Estonija prehitva Slovenijo po BDP in vladavini prava

Foto: epa

Na Novi24TV smo že poročali, da se Slovenija uvršča med države z najdlje trajajočimi sodnimi postopki v Evropski uniji, čeprav se po drugi strani uvrščamo med države z največ sodniki glede na število prebivalcev. Prav tako Slovenija beleži velik odstotek obsodb v primerih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Številne pomanjkljivosti je za Slovenijo zabeležila tudi raziskava World Justice Project, kjer smo se pri vrednosti Indeksa vladavine prava uvrstili na 24. mesto, torej za številne zahodne in tudi nekatere ostale države. Pri podrobnejšem pregledu komponent indeksa lahko opazimo, da se Slovenija posebej slabo odreže pri omejevanju vladnih pooblastil in sistemu kazenskega sistema.

Ob soočanju z izzivi, ki jih je pandemija še poslabšala, je temelj pravne države zamajala tudi gospodarska kriza. Na podlagi določenih osmih kriterijev je tako organizacija World Justice Project pripravila oceno za določanje obsega upoštevanja pravne države. Rezultati v tem poročilu kažejo, da se je spoštovanje pravne države preteklo leto zmanjšalo v 61 odstotkov držav. Ti upadi so manj razširjeni in ekstremni kot lani v času pandemije. Medtem ko se je stanje v nekaterih država izboljšalo, je Slovenija tokrat zasedla 26. mesto, celo za Estonijo.

Preberite tudi: “Jankovićevi” svetniki Gibanja Svoboda opoziciji preprečili razpravo o katastrofalni zdravstveni oskrbi v prestolnici

Tudi raziskava World Justice Project (WJP), na podlagi katere izračunajo Indeks vladavine prava, pri Sloveniji razkriva številne pomanjkljivosti. V letu 2022 smo se z vrednostjo indeksa 0,68 uvrstili na 23. mesto med državami, zajetimi v raziskavo, boljše pa se je poleg številnih evropskih in ostalih držav odrezala celo Estonija. Estonija nas prehiteva po blaginji (aka GDP per capita). Prehiteva nas pa tudi po pravni varnosti. In to dvoje je močno povezano. Vsak dan sprejemamo nove zakone in podzakonske akte, a to nam ne pomaga, če nam sodstvo razpada in nazadujemo po pravni varnosti.

Foto: WJP

Levičarske vlade ustvarile sistem, v katerem so lahko vladale z zelo malo omejitvami
Pri podrobnejšem pregledu elementov indeksa lahko na primer opazimo, da se je Slovenija slabo odrezala glede omejitev pooblastil vlade, in sicer smo pristali na 34. mestu, za državami, kot so Estonija, Čile in Singapur. Pri tem faktorju se upoštevajo načini, na katere se omejujejo pooblastila vlade, na primer z ustavo ter institucijami. Omenjeni faktor meri, v kolikšni meri so tisti, ki vladajo, zavezani zakonu.

Foto: WJP

Vsebuje sredstva, tako ustavna kot institucionalna, s katerimi so pristojnosti vlade in njeni uradniki in agenti omejeni in odgovorni po zakonu. Vključuje tudi nevladne nadzore moči vlade, kot je svoboden in neodvisen tisk. Ne le da smo se odrezali “slabo” pri premalo omejeni vladi, ki je predpogoj za uspešno državo posebej z gospodarskega vidika. Po odsotnosti korupcije se je Slovenija znašla na 38. mestu, celo za Ciprom, Češko in Estonijo. Faktor 3 meri odprtost vlade, opredeljeno z obsegom, v katerem vlada deli informacije, opolnomoči ljudi z orodji, s katerimi lahko od vlade zahtevajo odgovornost in spodbuja udeležbo državljanov pri razpravah o javnih politikah. Ta faktor meri, ali so osnovni zakoni in informacije, ki jih objavlja vlada, dovolj kakovostni. Slovenija se je v tem merilu znašla na 30. mestu, za Češko, Slovaško in Kostariko, enako pa je za temi državami po upoštevanju temeljnih pravic posameznika.

Slovenija je tudi po varnosti precej nižje, kot bi pričakovali v moderni in razviti državi. Faktor 5 namreč meri, kako dobro družba zagotavlja varnost oseb in lastnine. Varnost je eden od opredeljujočih vidikov vsake družbe pravne države in je temeljna funkcija države. Je tudi predpogoj za uresničevanje pravic in svoboščin, ki jih pravna država mora upoštevati. Podatek niti ne preseneča glede na vodstvo pod Golobovo vlado in vse prej kot red in disciplino, ki smo je bili deležni v zadnjih mesecih, in z njihovo naklonjenostjo nelegalnim migrantom. Zaseda 19. mesto, za Češko, Estonijo in celo Uzbekistanom.

Celotna uvrstitev Slovenije (Foto: WJP)

Številni kriminalci ostanejo v Sloveniji nekaznovani
Še slabše smo se odrezali pri kazenskem pravu, in sicer na 30. mestu za državami, kot so Ciper, Kostarika in Združeni Emirati. Pri tem se upošteva celoten sistem vključno s policijo, uslužbenci zaporov in pravniki, ki sodelujejo v kazenskih primerih.

Indeksni rezultati za te dejavnike odražajo perspektive in izkušnje več kot 154.000 navadnih ljudi in 3.600 pravnikov in drugih strokovnjakov v 140 državah in jurisdikcijah, podprti pa so s strogim postopkom potrjevanja in analize.