fbpx

“Davek” za sklepanje slabih poslov RTV Slovenija, ki so pripeljali do podražitve elektrike, bodo morali plačevati neodvisni mediji!

Foto: STA

Na RTV Slovenija so nedavno izbrali novega ponudnika električne energije. Na javnem razpisu, na katerega so se prijavili trije ponudniki električne energije, je zmagal hrvaški HEP. Ta je ponudil najnižjo ceno, ki pa še vedno predstavlja kar 57-odstotno zvišanje cene v primerjavi s prejšnjo pogodbo!

Javna televizija bo tako po izteku triletne pogodbe, v kateri je izhodiščna cena za tretje leto znašala 0,04017 EUR/kWh brez DDV, cena pri odstopanjih, višjih od 15 odstotkov, pa 0,04017 EUR/kWh brez DDV, po novem hrvaškemu dobavitelju plačevala 0,06486 EUR brez DDV oziroma 0,07913 EUR z DDV, medtem ko bo cena za 1 kWh električne energije po ET pri odstopanjih, višjih od 15 odstotkov, znašala 0,06486 EUR brez DDV oziroma 0,07913 EUR z DDV.

Na javni razpis RTV Slovenija so se prijavili trije ponudniki. To so bili ECE d.o.o. iz Celja, Petrol d.d., Ljubljana in HEP Energija d.o.o., Ljubljana. Nova pogodba je bila sprejeta za obdobje enega leta.

“HEP Energija v Sloveniji vsak dan zagotavlja električno energijo preko 600 poslovnim odjemalcem. HEP skupina s svojimi proizvodnimi zmogljivostmi 34-ih elektrarn omogoča stabilno ceno električne energije tudi v času cenovnih turbulenc na borzah v regiji,” so zapisali na svoji spletni strani. Med njihove odjemalce spadajo tudi Žito, Cimos in Mestna občina Ljubljana.

HEP kar 57 odstotkov dražji od prejšnjega ponudnika
Lahko se vprašamo, zakaj na javni televiziji razpisa niso ponovili. Namreč, gre za dobavo elektrike na veliko, kar pomeni, da bi morala biti cena občutno nižja od ponujene, v nobenem primeru namreč ni mogoče opravičiti dviga s 0,04017 EUR/kWh na 0,06486 EUR/kWh. V enem letu to pomeni ogromno povečanje izdatkov. Kdo bo za to plačal, odgovorne na javnem zavodu ne gane. Navsezadnje se financirajo tako iz državne blagajne kot letnega prispevka davkoplačevalcev.

Nuklearna elektrarna Krško (Foto: STA)

Še bolj zanimiva pa je zgodba, ki se odvija vzporedno z zvišanjem cene dobave elektrike. Namreč, konec januarja smo prejeli obvestilo vodje OE Oddajniki in zveze Mirana Dolenca, ki nam je sporočil, da bo nova pristojbina za uporabo radijskih frekvenc za 29,4 odstotka višja od prejšnje.

V istem sporočilu so navedli tudi, da je RTV Slovenija konec lanskega leta izvedla javno naročilo za nabavo električne energije, kjer je najugodnejši ponudnik “ponudil električno energijo po ceni, ki je 57 odstotkov višja od prve”.

Napad na neodvisne televizije
Zaradi tega so “primorani spremeniti ceno najema multipleksa C”. “Izračun pokaže, da za pokrivanje direktnih stroškov moramo dvigniti ceno 1 Mbit/s za 15 odstotkov, to je na 9.430,00 EUR,” so zapisali. Z drugimi besedami, za podražitev elektrike, s katero so se strinjali na RTV Slovenija, morajo plačevati drugi neodvisni ponudniki komercialnih programov iz multipleksa C, med katerimi je tudi Nova24TV.

Foto: STA

Kar je še večji absurd, Oddajniki in zveze RTV Slovenija so državni zavod, ki je zadolžen za oddajanje. Za podražitev pa trdijo, da je kriv izstop “nekaterih komercialnih programov” v letu 2017. Preostali programi, ki so še ostali v multipleksu C, pa naj bi skupaj zasedali zgolj 14,1 odstotka kapacitet, zaradi česar jim “skromna zasedenost ne omogoča pokrivanja dveh direktnih stroškov”, to je električne energije in pristojbine za uporabo frekvenc.

Zanimivo, kako jim povečanje stroškov, ki so ga sami zakrivili, onemogoča opravljanje njihove edine naloge. A v tem primeru so, namesto da bi potožili državi, povišanje cen obesili na druge neodvisne medije, s tem pa gre za očiten napad na medijsko svobodo, saj bodo morali neodvisni mediji pokrivati nepotrebne dodatne stroške, ki jih je ustvarila RTV Slovenija.

Ivan Šokić