fbpx

Inšpekcija ugotovila hude kršitve v primeru odvzema koroških dečkov

Slika je simbolična. Foto: Pixabay

Pri obravnavi primera dveh dečkov, ki ju je CSD Velenje konec marca namestil v rejništvo, je upravna inšpekcija v nadzoru ugotovila, da je CSD Velenje pri izdaji ene odločbe kršil pravila upravnega postopka. Med drugim starima staršema ni priznal statusa stranke v postopku, čeprav je odločil o njuni obveznosti in jima odločbe tudi ni vročil.

Upravna inšpekcija je v nadzoru ugotovila, da je CSD Velenje v upravnem postopku, v katerem je odločal o potrebnih ukrepih za zaščito dveh mladoletnih dečkov, izdal dve odločbi. Postopek izdaje ene odločbe je bil v celoti izveden v skladu s predpisanim upravnim postopkom.

V postopku izdaje druge odločbe pa je inšpekcija med drugim ugotovila, da CSD Velenje v eni točki ni navedel pravne podlage iz materialnega predpisa in da zaradi pomanjkljive obrazložitve ni izkazal, da so izpolnjeni pogoji za odločitev ter da pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Hude kršitve vodenja postopka
Prav tako CSD Velenje starima staršema ni priznal statusa stranke v upravnem postopku, čeprav je odločil o njuni obveznosti ter jima odločbe tudi ni vročil. Pri izdaji druge odločbe je tako prišlo do kršitev pravil upravnega postopka, ugotavlja inšpekcija, ki je Centru za socialno delo Velenje že odredila takojšnjo vročitev odločbe starima staršema.

Upravna inšpektorica je v inšpekcijskem nadzoru ugotovila tudi večkratne kršitve uredbe o upravnem poslovanju, so še pojasnili na ministrstvu.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je v odzivu na ugotovitve upravne inšpekcije, ki je pri nadzoru dela CSD Velenje v primeru dveh dečkov ugotovila kršitve, izrazila pričakovanje, da bo direktorica CSD Velenje “v celoti spoštovala” izrečene ukrepe inšpekcije “in jih odgovorno izvršila”.
Direktorica CSD Velenje Lidija Hartman Koletnik je v odzivu na ugotovitve upravne inšpekcije glede obravnave primera dečkov izpostavila, da je inšpekcija ugotovila kršitve pravil upravnega postopka, ni pa se opredeljevala do strokovnosti odločitev CSD Velenje. O ugotovitvah vseh nadzorov bo seznanila svet zavoda, ki se bo odločil o zaupnici direktorici.

M. P., STA