Če bo državni zbor potrdil predlog vlade, si upokojenci lahko v naslednjem letu obetajo dodatke na pokojnine

Foto: Vlada RS

Evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost bo vlada uporabila tudi za boljši status upokojencev. Slednji si lahko obetajo dodatek pri pokojnini, če bo predlog zakona v državnem zboru sprejet. Denimo tisti, ki imajo pokojnino nižjo od 570 evrov, bodo prejeli 450 evrov dodatka na pokojnine, tisti, ki pa imajo višjo pokojnino, pa bo njihov dodatek nekoliko nižji. 

Medtem ko bi Alenka Bratušek rada znižala pokojnine, nasprotno vlada dela za ljudi, kar je že dokazala s sprejetimi ukrepi. Že evroposlanka Romana Tomc je pred časom poudarila, da je upokojencem treba zagotoviti dostojne pokojnine. Vlada je s tem namenom z izredno uskladitvijo pokojnin popravila stare krivice, z dodatkom pa je upokojencem prihitela na pomoč v času epidemije koronavirusa.

Upokojencem pa se obeta tudi višja pokojnina v letu 2022, saj bo vlada v proračunu zagotovila dodatek na pokojnine. Dodatek za upokojence bo izplačan vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje ZPIZ.

Največ dodatka upokojencem z najnižjimi pokojninami
Tistim, ki imajo višino pokojnine do 570 evrov, bo država zagotovila 450 evrov letnega dodatka. Tisti, ki imajo pokojnine višje, bodo prejeli nekoliko nižji dodatek, in sicer do višine pokojnine 680 evrov bo dodatek znašal 310 evrov. Tisti, ki imajo pokojnine do 805 evrov, bodo prejeli 250 evrov dodatka. Tisti, ki pa imajo pokojnino do 970 evrov, pa bodo upravičeni do 200 evrov. Vsem tistim, ki pa imajo pokojnino višjo od 970,01 evra, pa bo zagotovljenih 140 evrov dodatka za pokojnino. O predlogu zakona se bo glasovalo na novembrski seji državnega zbora.

Fotografija je simbolična. (Foto: iStock)

Cilj novega predloga zakona o izvrševanju proračuna za leto 2022 je tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov ter zagotavljanje ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev, za projekte vključene v načrt za okrevanje in odpornost. Mehanizem za okrevanje in odpornost bo tudi zagotovil finančno podporo za reforme in naložbe za večjo odpornost gospodarstva ter za izzive, ki jih prinašata zeleni in digitalni prehod. Investicije bodo ključne za dolgoročno rast in razvoj gospodarstva, nastanek novih delovnih mest in za večjo kakovost dela in življenja.

Občine si lahko obetajo višje povprečnine
Poleg višjih pokojnin pa bo iz teh sredstev tudi dodeljena višja povprečnina občinam. Vlada soglaša s predlogom amandmaja k predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 s katerim se občinam za namen uravnoteženja razvitosti občin zagotovi sredstva v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin, kar je za dva odstotka več, kot to določa zakon o financiranju občin. “S predlogom zakona urejamo tudi povprečnino za občine, ki za proračunsko leto 2022 znaša 645 evrov, za leto 2023 pa 647 evrov,” so še sporočili iz ministrstva za finance.

Sara Kovač