Infrastrukturna ministrica si je na vikend pripeljala infrastrukturo, ki je ni plačala

Foto: STA/portal Trma

Infrastrukturna ministrica, neizvoljena Alenka Bratušek, ki je v okraju Kranj 2 na zadnjih parlamentarnih volitvah dobila le pičlih 5,58 odstotka glasov, a se je kljub temu, da je ljudstvo ni želelo, dokopala do pozicije infrastrukturne ministrice, se je po poročanju portala Trma dokopala tudi do vode na zemljišču svojega vikenda. In to kar mimo vseh soglasij. Glede na to, da sta bila z Zoranom Jankovićem (vsaj v preteklosti) dobra prijatelja, se je očitno od njega le nekaj naučila – kako iti mimo pravil.

Za priključitev na vodovod Kranj je namreč treba najprej občini plačati komunalni prispevek, ki pa ga ministrica Alenka Bratušek po poročanju portala Trma ni plačala, enako naj bi potrdili tudi na občini Kranj. V svoji vlogi namreč vodovoda sploh ni opredelila kot potrebnega priključka in glede na to, da plačilo ni bilo izvedeno niti mesec po priključku, to kaže na očitno in nesporno neplačilo zahtevane obveznosti.

Ministrica RS za infrastrukturo Alenka Bratušek torej ni plačala komunalnega prispevka MO Kranj za vodovodni priključek na svoji parceli 183/2 KO Rupa, kjer je leta 2022 začela postopek za legalizacijo lesenega objekta na kmetijskem zemljišču in dobila ustrezna dovoljenja za objekt daljšega obstoja. Na kmetijskem zemljišču ima tudi priključka za vodo in elektriko in po poročanju omenjenega portala za priključek za vodo do današnjega dne ni odštela niti centa. Zahtevka za priključek na vodovod sploh ni bilo, čeprav je javno podjetje Komunala (MO Kranj je večinski lastnik) vodo pripeljalo na sicer kmetijsko parcelo (velikost 1000 m², gradbeni del 75 m², tloris 29 m), piše portal.

Foto: portal Trma

Zdi pa se, da je ministrici dovoljeno več, kot bi ji smelo biti, med drugim tudi legalizacija njenega dotlej nelegalnega objekta, kar še dodatno poraja vprašanja o nedovoljeni napeljavi vode in elektrike, ki ju na zemljišču ima. Po navedbah portala je ministrica v neskladju z zakonom in tudi neplačnik storitev, ki jih je Komunala Kranj že izvedla. Slednja sicer ni želela predložiti računa javnosti. Kar po poročanju portala trenutno ostaja neznanka, je vprašanje, ali je dovoljenje za objekt daljšega obstoja dovolj, da ministrici ni bilo treba plačati komunalnega prispevka, česar iz elektronskega sporočila ni razvidno. Ministrica za infrastrukturo je zelo jasno nakazala, da želi na parceli drugačen objekt oziroma zidavo, ker je v sklopu pobud za spremembo prostorskega načrta OPN Kranj želela spremeniti namembnost – a je ministrstvo za kulturo odreklo soglasje, pobuda pa je bila izločena.

Portal zaključuje, da je sodeč po komunikaciji s pristojnimi organi očitno nepotrebno zahtevati odmero za vodovodni priključek v sklopu komunalnega prispevka. Komunala ji je namreč napeljala vodovod na osnovi postopka legalizacije njenega objekta na Rupi. Če je to dovolj, to pomeni, da očitno graditelji z legalizacijo objekta dobijo tudi ustrezno dovoljenje in komunalnega prispevka za vodovod v kranjski občini ni treba plačati.

Foto: portal Trma

Četudi se sliši neverjetno, da ministrica ne plačuje prispevkov ali obveznosti ali igra mimo pravil, to niti ne preseneča, saj je imela dovolj časa učiti se od “najboljših”. Vsaj v času obstoja Pozitivne Slovenije, ko je še prijateljevala z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ki danes prav tako brez potrebnih dovoljenj oziroma soglasij gradi kanalizacijski kanal skozi zajetje pitne vode. Da gre zasluga za njen politični vzpon prav ljubljanskemu šerifu, je v preteklosti priznala tudi sama.

Foto: STA

In zakaj ne bi bilo tudi Bratovškovi dovoljeno vse, ko pa je Jankoviću to dovoljeno. Kot smo že nekajkrat poročali, tudi on za gradnjo drekovoda ni pridobil potrebnega in celo ključnega okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo kanala C0, pa vendar postopek še ni ustavljen. Ali bo ministrica le plačala vodovodni prispevek, sicer še ni znano, je pa v državi nekaj hudo narobe, saj pravila očitno niso enaka za vse.

Ana Horvat