Ekskluzivno objavljamo, kaj je v sodbi zapisal sodnik Zvjezdan Radonjić: “Noviča se oprosti obtožbe umora Jamnika! Možnosti, da primera Novič in Stephan ne bi bila povezana, praktično ni!”

Foto: Demokracija

Oprostilna sodba v zadevi Novič, ki obsega kar 180 strani, je sedaj tudi napisana in vročena strankam v postopku. Ekskluzivno objavljamo najbolj zanimive dele iz obrazložitve sodbe. Spomnimo. Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je 16. aprila letos v ponovljenem sojenju dr. Milka Noviča oprostil obtožbe umora direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika. Novičeva obramba je namreč konec oktobra lani uspela na vrhovnem sodišču, ki je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, obsodilno sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. V obrazložitvi sodbe je sodnik Zvjezdan Radonjić 16. aprila navedel, da je dokazano, da dr. Novič ni storilec. Opozoril je tudi na hude napade, ki naj bi jih bil deležen, ker je želel dr. Noviču zagotoviti pošteno sojenje.

Oprostilna sodba v zadevi Novič, ki obsega kar 180 strani, je sedaj tudi napisana in vročena strankam v postopku. Ekskluzivno objavljamo najbolj zanimive dele iz obrazložitve sodbe, kjer lahko beremo:

“Pri odločitvi, da Noviča ni mogoče šteti (brez dvoma) za storilca, se sodišče opira na zaključke:

1. da je Novičev motiv močno izpod ravni motivacije Stephana in Moharjeve ter ne močnejši od motivov številnih drugih, ki so v obdobju Jamnikovega vodenja odstranjeni s Kemijskega inštituta (KI), eliminirani kot pogodbeni partnerji, udeleženi v neraziskanih nakazilih na KI ter s strani KI doma in v tujini, udeleženi v sodnih postopkih tipa Novičevega ipd.;
2. da je za kritični čas Novičev alibi nesporen;
3. da iz posnetkov nadzornih sistemov ni mogoče sklepati, ali je storilec kolesar, voznik osebnega vozila, pešec ali kdor koli zajet s posnetki video nadzornih sistemov;
4. da obtoženca mobilni telefon ne povezuje s krajem dejanja;
5. da je obtoženi dokazal možen izvor kontaminacije jakne Bugatti na strelišču ter sledove streliva na rokah drugačnega izvora kot izhajajo iz analize vsebnosti tulca;
6. da obtoženemu kritičnega večera ni mogoče zanesljivo očitati vednosti, da zabava na KI sploh je ter na kateri lokaciji;
7. da je obtoženi ob prihodu žene domov vedel za streljanje, ker je na internetu intenzivno spremljal novice o streljanju;
8. Z orožjem, Bartolom in Oražmom ga dokazi ne povezujejo.”

“V skladu z dokaznimi je nujno izreči oprostilno sodbo”
Sodnik Radonjić ob koncu sodbe zapiše: “Verižni učinek indeksacije predstavlja zmnožek: 7110 x 1110 x 1110 x 5110 x 5110 x 1110, kar je matematično izrazno v skupni vrednosti pod 10 %. Učinek kombinirane verjetnosti torej pokaže, da je skupen učinek celotne dokazne verige manj kot 10 %, neadekvaten za sprejemanje dokaznih zaključkov narave in dubio pro reo. V skladu z dokaznimi standardi, zamejenimi po prepričljivih razlogih vrhovnih sodnikov, je nujno izreči oprostilno sodbo.

Zoper to sodbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka sodbe, kar se seveda pričakuje. Tako bo zadevo ponovno obravnavalo ljubljansko višje sodišče.

Možnosti, da primera Novič in Stephan ne bi bila povezana, da ne bi kazala na iste storilce in isto ozadje, praktično ni!
Prav tako je že po oceni vrhovnega sodišča bila potrebna analiza podobnosti primerov umora dr. Janka Jamnika in načrtovanega umora dr. Janeza Plavca: “(…) Iz spisa Okrožnega sodišča v Ljubljani dejansko izhaja, da je obdolženi Michel Stephan v kazenskem postopku zaradi suma napeljevanja h kaznivemu dejanju umora (dr. Janeza Plavca), zaposlenega na KI. Iz navedene vloge obrambe z dne 23. 11. 2017 izhaja, da je bil Michel Stephan tudi včasih zaposlen na KI in da ga je leta 2010 z inštituta odpustil prav Janko Jamnik, Stephan je bil po umoru tudi eden od osumljenih, ki se ni odzval vabilu policije na odvzem sledov strelca … ” 

Naprej v omenjeni sodbi beremo, kakšne podatke ponujajo listine v zadevi Stephan:

“Pregled listin redna št. 1381 ponuja sledeče podatke:

– Stephan Michel poseduje večje število pištol in dušilcev;
– orožje je v obeh primerih predelano, nizke prebojnosti, majhnega kalibra;
– poseduje strelivo enake vrste kot tisto, ki je ubilo Jamnika, istega letnika 1964;
– Včasih se (Plavec) vrača z zabav med 20.30 in 21.00;
– Najbolj direkt v glavo. Takrat boš rabil samo en naboj in zaradi sigurnosti uporabi še enega.
Profesionalec rabi čim manj nabojev! Najbolj važno takrat, ko bo začela raziskava v prvih
24-48 urah moraš biti stran od območja;
– v obeh primerih je 3 ure pred dogodkom pri Michelu Barbara Mohar.”

Zato sodnik Radonjić zapiše: “Podrobnosti so podobne Jamnikovi likvidaciji v meri, ki onemogoča sklepanje, da ozadje dogodkov ni enako. Možnosti, da primera ne bi bila povezana, da ne bi kazala na iste storilce in isto ozadje, praktično ni!

V obrazložitev povezave likvidacije dr. Jamnika in namere likvidacije dr. Plavca sodnik Radonjić objavi v sodbi tudi izjavo dr. Plavca na sojenju dr. Michelu (Massoudu) Stephanu.

Tako je pričal dr. Plavec: “Oba (Moharjeva in Stephan) sta se zaposlila na KI in imela svoj laboratorij. Sodelavka Dušanka Janežič se je nekoč pohecala, da kako je svet majhen in da kamioni vozijo robo iz njunega laboratorija vseskozi v Francijo. Sam sem ocenil, da sta naredila nekje za 400.000 evrov prometa, kar je takratni direktor Jamnik preveril preko francoskih organov in dejansko dobil podatek, da sta naredila za 390.000 evrov prometa, kar je zelo veliko. Vse to sta naredila na KI in bi morala del teh sredstev tudi nameniti za KI, česar pa nista naredila … Lani je imela Barbara za približno 50.000 evrov primanjkljaja na svojem oddelku in ko sem na oglasni deski videl, da sta skupaj z Masudom dobila neko nagrado v višini 6.000.000 evrov, sem ji rekel, da bi lahko z delom nagrade tudi pokrila primanjkljaj svojega oddelka, česar pa Barbara ni hotela nikoli storiti …. Znano mi je, da je Masud edini človek, ki ima prepoved vstopa na KI ter je tudi edini sposoben koga umoriti … Ga pa je kmalu za tem zaposlil brat Barbare Mohar, ki je nek investitor v podjetju Donit Medvode in naj bi bil tam zaposlen še danes. V se te stvari glede težav z Masudom sem izvedel v pogovorih s pokojnim direktorjem Jankom Jamnikom, sam v tem nisem bil udeležen … Barbari sem sicer zelo zameril stvar, ki mi jo je naredila pred približno 8 leti. Takrat je odšla na porodniško in je kot svojo zamenjavo predlagala Masuda. Direktor Jamnik je bil odločno proti temu in je vodenje oddelka zaupal meni. Že 5 dni po prevzemu vodenja sem dobil obisk inšpekcije, ki je izdala nalog, da je potrebno laboratorij zapreti. V laboratoriju so našli veliko nekih kemikalij, v sodih po 20-25 1, gre za razna topila, katera se tam ne bi smela nahajati. Vse te kemikalije je kot kakšen hrček tja navlekel Masud, čeprav ni točno jasno, za kaj jih je potreboval. Takrat sem izpraznil in očistil cel laboratorij ter uvedel red, kar je zahteval tudi takratni direktor Jamnik … Kot mi je znano, Masud tega odpusta iz KI ni sprejel niti jemal zlahka. Direktor Jamnik mi je povedal, da je bilo takrat zelo burno in da je Masud takrat ponorel in se je zelo boril za svoj obstoj ter je poskušal na različne načine ostati v KI. Takrat smo bili celo tako v strahu, da smo najeli varnostnike, ki so nekaj dni pazili laboratorij, saj bi Masud lahko prišel ponoči in ga zažgal…. Nekje v času, ko Masudu ni bila podaljšana pogodba o zaposlitvi je prišlo do združitve oddelkov in sicer mojega in Barbarinega, pri tem sem postal njen vodja. To je Barbari zelo težko padlo, ker so pridružili njeno skupino k moji. O združitvi je odločil direktor Jamnik, ki je hotel narediti red na KI.”

Pričanje Kraljeviča absolutno razbremenjuje dr. Noviča
Sodnik Radonjić v oprostilni sodbi objavi tudi pričanje Alena Kraljeviča, je imel informacije o tem, da je dr. Stephan v priporu nekoga tretjega napeljeval k umoru takrat tajnega sodelavca policije Alija Hamzaha Rashida, azilanta iz Iraka. Slednjega je namreč dr. Stephan najel in plačal za umor dr. Janeza Plavca.

Alen Kraljevič priča: “V pogovorih mi je tudi povedal, da je v Slovenijo prišel zaradi tega, ker bi tukaj lažje počel svoje stvari, kot je recimo izdelovanje 95 % sintetičnega kokaina. V Franciji je kupoval sestavine iz fosforjeve enote, ki pa se uporabljajo za izdelavo kemičnega strupa VX. En liter te sestave naj bi na Bližnjem vzhodu stalo malo, pobije pa lahko do 50.000 ljudi … Pogačnik ima vpliv na njegove preiskave in da ima Michel osebo, ki je zaposlena na sodišču in ima dostop do njegove pisarne in lahko kapne na stol ali njegovo dokumentacijo ali arsenik ali mercurycloride ali cyanide. To mu je Michel napisal na papir z levo roko. Glede umora Pogačnika je govoril v smislu, da če mi ne bomo uspeli likvidirati Iračana, bo on na ta način z umorom Pogačnika preusmeril zadevo, da ni on kriv, ampak nekdo drug oziroma nekdo zunanji.”

Radonjić tu poudari, da je v pričanju Kraljeviča potrebno podčrtati rabo množine, ki kaže na najmanj dve preiskavi. “Edini dve v povezavi s Stephanom sta bili Jamnikova in Plavčeva! Omenja umor Iračana, ki je lahko le sodelavec policije Ali, treba ga je utišati. Če ne uspe utišati morilca, bo ubil Pogačnika, da usmeri potek preiskave stran od Jamnika in Plavca.

Nadaljevanje izjave Kraljeviča: “Michela sem vprašal, zakaj mu Barbarin brat plačuje odvetnika, in je odgovoril, da sam o njem veliko ve, da je lastnik veliko podjetij in da bo naredil vse, da ga spravi iz zapora.

Radonjić pa zapiše, da “zgornje absolutno razbremenjuje dr. Noviča in hudo obremenjuje Barbaro Mohar in njenega brata Marka Moharja, direktorja Donita, udeleženca na trgu kemo farmacevtskih izdelkov“.

Nato še nadaljuje z izjavo Kraljeviča: “Barbara Mohar ‘ma prav tako izdelovati strupe kot on. Kazal mi je slike na računalniku in povedal, kaj vse sta skupaj ustvarila, zdaj pa se mu po malem svita, da sta ga z njenim bratom izkoriščala. Vmes pa še pove, da se ga Barbarin brat boji in mu je takoj plačal odvetnika, samo da bo tiho … Za zaključek je povedal, da so ga vsi zapustili in da se bo vsekakor maščeval. V kontekstih mi je tudi povedal za Romana Jeralo, ki je zaposlen na KI. Michel je zanj naredil nek projekt, vreden 1.600.000 EUR, ta ga je ogoljufal in uspeh pripisal sebi. V zvezi s Plavcem mu je Michel povedal, da mu je omenjeni preprečil vstop na KI in da je z njim hotel vzpostaviti kontakt, vendar so ga vsi zavračali. Plavec naj bi bil nekakšen nadzorni na KI in mu je ustavil nek projekt, za katerega je Michel imel že vnaprej plačano 70.000 EUR.”

Radonjić zapiše: “V tem delu je razbrati, da je razlog likvidacije Plavca enak kot razlog likvidacije Jamnika, torej ustavitev nekega projekta, ki je glede na zaseženo v laboratoriju leta 2010 lahko v povezavi s kokainom ali bojnimi strupi. Michelu je zaradi dejavnosti Plavca in Jamnika nastala škoda 70.000 evrov, kar je kot kaže moral povrniti kupcem v tujini.

Evidenten dokaz skupnega motiva za likvidacijo obeh
Radonjić iz sodnega spisa Stephan objavi še “najbolj evidenten dokaz skupnega motiva za likvidacijo obeh ter poudari, da umorov Jamnika in Plavca ni možno ločiti od istega pobudnika in snovalca”.

Tako lahko beremo:
Izredna seja Znanstvenega sveta Kl dne 21. 10. 2010: Jamnik pove, da je ključna beseda Phosphoenix, ki je registrirana v Franciji in lastnika sta Barbara Mohar in Michel Stephan. V laboratoriju L08 naj bi se veliko delalo na produktih, ki jih trži Phosphoenix, nakazila pa se izvajajo prav tako na Phosphoenix. Jamnik predlaga prekinitev pogodbe Michel Stephanu, Moharjeva predlaga podaljšanje po poteku. Jamnik ji odgovori, da je indicev, da se dogajajo čudne stvari, toliko, da si ne upa prevzeti odgovornosti in podaljšati pogodbo Michelu Stephanu.

Miha Steinbucher izjavi: “Glede projekta doluxatin za Krko, le-ta se je izdeloval v veliko večjih količinah, kot je bilo to potrebno za raziskave. Normalno bi zadostovalo 1-2 g, v laboratoriju pa so delali po 100 g, to je bilo več sintezo. Kemikalije so se nabavljale s strani Kl in so potem vsi delali na tem, da so se naredile. Ko je to bilo narejeno, pa se je prodalo Krki. Prepričan sem bil, da je prodajalec Kl. Kasneje sem od Štimca iz Krke izvedel, da teh izdelkov sploh ne plačujejo KI, temveč podjetju Phosphoenix … Dne 14. 8. 2008 sem odšel do Plavca in mu povedal, da se katalizatorje izdeluje za Krko, ki pa jih plačujejo podjetju od Michela. Plavec je bil nad tem zgrožen. Istega dne je do mene prišel Michel Stephan in mi pričel groziti, da mi bo nastavil bombo pod avto, da ima glede tega prakso iz Libanona, saj je bil pri specialcih, in da ve, kje živijo moji in ženini starši … Nato se je zgodila nesreča z Jamnikom in so vsi špekulirali, da za tem stoji Michel Stephan. Barbara Mohar je bila v odnosih tudi z Janezom Plavcem in direktorjem Jamnikom. Jamnika naj bi pustila zaradi denarja, saj je Masud imel denar. Barbara je bila živahna in je nudila horizontalne usluge. Gledala je na denar … Da so Michela odpustili iz KI, sem slišal, da je to Plavčeva odločitev … Ko sem opravljal popis njihovih kemikalij, sem v kleti našel sod z 20-30 kg kalijevega cianida, splošni javnosti bolj znanega kot strup ciankalij. 1 g tega strupa je smrtna doza. Še bolj zastrašujoče je bilo odkritje velikih količin fosforjevih spoj in, ki se uporabljajo za sintezo katalizatorjev in bojne strupe. Opravili smo izračun, da je bilo teh spojin v tolikšni količini, da bi z njim bilo mogoče izdelati strup v taki količini, da bi bilo mogoče uničiti mesto v velikosti 4-5 Ljubljan. To je bilo več različnih spojin po 100 gramov.

Izjava Boruta Zupančiča: “Vsi smo vedeli, da se denar, ki je namenjen za mlade raziskovalce, in sredstva, ki so bila vezana na določen projekt, uporabljajo za nakup kemikalij, ki jih potem pretvorijo v industrijsko zanimive ter jih prodajo preko podjetja Phosphoenix. Masud se je vedno hvalil, kako veliko zasluži. Enkrat med delom mi je rekel, da je ravnokar zaslužil 250.000 evrov; to ni šlo za Krko ali Lek, bilo je nekje leta 2008. Za vse to je Barbara vedela, saj je bila ona tista, ki je naročala snov za izdelavo. Vse sta vedela drug o drugem. Barbara je bila mahnjena na denar. Eva Jeretin je rekla, da je Masud Barbari kupil stanovanje na Hrvaškem … Glede Štimca povem, da je delal na KI. Ob nekem pospravljanju predalov v laboratoriju leta 2010 sem našel e-maile med Barbaro in Štimcem; gre za žgečkljivo vsebino, prav tako je razvidno, da so hoteli prodajati določene snovi iz Krke preko podjetja Phosphoenix … Leta 2010 je mene in Čuška pozval direktor Jamnik, ki sva mu povedala glede poslovanja Masuda in podjetja Phosphoenix oziroma preko katerega podjetja služijo. Jamnik se je potem verjetno zaradi tega tudi znebil Masuda oziroma mu niso podaljšali pogodbe … Glede morebitnih prepovedanih kemikalij na KI povem, da sem videl, da je tam bil Piperonal, ki se uporablja za sintezo exstazy. Bilo je veliko cianida, okoli 5 kg.”

In še pismo Massouda na KI Ljubljana dne 27. 10. 2010: “Rad bi poizvedel več v povezavi z direktorjevo opombo, da je Znanstveni odbor soglasno glasoval v prid direktorjevi odločitvi in da se je profesor Janez Plavec v celoti strinjal z odločitvijo direktorja.

Sodišče dr. Michela Stephana spoznalo za krivega in mu prisodilo osem let zapora
Spomnimo. 14. maja letos je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani kemika iz Libanona s francoskim potnim listom dr. Michela Stephana spoznal za krivega kaznivega dejanja napeljevanja k uboju enega izmed vodilnih na Kemijskem inštitutu dr. Janeza Plavca in mu dosodil enotno kazen osem let zapora. Odredil mu je tudi podaljšanje pripora do začetka prestajanja zapora. Obramba je napovedala pritožbo.

Več sledi …

Petra Janša, Demokracija

 • rrrrr

  Spoštovani edini sodnik med ,, sodniki ” Zvijezdan Radonjič in edina novinarka med ,, novinarji”, Petra Janša, iskrene čestitke.
  74 let staremu krivosodnemu rdečemu zmaju nista odbila le ene glave. To bi tako ali tako patologi iz F21 in režimski trubači, še enkrat prišili na staro mesto. Kot že tisočkrat doslej. In zmaj bi nemoteno bruhal ogenj in žveplo na pravico, resnico in zakonitost.
  Ne, stem udarcem sta beštijo smrtno zarezala v nedotakljivi vamp. Ahilov vamp.
  Odslej bodo razlita čreva, polna zlorab prava, kršitev čl, pravic, laži, moralne izprijenosti in šibke strokovnosti sodnikov in tožilcev kar same pripolzele na plano v vsej svoji ogabi.
  Dokončno in nepopravljivo !
  Brez zadnje opore v podrejenem krivosodju režim ne more preživeti.

  • SIMON ROZIC

   Upam, da veš, kako zelo se strinjam z vami!

  • Janko Gedlicka

   Upam, da imate prav, da sta novinarka Petra Janša ter sodnik Zvijezdan Radonjić zarezala smrtno rano rdečemu zmaju. Ampak krotovičil se pa še bo.

   • rrrrr

    Kar prav ste zapisali. Pa kljub temu je tudi za to krivosodno rdečezvezdno pošast nastopil začetek konca. A pot bo še dolga..

    • Janko Gedlicka

     Samo, da je rdeči zmaj načet. Bomo zdržali in kaj migali do njegovega konca. Niti nobena revolucija se ni končala čez noč.

   • pupa

    Prav primer Novič je pokazal kje je država Slovenija najbolj GNILA.

    Tisti trenutek, ko bodo dobili odpoved prav vsi, ki so si umazali “roke” s tem primerom bomo lahko verjeli, da se je začelo premikati v prav, pardon pravno smer. Leteti bi morali prav vsi policija,preiskovalci, tožilci, sodni izvedenci, priče in sodniki.

 • Ava

  Groza in še enkrat groza. To pomeni, da je Slovenija res mafijska država, da so v nekem inštitutu…Celo pripravljeni ubijati za denar in svoj obstoj! Groza.
  Sicer je pa tako: le poslušajte študente, kaj se pogovarjajo po hodnikih, edini cilj jim je delo v javni upravi, javnih zavodih, in za to so se pripravljeni že v klopeh boriti. Groza.

  • SIMON ROZIC

   …da ne omenjam vlade in njene koalicije, ker je že zelo očitna
   zlaganost in tržna bitka za glasove, ki preglasi tudi smrt in
   ustavno pravo! Tako živimo v senci nekega sivega možiclja,
   ki se trudi, da bi še za čas svojega življenja uničil čimveč
   pravovernih Slovencev. Žalostno je, da mu narod, to smo mi,
   to omogočimo!

  • pupa

   Študentje, ki jih omenjate ne iščejo delo, iščejo predvsem službo kjer se čimanj dela za čimvečjo plačo. ŽAL!!!!

 • Janez Korenjak

  Če bo Petra Janša kdaj napisala roman (triler), sestavljenko iz na žalost resničnih dogodkov, bo to svetovna knjižna uspešnica… in velika blamaža za Slovenijo, ki je očitno raj za kriminalce. Obema: novinarki Petri Janša in sodniku Zvezdanu Radonjiču iskrene čestitke!

  • Fosa Stefan

   pozabil si cestitati sam sebi pa zidanu, pa cmerarju pa v sem slovenckom, ki so volili zidani in se borijo proti jansi in vladajo samo, da ne boi jansa, makar jutri slovenije ne bo, pa makaro picka pa fafajonka, ki jo noce nihce nategnit, pa jkarec kucko diskreditacija, pa likvidacija,….pa soltes, pa karl erjavec, pa turk,…

 • totex39

  Groza te je lahko kaj se vse dogaja v tej novo nastali mali mafijski državi, zato jim ne moreš nič več verjeti smo že zabetonirani.

  • Janko Gedlicka

   Ampak junaška “vitez” – s. Radonjić in “Ivana Orleanska” – novinarka Petra Janša sta beton preluknjala. Kaj ko bi jima pri luknjanju pomagali!

 • Olga101

  Človek kot je gospod Radonjič, bi moral postati minister in počistiti Avgijev hlev!

 • Franc Šink

  Tipičen primer obravnave prvo in drugo razrednih ljudi, pohlepnosti in horizontalnih uslug.

 • Jan Kovalski

  Barbara Mohar (Kemijski Inštitut), delovno mesto – horizontalne usluge.

  • xtc

   Se nič ne kadi in praši….

 • xtc

  Zanimiva zadeva,vendar mislim,da je v zadevo povezana tudi žena Jamnika uslužbenka udbo NLB in zanimivo njen odvetnik je sin udbovca. in baje naj bi posle na KI vodil tudi Golobič.
  Zanimiva sprega Libanon=terorizem.Direktor Donita in njegova sestra,ki rada hodi okrog z jogijm na hrbtu in ljubi veliko denarja,levičarski politiki,bivši udlužbenci Udbe in odvetniki z povezavami z udbo.,ki na vse kriple rešujejo Stephena in namakajo Noviča,ali ni morda tudi žena jamnika imela kaj z Stephenom,da tako utaplja Noviča?
  Skratka očitno gre za precej veliko stvar,ki jo hoče levica zatučkati na vsak način,saj očitno zadeve vodijo v njene visoke kroge.

 • joza joza13

  Noben Stephan ne bi mogel vsega tega početi (kemijskih akrobacij, tržiti rezultatov Inštituta za lasten žep (vprašanje je, če zgolj za lastni žep) in na tak način se boriti za pozicije v Inštitutu) v resni državi – lahko zgolj v mafijski državi, v kateri ima zaledje mafije …
  In kdo so tisti, ki mu pri vsem tem držijo štango?
  Čitaj spodaj, vendarle so nekateri sokomentatorji na tem portalu že velikokrat izkazali svoje interese …
  Potrebno je zadeve povezovati, sklepati, iskati interese itd.

  https://nova24tv.si/slovenija/ljudje/usluzbenec-globoke-drzave-peinkiher-zopet-razburja-tokrat-z-lazmi-in-zaljivkami-nad-novica/

 • Antonius

  Seveda, delo ne more biti poceni, ker ga je Barbika Mohar opravljala vodoravno na mohérju. Njeni sodelavci so rabili denar, da so smeli in zmogli z njo sodelovati in *poslovno* primerno stati.
  Ne vem, kaj naj si mislim o delu poštenega sodnika Zvjezdana Radonjća? Policaji so primer Novič rešili v parih urah, sodnik Radonjič je pa ob vsej nesebični podpori iz sodniških in tožilskih strokovnih vrst slovenskega krivosodja, *mečkal* skoraj celo leto.
  Petra Janša je pa z vsakim prispevkom na temo umora Jamnika in o razgaljanju kriminalnega početja v Kemičnem inštitutu, preprosto vrhunska.

 • Janko Gedlicka

  Gospod Radonjić ima očitno velik psihološki potencial. Hrabro je zmogel uporabiti svoje znanje in svoj intelekt tudi v pogojih s “celofanom, mašnami in rožcami” prikritega šikaniranja sodne “elite”, inkorporirane v splošno državno udbomafijsko elito ter dosledno in popolno obrazložiti oprostlino sodbo v zadevi zoper dr. Noviča. Upam, da bo v tem pravičnem boju zoper ugrabljeno državo zmagal on in ne sodni svet. Kakor je namreč sam napovedal, bo moral oditi sodni svet, ali pa on. Državna udbomafija – ugrabljena država – si pač ne bo zlepa pustila vzeti “kšefta” z mamili in strupi, ki ga speljuje tudi preko KI. Je tudi že bilo preveč mrtvih. (Kako bo kaj parirala na ameriško ponudbo 15 mio.$ za Karnerje?)
  Koliko in kakšne naše podpore bo deležen sodnik Radonjić?

 • Mojca pokraculja

  Zdaj je jasno zakaj sodnik Radonjič ne bi smel vpogledati v spis kaznivega dejanja načrtovanja umora Stephana. Glede na to, da je odkril kaj vse se dogaja na KI, bi v državi, ki ima Policijo !!! že vsi akterji iz KI bili za zapahi in mediji bi končno enkrat poročali izvedene so bile obsežne hišne preiskave, vsi so aretirani odrejen je pripor. Zakaj temu ni tako?
  https://reporter.si/clanek/slovenija/rado-pezdir-ljubljana-je-mesto-kokaina-zaradi-korupcije-v-policiji-kolumna-712700
  Še tole: na žalost zelo malo komentiranja pod tem člankom in , če prav “vidim” , noben levak se še ni oglasil, da medij laže, potvarja, da ni nič res itd. Simptomatika česa je to ?

  • dob

   To je faza zanikanja, ki se imenuje “pa kva pol”. Niti zanikajo ne več!
   Vse namreč nadzorujejo, in v šolah učijo svojo Revolucijo.

 • dob

  Vsaj en sodnik ločuje med nadaljevanjem Revolucije in Pravnim redom!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!