Državljanom Slovenije še naprej vsiljujejo migrante in sobivanje z njimi

Foto: STA

Med mrzličnim iskanjem kapacitet za naselitev ilegalnih migrantov so se na ministrstvu za notranje zadeve soočili z vsesplošnim nezadovoljstvom in s protestom s strani prebivalcev lokalnih skupnosti, ki se sobivanju z migranti, ki prihajajo iz kulturno in versko različnih okolij in kot taki predstavljajo veliko varnostno grožnjo, upirajo z vsemi kremplji.

Predvsem izrazito je to nasprotovanje mogoče videti v primeru Lendave in Črnomlja, zaradi česar se je predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Eva Irgl včeraj odločila, da skliče sejo, na kateri so se lahko poslanci seznanili s peticijo za odstranitev namestitvenega centra za migrante v Lendavi in peticijo proti migrantskemu centru v Beli krajini, ter v imenu stranke SDS predlagala opustitev načrta glede centra v Beli krajini in odstranitev centra v Lendavi, česar pa člani komisije niso podprli.

V občini Lendava so občani na komisijo naslovili peticijo za odstranitev migrantskega namestitvenega centra v Lendavi, ki jo je v kratkem času po podatkih Jožeta Cofka iz Civilne iniciative Lendava do sedaj podpisalo 1081 ljudi. Cofek je izpostavil, da je bil letos januarja postavljen namestitveni center za migrante z večjimi bivalnimi kapacitetami, za kar pa ni bilo soglasja s strani občanov, prav tako pa o dogajanju ni bilo ustreznega obveščanja že od samih začetkov. Spomnil je tudi na dogajanje februarja letos, ko so avstrijske varnostne oblasti začele zavračati sprejem migrantov, zaradi česar so ti ostajali v Lendavi tudi več kot deset dni in se pričeli prosto gibati naokrog, kar pa je še dodatno razjezilo domačine, da so se po besedah Cofka tudi odločili za oblikovanje peticije.

Nad podpisnike peticije so se znesli sovražno
Med velikonočnimi prazniki so se nekateri posamezniki znesli nad podpisniki peticije in na javnih površinah izobesili letake z napisi: 1081 podpisov fašizma, 1081 podpisov ksenofobije in 1081 podpisov strahu. Cofek je opozoril, da so na ta način želeli preprečiti podpisovanje peticije ter da je šlo v tem primeru za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, kot to veleva 297. člen kazenskega zakonika.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Cofek je opozoril tudi na ignoranco s strani občine, saj so 4. maja letos z občinske spletne strani odstranili vse gradivo, ki je bilo povezano z migrantsko problematiko, čeprav so na 9. občinski seji obljubili, da bodo občane o vsem informirali. “Ljudje so zaradi obnašanja MNZ-ja in občine nezadovoljni,” je dejal Cofek in dodal, da se v Lendavi soočajo z visoko stopnjo nezaposlenosti in negativnim demografskim gibanjem, saj se mladi izobraženci izseljujejo z namenom, da dobijo dobro plačano zaposlitev. “Imamo vidne probleme, ki bi jih bilo potrebno reševati, ne pa da te povečujemo z migrantskimi centri,” je povedal.

Z namero postavitve migrantskega centra sta bila obveščena le županja in MNZ
Na komisijo pa je, tako kot je bilo že prej rečeno, peticijo naslovila tudi Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini, ki jo je sedaj podpisalo 1517 oseb. Peticijo so po besedah Maje Kocjan predstavili na protestu v Črnomlju, ki je potekal 12. oktobra in se ga je udeležilo 800 ljudi. Kocjanova je izpostavila, da kot občinska svetnica na seji ni bila seznanjena z namero graditve migrantskega centra, z njo naj bi bila seznanjena iz medijev. “Iz teh razlogov sem županjo povprašala, če je to res in dobila pritrdilni odgovor,” je povedala. Pristojne službe so tako še mesec pred tem opravljale oglede zemljišč, o čemer pa niso bili obveščeni niti najemniki zemljišč kot tudi ne občinski svet in ostala zainteresirana javnost. Seznanjena pa sta bila samo županja in ministrstvo za notranje zadeve, zaradi česar je med prebivalstvom zavreščalo in peticija je kot taka zelo logična posledica dogajanja in arogance s strani ministrstva. Število članov v iniciativi vsak dan narašča, dejavnosti pa so podprli tako nekdanji podžupan kot tudi krajevna skupnost in častni občan Črnomlja.

Razlogov proti migrantskemu centru je več
Po besedah Kocjanove se občani gradnji migrantskega centra ne upirajo samo zaradi degradacije prostora, ampak tudi zaradi dejstva, da je občina na razvojno nizki stopnji. Kazalniki pa kažejo vztrajno padanje že vrsto let. Kocjanova je izpostavila, da je brezposelnost nad kritično mejo, povprečna bruto plača pa je od slovenskega povprečja nižja za 29 %. Podporniki civilne iniciative so prepričani, da nastanitev migrantov ne bo pripomogla k izboljšanju gospodarske rasti, ampak jo bo kvečjemu poslabšala, pri čemer je Kocjanova izpostavila področje turizma, ki bo na račun migrantov najbolj nastradalo.

Foto: STA

Foto: STA

Med prebivalci Črnomlja vlada strah
Kocjanova je opozorila, da so občani seznanjeni z dogodki v tujini, kjer se na račun migrantov povečuje stopnja kriminala, posilstev, teroristični napadi pa še dodatno povečujejo strah. Iniciativa med drugim zahteva, da se umakne vse aktivnosti za postavitev migrantskega centra na območju Bele krajine v kakršnikoli obliki, ne glede na to, ali gre za nastanitveni ali prehodni center.

Županja Črnomlja se zavzema za gradnjo migrantskega centra
Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič kot velika nasprotnica iniciative zavrača vse aktivnosti, ki so usmerjene proti postavitvi migrantskega centra v Beli krajini in jih označuje kot popolnoma nesmiselne, izvajanje aktivnosti pa po njenem mnenju širijo nepotreben strah med ljudmi. Meni, da bi bilo v primeru, da se nekaj sto migrantov pojavi na mejnem prehodu Vinica, najbolj varno, če se te nastani v centru, namesto da bi se ti prosto sprehajali po Črnomlju. Na seji je poudarila, da ji gre le za varnost občanov, in zavrnila očitke svetnice Maje Kocjan, ki je dejala, da občinski svet o nameri gradnje centra ni bil obveščen. Po njenem mnenju naj bi bil ta obveščen takoj, ko je bilo to mogoče.

Šefic zagovarja stališče, da o vsem obveščajo lokalno skupnost
Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic je opozoril, da se je od marca naprej migrantski tok reguliral, dodal pa, da smo še vedno priča ilegalnim migracijam na območju zahodnega Balkana in po sredozemski poti. Po njegovem prepričanju so migrantski centri nujni pri soočanju z migrantsko krizo, ker policija nima zadostnih kapacitet za izvedbo potrebnih postopkov, preden se jih vrne nazaj na Hrvaško. Ministrstvo naj bi zbiralo primerne lokacije za centre tam, kjer naj bi bilo pričakovati največji val migrantov.

Šefic je zavrnil očitke, da z občino Črnomelj ni bilo zadostne komunikacije, saj naj bi ta potekala tako ustno kot tudi pisno, pogovori pa naj bi potekali tudi na sestankih. Dodal je, da se ne namerava vmešavati v njihovo notranje informiranje, in podal prepričanje, da so popolnoma neresnične navedbe, da javnost naj ne bi bila informirana o namerah ministrstva, saj naj bi informiranje potekalo tako preko rednih stikov s predstavniki iz občine kot tudi preko sredstev javnega obveščanja.

Šefic je na vprašanje Irglove, kje vse ministrstvo namerava vzpostaviti centre, ki bodo namenjeni za migrante, odgovoril, da so sprejemno-registracijski centri predvideni v Šentilju, Lendavi, Dobovi, Beli krajini in Ilirski Bistrici, po njegovem mnenju pa druge lokacije niso izključene, saj naj bi bilo vse odvisno od usmeritve ilegalnih tokov. Center za tujce je po besedah Šefica že postavljen v Postojni in naj bi imel trenutno zadostno količino kapacitet, iskali pa naj bi tudi alternativo. Glede izpostav azilnega doma je povedal, da so lokacije objavljene v kontingentnem načrtu, ki je objavljen na spletni strani, ter dodal, da še vedno poteka iskanje dodatne lokacije, ki je nedavno potekalo v Velenju in Mariboru.

Violeta Tomić ima v Sloveniji raje migrante kot pa turiste
Poslanka Združene levice Violeta Tomić se je na predstavljena stališča Civilne iniciative Lendava in Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini odzvala z arogantnim zgražanjem in izjavila, da se počuti, kot da bi bila na odboru za kršitve človekovih pravic. Dodala je prepričanje, da izobešeni letaki z napisi: 1081 podpisov fašizma, 1081 podpisov ksenofobije in 1081 podpisov strahu niso vredni kaznovanja, kot to sicer predvideva zakonodaja, saj naj bi ti opozarjali na nestrpnost podpisnikov peticije, ki ne želijo sobivati z migranti.

Poslanka Združene levice Violeta Tomić (foto: STA).

Poslanka Združene levice Violeta Tomić (Foto: STA)

Tomićeva je dodala, da je naravnost začudena, da med ljudmi vlada nelagodje, ko se migranti sprehajajo po ulicah, po njenem mnenju večje nelagodje povzročajo angleški turisti. “Ne morem verjeti, da Belokranjci podpisujejo peticijo, ki tradicionalno živijo multikulturno,” je dejala. Po njenem mnenju migrantov ne bi smeli obravnavati kot sovražnikov, ampak kot ljudi, ki so v stiski in ki bežijo z vojnih območij. Prav tako se ji ne zdi problem, da migranti s sabo nosijo neznane bolezni, ki lahko ogrozijo zdravje državljank in državljanov Republike Slovenije.

Med drugim je Tomićeva izpostavila tudi, da migranti niso teroristi, čeprav smo lahko na podlagi ugotovitev obveščevalnih služb ugotovili, da temu nikakor ni tako, ter dodala prepričanje, da država zna poskrbeti za varnost državljanov. “Tako imenovani domoljubi že ne bodo tisti, ki bodo rešili Slovenijo,” je še povedala.

Med migranti je večina moških starih 20–35 let
Poslanec Žan Mahnič je opozoril na nedavne dogodke v evropskih državah, ki so zaznamovale realnost sobivanja z “miroljubnimi” migranti: opozoril je na teroristične napade, posilstva, spolno nadlegovanje, porast kriminala in še marsikaj. Vprašal se je, kako lahko moški med 20. in 35. letom zapustijo svojo državo, obenem pa govorijo, da ljubijo svojo domovino in bližnje, namreč “če bi bilo temu res tako, bi ti ostali doma in se borili.” Opozoril je, da samostojne Slovenije nikoli ne bi bilo, če bi takrat, ko je prišla Jugoslovanska ljudska armada na slovenska tla, vsi moški med 20. in 35. letom spakirali kovčke in preprosto odšli.

Mahnič je sicer dejal, da je podpornik evropske ideje, ampak da v taki Evropski uniji, v katero uvažajo migrante, ne želi živeti. Opozoril je na nevarnost zmage skrajne desnice v Franciji – Le Penove, ki se zavzema za izstop Francije iz EU, kar bi po njegovem mnenju prineslo konec Unije. “Tako, kot je Slovenska vojska bosa in lačna, bo tudi Slovenija v primeru, če bi razpadla EU.”

Žan Mahnič, Foto: STA

Žan Mahnič (Foto: STA)

Z glavo skozi zid ni mogoče iti
Mahnič je opozoril na veliko nevarnost ilegalnih migracij, saj brez varnostnih preverjanj in potnih listov k nam vstopajo ljudje, med katerimi so bili dokazano tudi teroristi, ter dodal, da so med migranti večinoma moški, med katerimi je veliko takih, ki prihajajo iz držav, v katerih ni vojne. “Ne smemo iti z glavo skozi zid, če lahko jasno vidimo, da med prebivalstvom ni podpore za sobivanje z migranti,” je dejal. Izpostavil je, da ne more verjeti, da so podpisnike peticije primerjali s fašisti, in opozoril, da to samo potrjuje tezo nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla, ki je dejal, da “bodo fašisti moderne dobe sebe imenovali za antifašiste.”

Migrante iz tako drugačnega okolja je težko integrirati
Več kot očitno je, da se država ne zmeni za delovanje civilnih iniciativ, je povedal Franc Breznik in dodal, da jih opazi šele takrat, ko se te poslužijo pravnih sredstev: “Potrebno je zavedanje, da človekove pravice niso selektivne, kar pomeni, da je potrebno spoštovati vsakogar, ne samo tistega, ki nam paše.” Breznik je izpostavil, da ti migranti niso hvaležni za ponujeno pomoč, in dodal, da so bili vzgojeni v povsem drugem kulturnem okolju kot mi: “Pri nas ni normalno, da na ulicah visijo trupla, da se ženske kamenja in da se živali muči po halal-metodi.” Povedal je, da je težko ljudi, ki so tega navajeni, integrirati v slovensko oziroma evropsko družbo.

Franc Breznik (Foto: sta).

Franc Breznik (Foto: STA)

Breznik je opozoril, da gre za hibridno vojno, del katere so žal tudi migranti, in izpostavil, da je naravnost neverjetno, da bogate arabske države niso sprejele nikogar iz svoje vere: “Mi v naši državi ne potrebujemo škode, ki jo povzročajo migranti. Če jih tako zelo želijo v Nemčiji, jih pa naj v arabskih državah naložijo na svoje Lufthanse in si jih pripeljejo k sebi.” Poudaril je, da je žalostno, da se migranti zavedajo, da smo bili vzgojeni v duhu solidarnosti in humanitarnosti, ter dodal, da je žalostno, da ko se človek temu upre, dobi oznako fašista. Po besedah Breznika je naravnost žalostno, da se država toliko ukvarja z zagotavljanjem toplih stanovanj za migrante, za naše državljane pa jim ni mar.

Pomagati je potrebno vsem beguncem, ne pa ekonomskim migrantom
Vsem, ki so potrebni pomoči in res prihajajo z vojnih območij, je po besedah Irglove potrebno pomagati, ne pa tistim, ki so ekonomski migranti. “Ne smemo si zatiskati oči pred tem, kakšna je trenutno varnostna situacija v Evropi,” je dejala Irglova in dodala, da je ta žal na veliki preizkušnji. Opozorila je na pravico do spolne nedotakljivosti in zaščite dostojanstva ter pri tem spomnila na nedavna dogajanja v Evropi, ki so le-to kruto ogrozili. Opozorila je, da se vsega ne da nadzirati, kljub temu da obstaja splošna želja, da bi bilo to mogoče.

(Foto: STA)

Foto: STA

Glede na dogodke je povsem normalno, da se ljudje bojijo migrantov, je povedala Irglova in dodala, da je bilo s strani države popolnoma nedopustno, da je preko meje spuščala ljudi brez varnostnega preverjanja. Glede peticije pa je dejala, da popolnoma razume stisko ljudi, ko jih skrbi za varnost njihovih otrok in za njihovo kvaliteto življenja. “Videti je mogoče, da vlada ni primerno pristopila k dani problematiki, da bi imela lokalna skupnost večjo vlogo in bi bila bolj informirana,” je dejala in opozorila, da v Lendavi pri postavitvi migrantskega centra ni bilo soglasja s strani prebivalcev.

N. Ž.

 • Slovenija moja dežela

  Prihaja čas ,da v en glas rečemo :Nočemo nobenega ilegalnega migranta ali prebežnika.Pika.Referendum.Pika.Simpatizerji pa naj gredo k njim,še posebej tisti ki nimajo slovenskih korenin.Pika.

  • RATATA

   Nekdaj so bili na Koroškem Slovenci vsi,
   danes je pa vprašanje, koliko se jih še počuti Slovenca!

  • samsara

   Nekoliko zoprno je, da za enega zavrnjenega in v Turčijo vrnjenega ilegalnega invazivca, Turčija v EU legalno dostavi dva invazivca. Taka je kravja kupčija veleizdajalskih EU voditeljev.

   • moon

    Ti ne stekas..
    Merklova vrne enega pokvarjenega in si zgotovi dva nova, za ponovno izbiro.

   • karlina

    ITAK

 • Olga

  Vlada nima mandata za vsiljevanje NEZAKONITIH! MIGRANTOV! lokalnim skupnostim! Ne smemo pozabiti, da to niso begunci! Nismo jim dolžni nič!!! Vlada naj ODSTOPI! Ljudje so to vlado izvolili, zato jo imajo pravico tudi nagnati!
  Tomićka naj bo pa raje tiho! Njeni rojaki MIGRANTE v Srbiji streljajo!

  • karlina

   Moj VELIK PODPIS !!!!!!

 • samsara

  “Violeta Tomić ima v Sloveniji raje migrante kot pa turiste”

  Seveda, da le niso Slovenci.
  Denar pa itak pride iz proračuna, torej z neba.

  • karlina

   Itak, na račun svojega gobca bajno sluzi na račun nas davkoplačevalcev, ker drugače ji niti slučajno ne bi nihče dal dela, ker ni sposobna absolutno za nič.

 • samsara

  “Med migranti je večina moških starih 20-35 let”

  Čakte no, kučomediji pavijo in kažejo mamice in male otročičke. Pa kakšnega invalida in starca.

  • karlina

   Itak, lazejo, vedno so lagali, to so se naučili od svojih laznjivih in kradljivih prednikov.

 • samsara

  Drugarica Tomić, lahko izvoli širiti raznarodovalno in potujčevalno politiko med svojimi ‘bosanskimi zemljaci’, če meni, da je to dobro, mi pa tega nočemo. Naj poskusi… Morda pa ji bodo Bosanci ploskali, svetovljanski zemljakinji?

  • karlina

   TOČNO, ja ziher , da ji bodo ploskli, bi jo pošteno nabili, verjemi, če bi se upala prikazati v Bosni.

 • RATATA

  Glede na povečano dejavnost Slovencev v smislu protestov in peticij pričakujem, da bo vlada opremila policiste.

  • samsara

   Ni denarja za policiste. Kakšna oprema neki. jim je tov. Mirko Cerar Kučanov lepo povedal, da so dobro opremljeni že zdaj. Ga pa ima MNZ obilico za muslije, deležne all-inclusive ponudbe na račun nategnjenih slovenskih davkoplačevalcev. Ja, iz njihovega računa jih futrajo. Vsaj del njih.

   • RATATA

    Mirčk bo zih našel denar za opremit policiste, da NAS bodo lahko uspešno tolkli po hrbtih in beticah in musligrantom napravili varen špalir.

    • samsara

     Sploh ne bo potrebnih nobenih pogajanj, nobenih bitk s sindikati, enostavno rečeš, dam 40.000.000,00€ letno za uvoz in vso komoditeto invazivne tujerodne, dela nesposobne, polpismene rase, pa je. Pa je! Kako simpl! Kako tov. MIrko C. Kučanov zna in zmore. Pravi junak socialistične revolucije, revolucije, ki traja.

     • karlina

      TOČNO

  • karlina

   Saj ji je ze, mislim, da je Cmerko ze pred časom nabavil vodni top v vrednosti čez milijon evrov. Sigurno ni namenjen za migrante, pač pa za nas, domoljubne Slovence, verjemi.

 • Jim Doe

  V Mariboru mrgoli tujcev, vedno več Afričanov.Kdo bo odgovarjal za to zahrbtno vsiljevanja ilegalcev, nam meščanom, krajanov.Demokracija je lepa stvar, ko deluje vam v prid, ko pa ljudje začnemo korisiti enake pravne prijeme, pa se nas zmerja s fašisti.
  Se vidi, da nikoli niste verjeli v demokracijo, ker ste selektivni oportunisti in sovražniki svobodne volje in besede..

  • samsara

   Še dobro da je tam tudi dovolj Šiptarjev, da jim napečejo dovolj kruha. Sam ga ne bi poskusil.

  • karlina

   Poleti sem videla v Hoferju v Lescah prvič zensko , pokrito od glave do pete v burki, samo oči so gledale vame zelo grozljivo. Verjemite, da ni bil prijeten občutek, spreletel me je srh po celem telesu, kot bi me stresel kdo z elektriko, sedaj pa se te burketinje sprehajajo ze v mojem rodnem mestu, za zjokat res. Pridejo v trgovino pokrite in naše trgovke ne smejo reči ne bu , ne mu, medtem, ko so maske povsod v trgovinah in v avtu strogo prepovedano, torej so ze dvojna merila za nas in za te babe.

   • dob

    Ne delimo panike, tisto kar si vidla, je kinder pingvin.

    • Hubert Pomladni

     Je se ena varianta, da je bila cebelarka.

 • samsara

  “Po besedah Breznika je naravnost žalostno, da se država toliko ukvarja z
  zagotavljanjem toplih stanovanj za migrante, za naše državljane pa jim
  ni mar.”

  Raznarodovalna in potujčevalna politika udbokomunistične vlade oz. sil udbokomunistične kontinuitete v polem zamahu. 14.000 Slovencev, izobraženih na davkoplačevalske stroške, pa letno odide s trebuhom za kruhom v tujino, namesto, da bi z davki vpračali državi in bili gonilo razvoja, namesto gnijočih rdečih smradov udbokomunističnih usedlin in njih mladičev. Potem pa po medijih širijo razlage, da slovenija potrebuje letno 4000 tujcev zaradi staranja populacije. Prej omenjeni Slovenski vsakoletni izseljenci so všteti v račun?!?

  • karlina

   TOČNO

  • Primoz Papez

   Breznik je en navaden g…..

 • samsara

  “Pri nas ni normalno, da na ulicah visijo trupla, da se ženske kamenja in da se živali muči po halal metodi”. ( Franc Breznik)

  Je pa normalno, da pri nas z mestnih mostov visijo lutke, levičarski vladi neprijetnih ljudi. Za zdaj tako…

 • samsara

  “Le vkup, le vkup uboga gmajna,
  za staro gmajno zdaj bo drajna…”

  • RATATA

   V tistem času, ko so bili odbiti napadi “turške” vojske pri Sisku, se je Papež zahvalil vojski Dežele Krajnske.
   Victoriae Carniolae je bilo naslovljeno besedilo čaščenja junaštva….
   Zdaj, ko so nam (že 1918) ukinili te suverene Slovenske dežele (države), leta 1991. pa namesto vseh dežel, osamosvojili le socialistično Republiko Slovenijo, jo za povrhu še celo vodijo izdajalci te naše, Slovenske zgodovinske državnosti – nacionalne identitete. Pojma nimajo!

   • samsara

    In kolikor je meni znano, od velike zmage krščanske vojske nad Turki, bitke pri Sisku, se je na papežev ukaz, takrat začelo zvoniti s cerkvenimi zvonovi vsak dan ob 12:00 uri. To je še vedno vsakdanja praksa in tradicija. Naj kdo popravi, če ve, da ta podatek ni točen.

    • karlina

     TOČNO !!!!!!!

     • samsara

      Glede na ravnanje aktualnega papeža, pa me ne bi presenetilo, če bi Franček ukazal, da se z opoldanskim zvonjenjem preneha.

     • Primoz Papez

      Zdaj ste se pa še na papeža spravli..
      Ne čivka kot vi hočete

  • karlina

   Ja, naši predniki so bili pametni in so se ubranili Turkov in muslimanov, praktično goli in bosi, ampak s to razliko, da so bili takrat v tistem času vsi krščanske vere, še predobro so se zavedali , kaj islam prinaša. Ti vrli EU politiki pa se tega nočejo zavedati, četudi se dogajajo v Evropi grozljive stvari-posilstva, umori, zastraševanja…..

   • RATATA

    Takrat so bile starodavne Slovenske suverene dežele (Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorska ..) z voditelji,
    ki so imeli razpucane pojme (!), in vojsko so organiziral (!)
    nobenih humanitarcev, fdvjevcev, buzefurjev, ćefurantov …. , levic … ni bilo razpasenih niti boljševiških komun. in drugih abnormalnih zaleg!

    Sta pa večino sredstev in stroškov pri obrambi pred “turki” trpeli Dežela Krajnska in Dežela Štajerska – Dunaj je samo obljubljal (!)
    Zaradi vpadov smo izgubili dele Slovenskih Dežel in kar celotne Slovenske Dežele (Sclaviniae / Slovenjeh), dobili smo tudi uskoke (!), ki so potem tepli naše kmete npr. (oni sami, so bili pa brezplačno na zemlji in oproščeni davkov(!), nato pa so postali kar hrvati ….
    Stvari je treba razpucat! Nastavljeni “režimsko titulirani kvazi zgodovinarji” ti ne bodo povedali pomembnih resnic!

    • Jovo Jamnica

     Ojejej, ti si še edini, ki si nekaj prisebnega napisal, danes na tem portalu. Kakšna žalost….

 • RATATA

  Šenkali nas bodo tisočletnemu sovražniku!
  Strašno usodo naši, slovenski nacionalni civilizaciji so namenile te nevedne in nerazsodne spake, ki so dobile moč odločanja s podporo zavedenega in izigranega ubogega ljudstva, ki je bilo naplahtano s programiranim medijskim, vzgojnim in ustrahovalnim inženiringom.

  Ne zavedajo se ubožci, da je značilno, da tujec, ki se nameni priti, vidi cvetočo deželo in se je polakomni – jo hoče prevzeti.
  In to stori, vendar tisto, kar ga je mamilo, izgine, ker ta popolnoma drugačen prišlek – ta tujec ne razume, česa plod so bile lepote, ki jih je posvinjal s svojim lomastenjem.
  Ne razume, da so to čudovito naravo oblikovale v dolgih stoletjih potokov znoja (delo) in krvi (obramba), roke in pametna glava milijonov “domorodcev”.

  In to se bo zgodilo tokrat z “begunci” in migranti: hrepenijo po sanjski “Evropi” – a bodo prav oni sami iz nje naredili enako podrtijo, kot so jo naredili tam, odkoder prihajajo.

  Soočamo se s popolnoma zatajeno našo Slovensko zgodovinsko državnostjo – nacionalno identiteto!

  • karlina

   Zgodovina iz leta 45 se zopet ponavlja, takrat so k nam, v Slovenijo uvozili ogromno juznjakov, ki so ostali za vedno tukaj in sicer ne po volji domoljubnih Slovencev, sedaj bodo pa uvozili še muslimane, ki pa ne bodo delali samo materialne škode in ziveli na račun nas davkoplačevalcev, ki ze sami nimamo nič, pač pa bodo tudi morili, ampak tega se naši vrli levi politiki niti slučajno ne zavedajo, oz. mislijo, da bodo pridobili samo nove volilce, ampak v tem primeru se bodo krepko ušteli, krepko. Sicer pa, itak smo v drzavi sovraznik št. 1 , verni katoličani in vse, kar je povezano s katoliško cerkvijo, zato pa nam vsiljujejo muslimane, vsa naslednja generacija otrok jim bo verjetno zelo, zelo hvalezna, če se bodo sploh še rojevali v strahu in poplavi teh , ki jim ne morem reči begunci, pač pa vsiljeni prišleki.

   • von Rhein

    karlina…spregledala si drugi uvoz,ki se je dogajal v začetku 90-tih let.

    • karlina

     Ja pa res, hvala ,da si me opozoril, seveda tudi po letu 90 se nam jih je veliko priteplo in le ti so danes najhujši v Sloveniji, pljuvajo po nas, nas zaničujejo, vse v zahvalo, kajne dragi Slovenci, kako je dobrota sirota. Ziv dokaz so juznjaki v SMC, z Murgljevo na čelu. No, če so dopustili, kar je sramotno, da so v SLOVENSKEM DRZAVNEM ZBORU juznjaki, bodo to dopustili tudi muslimanom in potem bomo-bodo vsi videli hudiča, verjemite. Ziv primer je angleško mesto, kjer prevladujejo samo muslimani in mošeje , domačinov pa več ni.

 • elh

  Se jim sploh ne bi bilo treba izmišljat izgovorov zakaj migrantom NE! Ljudje jih nočejo in pika. Lokalna skupnost je oblikovala okolje v katerem žive, domačini so lastniki zemljišč, desetletja so plačevali celo samoprispevke in naj zdaj odločajo, kaj bodo in kaj ne bodo dopustili.
  Komur ni jasno zakaj migrantom NE!, naj jih nastani v svoji hiši, vrtu in dvorišču, če ima ograjeno. In naj zanje prevzame odgovornost, varnostno in finančno. Tisti, ki jih hočejo naj jih imajo samo naj ne silijo druge v to.

  Vsak si lahko špoga samo tisto, kar lahko plača. Tudi kuža si ne moreš privoščiti brez denarja in ne moreš od nikogar pričakovati, da ti ga bo španciral, hranil, vozil k vetirinarju in v šolo ali vsaj z razumevanjem sprejel njegov ugriz, če se slučajno zgodi.

 • Franc Novak 1979

  Koliko časa bo potrebno, da naši politični umneži dojamejo, da pri migrantih ne gre za begunstvo ampak invazijo islama https://www.rt.com/news/369649-underage-aduls-asylum-denmark/ .Koliko pa manjka do tega v Sloveniji: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/158de1eef80ac688: Džamijo že imamo, noben islamski voditelj v Sloveniji se ni izrekel proti temu: http://www.publishwall.si/aktualno/post/144533/muslimani-v-sloveniji-kako-vzpostaviti-sarijo-seriat-v-sloveniji

 • karlina

  Med drugim je Tomićeva izpostavila tudi, da migranti niso teroristi, čeprav smo lahko na podlagi ugotovitev obveščevalnih služb ugotovili, da temu nikakor ni tako ter dodala prepričanje, da država zna poskrbeti za varnost državljanov. “Tako imenovani domoljubi, že ne bodo tisti, ki bodo rešili Slovenijo,” je še povedala. Ta neumna in nesposobna juznjaška kura ,ki sploh ne ve, kaj je delo , ker v zivljenju še mignila ni s svojimi rokami, pač pa samo z gobcanjem, naj si jih vzame k sebi domov, lahko jih vzame kar več deset, itak je sama in ima dovolj prostora, baba neumna.

  • McBobo

   “Tako imenovani domoljubi, že ne bodo tisti, ki bodo rešili Slovenijo,”

   Ne razumem; kdo bo rešil Slovenijo? Migranti? In če, kako jo bodo rešili, pred čim?

  • Jim Doe

   Oblekli jih bodo, nahranili, dali stanovanja, internet, telefone,itd, itd….vse samo, da bodo zadovoljni in srečni, tudi izgnali jih ne bodo in jim ne bodo sodili za kriminalna dejanja.
   Policija in sodstvo jih bo ščitila.
   Vse samo zato, da bodo lahko 1x na 4 leta obkrožili za levičarsko stranko in to je dokaz, zakaj se tujcem streže bolj kot nam, ker so odvisni od njihov glasov.
   Zato so uvažali tudi balkan in zdaj afričane in arabce.
   Vse drugo jim NI VAŽNO, poznajo dejstva a volitve so jim bolj pomembne od nas.

 • Anton

  do sedaj je povsod koder je prišlo do večje koncentracije migrantov, bilo naknadno zaznavano večji porast kriminalnih dejanj(ne med lokalnim prebivalstvom!). Toliko o ravnodušnosti gospe Tomić!

  • samsara

   Poskušam si predstavljati možne scenarije in poznejši razvoj njenega razmišljanja in ravnanja, če bi se tov. Tomić srečala na štiti oči (ali pa na vač oči) s posiljevalno nastrojenim(i) arabskim(i) ‘vojnim(i) beguncem(i)’. Ne privoščim njej in ne nobenemu človeku.
   Vseeno pa mi da nekiliko misliti…

   • RATATA

    Pust tomićko kursadžijsko.
    Kob ti vedu kakšno svinarijo ima u stanovanju.
    to je kamela.

    • samsara

     Kakor znotraj, tako zunaj.

    • Franc Šink

     Pa to je rokovnjaška nevesta.

   • karlina

    Aha, verjetno bi bila v tem primeru sitacija precej drugačna in bi se tovarišica Tomićeva kar malo pokakala od strahu, no ali je mogoče šla lani kdaj v center v Brezice, da bi videla na svoje oči, kako so t.i. begunci zazigali šotore, metali stran našo drago slovensko hrano, ki si jo niti slučajno marsikdo, oz. večina Slovencev ne more privoščiti, to govorim, ker mi je sin povedal kaj so jim dajali in kaj so delali. Se pravi ona in njeni iz ZL si niti slučajno niso lani upali v Brezice. Tudi na Kotnikovi lani so jih lahko milovali, ko so bili begunci v stavbi, če pa bi slučajno le kdo od njih prišel med nje, bi se pa kratko malo razbezali, v to sem trdno prepričana. Ona nabija kar nekaj v tri krasne, samo, da bi si pridobila točke od tovariša Cmerkota.

  • karlina

   Anton, pa saj ona lahko gobca, kar hoče in jih vabi, ter pomiljuje, dokler je na varnem v drzavnem zboru, oz. v Ljubljani, ki jih seveda ne bo futrala. Dokler bodo izven Ljubljane, v drugih slovenskih mestih, potem je zanjo vse dobro.

 • Franc Novak 1979

  Kaj ga pa serjete. Najmanj 700.000 sirskih ilegalnih migrantov moškega spola v letih med 18 in 55 let, kar pomeni vojaški obvezniki, še bolje rečeno DEZERTERJI, se potika po Evropi, namesto, da bi sodelovali v operacijah za osvoboditev NJIHOVE države. Lepo vse na vojaška transportna letala, tiste iz Turčije in Grčije pa po kopnem ali morju, te, ki so še na Balkanu ali v Avstriji v Reko, Koper in Trst pa z ladjami v Sirijo, bodo imeli v 30 dneh armado in pol. Upravljanje te vojske pa prepustiti v Siriji sirski redni vojski in Kurdom, v Iraku pa Kurdom in redni iraški vojski.,

  Potem sem pa bral še naprej deklaracijo o človekovih pravicah in ugotovil recimo, da 13. člen točka 1. jasno piše, da so pravice svobodnega gibanja zgolj za prebivalce znotraj meja določene države:
  13. člen
  [b]1. Vsakdo ima pravico do svobodnega gibanja in izbire prebivališča znotraj meja določene države.[/b]
  2. Vsakdo ima pravico zapustiti katerokoli državo, vključno s svojo lastno, in vrniti se v svojo državo.

  In po členu 19. je potem omejevanje človekovih pravic kakršnokoli brisanje komentarjev na spletnih forumih. Administratorji so največji kršilci človekovih pravic, varuhinja ČP pa nič

  19. člen
  [b]Vsakdo ima pravico do svobode mišljenja in izražanja, vštevši pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje s kakršnimikoli sredstvi in ne glede na meje[/b]

  Najbolj pa me je osrečil člen 29. Točka 1
  29. člen
  1. Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti v kateri je edino mogoč svoboden in popoln razvoj njegove osebnosti

  Če pa citiram še 2. člen iste deklaracije:

  Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. Nadalje ni dopustno nikakršno razlikovanje glede na politično ali pravno ureditev ali mednarodni položaj dežele ali ozemlja, ki mu kdo pripada, pa naj bo to ozemlje neodvisno, pod skrbništvom, nesamoupravno ali kakorkoli omejeno v svoji suverenosti.

  Gre za deklaracijo človekovih pravic izključno na ozemlju, ki mu kdo pripada in v Sloveniji pripadajo pravice Slovencem, v Siriji Sircem, v Afganistani Afganistancem. Če pa se kateri koli od teh seli kamor koli, potem se mora držati zakonov ali uredb ozemlja, kamor pride. Še več, v primeru vojne ga ščiti UNHCR,vendar samo do prve države, kjer NI VEČ vojne, v nadaljevanju pa se status spremeni, tako da veljajo pravne norme, to je za vstop potrebuješ dokumente, dovoljenja (viza, delovno, bivalno) in v državi prihoda se mora vsak sam prilagoditi ureditvi, saj če se migranti ne držijo tega, potem so kršene človekove pravice ljudi, ki pripadajo temu ozemlju.

  • valentin

   Vse super, a voz gre težko naprej, če ga vleče posameznik ali par. Nikamor pa ne pelje, če ga vlečejo vsak na svojo stran., tako ne doseže cilja in to se dogaja
   v neenotni politiki EU.

  • sprehajalec

   Pa kje ti sanjaš Sirijo pa Sirce. Te je Merklova pobrala. Pa kakšni vojni obvezniki pa podobne neumnosti.

   Zapomni si, to kar obtiči tukaj in o čemer se filozofira so; PAKISTANCI, BANGLADEŠ, AFGANISTAN, MAROKO, ALŽIRIJA, IRAN. Kot tisti iz srednjega veka, ki so se prepirali o številu konjskih zob, nihče jih pa ni preštel.

   Sirce šibajo legalno v Nemčijo, iz Grčije. To kar k nam prihaja nima pogojev za kakršenkoli status.Tukaj jih pa Violeta in podobni tiči naredijo Sirce. Nam mečejo pesek v oči. Da bi v Sunnah bradaču (to je stil tiste njihove brade) prepoznal siroto, žrtev, mater z otrokom itd. Za bedake nas ima Violeta. Pozabi Sirce, pa Iračane.

 • valentin

  Vlada lastni narod trpinči, ga obdavčuje, omejuje, zaničuje in se naslaja ob uvažanju
  musli migrantov…. ker v njih vidi velik kulturni, verski, volilni potencial, možganski trust in zato velik prispevek zmešani združbi, ki bo v nadaljevanju zbrisala več stoletne napore in vrednote narodov EU, ki so se s težavo združili, a žal nikakor poenotili.

 • samsara

  “Migrante iz tako drugačnega okolja je težko integrirati”

  Ne le težko in drago, ampak nemogoče. Pa tudi nevarni so taki poskusi, kar se na dnevni ravni kaže vsepovsod, kjer so se lotili in se še lotevajo teh demokratičnih afnarij in sprenevedanja.

  • valentin

   Nekako tako kot so zebro hoteli jahati kot konja, ampak zebre ni še nihče jahal….

 • totex39

  Muslimanski migranti trumoma osvajajo Evropo, ker nekaterim evropskim mešetarjem še sedaj ni jasno, da je to njihovo “versko” poslanstvo, da osvojijo čim več ozemlja.

 • karlina

  Mislim, da bo letošnji Bozič zadnji miren, če sploh, ze to se bojim, če sploh. Nihče ne more vedeti, absolutno nihče, kaj pripravljajo ti muslimani proti nam, kristjanom.

  • Novakec1

   Še manj pa kaj nam pripravlja izdajalska vlada?

 • valentin

  Upor in nikakršnjega popuščanja !

 • if

  Slovensko oblast naklonjeno migrantom obravnavam kot veleizdajalsko!
  Oblast, upoštevaj izjavo državljana RS, državljana Slovenije Franceta Prešerna!

  • RATATA

   Kaj ga bo trenutna oblast upoštevala, ko ga pa pušča ponarejenega in taji ter pusti, da so še vedno izločene cele kitice.
   Otroci se celo devetletko v šoli ne naučijo ene rodoljubne, narodnobuditeljske Slovenske pesmi.

 • Nada

  Da je nekaj tako človeško ogabnega kot ja ta Violeta Tomić lahko zasedlo mesto v našem parlamentu?
  Zagovarja kaznivo zmerjanje podpisnikov peticije (vlaganje peticij je ena od naših ustavno zagotovljenih pravic) z besedami: “saj naj bi ti opozarjali na nestrpnost podpisnikov peticije, ki ne želijo sobivati z migranti.”
  Ne bi rekla, če bi ta ženska sama živela, se pravi sobivala z migranti in se iz te pozicije hršila, kako, da so v redu, sami vse čistijo in pospravljajo za seboj, nikogar ne nadlegujejo, ne uničujejo itd., itd. tako pa vrši silo nad drugimi, da se morajo odpovedati svojim bivanjskim razmeram in začeti živeti v neprestanem strahu in bistvenem poslabšanju svojih bivanjskih razmer, kar njej seveda ne grozi, nad drugimi bo pa zlobno ženšče izvajalo prisilo.

 • totex39

  V našem parlamentu ne bo nikoli soglasja glede migrantov, tako kot tudi do ostalih stvari ne. To pa samo zaradi tega, ker imamo v njem skoraj polovico balkanskih smeti, ki odločajo o naši slovenski usodi.

  • Novakec1

   Že par let to gonim pa smo pljuvajo čezme.

 • von Rhein

  REFERENDUM in točno določiti kdo,kje kdaj,zakaj in do kdaj.

 • sprehajalec

  Violeta Tomič – kako storiš vse, da te na naslednjih volitvah ne izvolijo.

  Pa zapomnite si te nastope, do prihodnjih volitev.

  • Novakec1

   Ima puno rođaka ki jo bodo še enkrat izvolil. Pa drugi tudi.

 • totex39

  Tomićka je s tako sramotno izjavo dokazala, da je v tem parlamentu prava bosanska bleferka.

 • tarantela

  Kako to, da se ne da komentirati ministrice za zdravstvo in britanskih policistov, ki posiljujejo??????

  • Duhec

   Hahaha… so že začeli s cenzuro.

   • Primoz Papez

    Zato,ker so Britanski policisti iz SDS….

    • Duhec

     Hahaha… nikol ne veš.

     • garfi

      no zate se ve leftard

 • mona lisa

  Gospa Tomičeva je šla čez vsako mero dobrega okusa. S temi besedami je izdala Slovence. Vsi vemo kaj prinašajo migranti. Visoke stroške, bolezni in terorizem. Ti ljudje se nikoli res nikoli ne bodo integrirali. Več jih bo bolj bodo nevarni. Le kaj bi porekla ta Violetka če bi se na samem v temni ulici znašla z enim od teh naspidiranih njej ljubih migrantov. Naj ti ki sedijo v parlamentu raje poskrbijo za lastne državljane da bomo vsi od otrok, zaposlenih, nezaposlenih brez svoje krivde in upokojencev živeli človeka dostojno življenje. Ker so za marsikaterega življenje dostojno človeka samo sanje.

  • Razocarana

   Tomičeva zagovarja prihod migrantov samo iz enega razloga, ki ga je javno povedala že na začetku migrantske krize v Tarči; računa da bo sama in njeni kolegi zaslužili na račun migrantov.

 • domovina mili dom

  Levičarje kaznovati ker širijo in spodbujajo protislovensko vzdušje. S tem pa ogrožajo nacionalno varnost Slovenije.

 • dr Janez Sveti

  Zakaj sem fašist, ksenofob in ne vem kaj še, če lepo mirno povem, da ne maram tujcev v moji hiši? Slovenija je moja edina domovina in dom. Druge nimam. Če kdo na silo vstopi, se bom pač do njega obnašal, kako do vsiljivca. Mogoče sem pa komunist? Zakaj nekdo misli, da samo fašisti branijo svoj dom? Če pa nekdo iz moje družine namerno ali tajno spusti tujca v naš dom in mu celo pomaga v okupiranju mojega doma, se temu lepo reče izdajalec. Čeme nekdo iz družine izda,pomeni, da ne želi biti član naše družine in je torej postal naš sovražnik. Sovražnik,pa..ja…uničimo ga. A ne?
  Tako preprosto je. Torej, kdo je zdaj izdajalec’
  DR Janez Sveti Hudakura

  • pokvarjeniSvet

   Janez dobro ti veš kdo so izdajalci ….nevem zakaj čakamo ? zakaj ne pokidamo ta izdajalski gnoj ?

 • Kapucinka

  Kaj ta prekleta baba sploh dela v politiki, jo sploh kdo jemlje resno? Naj izgine nazaj v svoje trapaste oddaje pa tam viha nos nad vsem. Bistvo poslanca je, da dela v interesu države, tukaj pa bi vsi najraje raztalali državni denar vsem svojim pivskim kolegom, ko pa zmanjka, pa samo zvišajo davke. Simpl ko pasulj …

  • pokvarjeniSvet

   to že skozi delajo, mi pa samo gledamo.

 • centurion

  Tomiććka si misli, da jo bo kaka skupina teh migrantov
  morebiti skupinsko obdelala.
  Sanja svinja kukukruz…
  Koze so oni natepavali v Afganistanu.
  Violeta, post bo še naprej….

 • Artur

  Alooo evo snega še ni razen v gorah le toplo se obleči pa hajd nas vsaj kakih 10000 z zastavami in transparenti pred parlament, vlado in na Kotnikovo za vsak slučaj še par zabojnikov za smeti postavit pred vhodi jutri je zadnji delovni dan menda tudi v parlamentu to vse je zaželjeno tudi drugod po večjih in manjših mestih za žpane in izdajalske komunjarske svetnike ali pa tudi vaseh , čimveč tem bolje ! A bo ali ne bo ? Janša a ni to dober predlog situaciji primeren samo pripravi udaren govor saj ti to znaš ali ne ? Vsaj pol kot jih je v prispevku zbobnaj skupaj ali pa vsaj približno toliko kot jih je bilo na roški 1988 l tebi vpodporo in evo ti kapa dol.https://www.youtube.com/watch?v=Vfu8vbxMxis
  https://www.youtube.com/watch?v=hwbklh6UgOg

 • McBobo

  TomiĆka in ostali ćefurji s kučanom na čelu; kdo vam je dal pravico, da uničujete to deželo in se delate norca iz poštenih in delavnih ljudi?

  UPAM, da nekoč, nekje dobite račun: http://4.bp.blogspot.com/-L6EmTDPS5js/UncrXs6qvII/AAAAAAAAFOc/Ht6mYofyakk/s1600/LsfVs.jpg
  http://rabidrepublicanblog.com/wp-content/uploads/2016/01/Elin-Krantz.jpg

  Še nekaj let nazaj bi mi ob pogledu na takšne prizore šlo na bruhanje od groze, danes mi gre na smeh. Zmeraj bolj spoznavam, da je imel Breivik prav.

  • sunday

   pa dolfa tudi!!!

 • Primoz Papez

  Sedaj sem gledal vašo tv ,ne vem kje vi najdete te goste pa novinar naj se malo počeše.Pa lahko bi mu dali enega Maršala ,da bi lažje vodil oddajo….

 • sunday

  vsi vemo kam spadajo ti potujoči podganji iztrebki – v fojbe in kraške jame tam naj imajo zbirni center – no, sicer pa to dobro vedo tudi levaki imajo že izkušnje, ki so jih pridobili s poboji lastnega naroda sedaj se semo sprenevedajo, da so dobri – A ni to dober dokaz, da so jim ljubši teroristi, brezdelneži, primitivci, posiljevalci in morilci kot lasten slovenski narod, to pa zato, ker so vsi po vrsti izdajalci in neslovenci – med migrantoljubci ni slovenca – pravega slovenca!!!

 • avtohtoni neandartalec

  Nacisti so ogorčeni, leto dni je mimo, arabcev pa še vedno ni. Vprašajte katerega koli migranta, zakaj ne gre v Slovenijo, ker smo fašistična vojaško policijska džamaherija, ne samo arabci, nihče na svetu nas ne mara, razen velikomemške naveze in Vatikanske verske države, ki razmišljajo dolgoročno. Saj drugih tudi ni, kje so Kitajci, indijci, španski indijanci, Afričani,… ki so jih polna Evropa in svet, pri nas ni skoraj nobenega. Razvitih Evropskih narodov pa sploh ni, za njih bi bilo to isto, kot če bi jih vprašali, če se želijo preseliti v zapor, pod nobenim pogojem, popolnoma nič nočejo imeti z nami. Sami smo, družbo nam hodi delat le kakšnih 20.000 Hrvatov, bosancev in Albancev na leto, ki so nas prišli asimilirat, ropat, okradit, metati iz domov, zastrupljat, okužit in tudi pobijat, vendar zanimivo, ne za opozicijo, ne za oblast to sploh ni problem. Mogoče bi radi videli Savdske arabce, kamor naši sodniki in bogataši redno hodijo na dopust, večjih teroristov ni, so pa lepo urejeni in nadišavljeni, imajo manire, za,take fanatike se pri nas vedno najde prostor, če ga ni, ga pa naredijo, s sodišči in postopki.
  In še kritična informacija za Irglovo, policijska država ni normalno stanje, ne obstaja globalni Gestapo, večina,prebivalcev sveta prehaja meje brez preverjanja itak v glavnem lažnih policijskih baz podatkov in izmišljenih ocen fašističnih oblasti, da naj bi šlo za skrajno nevarne potencialne teroriste. Kdo ve, mogoče so tudi Irglovo kam za nalašč vpisali, sama najbolje ve, če jo v tujini sledijo kakšni čudni tipi in če mora na meji odpreti prtljago. Je Eva Irgl mednarodni terorist? Meni se me zdi, ampak če bi mi kdo vsak dan nabijal in kazal neke ponarejene dokaze, da je, bi bil verjetno počasi pripravljen verjeti vse. Zakaj bi lagali,glede tako resnih stvari? Ker so neskončno hudobni, sadistični psihopati, morda zato, ker samo nekomu delajo uslugo, da Eva čim bolj trpi. To se dogaja pa Slovencem, to fašistično državo Irglova prosi, naj muči in tlači še več nedolžnih ljudi, ko jih ne rabi, jih načelno obsoja, ko gre za resne stvari, pa podpira, oboje ne gre. So milijon arabcev v Evropi teoristi? Izkušnie z njimi kažejo, da sploh ne, Slovence pa res povezujejo s šipatrijo in cigani.

  • Kapucinka

   Obstajata dva razloga, zakaj migranti nočejo iti v Slovenijo, prvi je ta, da še nikoli niso slišali za nas, dokler niso prečkali Hrvške, drugi pa, da smo revna država. Meni je prav. Pri nedolžnosti migrantov bom pa rekla takole: velika večina migrantov res ni terirostov, lahko pa upoštevaš dejstvo, da so Abdeslama v Molenbeeku skrivali priseljenci, ki so v Belgiji živeli celo več deset let in tudi koristili socialno podporo. Toliko imajo radi nemuslimane.

   • avtohtoni neandartalec

    Ko bi ti vedela koliko Slovencev vleče socialno iz razvitih Evropskih dežel…

    • Kapucinka

     Razsvetli me. Pri nas so tako lene samo poklicne mamice. Ironično se mi zdi, da ta forum časti mame, te ženske pa naštepajo po štiri otroke in se zanalašč ne poročijo, da vlečejo socialno kot samohranilke.

 • centurion

  Tomićka ne mara domoljubov.
  Ona voli bosnoljube.

  • Primoz Papez

   Sepravi da ljubi tebe

   • centurion

    Spelji, kozoljub, pesojeb levi zagamani.
    Garažna družba te že pogreša.

  • Franc Šink

   Še rajše ima pa venezuelce.

 • avtohtoni neandartalec

  Prebivalce rovt naj nikakor ne skrbi, ne le arabci in tuji turisti, tudi Slovenci jih nočemo obiskati, ne vem zakaj, mogoče so goveda zahojena.
  Pa bi jih po svoje lahko razumel, ampak Hrvatov, bosancev in Albancev se pa ne branijo, za svoje zemljake vedno najdejo način, da jih ni treba ovaditi zaradi ilegalnih migracij, dela na črno in drugih zločinov, v glavnem na škodo Slovenske države.

 • avtohtoni neandartalec

  Poglejmo si še statistiko Slovenskih čobanov v Avstriji.
  Najorej velja opozoriti, da delo v tujiji ne dobijo vsi, v glavnem otroci udbašev, nekdanjih nacistov, ustašev in razne Melanije.
  Tistih 40.000 podalpskih pastirjev, ki pa le pridejo do Avstrije, sosednjo državo ogromno stane. Plače so tam okoli 3.000 evrov mesečno, kar pomeni, da mora država za vsakega plačati vsaj trikrat več, tako deluje ekonomska logika. 40.000 x 10.000 = 400 milijonov evrov na mesec ali skoraj 5 milijard evrov na leto.

  5 milijard evrov!

  Rad bi videl ekonomsko logiko Avstrijcev, kako se jim splača zagoniti tak denar za popolnoma nesposobne Slovence, ki še doma ne znajo nič pametnega narediti, kako mislijo dojiti te milijarde nazaj in če jih Avstrijski državljani kaj pogrešajo. Kitajski in Indijski migranti bi jih stali vsaj pol manj, temnopolti Afričani mogoče samo milijardo, delajo pa dlje, več in bolje, ke pa tudi res, da svojo nekdanjo štajersko kolonijo bolje poznajo kot recimo Nigerijo ali Kongo. Sploh ne gre za raso ali vero, štajersko lahko asimilirajo, drugih držav pa ne, pod Avstrijci bi naše dežele cvetele, vsega bi bilo dovolj, le nas ne bi bilo več, ampak o tem nihče ne razmišja, vsi bi radi videli brutalnost in uspehe, za vsako ceno.

  • Duhec

   Melanija je lepa…. lepo popravljena.

   • avtohtoni neandartalec

    Meni se zdi tipična Slovenska kmetica, zdrava, zarukana in obsedena od seksa.

    • macon

     hahahaha… odlično.

    • baldeagle

     To se ti zdi pa zato, ker si niti v sanjah ne moreš privoščiti niti približno tako lepe ženske. Potem pa nevoščljivost kar vre iz nekaterih.

     • avtohtoni neandartalec

      Stari, zaslužim si še kaj hujšega, prav mi je, kaj pa nisem znal ceniti vse tisto izobilje, ki so mi ga darovale naše deklice. Za Trumpa je bilo pa dovolj dobro.

     • baldeagle

      Drži. Dobiš točno tisto, kar si zaslužiš.
      Ker pa si ne zaslužiš nič dobrega, živiš osamljen in v bedi. Sam si si kriv za tako životarjenje, kakršnega živiš.

     • Duhec

      Zakaj si nesramen do nekoga, ki ga sploh ne poznaš?

     • baldeagle

      Kako veš, da ne vem kdo v resnici je?

     • Duhec

      A ga poznaš???

     • baldeagle

      No comment.

     • Duhec

      No vidiš… kr neki. Bv blatenje…

     • baldeagle

      Nič ni brez veze. Vem o čem pišem.

     • avtohtoni neandartalec

      Pojma nima, tako deluje bolj dramatično.

     • avtohtoni neandartalec

      Poznam en dober pregovor, revežu gate kar same padejo dol ;)

     • baldeagle

      Kaj pa če še gat nima?

     • macon

      Ugotavljanje dejstev ne pomeni nujno nevoščljivosti. Ni povezano.

     • baldeagle

      Zame nikakor ni dejstvo, kar je zapisal neandertalec v zgornjem komentarju o Melaniji.

    • Franc Šink

     Idealna ženska pač. Zakaj se pritožuješ?

   • baldeagle

    Si ji nevoščljiva?

    • Duhec

     Ne…. se mi ne zdi posebn dosezek, da f* s 70 letnim starcem.

     • baldeagle

      Mick Jagger je ravnokar dobil sina, ki mu ga je rodila 29 letna sedanja žena. On jih ima 73.

     • Duhec

      Ja… verjetn sploh ni njegov.

     • baldeagle

      Jaz pa trdim, da je njegov. Nekatere pravijo, da je še vedno pravi biser v postelji, kljub letom, ki jih šteje.

     • Duhec

      Ženske za dnar marsikaj pravijo…. pa nič ne drži.

     • baldeagle

      Različni smo. Nekateri pri teh letih verjamem, da so nekoristni, drugi pa boljši od marsikaterega mladega “hitrega strelca”.

     • radames

      Ja. Tabletke, tabletke.

     • baldeagle

      Ja, tudi na tak način si nekateri pomagajo.

  • sunday

   saj verjetno se ti niti ne splača odgovoriti, ampak vendar – avstrijka marija terezija je uvedla v naših krajih obvezno šolstvo (a je kdo po tem do sedaj naredil več za slovence – niti v zadnjih 70 letih ne – zato predlagam dan marije terezije kot državni praznik), da smo se slovenci lahko šolali v lastnem jeziku in ohranjali svojo kulturo, prepovedala je vstop ciganom, bili smo svobodni in enakopravni – no, če tega ne veš tvoji predniki niso glih iz teh krajev – prav imaš edino to, da bi pod avstrijci cveteli, ker bi živeli v pravni državi in kot slovenec ne bi bil nič manj vreden, ne pa tako kot sem sedaj manj vreden proti srbakom, čefutarjem in vsem pritepencem, mešancem v zadnem času pa so celo gnili, kljukonosi, posiljevalsko -morilski, teroristični podganji iztrebki več vredni kot mi slovenci, ki že stoletja živimo in delamo na tej zemlji!!!

   • avtohtoni neandartalec

    Ne razumeš, mafijska država je organizirana okoli poglavarjev, zato se ti zdi, da kot narod gnijemo, kar je dejstvo, če smo pa zveza mafijskih plemen. Ne živijo vsi slabo, ločeni smo na tri razrede, prvi razred živi kot druga Švica, tretjerazredni so kanon fujter, v smislu koleteralne škode. To ni nič novega, isto deluje Albanija, saj zato so pa 200 let zadaj.
    Pod Marijo Terezijo nam je šlo slabše kot Srbom, ki so imeli organizirano svojo državo, povezani z vzhodonim nekdanjim rimskom cesarstvom, ko so Rim razdejali barbari, sta se znanje in tradicija vračali skozi nacionalne povezave z nedotaknjenim vzhodom.
    Primerjati Avstrijsko in Slovensko kulturo za časa Terezije, je neumno in nevzdržno, hlapci smo imeli drugačne šole in pravice, vzgajali so nas za ubogljive hlapce. Ti rečeš temu šola, v resnici so se otroci učili pisati in brati, da so lahko študirali Biblijo, medtem so inženirji iz Srbije odkrili prenos elektrike, telegrafijo, razne kmetijske, mehanske, kemične, umetniške in fizikalne principe,…. kot Srbi, na svojih Srbskih univerzah, ne kot migranti na Dunaju. Vprašaj se v PRIMERJAVI S KOM smo bili takrat napredni, in v kakšnem smislu, pri mas ni v tistem času nastala nobena omembe vredna civilizacija, skoraj nič se ni ohranilo od tistega silnega napredka in razcveta, očitno, če pa ga v resnici ni bilo.
    Isto velja za Hrvate, mimogrede, le da njih niso izobraževali za sužnje temveč katolibanske ninje, pomeni imeli so vsaj nek meščanski razred šalabajzerjev, ki je z zahodnim balkanom upravljal kot s policijsko postajo.

    • macon

     Precej res, čeprav Srbi niso bili kak biser. Skupaj s Črnogorci so pocuzali kar nekaj pomoči od Rusov, drugače pa je bil to bolj divji vzhod.

     Slovenija je bila obrobje, naši levajzarji pa so za nas ta moment prav načrtno izbrali položaj evropskih siromakov, samo v takih pogojih bodo namreč ohranili neomejeno oblast.

     • Jovo Jamnica

      Kar mučno mi postane, ko preverim, kdo so možje na linkani fotki… :-(

      http://www.abrasmedia.info/sites/default/files/field/image/masoni-srbije_0.jpg

     • RATATA

      Po definiciji regularcev srpskih sem jaz ober mason.
      Nimam pa brata.
      Nikoli si ga nisem želel.
      Niti ga ne bom dobil, ker je mati izgubila menstruacijo pred tridesetimi leti.
      lp
      OberMason
      P.S.:
      Osebke z vplivom boli za ljudi, deželo, domovino, naravo, karkoli.
      Vplivni so pokvarjeni egoisti. To pa ne piše v opisu prostozidarstva/jev.

    • sunday

     po tvojem pisanju sodim in vem, da je vsaj eden (če ne oba) od tvojih bližnjih prednikov bosanski srb!!!

     • baldeagle

      V to sem tudi sam prepričan.

     • Jovo Jamnica

      Zakaj pa glih bosanski Srb?

     • avtohtoni neandartalec

      Kot vedno, te tudi tukaj intiucija vara, verjetno zato, ker si po rodu Hrvat.

   • radames

    Ali z drugimi besedami, kar sem že tauženkrat zapisal: Leta 1945 nas bi morali osvoboditi zahodni zavezniki!!!
    Vzhodni del Avstrije z Dunajem so “osvobodil” Rusi. Pa so se moral čez nekaj časa umaknt. Tud una primitivna JLA s titom vred bi se umaknila iz Slovenije, če bi naši le znal!

    • avtohtoni neandartalec

     Če bi nas zasedli zavezniki, ne bi bilo več Slovenije in najbrž niti Hrvaške, tako preprosto je to.

     • von Rhein

      Mogoče zate kar ne pomeni,da je res.

 • Duhec

  Pa sej bota Pahor in Cmerar prpelala milijarde… verjetn ne hodta po svetu za bv. Trump še ni v Beli hiši in je prišel Japonček s 50 milijardami.

  • avtohtoni neandartalec

   Dol vlečen Korejski akcijski film, kako so se med vojno njihovi gverilci in špijuni borili proti Japonskim nacistom, Korejski partizani so še večji fanatiki kot naši, nikoli ne bodo pozabili.

   • RATATA

    Vrhunec korejskega filma: Burazera u ratu.

  • radames

   Ko bodo Japončki začeli delati, bom verjel. Pri nas pa nekateri verjamejo na prvo žogo zavajajočim poročilom, ki imajo samo ta namen, da v javnosti vzbudijo vtis, kako nas vsaj malo obrajtajo v svetu.

   PS
   Kdo je že šel v Libijo (Gadafija) vehtat dnar za Stožice? Pahor. Pa še ene kamele je dobil, pol se je pa situacija čist obrnila, Gadafija so fental, Jankovića pa še ne.
   Samo naivneži verjamejo, da bodo neki k nam pršli pa gradil in prnesel milijarde.

 • Dušan Ripoten

  Duhec,avtohtoni neandartalec,STA ZABITA OD ROJSTVA ALI SAMO ZADNJIH 25 LET?

  DO KDAJ BOMO ŠE BRALI ZANIČLJIVE ČLANKE PRIMITIVCEV,DELO IN DRUGA LEVIČARSKA GLASILA TE BLOKIRAJO,SAM,ČE POMISLIŠ,KAJ PISAT O GOLAZNI – KDAJ BO TO TUKAJ?

  PROSIL BI ZA PAMETEN ODGOVOR
  HVALA

  • Sloven”c

   rešitev je samo ena, žal…..vsi vemo katera

  • Duhec

   Ja… zelo sva neumna. Edina tle…

   • baldeagle

    Včasih se res tako vedeš, da človek ne ve, kaj bi si mislil o tebi.

    • Duhec

     Hvala bogu. Zakaj bi me naj vi brali???

     • baldeagle

      Primanjkuje ti doslednosti. V tem vidim tvoj problem.

     • Duhec

      No vidiš kako se motiš…

     • baldeagle

      Nič se ne motim. Tvoji komentarji govorijo sami zase.

     • Duhec

      Lol… pa kaj ma ta portal z mano??? Kaj mam s komentatorji??? Briga mene kaj si kdo misli… to ni moje okolje. Tu ne delujem…

     • baldeagle

      Kako da ne? Saj cele dneve preživljaš na tem portalu in pisariš večinoma neumnosti.

     • Duhec

      A si nor??? Sm že napisala zakaj..

     • baldeagle

      Nisem nor, če navajam preverljiva dejstva.

     • Duhec

      Haha. Nič ti ni jasno.

     • baldeagle

      Veliko tega mi je še kako jasno. Vsega pa res nihče ne ve in tudi jaz nisem nikakršna izjema.

 • garfi

  vsaka nova levaška vlada je bolj srhljiva od prejšnje
  in njihovi posranci

 • Unikatna

  Azilna industrija dobro cveti in od tega imajo mnogi korist!!

  • avtohtoni neandartalec

   Dobro jutro, če bi šlo za človekoljubje, bi poskrbeli za njih kot so za preživele po tsunamiju, ki je uničil pol turističnih kapacitet na Tajskem. Takrat pa ni bilo nič wilcomen, so jim kar na dom pripeljali, čez pol planeta.
   (Večina azijcev je muslimanov)

 • Diagnostik

  lani v Londonu sem videl ogromno migrantov…iz celega sveta.
  Enostavno ne razumem kako lahko avtohtoni Angleži sobivajo z njimi
  Izgleda so se integrirali,da je temu tako

  • RATATA

   Jaz že trikrat nisem šel v London ravno zaradi migrantske nesnage
   (hec saj niti nimam želje nikamor).
   Poba gimnazijec pa je šel – v organizaciji “naše” British Council, ki je v bistvu srbska.
   Fantki (trije) so bivali pri “angleški” obarvani družini pritepeni iz yamaica.
   Glavna učiteljica in preverjevalka znanja po enotedenskem bivanju in intenzivnem učenju je bila francozinja.
   Marš pa Anglija.

 • baldeagle

  Tomička naj se pobere od koder se je pritepla v Slovenijo, pa bo s takim dejanjem osrečila večino domoljubnih Slovencev, ne pa da v tuji deželi pametuje avtohtonemu prebivalstvu.

  • Razocarana

   Tomička je že januarja dala v Tarči vedeti da v migrante vidi samo kot stredstvo za zaslužek, tako da vse njeno nakladanje in označevanje ljudi ki so proti migrantom in temu kar s seboj prinašajo kot nestrpneže, je kaže kot največjo hinavko.

   Če je sama tako ‘solidarnostna’ in humanitarna kot to zahteva od Slovencev, zakaj nima nobenega migranta na svojem domu? In zakaj se ni priglasila ko je država iskala stanovanja za migrante in ponudila sobo za bivanje zastonj? Ker je preračunljiva hinavka ki je zna biti dobrodelna samo na tuj račun in le takrat ko pričakuje zaslužek.

 • baldeagle

  Zanima me namreč, zakaj pod nekaterimi novicami ni mogoče komentirati!? Gre za kaka vzdrževalna dela na portalu ali tiči vzrok v čem drugem? Ve kdo kaj o tem? Prepričan sem, da ni posredi cenzura.

  • Nada

   Tudi sama sem to opazila, da pod vsemi novimi vsebinami, čeprav so dobre, kot na primer to kar izpostavlja Gorenak v zvezi s tožilci, zadnji shod Odbora 2014 in ostale današnje, ne omogočajo komentarjev. Sama odpiram samo tiste portale, ki omogočajo komentarje, ker komentatorji vsako novico dopolnjujejo in če bi na Novi to “ni komentarjev” postala stalna praksa, ne bi več imela zanimanja odpirati strani.

   • baldeagle

    Upam, da na tem portalu ne bodo zaprli komentiranja, kar tudi sam menim, da bi bilo za portal pogubno. Prepričan sem, da gre za neke vrste vzdrževalna dela, ali pa programsko posodobitev portala. Morda pripravljajo kako drugo, drugačno različico, ki bo omogočala komentiranje. Bomo videli, kaj se bo zgodilo.
    Upam, da nas bodo obvestili zakaj gre.

   • goldhorn

    Nada, jaz sem tudi zapustil VSE portale, ki so onemogočili komentiranje.

  • Novakec1

   Večji problem je ker udarnih novic sploh ne objavljajo, npr zdravstvene zdrahe in idiotarije, gradnje hotelov za migrante itd. A so naši zraven?

  • marta

   Baldeagle, ne bi bila presenečena, če bi uredništvo Nove zaprlo določene prispevke za komentiranje, kajti že nekaj časa opažam, da je kulturni nivo komentiranja tukaj vedno nižji.

   Nekateri komentatorji se za moje pojmovanje glede na moralna in družabna pravila zelo neprimerno vedejo – njihovi govori so preveč prostaški – skratka vulgarni.

   Bojim se, da se s takšnim komentiranjem odvrača ljudi od sodelovanja in posledično tudi stranke, kar zagotovo ni namen.

   “Lepa beseda lepo mesto najde” – to še vedno drži.

   • Jovo Jamnica
   • fmg9

    Prištej še vedno hujše antisemitske izpade nekaterih in je vse jasno. Dokler je bil forum moderiran je bil red.
    Ruggedplant bi bil dober moderator…

    • marta

     Se strinjam in tudi jaz pogrešam moderatorja. Mogoče je kadrovska stiska, ampak ponudil si dobro rešitev.

   • Nada

    To se vendar rešuje z moderiranjem neprimernih komentarjev in ne z njihovo zaklenitvijo za vse uporabnike.

    Tudi danes vidim, da je pod vsemi novicami komentiranje onemogočeno, česar na mmc niso še nikoli napravili.

 • Razocarana

  Tomšička naj sporoči naslov da ji bomo takoj par ilegalnih nepreverjenih migrantov poslali, da nam bo lahko sobivala z njimi in nam tako Slovencem dala vzgled. Kajti dokler bo sama ne bo sobivala z nimi, to da drugim pamet soli, jo kaže kot največjo hinavko.

  Sama, kot je izpostavila v Tarči skoraj leto nazaj, računa samo na to kako se da zaslužiti z njim, seveda na račun davkoplačevalcev, tako da ni samo hinavka, ampak je zelo preračunljiva hinavka, ki o solidarnosti in humanitarnosti pozna samo teorijo s katero posiljuje druge in jo same ne izvaja.

 • Artur

  Izdajalska komunajzarska propaganda v prid migrantski(muslimanski) invaziji – Soroševi plačanci ? Človek, ki nekaj ve – vse đamije po Evropi naj bi imele skrita skladišča orožja po njegovi navedbi : https://www.youtube.com/watch?v=UGfSjm-LfUY
  https://www.youtube.com/watch?v=JvBdPHvFW5w&t=880s

  • Franc Novak 1979

   Tudi trditve nekaterih odpuščenih gradbenih delavcev z gradbišča ljubljanske džamije, da se pod stavbami nahajajo še prostori, ki jih v gradbenem dovoljenju in načrtih NI, ni še nihče preveril in objavil, ali je res ali ne. Samo namestitve za kriminalce iščejo in to take, ki se kljub storitvi kaznivega dejanja lahko mirno neomejeno gibajo po Sloveniji brez dokumentov.

 • Unikatna

  Taisti, ki Slovencem vsiljujejo migrante, imajo sami težave z agresijo in povzročajo probleme znotraj (širše) slovenske družbe!

 • The Truth Keeper

  Goreči anti-komunisti, zbudite se že… http://communismbythebackdoor.tv/

 • Opazovalec

  @ Vprašal se je, kako lahko moški med 20. in 35. letom zapustijo svojo
  državo, obenem pa govorijo, da ljubijo svojo domovino in bližnje, namreč “če bi bilo temu res tako, bi ti ostali doma in se borili.”

  Samo povprašal bi mahnjene žane, kaj pa si mislijo o mladih slovesnkih fantih, ki so leta 1945 zapustili domovino in se napotili preko Karavank perfidnemu Albionu v objem. Saj bi se tudi oni lahko borili naprej, kolkor berem so bili velika in silna vojska, ki se je ne ustrašil noben sovrag slovenstva, oni pa kar pot pod noge…….

 • cosmosjasnovidec

  Migrante naj enostavno naženejo pa je.
  Tomička seveda zagovarja to sodrgo,ker je sama čefutarski prisesek v Slovenijo in misli,da ne bo edina grdoba v Sloveniji.Raje naj gre in si zamenja ta katastrofalni ksiht ali še bolje celo betico.
  Sicer je pa nobeden noče porivati zato upa da jo bodo vsaj kamelotrajbarski musliči,ker so potrebni.
  Ko bodo koga posilili ji je potrebno polomiti betico oziroma vsem tem pristašem komunajzarskim.

 • Feriss.H

  Tomićeva – “saj naj bi ti opozarjali na nestrpnost podpisnikov peticije, ki NE ŽELIJO SOBIVATI Z MIGRANTI”

  Pa naj smrdulja zavaljena sama z lastnim primerom pokaže kako se sobiva z “imigranti”, naj si par komadov vzame na dom in če ima hčer naj jo kar prepusti “migrantski” “oskrbi”. Enako za vse ostale člane vlade, in za namestit im je kamere v njihova bivališča da se vidi kako sobivajo z “zdravimi” “migranti” 24/7. Sprejeti pa morajo IZKLJUČNO 20 do 30 letne “otroke” in jih vzgajati v proklamirani ljubezni do sobivanja.

  Za izpeljati je REFERENDUM – “migranti” DA ali NE. V tistih predelih Slovenije kjer se bi večinsko odločili ZA “migrante” pa naj dobijo te CENTRE in si privoščijo želeno sobivanje s temi. Tomićkulja kot aktivna zagovornica pa MORA obvezno POSVOJITI nekaj teh 20-30 letnih “otrok”, tako za zgled vsem zagretim zagovornikom.

  Upam da bo 2017 prinesla bistvene spremembe v glavnih EU državah. Čas bi bil da extremno Levičarjenje zamenja extremna Desnica in se že enkrat začne PREPOTREBNA ČISTKA Leve golazni.

  Še eno ANOMALIJO je za ODPTRAVITI – Prenehat s tem da tisti ki HOČEJO, tako nesebično in velikodušno podarjajo to tistim ki tega NOČEJO

 • montyamp

  Vprašanje za Yackpot ???
  Kri ni voda .
  Kaj so vajenci Stalinovih glist res zabiti , ali se delajo ???
  Pomoč ???
  Idiotizem je dedno pogojen .
  Odgovor : : : :

 • montyamp

  Tomička naj gre nazaj lovit dinarske magarce . Kaj dela to strašilo v parlamentu , žveplenemu že tako v grlo teče . da se zadovolji s takšnimi ausschussi ???

 • Comment Ator

  Žana Mahniča bo treba disciplinirati da ne bo govoril tako odkrito, tako naravnost da vsi razumejo, kot kakšen Jelinčič ali Kramberger, ker s tem predstavlja nevarnost za vse ostale SDS-ovce, ki so sposobni govoriti 2 uri in nič povedati.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!