fbpx

Cerarjeva vlada ni storila ničesar za povečanje varnosti državljanov in zavarovanje premoženja

Božo Predalič, predsednik odbora za notranje zadeve pri strokovnem svetu SDS (foto: Nova24TV)

Slovenija ni otok sredi Evrope, zato je skrajno neodgovorno zatiskati si oči pred očitnimi znaki, ki kažejo na to, kaj čaka Evropo in s tem tudi Slovenijo, če ne bomo takoj in odločno ukrepali. Dejstvo, da v Sloveniji doslej ni prišlo do hujših incidentov, še ne pomeni, da do njih ne more priti že jutri, zato je nerazumljivo ravnanje Cerarjeve vlade. Po prevzemu vlade so v SDS napovedali sprejem takšnih ukrepov in zakonov, ki bodo v največji možni meri državljanom zagotavljali varnost in zavarovali premoženje. Napovedali so tudi nujne ukrepe za depolitizacijo kriminalističnega dela policijo in za normalizacijo pogojev dela policije.      

Dr. Božo Predalič, predsednik Odbora za notranje zadeve pri Strokovnem svetu SDS, je na današnji novinarski konferenci predstavil predlog reforme na področju notranjih zadev, ki jo je pripravil Strokovni svet SDS. Predlog reforme vključuje varnostno situacijo v Evropi in Sloveniji. Prav tako predlog reforme vključuje stanje v slovenski policiji, ki ga lahko ocenjujemo večplastno.

Varnostno stanje
Kot primer je Predalič izpostavil Švedsko. “Nekoč ena najbolj varnih držav se je v le nekaj letih spremenila v državo z najvišjim številom posilstev na število prebivalcev.” Omenil je še, da se je varnostna situacija v Evropi drastično poslabšala, kar je posledica nenadzorovanih migracij in velikega števila predvsem ekonomskih migrantov. “V številnih evropskih mestih prihaja do terorističnih akcij skrajnih islamistov,” je še dodal Predalič. Dodal je, da se je vzporedno s terorizmom praktično v vseh državah, v katere je prišlo večje število migrantov, zelo povečala tudi stopnja nasilja, ropov in posilstev. Število ropov, ki jih obvladujejo migranti, pa drastično narašča.

Ocena ravnanja Cerarjeve vlade
V SDS ocenjujejo, da je ravnanje Cerarjeve vlade več kot neustrezno in nezadostno, zato bodo takoj po prevzemu vlade sprejeli nujne ukrepe in zakone, ki bodo v največji možni meri državljanom zagotavljali varnost ter zavarovali premoženje. Pri tem je Predalič omenil, da Cerarjeva vlada razen zakona, ki je lastnikom zemljišč, na katerih je postavljena ograja, določil odškodnino, in novele Zakona o tujcih, ki razen tega, da prenaša odgovornost za omejitev vstopa v državo tujcem, ki ne izpolnjujejo pogojev, ni storila nič, da bi se povečala varnost državljanov in zavarovalo območje.

 • Na južni meji Slovenije bodo dosledno izvajali schengenski mejni režim.
 • Dosledno bodo preprečevali nezakonite prehode meje. Varovanje meje bo policija izvajala v sodelovanju s Slovensko vojsko in po potrebi tudi s pomočjo mednarodnih enot za te namene.
 • Sprejeli bodo takšno azilno zakonodajo, ki bo zaostrila pogoje za pridobitev mednarodne zaščite oz. azila. Azil bo podeljen le za določen čas. Po preteku določenega obdobja se bo upravičenost do azila ponovno preverila. Zakon bo prejemnikom azila poleg pravic naložil tudi pogodbene obeznosti (npr. učenje slovenskega jezika in kulture s preizkusom znanja, v okviru možnosti pa tudi plačevanje strškov nastanitve …). V primeru storitve kaznivega dejanja bo azilant nemudoma izgnan iz države.
 • Po vzoru številnih (tudi muslimanskih) držav bodo uvedli prepoved nošenja burk in nikaba.
 • V sodelovanju z ministrstvom za pravosodje bodo sprejeli novelo Kazenskega zakonika, ki bo vsako sodelovanje, novačenje ali pomoč teroristom, terorističnim skupinam ali državam opredelila kot kaznivo dejanje, ki bo strogo kaznovano. V tem smislu bodo obravnavani in kaznovani tudi vsi povratniki, ki so se borili ali kakorkoli drugače sodelovali s samooklicano Islamsko državo.
 • V sodelovanju z ministrstvom za finance bodo nadzorovali financiranje skupin in organizacij s tujine ter ga po potrebi prepovedali.
 • Organizacije, ki kakorkoli podpirajo ali zagovarjajo teroristična ali kazniva dejanja, bodo prepovedana.

Stanje v policiji
Stanje v slovenski policiji je Božo Predalič ocenil večplastno, ključna pa sta predvsem dva vidika. “V uniformiranem delu policije je vidna kriza vodenja, ki je privedla do stanja, ko je ta del policije, namesto v varovanje ljudi in premoženja, mnogokrat usmerjen predvsem v izrekanje denarnih kazni,” je razložil Predalič in dodal, da je posledica takšnega vodenja stanje, ko policija izgublja ugled in zaupanje državljanov. Povedal je še, da stanje dodatno slabša tudi pretirana birokratizacija dela policije, ki policiste sili izpopolnjevati številne, mnogokrat tudi nepotrebne obrazce.

Na področju kriminalističnega dela policije lahko ugotovimo, da ta ob prehodu iz nekdanjega totalitarnega režima v demokratično družbo ni bil v celoti očiščenih številnih ideološko zaslepljenih policistov. “Kriminalištični del nekdanje Ljudske milice, katerega glavna naloga je bilo varovanje režima, se v policiji ni uspel v celoti preoblikovati v sodobno politično neobremenjeno kriminalistično policijo, kot je običajno v demokratični družbi,” je povedal Predalič in dodal: “Celo več. V sestavo kriminalistične policije so se prezaposlili celo nekateri pripadniki Službe državne varnosti (naslednice zloglasne UDBE).” Tako lahko med današnjimi kriminalisti še vedno najdemo tudi takšne, ki zagovarjajo nekdanji komunistični režim in takšne, ki imajo v svojih pisarnah še vedno obešene slike diktatorja Tita, je dodal.

Policija uporablja tajne predpise in pravilnike
Predsednika Odbora za notranje zadeve pri Strokovnem svetu SDS skrbi tudi dejstvo, da se je del kriminalistične policije organizacijsko oblikoval praktično identično strukturi nekdanje tajne politične policije SDV (bolj znane kot UDBA). “Nedopustno za demokratično družbo je tudi dejstvo, da ti deli policije pri svojem delu uporabljajo tajne predpise in pravilnike, ki jih s tihim blagoslovom predsednika vlade in ministrice za notranje zadeve nočejo izročiti na vpogled niti Komisiji državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.” Tukaj je Predalič omenil primer Ornig in dodal, da je takšno nedopustno stanje v kriminalističnem delu slovenske policije neposredna posledica izostanka lustracije v času tranzicije slovenske družbe.

SDS bo takoj po prevzemu vlade izvedla nujne ukrepe
Največja opozicijska stranka SDS bo izvedla nujne ukrepe za depolitizacijo kriminalističnega dela policije, kar se bo v dokaj kratkem času odrazilo tudi v izboljšanju varnostnega stanja v državi in povrnitvi zaupanja državljanov v delo policije:

 • Izvedli bodo nujno potrebno depolitizacijo policije.
 • Takoj bodo preklicali vse tajne predpise in omogočili nadzor nad delom policije s strani ustreznih nadzornih komisij.
 • Vsi, ki ne bodo delovali v skladu s predpisi in demokratičnimi normami, bodo nemudoma suspendirani
 •  Ukinjena bo nepotrebna birokratizacija, s čimer bo policistom omogočeno, da se v večji meri posvečajo svojim osnovnim nalogam varovanja ljudi in premoženja.
 • Policija ne bo več “inkasant” z namenom polnjenja državnega proračuna, temveč bo njeno delo usmerjeno predvsem v zagotavljanje varnosti ljudi in zavarovanje premoženja.
 • Pri svojem delu bo policija dosledno sledila ustavnemu načelu enakosti vseh oseb, pravni varnosti in varnosti posameznika.

Za policijo namreč ne bo več privilegiranih skupin ali privilegiranih oseb, je zaključil Božo Predalič, predsednik Odbora za notranje zadeve pri Strokovnem svetu SDS.

I. K.