fbpx

Golobova vlada pospešeno nadaljuje z brutalnim kadrovanjem; nastavila še 13 svojih tožilcev

Foto: STA

Po podatkih Ukoma je vlada na današnji seji opravila več imenovanj v ministrstvih, imenovala 13 državnih tožilcev ter vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Med drugim je imenovala v. d. generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo MNZ, s položaja generalnega direktorja Direktorata za logistiko ministrstva za obrambo je razrešila Uroša Korošca in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Željka Kralja. Vlada je tudi predlagala predsednika sveta Agencije za energijo. Medtem ko je Golobova vlada ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam naložila, naj pripravijo sezname vseh novo zaposlenih v zadnjih dveh letih, pa nekateri opozarjajo, da gre za napad na civilno družbo.

Vlada je razrešila generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo in za vršilca dolžnosti generalnega direktorja s 3. junijem 2022 imenovala Bojana Bučinela. S položaja generalnega direktorja Direktorata za logistiko ministrstva za obrambo razrešila Uroša Korošca in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Željka Kralja. Kralj je na ministrstvu za obrambo zaposlen od leta 1992 in je do danes opravljal vrsto odgovornih nalog v Slovenski vojski in na področju logistike, so zapisali. Vlada je na današnji seji s položaja generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko na ministrstvu za obrambo razrešila mag. Uroša Zorka. Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja omenjenega direktorata na ministrstvu za obrambo, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, za največ šest mesecev, to je najdlje do 2. decembra 2022, je vlada imenovala Rolanda Žela, ki večino svoje poklicne kariere deluje na ministrstvu za obrambo.

Poleg tega je vlada na današnji seji s položaja generalnega sekretarja ministrstva za obrambo razrešila mag. Marka Doblekarja in za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v imenovala mag. Marka Lovšeta, ki je bil vrsto let zaposlen v Upravi RS za zaščito in reševanje, kjer je opravljal različne dolžnosti na področju logistike, opremljanja, financ in odnosov z javnostmi. Je tudi član Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Izdali so tudi odločbo, s katero se Ljiljano Herga razreši s položaja direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Vlada je na mesto vršilca dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo s 3. 6. 2022 imenovala Bojana Tičarja. Izdali so tudi odločbo, s katero se razreši mag. Borisa Munišiča s položaja generalnega direktorja Direktorata za investicije na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Iztoka Žigona pa se imenuje na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Z odločbo so s položaja generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razrešili tudi dr. Franca Janžekoviča. Vlada je imenovala Nadjo Železnik in Damjana Semeta kot predstavnika ustanovitelja v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), in sicer za preostanek mandata do 22. 7. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja. S tega mesta je razrešila Barbaro Merše in Sebastjana Rejca. Dosedanji generalni direktor Direktorata za okolje v ministrstvu za okolje in prostor je podal odstopno izjavo in bil z odločbo vlade razrešen s položaja. Za vršilko dolžnosti so imenovali mag. Tanjo Bolte.

Razrešitve in imenovanja na ministrstvu za zunanje zadeve
Vlada je na predlog ministrice za zunanje zadeve sprejela sklepe, da se Jernej Müller razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v ministrstvu za zunanje zadeve, Igor Jukič razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v ministrstvu za zunanje zadeve, Marko Rakovec razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve, Slobodan Šešum razreši s položaja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v ministrstvu za zunanje zadeve, Barbara Sušnik razreši s položaja generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske unije v ministrstvu za zunanje zadeve.

Vlada je na predlog ministrice za zunanje zadeve sprejela sklepe, da se Eva Tomič imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, Ksenija Škrilec imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zadeve Evropske unije v ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, Marko Rakovec imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, Bernarda Gradišnik imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, Bogdan Batič imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku: pri vseh naštetih velja imenovanje največ za dobo šestih mesecev.

Vlada predlagala predsednika sveta Agencije za energijo
Energetski zakon natančno predpisuje postopek imenovanja predsednika in članov sveta Agencije za energijo. V skladu z določbami prvega, drugega in osmega odstavka 392. člena energetskega zakona ima svet agencije predsednika in pet članov, katere imenuje in razrešuje državni zbor, in sicer za obdobje šest let. V letu 2020 je bila za predsednico sveta agencije imenovana dr. Romana Jordan (s trajanjem mandata od 12. 6. 2020 do 11. 6. 2026), ki je predčasno odstopila z dnem 23. 8. 2021, zato je bilo potrebno izpeljati postopek za pridobitev kandidatov za njeno zamenjavo in je potrebno imenovati novega predsednika sveta agencije. Skladno z zakonodajo je minister, pristojen za energijo, v Uradnem listu objavil poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika sveta agencije, na katerega sta prišli dve vlogi. Vlada državnemu zboru predlaga, da se za preostanek mandata razrešene predsednice dr. Romane Jordan za predsednika sveta Agencije za energijo imenuje dr. Franc Žlahtič.

Vlada je danes tudi imenovala 13 državnih tožilcev
Vlada je na predlog ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan imenovala 13 državnih tožilcev. Na današnji seji je tako vlada imenovala dva državna tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, štiri na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, tri na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, dva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, po enega pa na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju. Vlada je na seji tudi imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in sprejela sklep, da vodja pogajalske skupine in njen namestnik lahko na posamezno sejo pogajalske komisije povabi le nekatere člane pogajalske skupine, glede na vsebino usklajevanja predpisov s področja plač v javnem sektorju in pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Gre za napad na resnično civilno družbo, ne tisto, ki je ob petkih biciklirala po Ljubljani
Brutalnemu kadrovanju oziroma prosto po Robertu Golobu sistematizaciji ali pa normalizaciji sledijo mnogi ogorčeni odzivi. Tako je politični analitik in svetovalec za stike z javnostmi Mitja Iršič na Twitterju zapisal: “Za te sramotne sezname smrti mora slišati EU. Ne gre za poklicne politike. Vlada targetira navadne uradnike. Gre za napad na resnično civilno družbo, ne tisto, ki je ob petkih biciklirala po Ljubljani. Če se EU ukvarja z Madžarsko, se bo zdaj morala s Slovenijo. Pišemo.” Golobova vlada je namreč naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, da do torka, 7. 6. 2022, do 9. ure, pripravijo poimensko preglednico vseh:

  • od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 novo zaposlenih, in sicer z nazivi, plačnim razredom in tipom zaposlitve (zaposlitev za nedoločen čas, nadomeščanje, zaposlitev na zaupanje). Za vse novo zaposlene za nedoločen čas naj se posebej označi, če je pred samo zaposlitvijo že obstajalo delovno razmerje ter pravno podlago predhodnega razmerja.
  • od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih oz. začasnih premestitev znotraj samega organa, in sicer z navedbo naziva in plačnega razreda, pred samo premestitvijo in nazivom in plačnim razredom po premestitvi.
  • od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih in začasnih premestitev na/iz organa, in sicer z navedbo naziva in plačnega razreda, pred samo premestitvijo in nazivom in plačnim razredom po premestitvi.

Sara Kovač