fbpx

Bruselj ukrepa zoper Slovenijo. Manjka učinkovitost na terenu

Foto: STA

Slovenija je dobila danes od Evropske unije dva opomina, ker ne spoštuje evropske azilne zakonodaje. Če ne bomo ukrepali v roku dveh mesecev, lahko Evropska komisija primer predloži Sodišču EU. Poleg Slovenije so opomin dobile še Nemčija, Estonija, Grčija, Francija, Italija in Latvija. 

Slovenija si je opomin prislužila, ker ni uspela dokazati, da v celoti izvaja nova pravila, ki se nanašajo na obravnavo prošenj za azil in sprejemne standarde. Slovenijo, Grčijo Francijo, Italijo in Latvijo EU opozarja, ker niso sporočile ukrepov za popoln prenos direktive, ki razširja obseg direktive o dolgotrajnem prebivanju.

Pri vseh primerih gre za napake pri prenosu evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo. Z novo direktivo bi namreč bolje uskladili nacionalne azilne sisteme in zmanjševali sekundarna gibanja prosilcev za azil.

Glede opominov se je odzval tudi sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic. Spremenjen Zakon o mednarodni zaščiti bo jutri obravnavan na seji odbora in predvidoma v mesecu marcu tudi sprejet, s tem pa bo direktiva prenesena v notranjo nacionalno zakonodajo. ”Glede direktive o dolgotrajnem bivanju za azilante pa je ta že bila prenesena v Zakon o tujcih leta 2014, tako da bomo od Evropske komisije zahtevali dodatna pojasnila glede njihovih trditev o nepopolnem prenosu,” je pojasnil Šefic.

Čanice bi morale o ukrepih v svoji zakonodaji EU obvestiti že maja 2013, prvo opozorilo pa so dobile že dva meseca kasneje. Ker odgovori niso vključevali vseh potrebnih ukrepov, so danes dobile še drug opomin. Središče evropskega azilnega sistema je pet delov zakonodaje: dublinska uredba, direktiva o azilnih postopkih, direktiva o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil, direktiva o pogojih za upravičenost do mednarodne zaščite in uredba o zbirki prstnih odtisov Eurodac.

Pismo vsem notranjim ministrom
Zaradi neizvajanja načrta za premestitev beguncev je evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos vsem notranjim ministrom Evropske unije poslal pismo in jih opozoril. ”Ta načrt je treba izvajati takoj. Nujno je treba dati v višjo prestavo,” je pozval Avramopulos. “Manjka učinkovitost na terenu,” je izpostavil komisar. “Izgubili smo že precej časa. To je nesprejemljivo,” je opozoril ter vse članice pozval, da okrepijo skupna prizadevanja.

Italijo in Grčijo je komisar izrecno opozoril, da morata nujno zagotoviti, da bodo delovale vse žariščne točke, Avstrija pa je iz izvajanja načrta za premestitev začasno suspendirana, saj se sooča s  prevelikim številom migrantov.

M. G., STA