čisto brez veze, ker se to ne bi nikoli zgodilo. Zmagali pa niso vaši partizani, pač pa zavezniki , pika !!!! Pa še to, domobranci po vojni ne bi nikoli in nikdar delali grozljive stvari-pomore in mučenja, zapiranja, kot vaši komunisti.

 • Vojteh Dovč

  pa kdaj mislite nehat.

  • Duhec

   Ko jih več ne bo… nič prej.

  • sprehajalec

   Te nervira? Zaradi starega fotra?

 • Duhec

  Rant z naslovom članka spet ni razočaral…

  • tohuvabohu

   Tudi ti nikoli ne razočaraš, prismoda.

 • Duhec

  Z domobranci v napad za zmago desnice na volitvah… haha.

  • nevtrino

   Torej “borci” lahko, ostale strani pa ne, a ?

  • karlina

   Itak

 • MladiLiberalec

  Lih zdej se vrti v frizernici kjer mi bodo cupco uredil komad Racunajte na nas. Damn red Laibach ha ha

  • sprehajalec

   Z Megliotom? Mladi liberalci so ponavadi čelavi.

   • MladiLiberalec

    Se dooost manjka. Tud Janez ni bil takoj.

    • tohuvabohu

     Drnovška pred tem sploh nismo poznali.

 • sprehajalec

  Mladi liberalci so znani po tem, da menjajo stranke kot gate.

  • MladiLiberalec

   To bolj punce. Ampaak ne vsi

 • Demokrat

  Kaj dobrega je komunizem naredil po svetu?

  • Levicar nikoli!

   Jaz jih ze 20 let javno sprasujem, kaj je v komunisticni ideologiji naprednega, pa mi se nihce ni odgovoril. Najbrz zato, ker ali ni napredno, ali ne vedo odgovora ali pa so samo napumpani. Glede na neprisotnost inteligence levicarjev, je najbrz vzrok vse troje.

   • sprehajalec

    Napredno je bilo, da so lahko šli samoupravljalci po kavbojke v Trst, pa plenice pa banane v Celovec. To je odtehtalo vse, primerjali so se pa s Čehi. In so rekli, poglejte, pri nas je pa bilo drugače.

  • slosin

   ŽRTVE KOMUNIZMA (beri pobili lastnega naroda)

   Oni so ponosni na to:

   • 65 milijonov na Kitajskem
   • 20 milijonov v Sovjetski zvezi
   • 2 millijona v Kambodži (Kampučija)
   • 2 millijona v Severni Koreji
   • 1,7 milijona v Afriki
   • 1,5 milijona v Afganistanu
   • 1 milijon v komunističnih državah Vzhodne Evrope
   • 1 milijon v Vietnamu
   • 150.000 v Latinski Ameriki (večinoma Kuba)
   • 10.000 smrti »povzročenih z dejavnostjo komunističnih strank, ki še niso na oblasti.«[3]

   • Levicar nikoli!

    Najbolj genocidna ideologija v zgodovini clovestva.

  • GrdaResnica_LepaLaz
  • karlina

   Dobrega nič-grozljivega pa ogrooooomnooooo !!!!!!

 • Duhec

  Nemci pa nacistov sploh ne omenjajo…

  • sprehajalec

   pri njih je razlika, ker nacisti niso več na oblasti, pa denacifikacijo so imeli. Pri nas so totalitarci še vedno na oblasti, pa dekomunizacije ni bilo. Zato obstaja latentno nasprotje v svetovnem nazoru.

   • Duhec

    Ne brihta… ker se tega obdobja sramujejo.

    • sprehajalec

     Vidiš, pri nas se obdobja totalitarcev ne sramujejo. To pa je razlika med njimi in nami.

     • karlina

      TOČNO

    • Levicar nikoli!

     Saj se kumunajzarskega obdobja vecina Slovencev prav tako sramuje. Najvec vas je bilo v partiji leta 1974, 77000. Zato si ne domisljaj prevec, kako se vecini ljudi kolca po vasi dogmi!

     • sprehajalec

      To je bil njen fotr v partiji. Ona se še rodila ni.

     • karlina

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    • nevtrino

     Ne, brihta. .. ker to ignorirajo, z več perspektiv…

    • karlina

     Kaj pa slovenski komunisti, ti se svojih dejanj niti slučajno ne sramujejo, kar je velika razlika, kajne

 • Demokrat
 • hle

  O tem za koga se WW2 še ni končala bi se dalo razpravljat so pa kot kaže nove Evropske vrednote da svoj narod žrtvuješ v korist bruslja berlina in vašingtona in vidim da ste tukaj predstavniki novih evropskih vrednot

  • sprehajalec

   je bilo lepše žrtvovanje za Moskvo in beograd?

   • MladiLiberalec

    Ne bo mu Janez vsec dokler ne bo Aleksander ne mors tega promenit.

    • sprehajalec

     Tudi Aleksandra bodo s pomočjo državnih režimskih medijev demonizirali. Potrebujejo šibkega Aleksandrčka, ne močnega Aleksandra.

     • MladiLiberalec

      Dej sem mogu po Laibachu hodit z garminom kot vcasih pri skavtih s kompasom da sem neki najdu. XD

      Se zmer bi mu blo tko bolj kul.

    • sprehajalec

     sedaj sem te prečital, boš presedlal k Prstanu? Kdaj se bo pojavil nick MladiliberalecPrstanovec?

     Da ne boš fasal Sredinca na koncu. To se rado dogaja pri liberalcih.

     • Smog

      Kdo ti gre v nos? Štih, Šušteršič, Vodopivec, Lahovnik, Štular???

     • sprehajalec

      Osebno nihče, sem pa doživel čase, ko se je z velikim pompom ustanavljalo nove in nove stranke na levici. Sedaj je očitno postalo to že tako perverzno, da se je presedlalo med liberalce. In levičar je postal liberalec. Pa saj neke teorije so naokoli, da je že leta 1975 Zveza komunistov Slovenije ni bila Zveza Komunistov, ampak liberalna stranka švedskega tipa.

     • MladiLiberalec

      Sredinec je vcasih zelo koristen. Sam ne moski

   • hle

    Za nikogar ampak te opcije med Slovenskimi politiki ni zaznati preteklost smo preživeli ampak iz napak se nismo naučili prav nič vprašanje pa je če bomo preživeli prihodnost ob tako razdeljenem narodu je to malo verjetno

    • sprehajalec

     Kdaj smo preživeli v preteklosti? Razdeljenost je vedno bila, bila je le potlačena, Zato sedaj presenečenje, pa Ivan janez kosti vleče ven, pa naj dajo že enkrat mir, pa glejmo naprej, pa kaj nas briga.

     če ne poravnajo starši svojih računov, to prenesejo na potomce.

     • hle

      Vidim da si polpismen nisem dejal da je treba stvari pomesti pod preprogo ampak da bi se morali iz teh tragedij kaj naučiti pogledat obe strani ugotovit kako je lahko prišlo do tega kajti naslednja taka tragedija je lahko za ta narod zadnja to se zavedajte vsi vi hujskači prekleti na obeh straneh

     • sprehajalec

      Bravo, kar začnimo. Imaš kup Vladnih služb pa medijev, ki so plačani, da to storijo. Nekaj podobnega, kot so Izraelci izvedli s programom Žrtve Holokausta. Da dobijo žrtve imena in priimke in obraze.

      Po drugi strani pa že kakšen članek o tem sproži zgražanje, pa kosti pa domobranci pa Hitler. Pa revanšizem.

     • hle

      Izraelci z programom žrtve holokavsta že sedem desetletij terorizirajo cel svet tako da tu ni primerjave

     • tohuvabohu

      Rdečkarji pa s pravljicami o nekakšni “zmagi nad fašizmom” že 70 let lomastijo po Sloveniji in uživajo privilegije.

     • karlina

      TOČNO

     • sprehajalec

      Če daš sliko umorjenega na steno spominskega parka, potem nekoga teroriziraš s tem. Ta interpretacija mi nekako znano deluje…..

     • hle

      Če ti tista slika daje pravico da ropaš ubijaš in zganjaš teror potem je stvar v redu ane tudi ta interpretacija deluje znano

     • sprehajalec

      Ha, ha ha, Palestinci, sem pes taco moli. Stara naveza delavskih socialistov z Velikim Jeruzalemskim muftijem, pa kasneje rdečih brigad s PLO. Stara ljubezen res nikoli ne umre.

     • tohuvabohu

      Motiš se – rdeča drhal nikoli ne bo pristala na resnico, ker je grda kot hudič. Zakaj danes tako obupno skrivajo, da je bila revolucija? Pa so sledovi revolucije vidni na vsakem koraku!

     • Smog

      Kdo kaj skriva?

     • sprehajalec

      Rabiš tolmača?

     • Smog

      Zakaj? Nisem tebe vprašal.

     • sprehajalec

      Ponujam se ti kot tolmač. Ker vidim, da imaš težave z izrazoslovjem. Redko kdo te razume tukaj….

     • Smog

      Nič novega. Portal ne slovi po intelektualnih presežkih, tako “avtorjev” člankov, kakor varuhov pamfletov. Posebej, če ga primerjamo s portalom Časnik.

     • sprehajalec

      Namen portala niso intelektualni presežki, ti so rezervirani za levičarske ustanove tipa FDV, pa RTV Slo, Filo Faks itd…

      Namen portala je preprosta resnica. Ki se omenjenim v svoji intelektualnosti ne zdi pomembna.

     • Smog

      Resnica??? To bo, ja.

     • karlina

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     • tohuvabohu

      Veliko. Recimo, da priznajo povojne pokole, ker se jih preprosto ni dalo več prikrivati. Še vedno pa ne priznajo zločinov nad golorokim prebivalstvom, ki so jih počeli med vojno z namenom izvedbe krvave revolucije. V jeziku levice ne zasledimo več uveljavljenega izraza “ilegalec”, kar je samo lepši izraz za terorista in klavca.

     • karlina

      TOČNO

    • GrdaResnica_LepaLaz

     tako je vedno znova delamo iste napake in to celo hujše. Nekateri pa delajo zdaj neumne primerjave kaj je boljše….ne more biti nikoli nobena opcija boljša od druge kjer se moraš žrtvovati v celoti za drugega in za njihove bolane izspirjene agende.

  • Krtača17

   To pa za njih ni problematično. Sam da merklove gate vohajo, so čist pomirjeni.

 • nevtrino

  Le kaj naj bi za te “borce” pomelilo NOB ? Osvoboditev Slovencev njihovega lastnega življenja, razmišljanja in identitete ? Osvoboditev izpod juge ? Osvoboditev izpod lastnega totalitarnega režima ?

 • Borut Stari

  Pa še sram jih ni.Komunisti da niso izvajali pobojev? Aha, potem so brezna in jame polne kosti posledica samomorov?

  • karlina

   Po njihovo res, pa menda so se kar sami zazidali s trojnimi zidovi v Hudo jamo. Mislim, takšno govorjenje in lazi, nobenega spoštovanja, do svojcev pomorjenih, ki še vedno ne vedo, v kateri jami so kosti njihovih dragih. Pa zakonca Hribar sta se sama mučila, pa druzina Hudnik, pa….. ogromno druzin, ki so jih pomorili ti “borci”. Hvala Bogu, da jim prav nihče ne verjame, razen njihovi pristaši. V Sloveniji je znanih najmanj 600 morišč, cela Slovenija je zgrajena na njih, se pravi, teh ljudi ni pomoril po njihovem nihče, ali mogoče okupator, ko je bilo ze konec vojne, samo vprašam

   • Borut Stari

    To počne režim, ki pomori vse kar leze in gre brez milosti le zato ker ima domovinski čut. Domobranci so, po svoji moči, branili domovino pred morilsko komunistično zalego.Nikomur ni in tudi ne bo uspelo svobodno mislečemu človeku tega mnenja preprečiti.

 • Levicar nikoli!

  Ivan Macek je v enem intervjuju sam izdavil, da so se sli borit zato, da bi prevzeli oblast. Vse jasno!

  • sprehajalec

   Seveda, o revoluciji in revolucionarnem boju so vsi govorili do leta 1991. Pa zmagi revolucije. Šele po tem letu se je začel Salto mortale in se je začelo govoriti o domoljubju pa skovan je bil nov pojem “Upor”. Ki je pomensko skladen z reformatorji, pa tlačani, pa Hlapcem Jernejem.

   Prozorna maska.

  • Krtača17

   Ja itak da. Oblast ljudstva nad banditi. 60 let je bil mir. Ko so se pa banditi vrnili smo imel pa Srebrenice pa Vukovarje in podobna klanja. Ampak ustašom možgani mal narobe funkcionirajo…

   • sprehajalec

    Oblast “Izbrancev Ljudstva” da te popravim. Je ljudstvo to hotelo ali pa ne….

    • Krtača17

     Boljše slab mir kot dobra vojna.

     • sprehajalec

      Praviš, diktator je tista oblastna struktura, ki ustreza levičarjem. Seveda če je njihov, drugače se gredo revolucijo.

      Pa saj tako je bilo v vsej zgodovini levičarskega gibanja…

   • karlina

    Zopet zmerjaš z ustaši

  • karlina

   itak, kakopak drugače

 • xtc

  Dejstvo je ;da je NOBzgodovina ena sama velika laž:
  Kot je avtor zapisal so partizani postali legalni še le po sporazumu Tito _Šubašič;prej storjena dejanja pa so bila banditizem;za katerega bi morali banditi sodno odgovarjati;po zakonih kraljevine Yugoslavije;saj komunisti sploh niso imeli zakonodaje ne legalnih sodišč:Kar se tiče podpore naroda komuniston je bila malodane nična_dosegli so jo z prisilo na volišča in po klavrnih rezultatih za njih z presipavanjem kuglic in po dvakratno in večkarat volilno udeležbo vojske dosegli z prevaro zmago;ki je realno niso:Nato pa so se začeli znašati_vsakogar ;ki je glasoval proti njim(uporabljali so neštete prevare od večih skrinjic;do navrtanih itd) začeli maltretirati ne njim naklonjene:ZZB bi morala biti prepovedana z ustavo in pdobne organizacije;ki slavijo totalitarizme in njihove simbole ;ter genoidin banditizem in brezpravje:
  Še živeči z ločini na grtbi pred sodišči in v zaporih:Mrtvi zločinci pa javno razglašeni za zločince in izvajalce genocida:

  • tohuvabohu

   Največja laž in nateg je bil že sam NOB. Partijska razlaga zgodovine je samo nadaljevanje te laži.

   • Smog

    Ja kje pa bereš to partijsko razlago in zakaj?

    • sprehajalec

     Učbenik Zgodovine za Osnovne šole.

     • Smog

      To sem bral tam, koncem šestdesetih. Pozneje pa še marsikaj.

     • sprehajalec

      Tudi danes je tam, kjer je bilo konec šestdesetih.

     • Smog

      Za tebe? Za mene ni.

     • sprehajalec

      Preskočiš poglavje?

   • karlina

    Točno, ta organizacija je samo v Sloveniji in veš zakaj, zato , ker to dopuščamo in tudi , da prejema od drzave največ denarja, zakaj-zato ,da širi lazi med mladimi, grozno res

 • Artur

  Preobrazbe slovenskega ‘naroda-hlapcev’ v narod svobodnih gospodarjev na svojih tleh ( na njihovih z drugorazrednimi oropanimi državljani).???!!! Hlapčevanje Beogradu so imeli oni za narod svobodnih gospodarjev. Takšne nebuloze se lahko porajajo samo v glavah teh psihopatoloških osebkov . Kakorkoli, narod hlapcev smo bili smo in bomo ostali to se vidi po praznih ulicah ko vrag (komunajzarji , šerijatarji, sodomiti……. ) že šalo jemlje.

  • Krtača17

   Janšiste si čist slučajno pozabil….

   • Artur

    Pa na protestnih shodih proti invaziji zapečene drhali smo bili tisti, ki se imamo za domoljube.Če so bili Janšisti ? Verjetno ! Komunajzarjev pa sem prepričan , da jih je bilo malo več kot nič , morda le kakšen s še ne dovolj po partijsko opranimi možgani. Dejstvo pa je, da samega Janše na teh protestnih shodih niti za vzorec. Ja tega pa se pač ne da pozabiti , kakor se ne da pozabiti koliko se nas je zbralo njemu in ostalim v podporo l.88 na Roški … nekateri v narodu pamtimo .

   • karlina

    Janša, Janša, pa tebi se bo še zmešalo od misli na njega, častna reč, no.

 • garfi

  ni končan nob-prevara in ni končana državljanska vojna
  jugokomunajzarji vzgajajo že nove rdeče krvosese in “borce”

  • karlina

   TOČNO, v svoje vrste vabijo mladino, kar je GROZLJIVO IN SKRAJNO NIZKOTNO !!!!!

 • Smog

  Na drugih člankih tega portala je komentov za vzorec. Samo smrtne glave je treba gor nalimat, pa kot muhe nad drek.

  • Fogglof Tunnek

   Nova24tv zna… So baje v službi resnice… Baje!!!

 • Fogglof Tunnek

  “Organizacija slovenskih ‘borcev’ je 16. marca razpravljala o poskusih “nekdanjih kolaborantov in njihovih današnjih naslednikov”!!!

  Kako praf imajo. Nasledniki kolaborantof so niše drugi kot SDS falanga!!!

  • sprehajalec

   Imaš kakšno konkretno povezavo med njimi in SDS? kakšen dokaz, da so od njih prejeli kaj konkretnega, da so jih mrtvi kolaboranti pooblastili da so stranka njihova naslednica?

   Ali gre za izganjanje hudiča in ZZB NOVJ je izganjalec hudiča? Ter zaščitnik pravovernosti in enega načina mišljenja. Neka ustanova torej, ki paše v srednji vek?

   • Fogglof Tunnek

    Budala desničarska…govoriš o konkretnih dokazih????… Kdo pa postavlja domobranske spomenike…kdo se oblači v domobranske uniforme…kdo stoji mirno ob domobranski himni???

    ODGOVOR: SDS

    • sprehajalec

     Butl, glup ko točak. Pač produkt negativne levičarske naravne selekcije v preteklosti.

     Reenactment je dejavnost zelo popularna v svetu, gredo se jo v vseh državah in za vsa obdobja. Od ameriške civilne vojne, na češkem je razvita za napoleonove vojne, pa v Rusiji za drugo vojno, pa še tiste prej. Tudi vsakoletni udeleženci proslave v Dražgošah imajo reeactment točko, kot vidiš na sliki na Novi. Reenactorji Domobranske legije bi pa morali biti prepovedani ali kaj? Samo džukac tvojega kova izpelje povezavo reenactorji – aha, SDS.

     Če najdeš kosti, ki so pripadala domobranu, pa tam svojci postavijo nagrobnik, potem pa kao SDS postavlja domobranske spomenike? A si čisto prfuknjen ali kaj, še nagrobnika se naj ne bi smelo postaviti.

     Še enkrat te vprašam, ali Stranka ZZB NOVJ skrbi za pravovernost te družbe in dovoljuje eno samo in edino misel? Je stranka ZZB NOVJ Opus dei današnje Slovenije?

    • Levicar nikoli!

     Budala levicarska, sploh ves kaj je domobranska himna?!?!?

    • karlina

     A bejz no in kdo se gre maškarade v Drazgošah, Pohorju in vseh vaših partizanskih proslavah, samo vprašam, aja pa lanska postavitev spomenika v Kočevju, največjemu krvniku v Sloveniji-Mačku

 • Fogglof Tunnek

  …ropanju lokalnega prebivalstva, posiljevanju žensk in pobijanju otrok… Ma to opisujete čistega domobranca!!!

  • b323130

   Rusi so bili znani po posiljevanju žensk in pobijanju otrok. Isto so počeli tudi zahodnjaki, ampak so imeli boljšo PR. V Sloveniji so pa komunisti rezali spolne organe ljudem, preden so jih zmetali v jame. Pa naganjanje navadnih poštenih ljudi na prisilno delo na podlagi laži in podobno.

 • Olga

  Genocid je treba spraviti na mednarodno sodišče za človekove pravice in komuniste za zapahe! Saj to hočejo s svojim izzivanjem??

  • Smog

   komaj čakam.

   • Fogglof Tunnek

    Nikoli ne boš dočakal !!!

  • karlina

   TOČNOOOOOO, mislim, da si s tem člankom celo kopljejo jamo in napovedujejo KONEC te barabinske in krvave organizacije “borcev”

 • Krtača17

  Vidim da skupaj z rantom sam še ene pet auslenderjev pa gasterbajterjev ala olga, osliček ipd hodi provocirat sem gor. Dajejo pa vtis da jih je 50.

  • Smog

   Saj jim brez težav pariramo.

   • Fogglof Tunnek

    Seveda jim pariramo…ampak oni tako hočejo diskvalificirati narodno osvobodilno gibanje, ga celo kriminalizirati, sebe in svoja medvojna kvizlinška ravnanja pa razglasiti za boj proti komunizmu in celo za zmagovita… Gamad klero-desničarska !!!

   • sprehajalec

    Ha, ha. Pariramo.

    • Smog

     Ja. Mi se zraven še zabavamo.

     • sprehajalec

      Dialog desničarja z levičarjem je kot bi se homo sapiens sapiens pogovarjal z nižjo vrsto človečnjaka. Pri čemer je desničar Homo sapiens. seveda bi se nižja vrsta človečnjaka pri tem zabavala, saj 90% pogovora ne bi razumela.

     • Smog

      To si zdaj posegel po intelektualnem presežku, da bi dvignil popreček ničvrednih komentov?

     • sprehajalec

      Posegel sem po preprosti razlagi, da jo boš morda razumel.

  • Fogglof Tunnek

   Čuj Krtača…SDS preko Nove24tv poskuša z fsakovrstnimi ponarejanji zgodovinskih dejstef in njihovo popačeno razlago revidirali razumevanje druge svetovne vojne po svetu in doma!!!

   • Krtača17

    Provokatorji. Fajn jih bo teplo v času volitev. Vse bo splaval na dan. Drek pač plava.

    • Fogglof Tunnek

     Samo tote kurbe desničarske so kot bele podgane, in podgane dobro plavajo v kanalizaciji… Moramo biti zelo previdni, da jih pravočasno zaustavimo!!!

  • nevtrino

   Hehe, to itak ni pomembno, kaj čmo krtačam, ki mislijo, da so leseni možgani najboljši … Sem “gor” pride tudi kateri obiskovalec, če hoče, ki si lahko prebere kaj več, kakor jim ponujajo režimska trobila….

   • Krtača17

    No potem pa dobrodošel prav na režimskem trobilu kar nova24 je.

    • nevtrino

     hohoho, če je pa tako, pa je še katero režimsko trobilo na Slovenskem ? No ?

     • Krtača17

      Imaš še ene par spodletelih janševih poizkusov ja. Ta je zadnji v vrsti spodletelih. Imamo pa zato rtv – ponos slovenstva. Samostojno nacionalno tv, po kateri janšisti stegujejo nemarne kremplje a jo kleni Slovenci ne damo. Sicer je tud tam ene par janšistov pa lenuhov za zmetat, ampak to bo hit zrihtan.

     • nevtrino

      A zbirka transvestitov, strank estetskih kirurgov, homosex. in cigojnerjev na rtvslo je slovenska ? Slovenci ? Kleni Slovenci ? Očitno res potrebujete očala in še kaj …

     • Krtača17

      Saj sem rekel – mal popucamo pa bo. Pri vas je pa od a do ž zavožen. Ni kej reševat, samo še zaprete lahko.

     • nevtrino

      Pri nas ?
      In zakaj se vi ukvarjate s tem ?

     • Krtača17

      Pri vas ja. A misliš da ne vidimo za kaj se gre? Že lep čas vemo. Tolkle dnarja zmetat – za pluralnost medijev – a dej no, ti pravljice razlagaj Sorosu in podobnim tičem.

     • karlina

      Čakaj malo, si mogoče ti kaj prispeval za ta naš medij, da se tako razburjaš, mogoče dobivaš poloznice, kot iz tvoje rtv , ki jih MORAMO plačevati, četudi ze več desetletij ne gledamo te murgelj tv

     • karlina

      Mimogrede, moraš ze na prste prišteti, koliko je na tej murgelj tv sploh slovenskih priimkov, ha ha ha, on pa pravi ponos slovenstva

     • karlina

      ha ha ha ha ha , rtv-ponos slovenstva-pa saj se hecaš, mar ne, to je vic stoletja, ta rtv ni ponos slovenstva, pač pa murgelj tv

 • samotoje

  Saj pravim, kaj bi mi brez teh svetlih likov iz slavne zgodovine? London bi še danes ječal pod nacističnim škornjem in Dunej takisto, če ju ne bi osvobodili naši dični borci.

  • Smog

   Kdaj pa je London ječal pod nacističnim škornjem?? Tistih par V1 misliš?

   • nevtrino

    Vaš komentar je namerno ali ne samo ena manipulacija povedanega, malo se zberite, no …

    • Smog

     Prilagajam se portalu.

     • nevtrino

      Zakaj bi se le ?

     • Smog

      Ker mi paše.

     • Duhec

      Ja, fajn je.

   • samotoje

    A da ni ječal?Je pa malo stokal.

  • Levicar nikoli!

   Potvarjas zgodovino… tipicno! Kdaj kej preber!

   • samotoje

    Berem The Book of Bunny Suicides by Andy Riley. Toplo priporočam.

  • karlina

   Ampak res, sarkazem

  • Karmen

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • Fogglof Tunnek

  Čujte desnosučni, po mnenju ZZB je ena izmed poglavitnih težaf današnje Evrope ta, da se v zaostrenih gospodarskih in socialnih razmerah znova oglašajo nacionalna in rasna nestrpnost, zahteve po fse več nasilja nad drugačnimi, po militarizaciji policije, fse skupaj pa ima za posledico fse manj svobode (tudi medijef) in fse manj spoštovanja človekovih pravic… Zdaj pa naj kdo reče, da partizani niso napredni!!!!

  • nevtrino

   Ja, ja, zatirat domač folk, pa se klanjat vsakemu cigojnerju, kaj ?

   • Fogglof Tunnek

    …fašist…

    • nevtrino

     O ?

     • Fogglof Tunnek

      Nič O…fašist…

     • Levicar nikoli!

      Budala!

     • Fogglof Tunnek

      O ja, ti pa si budala…hahahahahahahahahaha…

    • tohuvabohu

     Fašisti ste tisti, ki ste izvajali genocid nad cigani med ww2.

  • Zvonec je že zdavnaj pozvonil, ti še vedno tule čvekaš. Redoljubnost pa res ni tvoja odlika.

 • Krtača17

  Zdajle prihaja peklenski mesec za ustaše. Prazniki, proslave….še pred Heiniken zvezdo bojo glave sklanjal, na kres ne bo nobenega….

  • nevtrino

   Vsaj pravilno Heineken napišite, ki se pa itak raje ukvarjajo s pirom, kakor s simboli …

   • Krtača17

    Ah kaj češ, na Heineken. Zadovoljen?

  • karlina

   Ali nas ti, domoljubne SLOVENCE zmerjaš z ustaši, veš kaj si ti-dno od človeka !!!!!!

 • Krtača17

  Nikol mi pa ne bo jasno kako lahko Janša zmerja nacionalno tv s prostitutkami? A so prostitutke zaposlene tam? Mi je pa čudno da si to upa, glede na to da sam je pa res prostitutke zaposlil za novinarke.

  • Duhec

   Zadnjič sm naletela in je mela za gosta kr Ranta…. zgleda noben noče prit.

   • nevtrino

    Da nočejo prit?… Ignorantski zabitki pač, ustrezno jugobutalam.

    • Duhec

     V Novo so zmetali 3 milijončke in se ne vprašaš kje so, zakaj…

   • Krtača17

    Hahaha nisem vedel. Ne gledam.

    • nevtrino

     Saj ni treba gledat. Zakaj se pa sploh ukvarjate s tem “trobilom” ? Zaradi vaše resnicoljubnosti ali zabave, kaj ?

     • Duhec

      Ker se nikjer drgje tolk ne narežimo…

     • nevtrino

      Ok, zabava, torej le ni tako slabo… ?

     • Duhec

      Ne…. smeh je zdrav.

     • Smog

      Kaj pa maš tam za gledat? Kaloha? Exploziv ROTFL

    • Duhec

     Ja sej jst tud ne. Šaltala sm in sm naletela, mi je blo smešn.

  • Aron

   Pa saj so ravno oni krivi za trenutno stanje na javnem zavodu.

  • tohuvabohu

   A si ti že kdaj slišal za prenesen pomen ali metafore? Saj si hodil v kvalitetno socialistično šolo, kaj se je zdaj sramuješ?

   • Viktorh

    On ni hodil veliko v šolo…

  • karlina

   Kaj ima ta tvoj stavek z zgornjim zapisom-absolutno nič, nič in še enkrat nič. Sem ze napisala, ko vam stopimo na zulj, takrat udarite po Janši

 • Duhec

  Ta Nova je res v službi vladajoče levice… desnim dela sam škodo.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, fsi toti današnji pojavi in težnje močno spominjajo na fašistična in nacistična gesla, dejanja in ravnanja v prvi polovici prejšnjega stoletja, ki so se jim uprle protifašistične sile med drugo svetovno vojno in po njej. Tudi zdaj se bomo takšnim pojavom uprli in če treba spet fsklikali… SMRT FAŠIZMU, SVOBODA NARODU !!!

  • Levicar nikoli!

   Smo videli vaso “svobodo narodu”, ja…

 • Duhec

  Za Ranta je najbolš, da začne jest tablete za živce…

  • Krtača17

   Ma ne. On rab wd40 pa antirust barvo da mu ne zgnije žica u glav k mu ušesa skup drži. Kaki živci, to ni…

   • Smog

    Cepec bi namesto žica, napisal.. cvirn

 • Aron

  Se strinjam, na istem spomeniku ni mesta za vsa imena. Naj bo napis splošen, vkolikor pa poražena stran hoče, pa so lahko objavljena tudi imena njihovih padlih somišljenikov, a pod pogojem, da je pri vsakem imenu navedeno, da je izdajalec lastnega naroda ali okupatorjev pomagač, case by case.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, Slovenija mora graditi na vrednotah, ki jih je razvila in gojila v teku NOB… to pa so zlasti pogum, samozavest ene od zmagovalk v vojni proti fašističnemu barbarstvu, solidarnost, kultura in zavračanje hlapčefstva, kolaborantstva in narodnega izdajstva. Pika!!!

  • Duhec

   Mater no… teb tud ne pride, če ne hvališ NOB-ja, partizanov, komunistov, levičarjev in podobnih… kje so milijarde??? Folk nima služb, ti pa kr nabijaš in nabijaš…. v prazno.

   • Fogglof Tunnek

    Duhica ne se jeziti…škodi lepoti…

    • Duhec

     Ni fer in pika. Mene sam to zanima.

     • Fogglof Tunnek

      Kaj je za tebe fer…pikica ?

     • Duhec

      Da priznaš, da jim neb uspelo, če neb sodelovali.

     • Fogglof Tunnek

      S kom je kdo sodeloval?

     • Duhec

      Ne bom pisala romanov, še dons sodelujejo, se slinijo in režijo butastemu folku. Ko bi jih moral zmetat v Savo…

     • Fogglof Tunnek

      Zmetat v Savo?… To je isto kot zmetat v jamo… Hudo jamo…

     • Duhec

      Al pa zažgat na grmadi…

     • karlina

      Ti si pa res, ne bom napisala, kaj si mislim o tebi, edino, da se mi smiliš, ker si takšen poden od človeka, resnično

     • karlina

      Ko bi jih moral zmetat v Savo… Mogoče groziš, kot so tvoji predniki, samo vprašam

 • Duhec

  Desni butli… pokradli so milijarde, nekaznovano… vi pa gonte partizane. Drgač pa… Rant naj nardi intervju s Stanovnikom in Zemljaričem.

  • MladiLiberalec

   Dnar je manj vredn od lajfa.

  • sprehajalec

   Kaj, da bosta povedala, kako so ta desni milijarde pokradli v 4 letih, med 70 letno levičarsko oblastjo?

  • karlina

   Kdo je pokradel milijarde, ljubi Jezus, kaj ti govoriš

 • RATATA

  Letnice so problem! Kar se državnosti tiče je pa največji problem delovanje po pravu. In to mednarodnem.
  Predsednik Narodnega sveta v Ljubljani, vitez Pogačnik je tedaj sporočil centralni vladi na Dunaju odločitev Narodnega sveta da prevzame vso oblast in upravo v slovenskih deželah, ki jih je taksativno naštel: Primorska z Istro, Krajnska, slovenski del Koroške in slovenski del Štajerske.
  Tako vsaj vemo pomembno resnico.
  Skladno z uradnim stališčem dotedanjega suverena in centralne vlade glede razpada Avstrijskega cesarstva, je s tem, ko je dunajska vlada sporočilo akceptirala, Narodni svet postal suverena oblast v naštetih slovenskih deželah oz. njih delih.
  Ampak oblast so prevzemali po posameznih deželah, ki so bile suverene!! Srb regent Aleksander jih je poimenoval Zemlje – torej države!
  Če novinar česa ne ve ni tako hudo, kot če tega ne vedo ministri in diplomati. Zato Slovenci plačujemo ceno in imamo okrnjeno domovino ter rojake izven svojih dežel, ki si jih lastijo drugi.

  • traktor

   Kuga je ta star, prideš kej domov? U Tuboljah je cela štala, ZZB organizira posvet o reušni, kako jo odpraut bo jutr vedu povedat sam presvetli Luka Nikolnečdelu Mesec. Ej , če nismo mi res največje budale v Slovenistanu.

   • RATATA

    O lega kumarat!
    Ne bo me doma.
    Da takle ksihti pridejo, je glih tako kot takrat ko je primarširala Orjuna! Takrat so bli mrtvi!!! (tam je bil moj dedek zravn, je prežveu, jamomerc je bil… zdajle slike gledam, ko poslušam četrtkov večer).
    Pa misliš, da bo kdo kontra? Tko mislim jajce pa paradajz…

    • traktor

     Tud mene nou. Se prau tud kontra nou nubenga. Zdej bodo bebci, stari prdci in tist ku u živleji niso s kurcam mrdl narod učil kako je treba odpravlat reušno. In to tako, da ne zašvicaš. Jebem jim mamico. Banda parazitska.

     • RATATA

      PIPS je za gomazečo gulazn.
      Jaz bi pa za vsak slučaj še z metalcem plamena mal povadu.
      No, ziher bi blo imes tud kej žlahte… pa kwa pol…

     • traktor

      Tuki smo si itak usi u žlaht. Zato se pa tolk rad jebemo med sabo.

 • Fogglof Tunnek

  Aleksander Rant je eden od nekdanjih vodij podmladka SDS… A tudi on snifa kokain?…Samo fprašam.

  • Duhec

   Ne… njemu niti koka ne pomaga. Poglej ga… psiho. Nima stika z realnostjo..

   • tohuvabohu

    Ali tebi ni nerodno za sranje v javnosti? Ali nimaš nobenega ponosa?

    • Duhec

     Pišem resnico in nič drugega.

     • tohuvabohu

      Slabo ločiš resnico od utvare. To je tvoj problem, poleg tega da serješ v javnosti, kar pa je tudi moj problem.

     • karlina

      Ja, vašo pa res, ki ji samo vi verjamete, kajne

  • alojz

   Ti Rantove sence nisi vreden. In nikoli ne boš.

 • Duhec

  Konc je zarad levih in desnih…. podna v parlamentu.

  • Krtača17

   Kot sam pravim. Ni levih in desnih politikov (to je sam za kamuflažo). So pa neumni in pametni politiki. Na koncu pa – še noben politik na svetu ni rešil nobenega problema. So jih pa uspešno nardil.

   • Duhec

    Ja itak…. sam takih kanibalov ni nikjer drgje na svetu.

    • Fogglof Tunnek

     Čujta, desno – levo…ni dobro!?!?… Moški – ženska…a spet ni dobro!?!?… Bi lahko rekli, neka sredina je dobra…recimo transeksualci, biseksualci !!!… A je to to????

     • Krtača17

      Saj sem napisal – pametni in neumni politiki. Janša je očitno med osli stal ko so pamet delil. Trans biseksualci vseposeksači (vključno s kaktusom) naj zarad mene bojo izprijeni za štirim stenam. Ni pa to en ponos da bi po ulicah skakal in se kazal. Je kvečjemu sramota. Pa tud domobranstvo in zanikanje nob-ja, zanikanje in potvarjanje lastne zgodovine ne more bit neki ponos Sloveniji.

     • Krtača17

      Kot tudi ne more bit ponos Primčeva politika družine – kolkor jih bog da… srednjeveška cerkvena politika je za štir stene in 5m okol turna cerkve in nič več.

   • tohuvabohu

    So pa demokratični in ekstremistični politiki, si hotel reči. O pameti raje ne rečem nič. Samo to morda, da znajo poslanci SMC na pamet reči edino “zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo”.

 • Vlado77

  Najbolj grozno je , da so nekateri približno tam kot leta 1945- Bolestno verjamejo svojim lažem . Trdim , da bi nam bilo brez partizanov vodenih s strani komunistov šolanih v Moskvi , veliko bolje. Ne bi bilo krvave revolucije in posledično nazadovanje naroda in države. Svobode 1945 ni bilo . Kdor temu verjame je enostavno nor. Seveda so bili mnogi partizani zavedeni in verjeli pravljicam o lepši prihodnosti. Je pa fanj trditev ali vprašanje :; Imenujte mi eno veliko partizansko zmago ! je ni- to je resnica. Vse je zgrajeno na lažeh in zavajanjih. . Brez komunistov in partizanov bi bilo Slovenji lepše .Predvsem ogromno sposobnih in pametnih ne bi pomorili in poslali v beg čez mejo. Mnoge kmetije in tovarne tudi uspešne bi se razvijale . In predvsem ne bi posiljevali s rusko politiko gospodarstva in izvajali teror med prebivalstvom 70 let . Floskula , da ne bi govorili Slovensko je navadna laž. Tudi tam kjer ni bilo takega partizanstva ali zelo omejeno ljudje še vedno govorijo svoj jezik ( Čehi, Slovaki, Poljaki , Nizozemci, Norvežani , Belgijci , Madžari , Romuni ..) Bolj kot se človek poglablja v te zgodbe komunistov bolj ugotavlja , da je vse laž in manipulacija. Partizani niso niti pregnali Nacistov niti Fašistov . Vkorakali so v mesta kot zmagovalci po kapitulaciji le teh . Kapitulirali pa niso zaradi nobenih partizanov .

  • Fogglof Tunnek

   Čujte, ka ti ni jasno?…Tu med vojno ni potekala nikakršna državljanska vojna. Strani v spopadu so bile jasno opredeljene. Na eni strani so bile okupacijske sile osi in sile domačih kolaborantof, ki so bile pod tujim poveljstvom, od okupatorjef oborožene in oskrbovane… na drugi sile narodno osvobodilnega gibanja, ki so bile od fsega začetka sestavni del zavezniških, protifašističnih sil… A ti je zaj jasno?

   • tohuvabohu

    Partizani pa ste namesto plačila ropali, požigali in klali nedolžne prebivalce.

   • sprehajalec

    na drugi sile narodno osvobodilnega gibanja, ki so bile od fsega začetka sestavni del zavezniških, protifašističnih sil

    To ne bo držalo, še leta 1944 je izšel v produkciji 20th Century Fox tale celovečerni film o junaških gverilcih v Jugoslaviji.

    https://www.youtube.com/watch?v=5wvU8_XOJNQ

    Razumljivo ni bil tukaj nikoli prikazan. Ni nekako sedel v zgodovinski kontekst. Ko čitam tvoje stavke, še danes ne seže, po 70 letih.

    • Fogglof Tunnek

     20th Century Fox…ki je pod okriljem Fox News…ki so skrajni desničarji????… Mi je fse jasno!!!

     • sprehajalec

      Ha, ha, že leta 1944 tega.

   • Levicar nikoli!

    Pizduni ste pobili vec Slovencev kot vsi trije okupatorji skupaj in zaradi vas je moralo umret nekaj 10x vec Slovencev, kot je vam banditom uspelo ubiti okupatorjev. In ti opranoglavc primitiven bos sedaj tukaj klobasal kako ni bilo nobene drzavljanske vojne?!?!?! Tvoja inteligenca se vidi v tvojem stilu pisanja… da o nacinu razmisljanja niti ne zacenjam!

    • alojz

     Tale Tunek je prava slika komunista. Če bi mi leta 91 z komunizmom pomedli kot čehi bi se potuhnil. In lezel v rit desni oblasti. Sluzavi so taki komunisti in brez hrbtenice.

   • Vlado77

    Najprej eno dejstvo . Partizani vodeni od komunistov so pobijali bolj Slovence kot naciste in fašiste. Najprej so komunisti kolaborirali s nacisti . Vse do napada Hitlerja na Rusijo. Obstajajo celo foke praznovanja 1.Maja skupaj s nacisti v Trbovljah. Če bi vedel Churchil kako ga je netegnil Tito bi bilo vse drugače. Partizani nikogar niso osvobodili – po končani vojni je sledila diktatura ! plus nezaslišni pogoji

    • karlina

     TOČNO

     • Fogglof Tunnek

      NI TOČNO !!!

    • Karmen

     Churchill je vedel, da ga je Tito nategnil, njegov odgovor je bil, naj se kar narod ubada s tem komunistom.

  • Krtača17

   Hahaha Vlado – ni partizanske zmage hahaha. Kdo pa je potem zmagal?

   • Vlado77

    Kot je zapisano – navedi mi eno zmago partizanov?

    • Krtača17

     Kdo je zmagal Vlado? A so belčki pa domobrančki?

     • sprehajalec

      Prišla je JA, Hercegovci, ki so 09.05.45 omogočili lokalnim partzanom vstop v Ljublajno. Na dan nemške kapitulacije. Priišli so pa za umikajočimi se Nemci.

     • Krtača17

      Tebe sploh berem ne si čist zblojen. Sploh te pa nisem nič vprašal.

     • sprehajalec

      Živčen? Jaz interpretiram zgodovino, kakršna je v uporabi čez Karavanke naprej.

    • karlina

     Ne more, ker je ni bilo !!!!!

   • karlina

    Partizani sigurno ne, če to misliš-zmagali so zavezniki, nihče drug.

  • alojz

   Tudi v drugih državah je bilo tako. Pred vojno zelo razvita Češka je v komunizmu nazadovala. Po odpravi tega pa spet skokoma napreduje. Za razliko od nas, ki imamo še kar komunizem.

   • karlina

    Točno in to edini v Evropi, je pa grozljivo, da vedno bolj in bolj.

   • Karmen

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • karlina

   Ni kaj dodati, kot moj VELIK PODPIS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Karmen

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • Fogglof Tunnek

  Treba je povedat resnico o našem bifšem sistemu… Od leta 1950 naprej so se začele temeljito spreminjati razvojne smeri jugoslovanskega socializma. Z gesli…tovarne delafcem… in …oblast ljudstvu… se je začelo iskanje novih, izvirnih poti s skupnim poimenovanjem…samoupravljanje…. V njegovih okvirih so se počasi in s težavami, pa vendarle, uveljavljale težnje demokratičnega pojmovanja socializma, kot eden izmed možnih izhodof iz krize neoliberalistično delujočega kapitalizma in njegove “demokracije”.

  Žal vas je večina toliko zabitih, da tega ne razumete… Izhod je v Iniciativi za demokratični socializem na temeljih novega stoletja oz. tisočletja. Ad acta!!!

  • tohuvabohu

   Smrdiš po zemlji, komunajzar.

  • sprehajalec

   Vsi socialistični eksperimenti;

   – jugoslovansko delavsko samoupravljanje
   – Pol Potov agrarni komunizem v Kampučiji
   – Leninovo brezdenarno naturalno gospodarstvo
   – Castrov prehod na monokulturno gospodarjenje (sladkorni trs)
   – Maotova kulturna revolucija in uničenje starega
   – Mencingerjevo lastninjenje družbenega premoženja s strani določenih izbranih kadrov in pomočjo državnih bank.

   Nimam v spominu, da bi kateri od eksperimentov bil uspešno zaključen.

  • alojz

   Vsa tista tvoja gesla zajame ena sama beseda. Kraja.

  • Karmen

   In s takimi visokimi projekti je prišlo do slavnega zaključka – SFRJ je leta 1983 bankrotirala.

 • Olga

  Očitno bodo majski hrošči toliko časa provocirali, da bodo dobili pantakanovo terapijo!

 • sprehajalec

  Fino, da je nekaj Levičarjev na portalu, da pošteni slovenski bralci lahko ocenijo domet levičarskih diskutantov. In zablodo, v katero je bil potegnjen ta narod 70 let.

  Rekli bodo, pa kaj tele smo imeli in jih imamo še na oblasti? Bog se usmili.

  • karlina

   Res je, Bog se usmili, saj ne vedo, kaj delajo, oz. pišejo-lazi, lazi in še enkrat lazi

 • tramal

  Super članek in popolnoma resničn.Seveda za opranoglave komuniste ni resničen .Za njih je resnica samo kar reče tupoglavi dvorni norec kučan

  • karlina

   TOČNO

 • Dragan Krstič

  Kako so se komunisti “zagrizeno” borili proti nacistom in fašistom so pokazali kako uspešno so pobijali prve borce proti fašistom na Primorskem, tigrovcem, ki so delovali pod okriljem vlade YU v Londonu. Če v Google vpišete: pričevalci tigrovci se vam bo odprlo kar nekaj pričevanj kako so partizani izdajali tigrovce
  okupatorju ter jih tudi uspešno pošiljali v 13. brigado.
  Kako je Rdeča armada med Varšavsko vstajo avgusta 1944 prevarala zaveznike ko je vstajnikom obljubila pomoč, pa je bila to samo Stalinova prevara iz enostavnega razloga; vstajniki so bili vodeni od poljkse vlade v Londonu in odločni protikomunisti. Te je bilo treba uničiti kajti Stalin si je želel povojno nadvlado nad Poljsko. To sta samo dva primera “bojevanja” komunistov proti nacizmu.
  Kdo je že organiziral demonstracije v Beogradu 27. 3. 1941. TITO??????? Hahaha. Tito je bil takrat pa še 3 mesece pozneje Hitlerjev simpatizer enako kot kompanjon Stalin.

 • Krtača17

  Janša je zapisal goodby car ownership, hello clean air. Kolk se mi smilte desni. Pa še zdaj noben ne komentira tega. Ampak jaz veljam za komunajzerja pa sem proti temu hahaha. Janša vam zganja globalizem in zionistično politiko in vi ovce mislite da je desni hahahaha

  • Dragan Krstič

   Najprej se angleško nauč, pol pa bedarije piš

   • Krtača17

    To jest zanalašč da ovce kleplete v gugl translate pa ne potegne hehehe. Najprej se anglešk ti nauč, pol pa še slovensk. Ne preveč po švabsk trenirat.

    • Dragan Krstič

     Če se že hvališ z angleščino, o kateri veš toliko kot jaz o vesoljski tehnologiji ti naj povem da je pravilno goodbye in ne goodby. A te je na kumrovški Dolanc učil angleščino, bik rdeči zarukani.

     • Krtača17

      Za takle portal se lih ne bom na popek metal. Niste vredni. Dokler je rant “novinar” pa sploh nima smisla hahahaha

     • Dragan Krstič

      Goodbye, krtača17. A si bral basen o lisici in kislem grozdju.

     • Krtača17

      A te je psihoater samo to basen naučil? A veš kolk je basni? A ti povem tisto o zajcu, medvedu in vžigalicah?

     • karlina

      ha ha ha ha ha ha

  • von Rhein

   O,stari znanec.Kaj in koliko znaš napisati že vem.Tudi tvoj besedni zaklad že dobro poznam.Predvsem tisto serijo besed,ko debatiraš sam s seboj.Sedaj me zanima samo še tole…kdo te vzdržuje,da lahko ure in ure visiš tukaj in pišeš traparije.Mislim,da nekega sponzorja nimaš,ta bi zahteval več vsebine.Mama? Dvomim.Ona bi ti prerezala kabel od PC. Kot edino možnost vidim,da visiš na proračunu v katerega prispevamo davkoplačevalci. Tistega kar sam kot davek prispevaš pri piru ne štejmo.Torej…si parazit,ki mu je dolgčas in je tale portal našel kot gostitelja.

   • Krtača17

    Ti prispevaš kvečjemu v proračun mame Merkel. V Slovenijo pa tko ne upaš.

    • Kako pa to veš?

     • Krtača17

      Če se hvališ z imenom von Rhein ravno ne moreš trdit da si Slovenec.

     • von Rhein

      Odgovor? Zero coma zero.

     • Krtača17

      Godby kar ovneršip hehehe. Kar zagovarjaj ja. Brez skrbi da pošteno delam in ne boš verjel. Za Slovenijo (brez ustašev).

     • Tudi ti si lohka Pinsel17, zakaj pa ne, če varuhinja predlaga celo ciganski jezik pa še šest drugih jezikov. Mi smo poliglotski narod…..

     • Krtača17

      To ni sporno. Lahko si kar češ. Ampak da se podpišeš von Rhein pa ne morš bit slovenc. Čist simpl.

     • Ne seri ga no.

     • von Rhein

      Pusti ga.Sedaj je v šoku,ker ne najde pravih besed za odgovor in nabija daleč mimo cilja.Na se umiri.

     • Krtača17

      Pač resnica boli. Luštn je mal kot auslender pa gasterbajter iz daljave pljuvat po Sloveniji.

     • von Rhein

      Mogoče boš bolje in več razumel.Pljuvam po banditih,ki kradejo tudi tvojim (če jih imaš).Kdo so banditi? Teš6,2.tir,da ne omenjam še kaj.

     • Krtača17

      Ja ja. Tebe boli da teš6 stoji. Ti bi za to ker so eni kradli kar teš6 zaprl pa rtv pa luko, avione smo tko že šenkal. Poznamo mi take barabe ja. Iz dežja pod kap.

     • von Rhein

      Zabavaš me s svojo preproščino.No ja,avione ti je kupil Kacin.

     • Krtača17

      Kacin je lahko samo tih pa vesel da so ga v ukc skup sheftal po tisti nesreči. Če bi blo to dons, bi bil nesrečen slučaj. Odgovora pa nimaš kajneda? Mejdun ne gre iz jezika.

     • von Rhein

      Vidim,da si že utrujen.Zgubljaš miselno povezavo. Kdaj drugič se pa le oglasi.Na portalu bo luknja,če te ne bo.

     • Krtača17

      Ne gre in ne gre. Vidiš sjebo te balkanac. Že med drugo sv ste pušnl zaradi Balkana. Če bi Balkan pr mer pustl, bi mogoče prlezl do Moskve, pa ste preveč naduti in to vas tepe. Pa še vas bo. Balkan je zjebu tako Turka kot Nemca in Italijana. Vsi so obrnil. Pa še dons jim ni jasn kako je to možn.

     • karlina

      aha, sedaj si se pa izdal, da ti nisi SLOVENEC

     • Krtača17

      Pol Slovenije je na Balkanu, pol pa ne. Meja je pa reka Sava. Torej odvisno kje si.

     • sprehajalec

      Iskra Commerce, kjer je bila kacinova, je imela 3% provizijo za ta Kacinov posel. Tako poslujejo “naši”.

     • sprehajalec

      Hebeš najete avione, v katere moraš vtakniti vsako leto milijonček za izgubo, ki jo ustvarjajo.

  • karlina

   Kaj ima zopet Janša v zvezi z zgornjim zapisom t. i. “borcev”, večina rojenih po letu 45, samo vprašam. Itak, ko vam stopimo na zulj, takrat vedno udarite po Janši, nič novega, smo ze navajeni.

   • janez cepec

    ja vaš Žalostni Sova je glavni špetir majstar, pa on bi rad iz domobranskeh unučkov nacionalno (svojo) gardo ustanovu. sam on jo ne bi mu za paradirat, tko k ma Barbika častno stražo. ljubljeni vodja b’ jih ponucu za kej druzga

 • Dragan Krstič

  Mile Šetinc je toliko prispeval k osamosvojitvi Slovenije kot so slovenski komunisti prispevali k zmagi zaveznikov med 2WW.

  • Janez

   Ja !
   Verjetno res, ga poznam le po imenu.
   Pa, da so Šetinci iz Brežice okoliša, pa ex KPS, ZKS.
   A?
   Je tudi tako kot en poslanec Parlamenta ( aktiven tudi v tajnih ex organih ) ” merkal” doma otroke In čakal, kaj se bo zgodilo.
   In?
   Morda kaj prikrito nssprotoval – osamosvojitvi ?!
   Moje mnenje:
   nekateri nosilci osamosvojitve, ki so “nosili svoje glave v torbi” – si pa res zaslužijo, malone herojaski naziv.
   Eni so pa pač? Le kak čajček teritorialcem prinesli. A ne ? JANEZ KOMENDA

 • Janez

  Aja ?
  Tem ex KP,ZK NOB -se pa res resno – trga.
  V Sloveniji je bila moj slovenski
  NAROD OKUPACIJSKA “BORBA” bolje rečeno: NE ! BORBA – AMPAK –
  – nesoodno KPS VOS IN STALIN PARTIZANSKO – mojih sonarodnjakov, protistalinistov. Dejstvo.
  Kaj ?
  Bi tile radi?
  V Parlament R. Slovenije z vsemi BROVIMI IN KPS, ZKS, ZKJ – PREVARAMI ITD. L.R. JANEZ KOMENDA

  • Janez

   Popravek: za besedo ” partizansko” manjka beseda – “morjenje” l.r. JANEZ KOMENDA

   • karlina

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • luckyss

  “Ne boste verjeli, a za nekatere se 2. svetovna vojna še ni končala. ”

  Ste spregledali, da ta stavek velja predvsem za ta portal…..kaj ste “novinarji” tukaj res sami bebci ali pišete zgolj na nivoju vaših vernikov ?!

  • Janez

   A?
   To misliš na tistega T. Turnška in njegove zavedence ?
   Žal je tudi moja sestra med njimi.
   Nekateri težko dojamejo,
   da so bili njihovi sftarši, dedje itd. med 2. vojno saoiniciativni !
   ali stalinsko zavedeni politični morilci bratov, sosedov Slovencev.
   Kaj?
   Je to čudnega ?
   V ZDA še vedno vsi premlevajo državljansko vojno 1860. let. A ne veš. L.r. JANEZ KOMENDA

   • luckyss

    Obujanje svinjarij med in po 2. sv. vojni ne vodi nikamor…
    Od nekdaj pripada zmagovalcem ” privilegij”, da pobijejo tiste “moteče”..upravičeno ali ne..
    Problem je v tem, da nas toliko časa po tej tragediji obvladuje skupina “elitistov” zgolj s tem, da nas delijo na leve in desne…
    Bolj ovčje in butasto res ne gre…
    Se opravičujem, ampak vsi veste, da imam prav ;))

    • sprehajalec

     Samo pri nas so pobili, na Norveškem naprimer ne.

     • luckyss

      Ja res je, vedno sem trdil, da so severnjaške dežele vzor demokracije in razuma, ter sociale…
      Bili so že skoraj “levi”..
      Ampak z intervencijskim uvozom “beguncev” se je stanje “popravilo” na raven Balkana …

     • sprehajalec

      Oni so drugače levi, kot je bilo pa pri nas levo.

     • luckyss

      Pri nas ni levice…razen v imenu strank…pa tudi razumne desnice ne..

    • von Rhein

     Pa recimo,da imaš prav. Ampak naj ti pomagam.Do leta 90+ so bili še vedno na dnevnem redu sovražniki.Notranji,pa zunanji,pa izgubljeni in skriti in ne vem kakšni še.Šele kasneje se je sramežljivo oglasil kak posameznik in rekel….saj je bilo tudi na drugi strani malo drugače.

     • luckyss

      Prevedi svoj post za kmečkega fanta kot sem jaz …edino kar sem razumel je to, da niste bili na pravi strani…torej Dolfi…ni…ni…

     • Krtača17

      Švaboti so se zmer delal pametne. Pa brez balkanca šnirnc ne znajo zavezat. Dejstvo.

     • sprehajalec

      Glupi Švabo, pa Balkanac nasamario Švabu pa podobni izreki, ki jih je v javnost lansirala Udba. Da bi prikrila dejstvo, da so se Švabi iz veliko večjega uničenja ob istem času izvlekli veliko prej kot socialistična in ljudska Juga. Ki se je potem sesula v lastno nesposobnost.

      Zato je potem Tito z Brandtom zataušal Balkance gastarbajterje + kredite, na račun vojnih reparacij.

      Mi Švabi Balkance slali, a Švaba nama povoljne kredite, je slavni izrek Josipa Broza.

     • Borut Stari

      A ti se smatraš za kmečkega fanta. Ni šans, si navadno pezde. Ali si razumel zakaj srednji spol?

  • von Rhein

   Samo za ta portal? Kaj pa oborožene parade ?Slik niso posneli novinarji tega portala.Tudi govorov za tedenske proslave ne sestavljajo novinarji tega portala.Torej? Ali druga sv še traja na mnogih bojiščih?

   • karlina

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Dokler bo zveza borcev širila lazi in obstajala, toliko časa v Sloveniji ne bo miru in sprave med ljudmi. To organizacijo BI MORALI PREPOVEDATI, PIKA !!!!!!

    • luckyss

     Tako je…in ustanoviti zvezo jokajočih nad usodo Hitlerja…potem bo bolje..

   • luckyss

    Te fotografije so pobrane s strani “Demons and Discourses”..
    S čim se ta ukvarjajo, pa si poglejte sami ;))

  • janez cepec

   maš prou, novinarji so sami bebci, pišejo pa tko, kot jim Prerok naroči, nivo je pa temu primern

 • Krtača17

  Na goodbye car ownership pa desni nečejo nič slišat. Niste nič bio pa eko naravnan? Boste pa ja z bicikli mal….švaboti pa z merdžoti vmes hehehe

  • Krtača17

   Tisti bolj napredni desnaki boste pa mogoče rikše dobil eeehehehehe

   • sprehajalec

    Elektrifikacija je bila ena prvenstvenih nalog levičarjev, s tem je Lenin začel svojo petletko, pa Mao. Štrom je domena levičarjev, radi imajo njegov pozitiven učinek na človeško telo in tošelj distributerja. Zato jih tudi najdeš v vseh Elektro gospodarstvih Slovenije.

    Ni šans, da Ivan Janez pride zraven.

  • MladiLiberalec

   Tok ponavljas da sem prav moral it pogledat. Kmalu se bomo z zelo poceni renta cars na elektriko fural prav Jansa. Tko neki kot Stiglitz.

   • Krtača17

    Zanimivo. Daj še kaj napiš. Nisem bral. Janša?

   • sprehajalec

    Ker je rekel Ivan Janez, pač ne verjamem. če bi pa Zemljarič ali pa Kocjančič rekla, bi pa zelo verjel. Le za poceni ne bi verjel.

 • Janez

  Pa ?
  Kaj te ta J. J., ki je čisto ok res pravi moški z več otroki – moti.
  A si mu fovš.
  A si mevžast tip, kiga nobena ženska niti – pogleda ne ?
  Če
  bi bil jaz na mestu J.J. bi ti za pretirano rabo osebnega priimka – zaračunaval. L.r. JANEZ KOMENDA

  P.S. ZA VSAK TVOJ ZAPIS PRIIMKA J,J, – PO STO EVROV. TO BI TE UMIRILO. VERJETNO.

 • Krtača17

  Mao Janša Tung politika evo:
  https://mobile.twitter.com/undefined/status/848794221268041728

  Sam pričakujte da do tretje faze ne bo noben prišel.

 • samsara

  A zato nasledniki in potomci partizanskih zverinskih klavcev, požigalcev, roparjev… tako hitijo z uvozom primitivnih, tujerodnoh, v veliki meri polpismenih predstavnikov agresivne mentalitete in enako agresivne religije.
  Je to neka podobnost, nekakšno sorodstvo.
  Pa z najraznovrstnejšimi ugodnostmi jih zasipajo, podpirajo,
  zagovarjajo…,vse na račun domačega davkoplačevalca, ki za razliko od
  prišlekov ustvarja dohodok in plačuje veleizdajalsko politično vlado.

  • Dragan Krstič

   Samsara, motiš se. Tunek, krtača, janez cepec, luckyass niso nasledniki partizanskih klavcev, kvečjemu sinovi majskih hroščev. Ti pa so bili najhujši klavci nedolžnih po vojni. So se želeli prikupiti in dobiti dvojna partizanska leta. Od leta 1981 me je spremljal udbovec, pisal se je Boris Bavčar, leta 1995 je skočil pod vlak na ljubljanski železniški postaji. No in njegov oče je bil mobiliziranec v nemški vojski. Vojskoval se je v Franciji ko je leta 1944 bil zajet od zaveznikov. In oče in sin zagrizena komunista. Vsi ti zgoraj našteti so riti komunajzarske, očetje so jim pa veselo hajlali med 2WW.

   • luckyss

    Ne vem zakaj takšne pišeš…vizita in tabletke bi morale biti že ob 16.00..
    Se opravičujem, ampak drugače takšnih komentarjev res ni moč komentirati ;))

    • Dragan Krstič

     luckyass, a si jih ti že dobil, tabletke namreč. A si še na zaprtem in v prisilnem jopiču?

     • luckyss

      Saj ravno zato pišem bolj počasi..v stilu Stephena Hawkinga…
      Mislim da ti to ustreza (pišem ti polako, jer znam, da ne umeš brzo da čitaš:)

     • Dragan Krstič

      luckyass ti si toliko Stephen Hawking kot je kura ptič.

     • Krtača17

      Aaaa? Kaj s pa ti napisu? Ne morn verjet.

     • Dragan Krstič

      Krtača ti pa marš k Tumpleku na instrukcije angleškega jezika. Pa ne piši kao v angleščini dokler ti on ne dovoli.

     • Krtača17

      Vidim da si zlo razgledan in da se spoznaš na botaniko. Pa me zanima, a ti veš kaj je kivi?

     • Dragan Krstič

      Krtača, s tem vprašanjem dokazuješ da si res kura in niti nisi homo sapiens kot sem domneval. Ti kot kura kivija lahko opazuješ samo iz kurje perspektive. V naslednjem življenju boš pa mogoče kivi drevo, v tretjem pa boš dosegel svoj maksimum in boš kivi ptič. Do tega pa je še dolga pot. Evolucija je pri takih kot si ti
      dolgotrajna.

     • Krtača17

      Hehehe. A veš, imaš košaro. V košari šest jajc. Zraven košare je šest ljudi. Vsak vzame eno jajce, ampak na koncu še vedno ostane eno jajce v košari. Kako je to možno?

     • luckyss

      Se mi je zdelo, da sem prehitro pisal zate…mislil sem na njegov način komuniciranja, ko si mi že pripisoval prisilni jopič. ..;)

     • luckyss

      Ja res je…kura spada med ribe..

     • Dragan Krstič

      luckyass, hahaha. Ti vsekakor vsaj upam sodiš med homo sapiense kot Hawking vendar se ne primerjaj s Stephenom Hawkingom, tudi kura je ptič, samo ptiči letajo kure pa ne.
      Toliko o tebi in Hawkingu. Mogoče boš razumel čeprav dvomim.

   • janez cepec

    ti+IĆ, si zgleda tok prfuknen, de se je še udboucu, k te je, kot praveš, pratio, skeglau, pa j’ šu pod ulak. pa koji s biu ti kurac, de te je udba spremlala. a s’ biu neki disident, al kuga?

   • Caetano

    Dragan temu kar si doživel se reče rdeči odpustki. Pogost pojav.

  • Krtača17

   https://www.google.si/search?client=ms-android-samsung&source=android-home&site=webhp&source=hp&ei=ClLmWP_wGcivsAG_mrWoAw&q=ignorance+is+bliss&oq=ignorance+is+bliss&gs_l=mobile-gws-hp.3..0l5.1773.8732.0.9685.19.17.0.2.2.0.2447.16550.2-1j2j2j4j3j1j2j2.17.0….0…1c.1.64.mobile-gws-hp..2.17.12146.3..5j41j0i131k1.95TUtA1Dzxw#imgrc=icjUsHlte49emM:

   Dobro preberi in premisli.

  • Borut Stari

   Enako počnejo Nemci. Tudi njih je sram zgodovine.Ni izključeno, še letos, ponovno prebujanje vsklika “Sieg Heil”. Takrat bo krvavo in hudo

  • karlina

   TOČNO

 • Krtača17

  Kaj je zdaj desni? A vam caring is sharing ne gre v glavo? Kar zmente se počas kdo se bo s kom vozu pa kam in kdaj. Pol boste pa itak na biciklih. Bo Janša zrihtu. Vsi boste enaki hehe in enakopravni…

  • MladiLiberalec

   Ja jest pravim Jansa ze ve. Inovacije naredijo revolucijo na trgu. Sam najbrz moje mnenje ni relevantno ker nisem desnicar.

   • Krtača17

    Lej, ne gre jim v glavo da je to z desne prletel hihihi. Poglej kolk so tih. Čist so zip it. Pa čist kontra njihovim postom…

    • MladiLiberalec

     Ja sam delno se strinjam. Janez bo ce bo docakal owner ene rent a car fleet. Ce ne pa Crtomir. Zagrizeni konservativci s foruma pa bodo ostal med unimi 10 posto s klasika avti.

     • Krtača17

      Eee, pol pa kar na lepem ne bojo več prjatli. To pa zna bit za desne velik problem.

     • tramal

      A se nebi vidva z madmo lipicancu šla pogovarjat nazaj v umobolnico ,namreč tu vaju nobeden več ne bere.

 • Viktorh

  »Pravična in pravočasna rešitev narodnega vprašanja je najvišji cilj našega boja«

  Pavla Hočevar (1889 – 1972), iz avtobiografije, ki jo je v udbovskem preiskovalnem zaporu pisala 1. junija 1947.

  Udba je že upokojeno učiteljico Pavlo Hočevar aretirala 11. maja 1947. Obsojena je bila na t. i. Nagodetovem procesu na 14 let zapora s prisilnim delom. Na prostost je prišla pogojno 9. maja 1952. Kot učiteljica je od leta 1910 do 1929 poučevala na slovenski Ciril-Metodovi ljudski šoli v Trstu, kjer je od blizu spoznala težke socialne in neenakopravne nacionalne razmere, v katerih je živelo slovensko prebivalstvo, ki se je v drugi polovici 19. stoletja priseljevalo v veliko mesto v prizadevanju za boljši kos kruha. Vzgojno delo v šoli je povezovala z delom na socialnem in narodnem področju v slovenskih društvih, najbolj pa se je posvetila ženskemu gibanju in pravicam žensk v javnem življenju. Po fašistični ukinitvi slovenskih šol je svoje vsestransko delovanje nadaljevala v Ljubljani, kjer se je zaposlila kot učiteljica na mestni ljudski šoli na Ledini. Pred izbruhom druge svetovne vojne je bila še posebej aktivna pri narodno obrambnem delu, med vojno pa pri človekoljubnih dejavnostih Rdečega križa in Ženske zveze. Z Žensko zvezo je vstopila v OF, vendar je pozneje tudi iz nje izstopila. Po vojni se je v prizadevanju za vzpostavitev večstrankarske demokracije zbližala s skupino okrog Črtomirja Nagodeta. Nacionalna vprašanja slovenskega naroda
  je pri svojem delovanju dosledno postavljala pred socialna in druga vprašanja.

  • janez cepec

   ti že veš koko j’ blo to, s tem aretacijam. majku ti UDBOUSKU, verjetno si pr pou le-teh sam sodelvou, al si pa te revčke ovadu svojim nadrejenim, ker glede na tvoje umske sposobnosti, ker si biu in si prfuknen do amena, si več al men ukaze izvajau u nulo. zdej, glede na to, de kr ne nehaš pamet solit poštenim ljudem, ti, pizduh, kakršn si, te bi blo res treba mau sankcionirat, če ne, boš še kešno maloumno ovco pastirjeve črede prepričau, de maš ti prou.

   • šmentanamuha

    In zakaj to zmerjanje, nisi v stanju replicirat?

    • slosin

     …pa to je njihov nivo komuniciranja!Ko ni argumentov, sledi zmerjanje …

 • MEFISTO

  Ti tako imenovani borci so pa res nepremagljivi in neustavljivi.

  Zdaj, ko ima najmlajši še živeči tako imenovani borec najmanj 87 let, se bodo lotili osvajanja Evrope

  Prej pa niso zmogli nič drugega kot okupirati in razredčiti lasten narod.

  • Olga

   Zdaj bi se šlepali na Sorosu!

  • Hribouc

   Nisi točen, meine liebe Mefisto.
   Moj tastar je bil s 17leti prisiljen partizan 1943, jeseni bo imel 91 let.
   Koliko 91 let starih borcev še tlači slovensko zemljo???

   87 ne more držati, razen, da je bil partizan “majski hrošč 1945” in je imel tedaj 12 let – to pa ni bil partizan, oz., reciva, teoretično da jih je bilo enih par takih otrok-za reklamo, da so šli na parado v Lublano…

   PLAČUJEMO JIH PA ZA ENO ARMADO 24.000 !!!! pa “DRUŽINSKE BORČEVSKE PENZIJE”!!!

 • pravapot

  Ne boste verjeli, pa vendar. Pravkar sem prebral tole: ALEKSANDAR VUČIĆ U PRVOM VELIKOM POSTIZBORNOM INTERVJUU OTKRIO DA ŽELI POSTATI ‘NOVI TITO’ ‘Želim ujediniti Jugoslaviju i Albaniju!’ Na pitanje kako misli postići tu suradnju s obzirom na tenzije u susjedstvu, Vučić je kazao kako je Tito uspio.
  Verjetno si želi, da bi zopet ostali reševali ekonomske probleme v Srbiji, kot da jih sami ne bi imeli dovolj.

  • Krtača17

   Bravo! Vse čestitke! Uspel si prebrat pet stavkov pa kopipestat (naspov)….

  • Demokrat

   Veruje u boga i odbacio je marxizam?

  • Hribouc

   A Kučanov Milan bo pa sekretar, Cerar pa pobiralec kilometrin?

 • airways

  Borčevsko organizacijo je potrebno prepovedati in vse njene derivate, ki so dandanes v parlamentu!!

  • RATATA

   Pa so rekli, da je airways prodan. Nisi!

   • janez cepec

    o je, je, tud on je prodan, pa glih tko je u pizdi, ke Adria

   • airways

    Heheheh!! Ne, nisem prodan. :D

  • karlina

   TOČNO

  • MEFISTO

   Zakaj uporabljaš želelno obliko “je potrebno”?

   Ukinili bomo borčeevsko organizacijo puhobradih smrkavcev in vse njene derivate, se reče!

   • airways

    Hja… To bi morali storiti že zdavnaj najkasneje po osamosvojitvi! To je zapuščina ne lustriranja…

 • Janez

  Evropo !
  Je treba predvsem še bolj ozavdstiti o tem,, kakšno zlo je t.i ” levičarstvo”. To. L.r. JANEZ KOMENDA

 • Hribouc

  Revolucionarni borci, partizani so bili oborožena sila komunistične partije, zato niso bili misionarji, bili so udarna pest Partije.Njihova strategija je bila prvenstveno in v glavnem usmerjena za pobijanje drugačnih in za pobijanje nasprotnikov, 99% neoboroženih 1941 in 1942. V tem času je slovenska partizanska komunistična vojska in VOS poklala, smasakrirala in po jamah zmetala skoraj 1800 nedolžnih, starih, mladih, moških, žensk, otrok in celih družin!
  Drugi del 1942-potem, ko so sami posledično ustvarili samoobrambne Vaške straže – MVAC ,si niso več upali ropati in pobijati po vaseh-zato so Straže postale njihov glavni cilj, ki so ga uničili skupaj in družno z italijansko vojsko Sept-Okt 1943 in pobili vse ranjence in zajetih 1100 Vaških stražarjev revolucionarno sodili v Ribnici in v Kočevju in jih 2/3 poklali, postrelili ali zmetali v kraške jame.
  Vso to borbo, ne proti okupatorju , pač pa proti slovenskemu človeku je vodila komunistična partija in o tem je napisane na kilometre rdeče zgodovine, seveda spisane po njihovo, lažno in mitomansko.
  Po masakru nad Vaškimi stražami, ki so predhodno neuspešno ponujale Partiji skupen boj proti Švabom, je nastalo Domobranstvo ki je po uspešnem upiranju Partiji in partizanom do konca, vseeno končalo z Angleško pomočjo na številnih moriščih po končani vojni.
  Vse to je za seboj pustilo vsaj 700 partijsko-partizanskih morišč -prikritih grobišč.
  Norci pa zdaj pisarijo, da Partija /partizani, kakor da niso pobijali…
  VEČJE LAŽI NISMO SLIŠALI LETA DOLGO!
  Njihovo temeljno revolucionarno delo je bilo med 1941-1945 in še dolga leta po vojni, je bilo pobijanje drugačnih in nasprotnikov.

  Tovariši, najbolj svež dokumentarni primer je Krimska jama, lučaj od Ljubljane in 500m zračne črte od bližnje vasi. kjer je Šercerjev bataljon, mučil, posiljeval, pobijal in tudi žive metal v jamo čisto navadne, neoborožene ljudi, tudi lastne mladoletne borce in borke (dokumentirano).Govorice, ki so jih v glavnem med narod zasejali pijani morilci, so zdaj končno potrjene.

  Rezultat” borbe z okupatorjem” slavnega Šercerjevega bataljona je za leto 1942 tako grozljiv :

  Pokončanih je bilo osemindvajset oseb: še nerojen otrok (32tednov),
  enomesečni dojenček, dve- do triletni otrok,

  osem žensk starosti od 16 do 35 let ter

  sedemnajst moških starosti od 11 do 50 let.

  Mladoletnih oseb je tako devet, mladih odraslih je štirinajst, starejših od 30 let pa pet.

  ŽENSKE, DOJENČEK;OTROCI, MLADOLETNI FANTJE IN DEKLETA – sovražniki svinjske revolucije ?
  https://www.youtube.com/watch?v=HDXRKWNPpNw

  Ne iščem pojasnil.K hudiču z lažnjivci!

  • Miro Jereb

   Ubogi ljedje. Komunizem je svetovni virus kolere…ebole…vedno se je treba boriti proti.

   • Hribouc

    Čisto realno konkretno : Satanovo delo.

 • janko

  EU graditi na vrednotah NOB? Takoj bi ostali brez vsakega migranta in levuharja!

 • Vucko Potoski

  eu poslanec oni vnuk pankrt od kardelja pa kar ne more narediti samomora, pa je isto dbil kot vsi njegovi sorodniki…

 • macon

  Posamezni primeri vojvodstva, sektaštva in nasilja niso bili posamezni, temveč programsko delovanje v Sojuzu treniranih komunističnih klavskih psihopatov, ki so verjeli, da bo vojne v par mesecih konec, ko je Nemčija napadla SZ in da morajo na terenu izvajati revolucijo. Revolucija je bila pobijanje bogatih kmetov, župnikov in intelektualcev, ki so bili vnaprej določeni za sovražnike revolucije zaradi izkušenj iz ruske državljanske vojne.

  Za narodno osvoboditev so se oprijeli, ko vojne v par mesecih ni bilo konec in je božanstvo Stalin prvi dve leti vojne dobivalo od nacijev hude batine. Do konca osemdesetih so v šolskem kurikulumu kot poglavitno poudarjali revolucijo in ne narodno osvoboditev. Potem so uničili Jugoslavijo in v novih pogojih pohabljene demokracije in kapitalizma Slovenije začeli lagati, da jim je bil poglaviten boj proti okupatorju. Demokracije in kapitalizma pa nikakor ne bodo dopustili, ker levičarska primitivna sodrga lahko vlada le v pohabljeni lopovski državi kot je zaradi njih Slovenija.

  • Hribouc

   Odlično, perfektno!
   10.
   Še šiši.Hvala.

   • Hribouc

    Pardon.
    ŠE PIŠI.

 • Hribouc

  NOB OF REVOLUCIJA v razpravo v EU Parlament !

  g. Zvera pooblaščam, da prevzame pobudo in v svoj plan na predlog svojega volilca zapiše sledeče:

  Na predlog volilca Hribouca iz Rdečega Slovenistana , Udbokučanistične Socialno Nacionalne Komunističnokapitalistične tvorbe postsovjetskega ekspanzionizma – pripravi predstavitev pobude
  tovarišev Levuharjev rdečega spektra incl. ZZB OF NOB Revolucije za Evropski Parlament.
  Predlagaj razpravo in glasovanje i Izjavi EU na to temo in objavi v uradnih glasilih Evrope.

  Naslednji korak:
  “Obsodba EU Parlamenta za neokomunizem -dopolnitev Ustave RS -na slovenskem ter predlog sankcij.”

  =================================================================================

  “Resnice & Pravice in Svobode ja Zmaga!” , Bog živi Slovenijo !

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!