fbpx

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli Krajini vložila predlog za razrešitev črnomaljske županje

Županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič (Foto: STA)

Po mnenju Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli Krajini in kljub večkratnim pozivom ter zakonskim določilom županja Črnomlja Mojca Čemas Stjepanovič še naprej deluje nezakonito, zato so vložili predlog za njeno razrešitev.

Kot je že znano je Upravno sodišče RS odločitev črnomaljske županje o vloženi pobudi za razpis referenduma razglasilo za nezakonito in je civilna iniciativa županjo že večkrat pozvala (na sejah občinskega sveta, prek odvetniške pisarne ipd.), naj sprejme ustrezno zakonito odločitev, k čemur jo zavezuje tudi zakonodaja. Po mnenju Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini (Civilna iniciativa) kljub večkratnim pozivom in kljub zakonu županja še naprej deluje nezakonito. Zato so mnenja, da na podlagi prejetih odgovorov od županje tudi ni pričakovati sprememb v njenem nezakonitem delovanju.

Glede na celoten potek dogodkov v povezavi s postopkom za izvedbo referenduma in nespoštovanja zakona s strani črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič (DeSUS), je Civilna iniciativa na Ministrstvo za javno upravo RS, Službo za lokalno samoupravo, vložila predlog, naj zagotovi zakonito delovanje županje, Vladi RS pa je poslala poziv, naj Državnemu zboru RS v skladu s svojimi pristojnostmi predlaga njeno razrešitev.

Civilna iniciativa ocenjuje, da je z nenehnimi pritiski na Vlado RS in Boštjana Šefica dosegla velik uspeh, ko je Šefic na seji Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti v državnem zboru javno dejal, da v črnomaljski občini ne bo nobenega centra v zvezi z ilegalnimi migranti.

Pričakujejo, da Ustavno sodišče RS zakona ne bo razveljavilo
S sprejemom novele Zakona o tujcih pa so v Civilni iniciativi prepričani, da je njihovega boja končno konec. S sprejetjem tega zakona so namreč sprejemno-registracijski centri nepotrebni oz. celo nezakoniti. Navedeno tako pomeni, da v Beli krajini oziroma Črnomlju referendum ni več potreben in takšnih migrantskih centrov v povezavi z ilegalnimi migranti ne bo. Ogorčeni pa so nad dejanji podžupana Samerja Khalila (predsednika črnomaljskega OO SD), ki je takoj po sprejemu zakona kot državni svetnik v Državnem svetu RS vložil veto na sprejeti zakon. To pomeni, da je Khalil poskušal uveljavitev zakona na vsak način preprečiti in dopustiti sprejemno-registracijske centre tako v Črnomlju, kot drugje po Sloveniji.

Na veselje Civilne iniciative ostali državni svetniki, kljub tesnemu glasovanju, niso sledili Khalilovi pobudi in so veto zavrnili. “V Civilni iniciativi sicer še vedno čakamo na odločitev Vlaste Nussdorfer, varuhinje človekovih pravic, ki je napovedala, da bo šel zakon v ustavno presojo. Kljub temu pa smo prepričani, da Ustavno sodišče RS zakona ne bo razveljavilo, saj gre za zakon, ki ščiti pravice svojih državljanov in ne ilegalnih migrantov,” so še zapisali.

M. P.