fbpx

Integracija javnega potniškega prometa: Ponudniki potniških storitev navdušeni

Foto: STA

Ministrstvo za infrastrukturo ima v načrtu s posebnim zakonom integrirati javni potniški promet – vključno z medkrajevnimi avtobusi, vlaki in tudi mestnimi avtobusi, če se bodo občine tako odločile. V okviru tega predvidevajo enotno spletno platformo, usklajene vozne rede, vozovnice in podobno. Ministrstvo je predlog zakona dalo v javno obravnavo prejšnji teden, poroča STA. Trenutna ureditev sistema integriranega javnega potniškega prometa ni zadovoljiva, predlog zakona pa sistem nadgrajuje in zasleduje cilje, kot so dopolnitev sistema enotne vozovnice, integracija virov financiranja javnega potniškega prometa in uvedba razvejanega omrežja prevoznih storitev z vzpostavitvijo intermodalnih prestopnih točk.

Z zakonom o javnem potniškem prometu želi ministrstvo za infrastrukturo zagotoviti učinkovit javni potniški promet, radi pa bi tudi povečali število potnikov, ki uporabljajo javni prevoz. Iz obrazložitve predloga zakona je razvidno, da bi ustanovili upravljalca za celoten javni potniški promet, dopolnili bi sistem enotne vozovnice in vzpostavili intermodalne prestopne točke, s pomočjo katerih bi uvedli razvejano omrežje prevoznih storitev. Posebna družba bi kot upravljavec javnega potniškega prometa dodeljevala pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe, usklajevala bi vozne rede in tako naprej. Predvidena je tudi možnost širitve enotne vozovnice na več vrst prevoza.

Kot so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, število potnikov, ki uporabljajo javni prevoz v Sloveniji, neprestano pada. Prevladujoča oblika prevoza so osebni avtomobili, s katerimi se opravi 84 odstotkov vseh prevoženih kilometrov in 68 odstotkov potovanj, medtem ko se z javnim prevozom opravi zgolj 4,5 odstotka potovanj.

Povezanost prometa je nerazvita
Povezanost storitev javnega prevoza je namreč nezadostno razvito, premalo je zlasti intermodalnih prestopnih točk. Vozni redi med seboj niso usklajeni, čas potovanja z javnim prevozom je nekonkurenčen, železniške prevozne storitve pa niso dovolj pogoste. V letu 2019 so bile s spremembo zakona o prevozih v cestnem prometu uveljavljene posamezne določbe za vzpostavitev integriranega sistema javnega potniškega prometa. Za učinkovito in celostno integracijo pa je treba celoviteje spremeniti obstoječo zakonodajo, predvsem urediti pristojnosti in zakonodajo na nacionalni ravni, ugotavljajo na ministrstvu. Predlog zakona med drugim tudi spreminja obstoječi sistem financiranja javnega potniškega prometa, tako da se na enotnem računu zbira in upravlja z vsemi viri financiranja javnega potniškega prometa, ki se za financiranje gospodarske javne službe v državni pristojnosti zagotavljajo na državni in lokalni ravni ter iz zasebnih virov.

Sara Bertoncelj