“Režim na meji z Avstrijo je hujši kot v času nekdanje Jugoslavije”

Foto: STA

“Cerarjeva vlada je pripeljala Slovenijo v katastrofalno situacijo. Schengen ne obstaja več,” je povedal Branko Grims iz SDS. “Slovenijo se je očitno že vrglo ven iz schengna. Danes je režim na meji z Avstrijo hujši kot v času nekdanje Jugoslavije,” je še povedal poslanec.

V državnem zboru poteka seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Na njej obravnavajo predlog priporočil SDS in NSi vladi za preprečitev nadaljnih negativnih posledic migrantske krize. Na zahtevo poslanske skupine ZL pa bodo obravnavali predlog za prekinitev aktivnosti v zvezi s postavitvijo žičnate ograje.

Na avstrijski meji ni več svobodnega prehajanja meje
“Slovenija je izločena iz schengna, na severni meji ni več schengna. Kdor je šel čez, si je lahko ogledal tak prizor. Vsak mora iz avta, imeti mora osebni dokument, pregledata ga carinik in policist in na koncu, če gre za državljane EU, se pregleda še avto in prtljažnik. Če nisi član EU, je postopek še bolj kompliciran,” je o situaciji na avstrijski meji povedal poslanec SDS Branko Grims.

“Te ukrepe izvaja Avstrija, izvaja jih Madžarska, Italija pa je na mejo poslala vojsko. Lahko smo poslušali, da bodo migranti okrepili gospodarsko situacijo v Evropi. Za to leto je za migrante namenjenih 123 milijonov evrov. To ni okrepitev, to je strošek. Če bi schengenska določila dosledno izvajali, se nič od tega, kar se je zgodilo, ne bi zgodilo. Ne bi bilo stroškov,” so še obrazložili predlagatelji iz SDS.

V nadaljevanju seje je Grims v imenu predlagateljev prebral in predstavil 5 priporočil vladi, ki so jih sprejeli v SDS in NSi:
1. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da v najkrajšem možnem roku začne dejansko izvajati schengenske in druge predpise na celotnem ozemlju Republike Slovenije, in sicer tako, da bo dosledno spoštovano ustavno načelo enakosti pred zakonom za vse in torej brez izjem.

2. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da hkrati z začetkom dejanskega uresničevanja schengenskih in drugih predpisov na celotnem ozemlju Republike Slovenije začne pogajanja s sosednjimi državami o umiku vojaških enot z meje teh držav z Republiko Slovenijo ter ponovni sprostitvi prehodov preko meje in odstranitvi ograje na naši severni meji.

3. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da za lažje dejansko izvajanje schengenskih in drugih predpisov na celotnem ozemlju Republike Slovenije v najkrajšem možnem roku dokonča postavitev ograje na zunanji schengenski meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško ter poskrbi za ustrezno zaščito in varovanje ograje, za kar naj za dodatno pomoč ponovno zaprosi članice Evropske unije.

4. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da takoj začne uradno iniciativo za sprejem Republike Slovenije v Višegrajsko skupino.

5. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da sprejme vse potrebne ukrepe za preprečitev možnosti, da bi bili v ciljnih državah zavrnjeni migranti vrnjeni na ozemlje Republike Slovenije.

Mrzlično iščemo prostor za nastanitev nekaj tisoč migrantov
“Problem Slovenije je, da se mora nekaj storiti. Vlada se je delala norca, ko smo opozarjali, da lahko Slovenija postane žep in bomo v nevzdržni situaciji. Potem se je pa to zgodilo in ste rekli, da ste presenečeni. Evropa je uvozila strahoten varnostni problem in tok se bo sedaj obrnil. In ti ljudje bodo šli spet skozi Slovenijo. In ko ne bo šlo ne gor ne dol, bodo ostali tukaj. Zdaj pa se panično išče prostore za nastanitev nekaj tisoč migrantov,” menijo v SDS.

“Slovenija ni močna in ne more nobenega prisiliti, da vzame migrante nazaj. Zaščititi se mora z vključevanjem v tisto skupino, v kateri pravo in ekonomija še delujeta in v kateri so državljani še varni. To je Višegrajska skupina,” so jasni v SDS.

V NSi menijo, da nam Evropa ne more več pomagati
“Evropa, kakršno smo poznali včeraj, danes ne obstaja več. Nastaja vtis, da dogodki ubirajo svojo pot. Vsaka država rešuje svoje probleme sama. Ne računajmo na Evropo. Občutek imam, da se vse tisto, kar je vlada RS v zadnjega pol leta izrekla, obrača. To, kar so govorili, da se ne bo zgodilo, se je zgodilo. Preprečiti je treba prehod ilegalnih migrantov čez naše ozemlje,” je povedal Jernej Vrtovec iz NSi.

“Ko državno pravo kršijo državni organi sami, nismo več daleč od anarhije. Sosednje države nam ne zaupajo več, izločajo nas. Zaradi tega je Avstrija zaprla mejo s Slovenijo. Ni pa zaprla meje z Madžarsko, zato ker Madžarska izvršuje schengenske predpise,” so jasni v NSi.

“V preteklosti ste nas v zvezi z migrantsko krizo obtoževali populizma in demagogije. Danes je jasno, da smo takrat imeli prav,” je še povedal Vrtovec.

V Združeni levici menijo, da politika izkorišča migrantsko krizo za sovražno retoriko
“Po eni strani smo bili priča politični kriminalizaciji migrantov s strani politike. Vladna stališča so se spreminjala iz dneva v dan. Begunci so na namestitev čakali na prostem, v ograjah, policisti so bili oboroženi do zob. Ravnanje z begunci je bilo vse prej kot humano. Prevozi so bili naključni. Begunci so bili brez namestitve,” meni Matej Vatovec iz ZL.

“Videli smo, kako žica lahko slabo učinkuje na ljudi in živali. Na floro in favno. To je močno nesorazmeren ukrep glede na to, čemu je namenjen. Vzpostavitev bodeče žice je neutemeljena in v nasprotju z vsaj dvema zakonoma. V zadnjih tednih smo bili priča protestom in peticijam za odstranitev žice. Ta žica je nevarna za prebivalce, živali in tudi za morebitne begunce,” je še povedal Vatovec.

Aleksander Rant