fbpx

Državi je spet zmanjkalo denarja za občine

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj. Foto: STA

Združenje občin Slovenije in ministrstvo za finance se strinjata, da je treba povprečnino prilagoditi višjim stroškom, ki jih je prinesel dogovor o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju. Pogajajo pa se o višjem dvigu povprečnine. Na zadnjem sestanku so se dogovorili, da pripravijo natančne izračune in na njihovi podlagi nadaljujejo pogovore.

Po sklenitvi dogovora s sindikati javnega sektorja so, kot poroča STA, iz Združenja občin na vlado naslovili poziv k dvigu povprečnine. Kot je pojasnil Smrdelj, je Združenje občin Slovenije (ZOS) predlagalo, naj se povprečnina za letos poviša za 5,6 evra na 535,6 evra na prebivalca in za leto 2018 za 9,1 evra na 545,1 evra. Dogovor s sindikati bo namreč dodatno obremenil tudi občinske proračune. Združenje občin in ministrstvo za finance se po Smrdeljevih besedah strinjata, da je treba povprečnino prilagoditi višjim stroškom, ki jih je prinesel dogovor o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju. Na tokratnem sestanku so se dogovorili, da bodo pripravili natančne izračune in na njihovi podlagi nadaljevali pogovore. Izrazil je pričakovanje, da bosta obe strani uspeli zbližati stališča.

Finančno ministrstvo utemeljuje v predlogu prilagoditve povprečnine, ki ga je predstavilo Združenju občin, dvig povprečnine za letos z zdaj predvidenih 530 evrov na približno 532,4 evra, za leto 2018 pa z 536 evrov na približno 543,7 evra.

Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj, ki je tudi župan Pivke, je predstavil interes ministrstva za uskladitev stališč z Združenjem občin. Zelo pomembno je, da so pri pogovorih korektni. Če bodo vse številke na mizi in bodo vanje verjeli, lahko s kalkulacijami najdejo skupne rešitve. Opozoril je, da bi prikrivanje številk s katerekoli strani skrhalo zaupanje. Na spletni strani ministrstva so po sestanku zapisali, da so Združenju občin predstavili vsebino dogovora s sindikati javnega sektorja in prve izračune, koliko dodatnih stroškov bi odpadlo na občine. “V skladu s tem smo predlagali, da bi povprečnina namesto 530 evrov v letošnjem letu znašala nekaj več kot 532 evrov, za leto 2018 pa smo dopustili možnost, da se o spremembi višine povprečnine dogovorimo tekom letošnjega leta,” so pojasnili. Na ministrstvu so tudi napovedali, da bodo pogovore z Združenjem občin nadaljevali v drugi polovici januarja, “ko bosta strani soočili natančne izračune, na podlagi katerih smo ocenili obseg dodatnih odhodkov občin zaradi dogovora s sindikati”. Navedli so, da bodo dodatna sredstva za transfer v občinske proračune zagotovili v okviru obstoječega maksimalnega obsega odhodkov državnega proračuna. Predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) in velenjski župan Bojan Kontič je po sestanku v izjavi za medije povedal, da predhodni izračuni SOS kažejo, da je letos v občinskih proračunih treba zagotoviti dodatnih 11 milijonov evrov. Vlada bo po njegovih besedah torej morala zagotoviti povprečnino na prebivalca v višini 535,6 evra. Iz SOS pa so tudi sporočili, da je ministrica Mateja Vraničar Erman na sestanku predstavila izračune ministrstva, po katerih bi morala vlada občinam zagotoviti dodatnih 4,8 milijona evrov za letos in 10,6 milijona evrov za leto 2018. Ministrstvo v izračunih “ni upoštevalo vseh posrednih stroškov, ki jih bodo občine imele zaradi zvišanja cen nekaterih storitev, katerih plačnice so – denimo subvencioniranje cen programa v domovih za starejše – in se bodo zvišale zaradi povečanega obsega sredstev za plače,” so opozorili v SOS.

Skupni učinek dogovora za javni sektor v letu 2017 znaša 56 milijonov evrov. Kot je že decembra v DZ pojasnila državna sekretarka na finančnem ministrstvu, Marija Janc, od tega na državni proračun pade približno 32 milijonov evrov. Ostalih 24 milijonov evrov se razdeli na občine, zdravstveno blagajno in tudi ostale vire. Kot primer je navedla domove za starejše, kjer so vir tudi oskrbnine. Združenje občin pa že več let zapored opozarja, da povprečnina, ki jo dobijo iz državnega proračuna za izvajanje zakonsko določenih nalog, ne dosega dejanskih stroškov.

Branka Jurhar