Janez Janša: “Ko Policija postavlja na laž lastno vlado, lastnega predsednika Vlade, potem je v državi nekaj hudo narobe.”

Foto: sds.si

Koalicijske stranke so prevarale volivce, saj so pred državnozborskimi volitvami obljubljale spremembe enotnega plačnega sistema, danes, ko imajo instrumente v rokah, pa se sprenevedajo.

Poslanke in poslanci na petkovi izredni seji obravnavajo predlog priporočila glede anomalij v enotnem plačnem sistemu, ki velja za celoten javni sektor. Po desetletju od sprejema zakona je po našem mnenju čas, da se sistem prevetri z vidika njegove vzdržnosti in konsistentnosti ter opravi več sprememb. Glede na trenutne kritične razmere v zdravstvu in vojski je po našem mnenju smiselno razmisliti tudi od izstopu iz enotnega plačnega sistema za uslužbence na omenjenih dveh področjih. Stališče poslanske skupine SDS je predstavil predsednik Janez Janša.

Celoten magnetogram, ki ni avtoriziran, objavljamo v nadaljevanju:

JANEZ JANŠA: Za normalno delovanje vsake države je enako pomembno dobro delovanje tržnega gospodarstva, se pravi, privatnega sektorja, in dobro delovanje državnega sektorja oziroma pri nas pravimo javnega sektorja, kamor tlačimo vse skupaj, od lokalne samouprave do državnega nivoja in diplomacije. Ko govorimo o javnem sektorju in plačnem sistemu v javnem sektorju, imata dva ključna problema: prvi se imenuje plačilo po delu oziroma neplačilo po delu in učinku, drugi pa primerjanje neprimerljivega.

Jaz sem bil sicer zelo vesel stališča vlade. Ko sem ga prebral, sem videl, da aktualna vlada bistveno bolj hvali enotni plačni sistem, kot pa smo ga mi, ko smo ga pred dobrimi 10 leti uvedli. Enotni plačni sistem, ki je bil uveden leta 2008, ni bil zgolj rezultat neke študije in premisleka na vladni ravni, kaj bi bilo najbolje za plačni sistem v javnem sektorju, ampak je bil rezultat kompromisa, se pravi, tako imenovanega socialnega dialoga s sindikati, ki so bili takrat sicer že kar precej radikalni, ampak v okvirih normale.

Tako je marsikaj v tem plačnem sistemu pač rezultat tega, da je vlada takrat pristajala na socialni dialog do tiste mere, da je sprejela nekaj, kar je bilo usklajeno, ne nujno tisto v posamičnih delih tega sistema, za kar je mislila, da je najbolje, ampak tisto, kar je pač šlo skozi to sito socialnega dialoga. Pogajanja so trajala dolgo in plačni sistem kot velik projekt je bil uveden ob koncu mandata, z jasnim opozorilom, da verjamemo, da je temeljni okvir dober, da pa potrebujemo neko obdobje – takrat smo govorili o petih letih –, v katerem se bo v praksi preverilo, kaj deluje in kaj ne deluje, in se eventualno zadeve kasneje popravijo. Na to izhodišče so praktično pristajali teoretično vsi podpisniki, tudi vsi sindikati, ki so to podpisali. Vedeli smo, da se uvaja izjemno kompleksen sistem, ki bo pravi odgovor o tem, ali je učinkovit v vseh svojih segmentih, lahko dal po zgolj nekaj letih preverjanja v praksi.

Že takrat so bile velike dileme ali pa največji kompromis, na katerega je vlada pristala, stran od tega, za kar smo se zavzemali, je premajhen del sredstev za variabilni del plač, se pravi, za nagrajevanje po delu in učinkih tega dela. Vlada je bila na stališču, da je ta del večji, nekateri najbolj radikalni sindikati so pritiskali v uravnilovko. Na koncu je bil sprejet sistem, kjer je ta variabilni del plače relativno velik, relativno velik glede na to, kaj imamo zdaj v praksi. Ker potem, ko je prišla finančna in gospodarska kriza, je bila prva žrtev varčevalnih ukrepov brisanje tistega dela plače ali pa umik tistega denarja, ki naj bi bil namenjen za nagrajevanje tistih, ki so najuspešnejši.

Problem zdaj s tem je v tem, kar je bilo omenjeno že tukaj za to govornico s strani predstavnika Nove Slovenije, da tudi po tem, ko gospodarske in finančne krize ni več, ko ima proračun presežke, kot pravite, ko vse cveti, da ta variabilni del ali pa ta vsota sredstev za nagrajevanje po delu in učinkih dela ni šel niti na tisto raven, ki je bil dogovorjen, kaj šele da bi se plačni sistem v celoti popravil. In zdaj seveda slovenski javni sektor deli usodo tistih sistemov v svetovni zgodovini, ki so prišli v krizo ali pa propadli zaradi tega, ker so bili s plačami zadovoljni samo lenuhi. Če danes naredite anketo v slovenskem javnem sektorju, boste videli, da bolj kot nekdo dela, bolj ko se nekdo, bolj ko je nekdo obremenjen, boljše rezultate ima, bolj je nezadovoljen z lastno plačo. Nekdo dela manj, bolj išče “krivine”, manj naredi, bolj je zadovoljen s plačo, bolj je tiho, bolj pritiska na uravnilovko, bolj je za to, da ne pride do nikakršnih sprememb.

Zdaj se pozna na učinkih. Gospodarska družba, ki tako ravna na ta način, ki ima plačni sistem, s katerim so zadovoljni lenuhi, slej kot prej propade ali se pa jo rešuje z državnimi dotacijami – res, da je oteženo. Javni sektor ne propade, trpimo pa vsi, ki koristimo ali pa uporabljamo njegove usluge, posledice. Mislim, da ni treba delati ali pa plačati dragih anket, da te besede potrdimo, tudi vladi ni treba delati nekih velikih raziskav v tej smeri, ker so to gola dejstva, o katerih smo vsi, ali pa smo predstavniki praktično vseh strank, ki so danes tukaj v državnem zboru, govorili na predvolilnih soočenjih pred slabim letom.

Zdaj plačni sistem v javnem sektorju je bila ena od tem, ki je bila za razliko od kakšnih drugih predvolilnih kampanj v lanski volilni kampanji pred volitvami v državni zbor kar dobro obdelana v soočenjih na številnih osrednjih medijih. In jaz se ne spomnim predstavnika ene same stranke, ki je danes v parlamentu, ki bi na teh soočenjih govoril tako, kot je danes govorila večina za to govornico, ko je predstavljala stališča, da se ne sme nič spremeniti. Ni bil to samo gospod Šarec, ki je nekajkrat ponovil, kako je treba vojsko izvzeti iz plačnega sistema. Praktično vsi predstavniki strank so bili naklonjeni neki reviziji zdaj po 15 letih in velika večina se je strinjala s tem, da je treba drugače obravnavati administrativni del javnega sektorja in storitveni del javnega sektorja. Tudi večina predstavnikov teh strank, ki ste danes v manjšinski vladi. Od kje takšna sprememba po manj kot enem letu? Od kje takšna moč neuporabe inštrumenta, ki ga ima osrednji medijski prostor v Sloveniji, da noben medij ob teh razpravah ne pokaže razprav pa zatrjevanj od takrat, ampak se vsi delajo, kot da se ni nič obljubljalo, da se ni nič spremenilo. Glejte, to me še vedno preseneča, čeprav sem že veliko videl.

https://twitter.com/strankaSDS/status/1129325888410136576

Daleč največje strinjanje, ker se je to vprašanje predvsem vedno fokusiralo na stanje v zdravstvu, neizvedeno zdravstveno reformo, na stanje v Slovenski vojski, ki je trikrat do lani, zdaj že štirikrat dobila negativno oceno, ne bom rekel absolutno, ker ena stranka je imela ves čas pomisleke, ampak daleč večinsko strinjanje je bilo, da pa je treba, ko gre za plačni sistem, najprej nekaj narediti v zdravstvu in pri Slovenski vojski. Zaradi tega smo danes tudi vložili ta priporočila. Dejstvo pa je, da lahko se še tako sprenevedamo in zapiramo oči pred temi problemi, reforma sistema plač v javnem sektorju, bo morala iti v obe smeri, kjer sta danes ključna problema. Se pravi v zagotavljanje daleč večjega dela sredstev za plače za fleksibilni del – se pravi, da bodo tisti, ki bodo v določenem mesecu več naredili, tudi bolje plačani, da bodo njihovi šefi imeli možnost, da jih bolje plačajo, da jih bolje ocenijo, da so bolje nagrajeni, in drugo to – da se naredijo sistemski popravki, tako da se isti kalup ne razteguje enako na storitveni in administrativni del javnega sektorja.

Administrativni del javnega sektorja mora absolutno ostati znotraj enotnega plačnega sistema, pri storitvenem delu pa po 15. letih, mislim da, tudi če iz Lune gledate, je jasno, da nikoli znotraj istega kalupa ne boste našli zadovoljivih rešitev. Ta sistem predvideva, za posamične dele tega sektorja, še posebej za varnostni sistem, možnosti dodatnega nagrajevanja, neke okvire, ki se jih je dalo takrat izpogajat s sindikati, samo glejte, pri Slovenski vojski ta 30 odstotni manevrski prostor je premajhen, ker poklici, kot je vojaški, policijski, pravosodni policist in še nekateri, so danes popolnoma primerljivi z nekim bolj zahtevnim administrativnim delom. Čez en mesec se to lahko spremeni in to ne za 30 %, ampak za 300 odstotnih točk ali pa za 500 odstotnih točk pa tega ne morete nagraditi. Enako je v zdravstvu, ki je kriza ali kakorkoli.

Pametna vlada bi poskušala iskati rešitve, vsaj na tistih točkah ali pa pri tistih segmentih, kjer je problem največji in še vedno je tako, kot smo ugotavljali lani pred volitvami, to, zdravstveni sistem in Slovenska vojska. Pod vsako levo vlado, se obrambna moč Slovenske vojske ali pa slovenske države, vsako leto zmanjša za 5 do 10 odstotkov, toliko manj je kapacitet. Če bo šlo to naprej s tem tempom, se Slovenija še smešit ne bo mogla več, kot se je na zadnje, ko je minister Erjavec poslal 35 vojakov na južno mejo, pa vprašanje koliko od teh jih je sploh šlo, koliko jih je bilo na bolniški ali pa so iskali kakšen dodaten zaslužek, glede na mizerne plače, ki jih pač imajo.

Enako, ko gre za zdravstvo. Tukaj so tudi notranje rezerve. Če pogledate v AJPES, vidite, so pač meseci, ko so na vrhu ne zdravniki, ampak zdravniki in ostali, ki so pač na vrhu nekaterih zdravstvenih zavodov tisti, ki so tudi zdravniki in dežurajo, običajno ob dnevih, ko ni kaj delat, so na vrhu, in tukaj so anomalije in je veliko rezerv tudi znotraj sistema; da ne govorimo o dobaviteljskih mrežah in o tistem lobiju, ki je najbolj zainteresiran, da se tudi zdravstveni sistem uniči, ne spremeni, da je tukaj kaos, da se lahko ribari v kalnem, da se lahko zaračunajo medicinski pripomočki po trikratni ceni, v bistvu je zdravstveni sistem talec tega lobija.

Višje ovrednoten je poklic – recimo v moderni evropski družbi – bolj je zahteven, širše možnosti ima tisti, ki ga opravlja, da najde zaposlitev. Pač in zdravnik, če ni zadovoljen v Sloveniji, bo slej ko prej šel v Avstrijo, Veliko Britanijo, Dubaj in tega se ne da ustavit z mobilizacijo, kot predlagajo nekateri kolegi tamle z leve. Ne, to so poskušali v Venezueli in vidite, kam je to pripeljalo.

Se pravi, tukaj so potrebni koraki naprej, ker se mi zavedamo, da je Slovenija trenutno v rokah manjšinske, se pravi, šibke vlade. Nismo predlagali tega, kar so predlagali kolegi iz Nove Slovenije, se pravi dejansko ločitev vseh tistih delov javnega sektorja, ki so pretežno storitveni, čeprav neka resna rešitev bo mogla it v to smer, predlagali smo zgolj v teh priporočilih premislek o dveh urgentnih točkah, se pravi zdravstvo in Slovenska vojska. To bi tudi čez to vlado moralo iti skozi. Mi smo to pripravljeni podpreti, ker so te rešitve nujno potrebne. In to smo predlagali tudi zaradi tega, ker so predstavniki večine teh strank, ki danes sedite v vladi, to podpirali v soočanjih pred državnozborskimi volitvami.

Sedaj se je pa to vse naenkrat pozabilo. POP TV in nacionalna televizija sta poskrila posnetke iz te soočanj, očitno. Nikjer jih nismo mogli videti sedaj, ko je ta tema aktualna. Verjetno je to zaklenjeno s sedmimi ključi. In danes se tukaj sprenevedamo. Gospod Šarec je stal zraven mene, ko je rekel nekajkrat, da je potrebno vojsko izločiti iz enotnega plačnega sistema. Danes so pa stališča popolnoma obratna. To je prevara volivcev, poglejte. Nekaj obljubljate, ko pa dobite instrumente v roke, pa se pač sprenevedate. In to kljub temu, da gre to na škodo vlade.

Če kdo misli, da je možno to krizo v slovenskem zdravstvu rešiti tako, da se bo minister enkrat sestal z mladimi zdravniki pa potem s starimi zdravniki pa potem z medicinskimi sestrami pa nekaj parcialno obljubil … Poglejte, 24 ur na dan vsak dan lahko minister to počne do konca svojega mandata pa bo rešen majhen problem pa bo drug problem drugje izbruhnil. Najprej je pač treba zagotoviti nek sistemski okvir, da bo sploh možno potem reševanje konkretnih problemov tako, da se ne bo naslednji dan vse podrlo. Lahko se najdejo tudi rešitve, ki jih boste formalno še vedno imenovali rešitve znotraj enotnega plačnega sistema. Meni je vseeno, kako se imenujejo. Dejansko pa je treba najti rešitve, kjer se ne bo primerjalo neprimerljivo in kjer boste različne stvari tlačili v iste vatle.

Tudi enak poklic, ki se opravlja v različnih delih javnega sektorja, ni enako zahteven. Tudi vratar v domu za ostarele ima drugačen ali nima enako težak poklic kot vratar v Nuklearni elektrarni Krško in tisoč podobnih primerov vam lahko navedem. Če bi uspeli povečevati fleksibilni del sredstev za plače v javnem sektorju, potem bi se to dalo mogoče tudi znotraj enotnega sistema do neke mere reševati na ta način, kot sedaj to poskušate reševati s turnejami od kriznega žarišča do kriznega žarišča, od bolnice do bolnice, od zdravstvenega doma do zdravstvenega doma. Ampak ministri vlade niso trgovski potniki, da bi vsak dan potovali okoli in prodajali svoje rešitve. Dolžni so preko vlade in preko večine v tem državnem zboru ali preko soglasja v tem državnem zboru predlagati sistemske rešitve, na podlagi katerih lahko potem predstojniki teh zavodov sami rešujejo te probleme. Samo dati jim morate inštrumente.

Kot rečeno, nismo predlagati neke celovite rešitve ali razmisleka o celoviti rešitvi, za katero smatramo, in tudi ker drugi kolegi iz opozicije so to sedaj predlagali, da bi bila potrebna, ker ne verjamemo, da je ta vlada to sposobna. Predlagali smo pa dve rešitvi, ki ju ta vlada potrebuje, če hoče ta dva problema reševati. Razen če ni talec tistih, bom rekel, predvsem dobaviteljskih lobijev v zdravstvu, ki si želijo, da je tukaj permanentna kriza, da noben o tem ne govori, ki si želijo, da preiskovalna komisija, ki zahteva podatke od Kliničnega centra, tega ne dobi, pa se noben ne razburja, ki si želijo, da tudi, če se kaj ugotovi, potem niso sankcije ali pa tam neko firmo za par sto tisoč evrov preganjajo in mediji to poimenujejo največja afera v zdravstvu, ne preiskujejo se pa zadeve žilnih opornic ali kolčnih protez, vsaj ne javno, in številnih drugih zadev, kjer je odteklo na desetine ali na stotine milijonov evrov. Če je vlada ujetnik tega lobija, potem ne bo reševala niti plačnega sistema v zdravstvu, ker je to vir kaosa, in na podlagi tega kaosa se lahko dogajajo te anomalije.

Enako, če je vlada talka tiste politične opcije v Sloveniji, ki ji samostojna Slovenija ni bila intimna opcija, in se zaradi tega zdaj iz leta v leto maščuje Slovenski vojski, ki je omogočila slovensko osamosvojitev in jo razkraja, potem ne bo reševala problematike plač v Slovenski vojski, kljub temu da je predsednik vlade to obljubil pred volitvami in kljub temu da je večina predstavnikov strank, ki danes sedijo v vladi, to tako ali drugače podpirala.

Podobno velja za slovensko Policijo. Mislim, da ima njihov sindikat čez 20 minut tiskovno konferenco, kjer najavlja, da bo predstavil prave razmere v slovenski Policiji, ne laganje v zvezi z obravnavo problematike nezakonitih migracij plačnega sistema in tako naprej. Zdaj, ko pridemo v situacijo, ko Policija postavlja na laž lastno vlado, lastnega predsednika Vlade, potem je v državi nekaj hudo narobe, nekaj hudo narobe.

In poglejte, izvršilno oblast imate v rokah, dolžni ste ponujati sistemske rešitve za to, da bodo tisti, ki so odgovorni za konkretne korake, imeli v rokah instrumente in zadevo reševali, ne da bo na koncu največjo drastično ceno plačal uporabnik teh storitev, pacient, tisti ki čaka na zdravniško pomoč, ali pa tisti, ki trepeta, da se mu ne bo kaj zgodilo, iz zdravstvenega doma kot v Nazarjah so pa že odšli vsi zdravniki.

Torej, na neki točki se je potrebno odmakniti od tega, kdo je kaj predlagal, kdo je kaj ponudil in gledati v tej smeri, ali je kakšna rešitev realna ali deluje ali pije vodo ali ne.  Hvala lepa.

Celoten govor predsednika SDS Janeza Janše poglejte tukaj:

J. G.

 • me

  DEJSTVO!!!!

 • Big Bird

  Kdo tu laže? Samo vprašam.

  • Imperial Commando

   Komplet vlada, da je meja pod nadzorom.

 • antimur

  V državi ni samo nekaj narobe, ampak vse. Zamudili smo priložnost, da bi te izdajalce slovenskega naroda po umazanih tacah že pri prvi kršitvi in nespoštovanju Ustave RS, katero si je dovolil mrcvariti celo pizda Cerar, ki se je hvalil, da je ustavni pravnik. Zdaj je kučanistom norčevanje iz Ustave že nekaj vsakdanjega. Toda imamo še čas, da to golazen uničimo in jo bomo, od Murgel do vlade in levega parlamenta. S kriminalnimi čefurji kot je Janković, bomo opravili mimogrede.

  • cosmosjasnovidec

   Toko bi moralo biti vendar bo očitno ostalo tako kot je pri tovarišu “cmerarju”.
   Za take zadeve ni časa za odlašanje ampak se to mora narediti takoj ne pa,proti koncu preteka njihovega mandata,ko že odstopijo sami zaradi prevelike povzročene škode.
   ——————————————————————————————–
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec
   —————————————————————————————-

 • FORT WORTH

  Jest mislim, da ta koalicija ni razumela NIC od tega, kar je povedal prvi moz Slovenske drzave, prvi moz SDS-a, prvi moz opozicije, najuspesnejsi slovenski politik spostovani gospod Janez Jansa.
  G.Janez Jansa je svetlobna leta pred sedanjim premjejem, ki je popolnoma opravilno nesposoben in nedorasel funkciji.
  Vlado so sestavili porazenci tipa Zidan, Mesecnik, Bratuskova…njihova bilanca je bila in bo negativna.
  Samo letos so nas ze 4 x zadolzili pa ne za investicije, ampak za kar nekaj, kljub temu, da se hvalijo, da je v drzavi konjuktura.

 • Big Bird

  Šarec ima kot izvrsten imitator in igralec izjemen čut za mimiko in tako je svojčas (ko še ni bil predsednik vlade) opazil, da Janez Janša vsakič pogoltne slino, preden se zlaže… Če dobro opazujete JJ ko ima svoje govore, dosti požira slino. No?

  • rubec

   A ti to z No mogoče sprašuješ če si teslo? Ti pa si model. Kakor da tega nismo sposobni pogruntat. Ke bebo.

   • Peter

    Spomni se, da je nekoč tukaj bil en kul komentator, ki je komentarje zaključeval z no. Pa misli, da bo tudi ona dobra, če ga kopira, no.

  • macon

   V čem je ta revež izvrsten igralec? Verjetno zaradi izjemnih vlog, ki so naslednje:

   1. ___
   2. ___
   3. ___

   Saj res, za vas polpismene leve idiote so zabavljači iz veselic že višek igralske kvalitete.

   • dež

    Počakaj še leto ali dve, boš lahko gledal Šarca, ki igra samega sebe.

 • Big Bird

  Janez Janša prepričuje slovensko javnost, da polaganje njegove gotovine na račun osebne bančnice ni sporna bančna storitev. Laž ali resnica? V Banki Slovenije odgovarjajo, da takšno ravnanje v bančništvu nikakor ni običajno.

  • dež

   Eno je neobičajno, drugo je nezakonito. Si ti že kdaj naredil takšen polog na banki ? Nisi, jaz tudi ne, ker nimam sestrične v banki, Urška pa jo ima. Kolikor je meni znano, davčni in bančni nadzor nista odkrila nič nezakonitega. To je uspelo le KPK pod “hik” ministrom, zato tudi “hik” rezultat.

  • ehnaton

   Neobičajno seveda avtomatično pomeni sporno, če gre za vodjo največje opozicijske stranke. Povej še, ali je tudi protipravno, jaz pa ti bom takoj navedel vsaj tri primere neustavnega ravnanja koalicije pod vodstvom Dončiča slovenske politike.

 • macon

  Vlada so od globoke udbomafijske države nastavljeni tretjerazredni aparatčiki in bedački, ki v normalni družbi ne bi nikoli prilezli tako visoko, ker nimajo pojma o ničemer. Potem taki samo branijo mafijo, ker so ji dolžni in ker so preveč nesposobni za karkoli.

  Od avtokracij se ločimo samo po odsostnosti močne figure na vrhu piramide pa primitivni levičarji v veliki meri tudi to izpolnjujejo. Dokaz je figura nedotakljivega ljubljanskega vožda pa kako mediji peglajo videz žalostnega in smešnega kamniškega kmetiškega glumača na čelu vlade.

  Sistemske korupcije imamo toliko kot vsaka odkrita avtokracija z generali in večnimi “očeti narodov”.

 • Sonce

  Jaz bi zamenjal Vse v parlamentu, ki so prisesani na parlamentarno pipico več kot deset let.
  / dobro zivijo prisesani eni in drugi, narod pa vedno bolj tenko piska

  “Če nisi do danes, ne boš nikoli.”

 • Hribouc

  Pustite upanje, ki ste vstopili!
  ———————————————————-
  A, da bi nastopač, komedijant Serpentinšek kaj spremenil na bolje?

  Ni šanse, najmanjše šanse, da lutka spremeni sistem, ki ga vzdržuje udbokučanistanska paradržava.

  Folk je sprejel veliko igro laži, sprenevedanja, korupcije, ker na vseh nivojih premnogim prinaša profite vseh sort!
  Kdo pa sprejema 2.Republiko, državo časti, identitete, Pravice in Resnice, reda in discipline ?

  Ti, ki poslušajo jugomelodije vsegliharskega južnaškega radija Aktual in podobne nastavljene vabe ?

  • Janez Kepic-Kern

   Spoštovani g. HRIBOVC !
   Niso problem – samo PLAČNI SISTEMI, NESORAZMERJA itd.
   V
   tej zelo “zafurani” od pokomunistov – a vseeno naši R. SLOVENIJI
   JE PROBLEMATIČNO – PRAKTIČNO – VSE ! Se zdi.
   Tudi
   I N V E S T I C I J E !
   Zlasti ta t.i. 2. TIR – JE
   ZELO SPORNA ZADEVA,
   ZATO VAS PROSIM,
   ČE PO MOŽNOSTI POSREDUJETE,
   DA BO
   CENJENI
   DR. A. UMEK – POVABLJEN – NA POGOVOR – NA NOVO24TV.
   PRVIČ
   je opozarjal na posodobitve
   vredni
   PROJEKT ING. Č. NAGODETA – nam, par desetim z infrastrukturo NEPOVEZANIM LJUDEM
   V SVETOVNEM SLOVENSKEM KONGRESU.
   ZADEVA
   JE POPULARIZACIJE VREDNA !
   Zdaj nam ureja ŽELEZNICE
   V
   NAŠI R. SLOVENIJI “TEKSTILKA” Alenka B. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S.
   DR. UMEK – BO POVABILA VESEL.
   SEM GOVORIL Z NJIM,
   ZADNJIČ- V KRŠKEM.
   REDAKCIJI NOVE24TV
   IN
   TISTIM KI IMATE STIKE.
   POVABITE DR. A. UMEKA – NA POGOVOR NA – NOVO 24TV !
   TA
   POMEMBNI PROJEKT ING. Č. NAGODETA – SPLOH NI PRIŠEL V NABOR
   PROJEKTOV,
   KI
   SO KONKURIRALI – ZA REALIZACIJO !

   POMEMBEN, KVALITETEN
   STAREJŠI PROJEKT ING.. Č. NAGODETA
   SPLOH
   NI PRIŠEL V NABOR – PROJEKTOV – ZA IZVEDBO 2. TIRA !

   PREDLAGAM,
   DA
   NOVA24TV
   POVABI – POZNAVALCA TEME – DR. A. UMKA !
   NA
   POGOVOR V STUDIO !

   SE OPRAVIČUJEM ZA PONAVLAJNJE IN DOLŽINO TEGA ZAPISA !

   ŠE BOLJ
   ZASKRBLJUJOČE – JE TOLE !
   SPLOH
   V NABOR ZA
   REALIZACIJO – SE ZDI
   -NISO BILI ZAJETI VSI
   TEHNIČNO, GEOLOŠKO
   NAJBOLJ PRIMERNI – OBSTOJEČI -PROJEKTI !
   NA
   LE MINI POPRAVKOV
   POTREBEN,
   ZELO KVALITETEN PROJEKT ING. Č. NAGODETA
   JE
   OPOZARJAL LE CENJENI G. DR. A. UMEK !
   P
   MU NISO PRISLIHNILI !

   L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

   P.S.
   IZ MOJE REVIJE
   “SLOVENIANA”
   “2 TIR” – PROJEKT ING. NAGODETA
   Nedvomno: aktualna tema – ta vladni projekt
   t.i. “2. tira” od Divače do Kopra! !?
   Spoštovani beroči !
   Nedvomno. – ampak ?
   Vsakemu realno razmišljajočemu Slovencu je ob tej aktualni temi zastavlja vrsta povsem logičnih vprašanj.
   Uvodoma naj pojasnim, da se za objavo tega prispevka o t.i. projektu “2. tir” nisem NIČ kaj usklajeval ali se dogovarjal s spoštovanim infranstrukturnim poznavalcem in
   strokovnjakom, tudi univerzitetnim profesorjem ( v pokoju ?) dr.
   Andrejem UMEKOM.
   Na predavanju v Svetovnem
   slovenskem kongresu v LJ – cenjenega gospoda dr. A. UMEKA
   sem jaz in verjetno tudi vsi drugi
   – smo sploh prvič slišali in izvedeli za PROJEKT ŽELEZNIŠKEGA PREHODA ČEZ POSTOJNSKO
   PLANOTO IN ČEZ T.I. KRAŠKI ROB
   – ING ČRTOMIRJA NAGODETA – IZ
   ČASA MED OBEMA VOJNAMA.
   PRISPEVEK OBJAVLJAM IZ –
   SPOŠTOVANJA DO OSEBE GOSPODA DR. Andreja UMEKA !
   OBJAVLJAM GA TUDI ZARADI
   OGORČENJA MENE OSEBNO IN VSEH MOJIH ZNANCEV !
   VLADNI AKTERJI IN OSREDNJI RTV
   SLO E-MEDIJI
   ( ZLASTI JAVNA,
   DRŽAVNA RTV SLO ) dr. A. UMEKU
   NI NAMENILA, NI ZAGOTOVILA NITI

   15 MINUT ČASA , DA BI JAVNO

   – NA
   OSREDNJI RTV SLO
   NAM – VSEMU PREBIVALSTVU R. SLOVENIJE.

   UDK 323(497.4)
   1.o5 poljudni članek, “SLOVENIANA” znak “B”
   Izvleček:
   Namen: zaradi pozitivne razrešitve naslovne problematike, posredovanje
   preverjenih javno pomembnih informacij prebivalstvu, političnim strankam in
   državnim organom R. Slovenije.
   Metodologija/pristop: analitičen nabor relevantnih informacij o temi in zapis.
   Analiza/rezultati: analiza ugotovitve v prispevku. Glede javno pomembnega
   starejšega projekta železniške povezave med osrednjo Slovenijo s Koprom
   in Trstom je verjeten obstoj medijskih in političnih blokad javno pomembnih
   informacij o projektu ing. Č. Nagodeta
   Uporabnost: vsebina prispevka in njeni rezultati so uporabni v javni, v
   parlamentarni in strokovni javni razpravi o problematiki železniških povezav v R.
   Sloveniji
   Ključne besede: ing. dr. Črtomir Nagode, Republika Slovenija, železnice v R.
   Slovenije.

   DO KDAJ BOMO IMELI V NAŠI R. SLOVENIJI TAKO
   NEDODELAN
   NAČIN ODLOČANJA O POMEMBNIH DRŽAVNIH PROJEKTIH ?!
   vprašanje
   Janez K. Kern
   ZAKAJ NAM TEHNIČNE PROJEKTE DRŽAVNEGA POMENA
   VSILJUJEJO
   PRAVNIKI KOT JE DR. CERAR IN DRŽ. SEKRETAR M. DRAGONJA,
   KI NIMATA
   USTREZNE IZOBRAZBE ?
   J. K. KERN

   PREBIVALSTVU IN STROKOVNI JAVNOSTI KOREKTNO PREDSTAVIL UPOŠTEVANJA
   POTREBEN PROJEKT ING. Č. NAGODETA. KI GA NAJBOLJ PODROBNO POZNA
   RAVNO GOSPOD DR. A. UMEK !
   Skratka: dr. A. Umek sploh ni imel možnosti na TV javno, vsemu slovenskemu
   prebivalstvu ustrezno predstaviti projekta ing. Č. Nagodeta.

   To je dejstvo.
   GRE SEVEDA ZA – JAVNE POZORNOSTI IN STROKOVNEGA UPOŠTEVANJA UPRAVIČENI PROJEKT ING. Črtomira NAGODETA, KI JE KONČNO LE BIL EDEN NAŠIH,
   SLOVENSKIH NAJBOLJ PRIZNANIH STROKOVNJAKOV IN PROJEKTANTOV NA PODROČIJ GEOLOŠKIH OZ. VELIKIH INFRASTRUKTURNIH GRADENJ, PROJEKTOV
   I.T.D.

   Končno je le nedvomno dejstvo, da je bil žal politično umorjeni Ćrtomir NAGODE v Franciji akademsko izšolani ing. gradbeništva in
   dr. geoloških znanosti.

   Najprej pa nekaj besed o splošnih okoliščinah, v katerih se je “dogajal”
   vladni projekt t.i. “2. tira”.
   Kot sem zapisal na začetku pprispevka: veliko vprašanj se nam zastavlja
   nam običajnim občanom, Slovencem in vestnim plačevalcen davkov V
   “baje da naši” državi R. Sloveniji!

   1. Zakaj moramo o v bistvu tehničnih infrastrukturnih projektih, kar projekt 2. tira oz. železniškega prehoda čez t.i. Kraški rob nedvomno je –
   odločati vsi prebivalci na referendumu? Saj o gradnjah večjih držanih
   poslopij, gradenj stavb itd. se pa ne odloča referendumsko. O tem ponavadi odločajo kompetentni tehnični strokovnjaki, kakšni predstaniki lokalnih skupnosti, občin itd. že sodelujejo. Nikoli pa kar vse prebivalstvo
   države.
   2. Ali so nam, infrastrukturno nekvalificiranemu prebivalstvu – sploh bili
   verodostojno predstavljeni vsi projekti, ki izpolnjujejo normative za biti v
   izboru za ocenjevanje in določitev tehnično in ekonomsko najbolj kvalitetnega projekt? Ki je vreden realizacije v prakso!?
   Na zgornje vprašanje ne jaz, ne mnogi Slovenci – ne znamo odgovoriti.
   Ker tega – preprosto ne vemo.

   3. Mene osebno je cenjeni gospod Vili Kovačič seveda prepričal, da gre
   v ozadju tudi za političn prestiž in verjetno ozke interese lažjih dobičkov
   s strani raznih posameznikov in interesnih skupin.
   Vsi vemo, da je od države oz od davkoplačevalcev lažje dobiti več denarja za nek projekt – kot od ponavadi zelo gospodarnega, racionalnega
   in neradodarnega privatnega investitorja.
   Vendar – resnično me, nas zanima”?
   4. Ali slovenski davkoplačevalci sploh vemo? A so nam bili enakopravno predstavljeni VSI ZA IZVEDBO PRIMERNI PROJEKTI T.I. 2.
   TIRA ?!

   NA ŽALOST MORAM RECI, DA PO MOJEM VEDENJU. VSI PRIMERNI PROJEKTI JAVNOSTI NISO BILI PRIMERNO IN ENAKOPRAVNO PREDSTAVLJENI! Se zdi. V/na javmih RTV medijih zagotovo niso
   bili res kvalitetno predstavljeni!

   Opozorim naj vse beroče, da očitno nekateri kar primerni projekti sploh
   niso bili zajeti v izbor projektov za predstavitev javnosti in za uvrstitev
   med projekte, ki bodo v ožjem naboru za izbor tistega projekta 2. tira, ki
   bo izbran za realizacijo ?
   Na svoj projekt “potisnega” prehoda Kraškega roba je dr. Duhovnik kar
   uspešno opozarjal v medijih – sam, s podporniki njegovemu projektu !?
   “2 TIR” – PROJEKT ING. NAGODETA

   PRIMER
   PRE –
   GLASOVALNEGA VSILJEVANJA
   “SMC 2. TIRA”
   JE “DOKAZ”, DA V R.SLO POTREBUJEMO
   NAD
   -STRANKARSKCENTRALNI DRŽAVNI ORGAN
   ZA
   STRATEGIJE, INVESTICIJE ITD. mnenje J. K. Kern
   DRŽAVNI
   VSESLOVENSKI “NARODNI SVET
   “Z IZBRANIMI
   STROKOVNJAKI, BI BIL PRIMEREN ZA OBRAVNAVO
   PROJEKTOV KOT
   JE “2. TIR “ mnenje Janez K. Kern

   102 SLOVE NIANA – vsebina Leto 1, št. 1 (Julij, 2018)
   Na tehnično, geološko in okoljevarstveno po zagotovilih prof. dr. Andreja
   Umeka zelo primeren, starejši projektni ing. Črtomira NAGODETA iz
   časa med obema vojnama – pa je javno opozarjal le izključno in le gospod dr. A. Umek.

   Dr. A. Umek je kot ( bivši ?) profesor za infrastrukturne gradnje in
   kot zlasti za gradnje železnic verjetno sploh eden redkih strokovnih
   ljudi s tega področja, je zagotovo eden od redkih ljudi, ki je kza
   projekt ing. Črtomira Nagodeta – sploh vedel ! Končno – gre za nad
   80 let star , a zaggotovo kvalliteten projekt iz časa pred 2. sv. vojno.

   Kot je spoštovani gospod dr. Andrej Umek predstavil projekt ing Nagodeta v Svetovnem slovenskem kongresu nekaj dni pred minulim ( prvim )
   referendumom o 2. tiru: gre za – za projekt dveh globljih, daljših predorov-tunelov skozi pod vrhnjim slojem nestabilnega apnenca nahajajoči se
   dolomit, ki je v primerjavi z apnencem veliko bolj stabilna kamnina. Kar
   vemo vsi.

   Po besedah dr. Umeka bi bilo treba projekt ing.. Nagodeta samo malo
   posodobiti pa bi bil povsem konkurenčen ali celo boljši v primerjavi z
   ostalimi projekti, ki so v naboru za izvedbo.

   Poslušalci predavanja v Svetovnem slovenskem kongresu smo bili
   seznanjeni tudi, da osrednji mediji v R. Sloveniji priznanemu strokovnjaku dr. A. Umku niso zagotovili niti pol ure, da bi vsem Slovencem primerno predstavil pozornosti potreben projekt ing. Č. Nagodeta.

   Zlasti mu tega časa ni zagotovila osrednja državna R. TV SLO. : nad
   takim ravnanjem državnih medijev s priznanim profesorjem in infrastrukturnim strokovnjako smo lahko – le zgroženi !

   Gospod dr. A. Umek je uspel svoje poznavanje te tematike na kratko
   predstaviti le v glasilu Delo in na internetu. Te objave dr. A. Umeka lahko
   beroči najdete sami – z vtipkanjem imena gospoda dr. Andrej Umeka v
   okence iskalnika Google.

   In?
   Kdo je bil inž. Ćrtomir Nagode?
   Ing. Črtomir Nagode ( 1903-1947) je bil v Franciji izšolani ing.. in dr.
   geologije in geoloških gradenj.

   Precej znan je zlasti po njegovi tragični življenski usodi!

   Njegovo skupino-stranko “Stara pravda”
   so stalinski KPS komunisti izključili iz OF
   zaradi njegovih nestrinjanj z nesodnimi likvidacijami,
   ki jih je izvajala KPS VOS.
   Tudi se po dostopnih virih ni strinjal z monopolno vlogo KPS v OF
   in s prisilno podrejeno vlogo ostalih skupin v okviru OF.

   Po vojni pa je bil v znanem stalinističnem “sodnem” t.i. Nagodetovem procesu obsojen na smrt in tudi likvidiran. Za njegov grob se sploh – ne ve.

   Kot razlagajo nekateri pisci je vodilni KPS komunist Boris Kidrič ing. Č.
   Nagodeta dojemal kot njemu osebno nevarnega političnega konkurenta.
   In? To je bil – se zdi – dovoljšen razlog za konstruirani stalinističen sodni
   proces. in – leta 1947 – za politično usmrtitev inž. Črtomira Nagodeta?!

   Za
   “grob” ing dr. Č. Nagodeta se ne ve, njegova mati je od žalosti zaradi usmrtitve njenega sina storila
   – samomor. Vila na Mirju, dom ing. Nagodeta je
   KPS Kidrič-Kardeljeva stalinistično-komunistična oblast
   – “nacionalizirala oz.državno – zaplenila” !
   Kdo bo razkril vso resnico o verjetno pozitivnem človeku ing. Č. Nagodetu? Kako krivični, egoistični, kruti do drugih – so lahko nekateri!

   Njegov
   projekt železniškega prehoda hribovja od Vrhnike, do Kraškega roba,
   katerega avtor je bil ing. Nagode si gotovo zasluži – resno obravnavo !
   Zdaj v letu 2018, cca 80 let po nastanku ?

   “2 TIR” – PROJEKT ING. NAGODETA
   INFORMACIJO O ZAMOLČEVANEM
   PROJEKTU ING. Č.
   NAGODETA
   RESNO PONUJAM V OBRAVNAVO
   R. SLO PARLAMENTARNIM STRANKAM INVSEM ZAINTERESIRANIM, TANGIRANIM.
   Janez K. Kern

   PREDSTAVNIKI
   R. SLOVENIJE NAJ SE VSAJ S KOREKTNO OBRAVNAVO
   PROJEKTA ING.
   NAGODETU “OPRAVIČIJO” ZA VSE “SLABO” DO NJEGA S STRANI KP REP. SLO !
   mnenje
   Janez K. Kern
   Pozivam torej tudi v povezavi s sporno tematiko t.i. “.2. tira” k temeljiti
   javni razpravi v Parlamentu R. SLO in drugod.

   Preteklo dogajanje okrog “2.tira” je z mojega osebnega stališča le še en dodaten
   argument več za resen razmislek o (med drugim )
   tudi mojem predlogu za pripravo in

   USTANOVITEV NOVEGA SLOVENSKO VSENARODNEGA DRŽAVNEGA
   ORGANA – NOVEGA
   “SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA NARODNEGA SVETA”.
   Ta osrednji slovenski organ naj bi namreč
   – oblikoval kvalitetne temeljne vizije in strategije za nas Slovence,
   – za naš slovenski narod in
   – za našo državo R. Slovenijo.

   Tudi o tako vsedržavno, vsenarodnih strateških razvojnih infrastrukturnih projektih kot je “zloglasni” “2. tir” !

   In o nadaljni posodobitvi železnic v naši R. Sloveniji.

   Vsi vemo, se spominjamo, kako “brezglavo in nestrateško” so ex KP, ZK
   “politični strokovnjaki” v naši Sloveniji

   – kar ukinjali v stari Avstriji zgrajene
   proge npr. do Kranjske gore, iz Velenja v Slovenj Gradec itd. Malo za šalo:
   morda bomo od SMC dr. Cerarja slišali kaka pojasnila “o potrebnosti” ukinjanja tistih prog, od strank KP; ZK kontinuitete (SD; DESUS; LEVICA:::)
   pa –
   Morda – bomo slišali , kakšna “opravičila” za “komunistično modra”
   ukinjanja železniških prog v Sloveniji v 1950.,1960. letih?!

   O mojem predlogu “narodnega sveta” pišem v posebnem poglavju v tej reviji.
   Tudi primeri, kakršni je primer SMC “vladnega projekta in Zakona o 2. tiru”, ki ga
   je zdaj že “bivša” z glasovi preglasovalna SMC vsiljevala nam vsem Slovencem.
   Skratka: osrednji “slovenski narodni svet” naj bi s svojim obstojem in s “politično
   nadmočjo” v strateških zadevah – blokiral in preprečil take “anomalije”, kakršna
   je bila SMC politično nekorektna “solo akcija” z vsiljevanjem strokovno in ekonomsko nedomišljenega projekta “2. tir” !

   Moja zamisel o “osrednjem vseslovenskem narodnem svetu” – se mi zdi
   vredna premisleka !

   VREDNA PREMISLEKA – TUDI IN PRAV ZARADI SPORNEGA VLADNEGA
   ZAKONA O “2. TIRU”. Morda se bo vanj postopoma preoblikovalo že obstoječi Državni svet?
   V ta novi “svet” naj bi bili izvoljeni ali imenovani Slovenci z največjo veljavno priznano največjo strokovno “težo” na nekem področju !

   Končno !?
   Skrajno nenaravno in nelogično je, da nas o tehničnem “2.tiru” prepričuje
   “kardeljevski tip pravnika dr. M. Cerar in drž. sekretar g. Dragonja, ki verjetno tudi nima nikakršne “infrastrukturne izobrazbe”. Mar ne ?!

   Kaj torej – SMC – ve o “projektu ing. Nagodeta?!
   Naj, prosimo, dr. Cerar – javno, na RTV SLO, TV 3 – to javno pove ! Morda
   bomo slišali tudi njegovo “interpretacijo politično KP, ZK strokovnih ukinjanj” železniških prog v 1950., v 1960. letih – v “naši” Sloveniji !!

   “Še pomnite – tovariši” ? Kako smo se včasih vozili z železnico v Planico,
   v Slovenj Gradec itd. ?
   Pa so Vaši “tovariši-vzorniki” – te proge – kar ukinili, prodali tračnice itd.
   Zakaj so te proge – kar – ukinili.?

   Baje so se nekim ex KP, ZK “vsevednim tovarišem” vlaki zdeli “nazadnjaški, zastarela reč”, avtobusi in tovornjaki – pa sodobna, “napredna – reč”
   Tudi SMC dr. M. Cerarju se “njegov-vladni” 2. tir
   – Bogve-zakaj
   – zdi “napreden” ?!

   “Sumljiva podobnost z naprednostjo” avtobusarskih in tovornjakarskih “projektov” ex KP; ZK “projektantov” ?! Se zdi !?
   Ta “naprednost”
   dr. Cerarjevega “2. tira” – namreč ?!
   V DZ R. SLO bi bilo nujno treba preveriti “vzroke” za “ignoriranje” projekta
   ing. Nagodeta. In “ignoriranje” opozoril na ta projekt – s strani dr. A. Umeka
   Hvala za branje !
   Zapis: odg. urednik edicij SLOVENIANA l.r. Janez Kepic-Kern

   • Hribouc

    Spoštovani g.Janez!

    Izkazujete silen trud in voljo. Podobno tudi Vili Kovačič in g.Duhovnik in še kdo !

    Vili Kovačič je opravil edinstveno delo, da bi zaustavil kriminalno mafijo, vložil, pri svojih letih, zavidljive energije v ta projekt. Pisal je banksterjem EU, ki so zdaj odobrili, vsemu navkljub, 250milijonov in zadevo “zamašili” v posmeh sebi, EU in slednjemu treznemu državljanu, ki ga zadeva sploh zanima…

    SDS/JJ je bila v začetku podpora g.Kovačiču, potem pa je vse potihnilo…?
    —————————–

    27 km proge bodo naredili za astronomske denarje – nobena primerjava s stroški kitajske investicije v Etiopiji ni, enako je ni v primerjavi z ocenami stroškov proge Zagreb – Reka ali z italijansko progo v sev.Italiji(pozabil sem ime) – IN KAAAJ ????

    Nič ne pomaga!
    Banksterji EU so svinjarijo potrdili, dali bodo denar, ne zanima jih od kod bo denar prišel nazaj – saj bodo dobili poroštvo države – tudi tega Opozicija ni sposobna ustaviti….?

    KAJ POTEM ?
    Žal mi je, zdaj noben načrtovalec ali genij za graditve ne pomaga – to ne igra, žal, prav nobene vloge. Nasprotno. samo posmeh. ŽAL !

    Narod je izvolil / Narod si piše sodbo vsak dan sproti !

    REQUIEM IRONICA

    Adijo pamet, še dobro, da sta bila Prešeren in Cankar dobra pijanca in še boljša fukača, da sta nam zapustila jasno in nedolžno resnico o ljudstvu, ki veselo in pijano, samomorilsko razpada ob zvokih veselega radija Aktual in njegovih zlajnanih balkanskih veseloiger tralala ” Ja te volim, ti me bacaš” in dalmatinsko-bosansko- srbijanskega melosa veselih norcev , ki padajo v črno luknjo ob spremljavi cerkvenih bobnov totalne nemoči in zahojene dušebrižne zblojenosti župnikov tipa Šarčev dušni pastir, ki glumaču zadnje sorte tipa Serpentinšek še vedno dovoli brati BOŽJO BESEDO in naš Nadškof Stanko Zore trapasto neodgovorno molči !

    Ubogi Slomšek, ubogi Maister, ubogi Kramberger, NE prosite za nas !

    Dragi Janez, ni kaj.
    Adijo pamet v Blaznici Udbokučanistan s temelji v krvavi NOB OF Revoluciji Satanistov
    Toliko nedolžne krvi je prelito, Janez, da tukaj se ne da pisati, kaj to vse pomeni.
    Še bo hudo.Zelo hudo.

    Čeprav vemo le eno. Vsi pridejo, z nami vred, na vrsto.
    Takrat bo jok na suhe pekoče solze in škripanje z zobmi! Za vse čase časov.

    ——————————————————————————

    Za tolažbo si berimo zapuščino Partizana, Duhovnika, Svetnika, patra Špelič Franceta
    , Marijinega pričevalca, preroka s Kureščka, ki ga je visoka ljubljanska kurija povzpetnežev z debelimi trebuhi in zlatimi prstani pregnala s Kureščka.

    Če ne bo prijelo, odprite spletno stran še enega , še živečega Svetnika s Kureščka, Indijca Jamesa Manjackala, pa boste doživeli Božji mir in vam Norci ne bodo več kvarili niti dneva več!

    Hvala za trud in vse Dobro, g.janez, Mir z Vami, ki se trudite!
    / pošljite vse na NOVA24/

 • Peter

  Hehe, ukinejo tumpeka, pa pride nov tič. Veliiik tič.
  Tumpek, si ti nekoliko obseden s tiči, no?

  • FORT WORTH

   Rad bi mel velicga, no…
   Hehehe

   • Peter

    Tu gre verjetno za stanje podzavesti. Ko mu zmanjka nickov, ko je telefonski imenik že obrabljen se zateče v podzavest in izrazi svojo resnično željo.
    Plačanec, ki mu ni mar za nič, razen za stanje na tekočem računu. Njegovem, no.

    • dež

     Se mi dozdeva, da ima nasploh težave s tekočinami.

 • Peter

  Joker, jebat ga, za kruh in mleko pa par dek navadne pa le je, a ne plačanček, no.

 • RATATA

  V osamosvojeni socialistični Republiki Sloveniji imamo tako zelo močno demokracijo, da se situacije sploh ne da več popravit!

 • Big Bird

  Kako naj rečem @Petru… NO !!!

  • Peter

   O, tumpek.
   Koliko si jih že imel?

   • Big Bird

    Kdo je to, tumpek?

    • Peter

     Ah, en brezveznik, ki je včasih prevzemal portale, vsaj tako se mu je zdelo.
     Nič nisi zamudil, če ga ne poznaš, no.

     • Big Bird

      Baje mu je bilo ime Foglof Tunek, njegovi ženi pa Foglova Julika. A je to ta…no?

     • Peter

      Baje si plačan od odgovora. OK, imaš še zadnji evro z moje strani.
      Pa srečno hodi, đouker, no.

     • Big Bird

      A boš dva deci šmarnice spil…no?

     • Peter

      Služba je služba, a ne, đouker?
      Žalostno, no.

     • Big Bird

      Glej, moje ime, Big Bird, v prevodu pomeni Veliki Tič. Moja žena že ve zakaj :)

     • Peter

      Hm, enkrat si ženska, drugič si moški. Malo te že jebe tole, kaj.
      Ampak dokler se najdejo norci, ki te plačajo, ni problema, no.

     • Big Bird

      Jaz sem moški… Tweety Bird pa je ženska :)

     • Peter

      Ti si se prijavil pred nekaj dnevi in s tumpeki in tviti brdi nimaš nobene povezave, baje, no.

  • Janez Kepic-Kern

   BLOKIRAN SI. LR. JANEZ K. KERN KOMENDA

   • Big Bird

    Ti imaš blokirane možgane…no!!!

 • Vera

  Janša ima vodenje vlade v malem prstu , ker je vse kar je napisano v članku, še kako res . On je zmagal na volitvah, zato bi moral biti premier, ne poslanec, ki sedaj manjšince uči kako bi morali delatii .

  • Big Bird

   A res, Janša je zmagal? Zakaj pa ne vlada?

   • samotoje

    Kaj ste se to ene smeti nagrmadile na portalu. Marš v blokado.

  • Hribouc

   Podpis!

   Ampak ! Narod zaklade svoje hrani in so splesnili v blatu in krvi skupaj v korupciji !
   Narod si piše sodbo sam, Vera. In je sila kruta, pogubljenje za ovinkom.

  • Anut

   janšeka smo že zdavnaj odpisali, a on še zmeraj čaka pri telefonu

 • totex39

  Pred volitvami vse obljubljajo in ljudje še vedno nasedajo lažnivim frazam, ko pa so izvoljeni nočejo slišati nič, znana “pesem”, ko se po vsakih volitvah moramo vedno soočati.

  • Big Bird

   Res je. JJ je vedno lagal glede denarja. Na uradu za preprečevanje pranja denarja so od leta 2009 zaznali večje število denarnih pologov, od nekaj 100 evrov do nekaj 1000 evrov. Po podatkih, ki jih je objavila POP TV, je osebna bančnica s svojega računa menda plačala aro za nakup stanovanja na Mesarski ulici v Ljubljani v višini 32.000 evrov, med plačanimi stroški pa je bila vrsta računov različnih zneskov.

   • totex39

    Čuj Janša ni v vladi in ta tvoj komentar se ne nanaša na moje mišljenje.

    • Peter

     On ni tukaj za to, da bo kometiral članke ali mišljenja.
     On je plačan, da preusmerja pozornost. Je pa očitno, da pred volitvami povečajo budžet pa tudi on dobi nekoliko več in je zato zadnje dni zelo aktiven.
     Plačniki bi se pa lahko vprašali, kakšen smisel ima plačevati takega jeftinega trola, ki naredi več škode kot koristi, no.

     • macon

      Trol je podoba enako zabitih naročnikov. Leva hobotnica je iz samih primitivcev in debilov, no.

      ps: A so te pobrisali oziroma si se sam pobrisal?

     • Peter

      Sem se sam.

   • Peter

    Ej, đouker, daj ti meni v treh stavkih povej, kakšen je namen tvojega delovanja tukaj, no.

   • dež

    Zanimivo, da davčna in bančna inšpekcija nista ugotovili nič nezakonitega.

    • Big Bird

     So so…sam ima Janez veze v ustavnem sodišču.

     • dež

      Če davčni pregled ni pokazal nezakonitosti, US o tem sploh ni razsojalo.

 • Peter

  Ej, đouker, daj ti meni v treh stavkih povej, kakšen je opis tvojih delovnih nalog in namen tvojega delovanja tukaj, bo šlo, no?

  • Big Bird

   Jaz pišem samo in zgolj resnico. Jaz lagat sploh ne znam.

   • Peter

    V dveh stavkih si se dvakrat zlagal. Trikrat, če ločimo samo in zgolj.
    Plačanček, no.

    • Big Bird

     Glej, JJ v tem članku govori o laganju…to, da pa on izkorišča različne komunikacijske platforme za svojo agendo je vsem jasno. To, da je njegovo poslanstvo žaljenje in da pri tem ne izbira besed je tudi bolj ali manj jasno. To, da Janez Janša ozmerja novinarke s prostitutkami in nazadnje tudi z medijskimi morilkami na Twitterju pa je nekaj, ob čemer ne smem biti tiho.

     • Peter

      Oho, sposoben si napisati nekaj stavkov?
      Glej, jaz članka sploh nisem bral, ker me ne zanima, kaj pravi JJ.
      Zanima me, kaj pravijo plačančki, kot si ti, no.

     • Big Bird

      Žalitev, ki jo je Janez Janša objavil na Twitterju je bila označba novinarko Mete Roglič za medijsko morilko! No, seveda je moral nadaljevati svoje poslanstvo in njegovo naslednje žaljenje je bil tvit… “Meta Roglič je ravno toliko profesionalna novinarka kot je Janez Zemljarič humanitarec.”???

     • Peter

      Kaj bi ti mislil o meni, če bi ti vsakih pet minut napisal nekaj o kučanu?
      Da sem obseden, a ne.
      Zakaj bi jaz o tebi mislil drugače?

     • Big Bird

      Lahko pišeš, sam piši resnico. Tako kot jaz.

     • Peter

      Nekoliko te jebe funkcionalna pismenost, vidim.
      Sicer pa, če dobro pomislim, tista čisto navadna te jebe, no.

     • Big Bird

      Imam pa zelo funkcionalnega tiča…Big Bird!!!… Moja žena Julijana je srečna:)

     • Peter

      Zakaj pa nisi več tumpek?
      Od kje ta strašna želja po prisotnosti, čeprav te blokirajo? Če mene zablokirajo nekje, jim rečem, hvala, ne želim biti član kluba, kjer me vzamejo….ti pa kar rineš in rineš…
      Finančna kriza, ni več MMS in đoukerjev?

     • Big Bird

      Kdo je to tumpek? Foglof Tunek?

     • Peter

      Baje je stranka Alenke Bratušek edini branik pred ogrožujočimi pojavi koripcije v dolini, no.

   • Peter

    Vprašanje je bilo:
    …kakšen je opis tvojih delovnih nalog in namen tvojega delovanja tukaj…
    Odgovor je bil:
    Jaz pišem samo in zgolj resnico. Jaz lagat sploh ne znam.

    Ne ćitaš brzo?

    • Big Bird

     No, tudi Milan me dobro plačuje. Če bi me Janša več, bi za njega agitiral.

     • Peter

      Opis delovnih nalog in namen tvojega delovanja tukaj?
      Ti ne gre od prstov, no?
      Pa glej, služba je služba, denar se obrača, ekonomija laufa. kaj ti je nerodno? Plačan si, da tukaj serješ. Je tako ali ni?

     • Big Bird

      Pssst… Milan me plačuje…Štefka pa mi kuha čaj :)

     • učko

      Še dobr, da ti ne zameša župce.

     • Big Bird

      Tudi župco mi skuha :)

     • Peter

      A bejš no. Pa to kr milan, direkt na račun? Ne verjamem ti, no.

     • Big Bird

      Milan mi da keš v kuverti…moja sestrična pa ga na banki opere.

     • Peter

      A bejš no, a ne uzame kredita u bosni?

     • Big Bird

      Milan ne rabi kredita iz Bosne…ima veliko penzijo :)

 • učko

  Ej, JaJo, Jajo, v tej državi je mnogo, mnogo stvari zelo hudo narobe, ne sam jamranje policajev. Sam da vi, proračunski porabniki tega ne vidte. Zato pa je tako kot je!!!

 • Peter

  Mi poveš finto, kako lahko dam svoje prispevke na bold, no?

  • Rožle

   Ta Šizo ma vse samo zase … Top Secret

 • Big Bird

  Lahko smo tiho. Lahko pogledamo stran, kot naredimo, ko vidimo nasilje na ulici. Lahko se delamo, da je to del folklore v Sloveniji. Pa vendar se moramo zavedati, da bomo kmalu prišli na vrsto vsi, ki ne mislimo enako, kot misli desna falanga. Predvsem pa si ne smemo zatiskati oči pred tem, da oni to zagovarjajo s “svobodo govora”.

  • Peter

   Lahko smo tiho. Lahko pogledamo stran, kot naredimo, ko vidimo nasilje
   na ulici. Lahko se delamo, da je to del folklore v Sloveniji. Pa vendar
   se moramo zavedati, da bomo kmalu prišli na vrsto vsi, ki ne mislimo
   enako, kot misli leva falanga. Predvsem pa si ne smemo zatiskati oči
   pred tem, da oni to zagovarjajo s “svobodo govora”.

  • Peter

   Je to spet iz Maladine?

  • Peter
  • Peter

   Veš, tumpek, kopipejstam en stavek v net, pa te imam…
   Kopipejstar za denar….

 • Vrhovni sodnik

  Mejo čuvajo edino krajani, 80% prijetih ilegalnih emigrantov je bilo ujetih na klic krajanov, uradno jih naj bi letos prijeli okol 3700, najmanj 2 x toliko jih je šlo mem, tako je čuvana naša meja, če slučajno patrola naleti na njih jih primejo, tam kjer jih ni gredo mimo, kot teh 74 i.emigrantov, ki so jih odkrili v notranjosti na klic krajana, lohk jih bi blo 20.000 al pa še več. Če imamo ograjo, mora ta povsod biti ali pa nikjer, Šengen pomeni varovanje vsakega cm meje, ali ga pa ni.

  • Novakec1

   Saj ga nikoli ni bilo, samo na papirju, kot še mnogo drugih zadev v tej zblojeni €U

  • Mitja Mazini

   Na kosovu majo tud 2m zidove med sosedi.

  • cosmosjasnovidec

   Točno tako.
   ——————————————————————————————–
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec
   —————————————————————————————-

 • Foglof Tunek

  Serpentinšek hodi po svetu z odprtimi usti.sicer pa nič čudnega, tudi shodil je šele s sedmimi leti

  • cosmosjasnovidec

   Mislim,da je razlog na široko odprtega njegovega gobca ta,da se mu jaz morebiti ne bi poscal mimo ampak točno v njega.
   ——————————————————————————————–
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec
   —————————————————————————————-

 • Peter

  Glejte, plačniki, če mislite, da bo ekipa za imenom tumpek&co spremenila mnenje kogarkoli, ki se javlja sem, se temeljito motite.
  Kot prvo je pristop te ekipe totalno nesubtilen in zato več kot neučinkovit. Ekipa s takim totalnim nonogo pristopom v časih multi medijske realnosti nima niti najmanjše možnosti za uspeh.
  Zato je vsak euro, ki ga investirate v to zgrešeno ekipo, zgubljen. Ampak, ker dobite od tega % vas to ne zanima, no.

  • Foglof Tunek

   Kwa maš ti proti men, jaz SDS volim

   • Na špičena kandidatka

    Tud jaz.

    • Kordiš

     Kwa ti na listi SDS SLS kandidiraš, mater si zabita, ni čudno če se cela EU norca iz tebe dela

 • Big Bird

  Odspodaj je fejk Foglof Tunek…ker pravega Foglovega Tuneka jaz osebno poznam.

  • Peter

   Ja, vemo, tumpek, vemo.
   Vemo, da ti kaj takega ne bi napisal, ker pišeš samo resnico, a ne, no?

   • Big Bird

    Jaz nisem Tunek…on piše bolj nazorno.

    • Peter

     A ti si potem no 2 v ekipi? Ali no 3 ali no 4? Skratka, zadnji kotać? Pokliči šefa, da se bomo mal resno menil, no.

  • Kordiš

   Ti si ubrisan

  • Peter

   Zamisli se nad sabo malo, no.
   Take poste pišejo cicibani.

   • Big Bird

    hi hi hi…ho ho ho…ha ha ha…hu hu hu…

    • Peter

     No, take, ja.

  • Rožle

   Zgleda se bol slabo poznaš ….

 • Big Bird

  Mogoče pa je načrt Janeza Janše da požali vse, ki ne mislijo in pišejo, kot si želi on in potem bo lahko živel v svojem “mehurčku”, kjer mu bodo vsi prikimavali in lajkali njegove tvite…OMG!!!

  • macon

   A bi lahko dobili na forum levičarja, ki je sposoben izraziti kakršnokoli misel, ne da samo ponavlja kot papagaj za osrednjimi mediji in se napihuje, kako napreden da je?

   Ti že nisi tak. Naslednji prosim.

   • Peter

    …. načrt Janeza Janše da požali vse…
    Slovenec takega stavka ne bi napisal.
    Naslednji…

    • macon

     Malo sem prebral, n-ta inkarnacija Tumpeka se je prijavila pod novim imenom.

     Zeeeh. To je verjetno en kmetič, ki je v FDV akcijski skupini, ki ji verjetno rečejo raziskovalni projekt in dobivajo plačilo. Ali neko podobno komunajzarsko sranje nastavljeno v bolani Ljubljani.

     • Peter

      Ja, glede na različne vpise jih je očitno več, vsi pa delujejo pod istimi nicki.
      Plačano s strani davkoplačevalcev, no.

   • Peter

    Ja, ni jih. Tisti, ki se imajo za pametne, visijo na MMCju, ker so tam varni, sem si ne upajo.

 • macon

  Narobe z našo državo je, da se smet kot si ti sploh oglaša.

 • Novakec1

  V 25 letih ste čist zavozil slolandijo, bravo levi desni izdjalci, velika večina avtohtonih sloovc je v tem času pridno delala v upanju na lepšo samostojno prihodnost, v ozadju skriti pred javnostjo ste pa zafural Slovenijo in jo spremenil v neprepoznaven zmazek od države.

 • Common Sense

  Po čemu vidiš, da je Janša povedal nekaj kar vsi vemo, da je res? Po temu, da se nanj usujejo levi trolli kot stekli psi:) Enako se vidi iz komentarjev. Zabavno!

 • JANEZ GUS

  Ko rdečuhu napišeš resnico,takrat komentarji znorijo.Ti pa dobiš potrdilo,da je res.

  • Janez Kepic-Kern

   Z menoj OK ljudem
   ni težko priti
   v
   KONTAKT – takole:
   MOJE OSEBNO SPOROČILO VSEM BEROČIM !
   Jaz osebno nekaj
   zares dobrih sodelavcev zlasti
   – RAČUNALNIKARJEV
   in
   enega profesionalnega HERALDIKA – že imam.
   Za
   ustvarjanje moje mesečne revije “SLOVENIANA”
   Kot vidite
   tudi na tek OK E- PORTALU NOVE24TV
   tudi kar precek –
   – POLEMIZIRAM,
   – PIŠEM POLEMIČNE “ŠALE” ITD.
   VSI,
   KI BI SE MI RADI PRIDRUŽILI
   STE
   TOPLO VABLJENI: zlasti kakorkoli že uveljavljeni
   pisci s področ
   j- raznih STROK ter kulture in politike.
   PONUJAM VAM MOŽNOST SODELOVANJA PRI MOJI “SLOVENIANA” reviji.
   ter na mojem e-portalu “SSLOVEBIANA”
   VSE MOJE
   AKTIVNOSTI SO USMERjENE
   V
   OPORO POZITIVNIH POMLADNIH STRANK
   SDS, SLS, DOM ,
   – NSI-JA POD VODSTVOM M. TONINA IN Z LJ. NOVAK – pa NE OPIRAM.
   Sem podpornik, nisem pa član SDS.
   VKLJUČITE SE VSI ZAINTERESIRABI, POZITIVNI LJUDJE
   S TEGA PORTALA ITD.
   TUDI
   V MOJA ŽE OBSTOJEČA
   – RAČUNALNIŠKO DRUŠTVO IN KLUB “SLOVENIANA
   TER
   V
   PODAJ ORISANA DRUŠTVA
   – “DOMOZNANSTVO IN
   – “DVOJINA” “SLOVENIANA”
   VSE TU
   BEROČE IN PIŠOČE
   POZITIVNE LJUDI NA TEM OK E-PORTALU NOVE24TV
   OBVEŠČAM,
   da jaz Janez Kepic-Kern, 67 let, nekaznovan, nealkoholik,s 4o let dela
   SEM ČLAN
   GZS,
   – imam tudi podjetje “SLOVENIANA” Janez Kepic-Kern LJ, d.o.o..
   – zmogljiv e- portal “SLOVENIANA”, NA: sloveniana.si
   in
   1. ŽE USTANOVLJENO RAČUNALNIŠKO DRUŠTVO “SLOVENIANA”
   IN
   2. RAČUNALNIKARSKI – KLUB- “SLOVENIANA”
   Moje
   podjetje
   TI DVE DRUŠTVI – OPIRA.
   3.
   V pripravi na registracijo imam
   tudi
   DRUŠTVO ZA KOREKTNO DRUŽABNO, ZA kULTURNE, PLESNE PRIREDITVE ITD.
   “SLOVENIANA-DVOJINA”.
   VAM
   TU PIŠOĆIM IN BEROČIM
   PA
   ZNA BITI Z A N I M I V O –
   MOJE

   – D O M O Z N A N S K O, DOMAČNOSTNO društvo “SLOVENIIANA”,
   ki
   ga te tedne
   TUDI PRIPRAVLJAM – NA URADNO REGISTRACIJO.
   Namen
   in glavna dejavnost tega pripravljanega
   društva
   “DOMOZNANSTVO, DOMAČNOST – SLOVENIANA”
   bo
   PISANJE, TVORJENJE KOREKTNIH, KVALITETNIH POLJUDNO STROKOVNIH TEKSTOV, VIDEOV, PREDAVANJ ITD.
   Z
   DOMOZNANSKO, S SLOVENSKO DOMAČNOSTNO TEMATIKO.
   S
   področij – približno tako
   kot so na tem OK PORTALU NOVE23 TV:
   – starejša in novejša zgodovina nas SLOVENCEV,
   starejše in aktualnosti s področij strok in politike.
   vse
   KONTAKTNE PODATKE Z MENOJ, Z Jnez Kepic-Kernom najdete na mojem
   e- portalu
   “SLOVENIANA”, NA:sloveniana.si.L.r. Janez Kepic- Kern KOMENDA
   P.S.
   e: [email protected], GSM 041/559-589 OD 10H-21H VSE DNI.
   ODGOVORIM S POVRATNIM KLICEM. Motenje prijavim organom MNZ.
   MOJ E- PORTAL “SLOVENIANA”
   https://sloveniana.si/

 • Anut

  Ah, janšek saj je s tabo je že dlje časa nekaj narobe, vsi to vedo samo ti kreten še ne.

  • Peter

   Mi imamo prednost.
   Vemo, kaj je s tabo narobe.
   Nepismen si.
   Vejice, pike…zakaj si živčen, ko pišeš sem?

 • Franc Šink

  Takšno vojsko kot jo imamo, bi bilo najboljše da se razpusti. Z denarjem njim namenjenem bi lahko imeli učinkovito policijo.

  • JANEZ GUS

   Vojska mora bit.Ne morejo neke trapaste babe vodit vojsko.Vojsko mora vodit človek,kot je bil Janša,Hojs,ne pa neki kurci Ganditi,seronje pacifisti,ali neki anti slovenci,kot so rdečuhi,pedri,lejzbike.

 • Olga101

  Zdravstvo, vojska in policija NE sodijo v javni sektor! Njihovi pogoji dela so bistveno drugačni od ljudi po pisarnah, ki delajo pretežno dopoldne, od ponedeljka do petka in imajo proste VSE vikende in VSE praznike! Da ne govorimo o odgovornosti in ogroženosti!

 • totex39

  Tudi tukaj se nekaj dogaja, kajti “Big Bird” ni izbrisan, mene pa kar izbrišejo, naj gredo v tri krasne!

  • Rožle

   Ja zanimivo ..
   rdečega vraga pa sploh ne brišejo …

   • totex39

    Aha sedaj sem rešil uganko, izbrisali so njegov komentar in s tem tudi mojega, ko sem mu odgovoril. Opravičilo iz moje strani!

    • Peter

     Ah, jutri bo spet tukaj. Bo pa kakšen drug tič. Plačan. Čeprav jaz takemu brezvezniku, ki spodbuja sovraštvo in samo še bolj oddaljuje ljudi od idej svojih lastnikov, ne bi plačal niti centa. Skratka, plačniki, izjemno kontraproduktiven je in če še sami niste tega opazili, vam pa jaz povem, plačujete svojo antireklamo, no.

 • Rožle

  Zakaj ne brišete šiznjenega rdečega balona ..???
  in kaj potem, če je 90% .. invalid priklenjen na invalidski voziček ..!!! Pravila veljajo za vse enako

  • tohuvabohu

   Potem je tale verjetno Uroš Blatnik, znameniti pisec pisem bralcev v Delu. Invalidov je veliko, takih, ki so udarjeni hkrati telesno in duševno, pa malo.

   • Rožle

    Ne, ne, … rdeči balon je še večji invalid .. !!!

 • Rožle

  Se sprehajata 2 rdeča balona po puščavi pa pravi 1 balon drugemu balonu :

  ” PAZI KAKTUSSSSSS ..!!! ”
  drugi balon pa :
  ” KJE GA VIDIŠŠŠŠŠŠŠ …??!!! “

 • Janez Kepic-Kern

  ŠALA

  EN EN EX KP, ZK PROVOKAROR – MI JE REKEL:
  “GREM
  NA POKOPALIŠČE”
  Jaz pa ga
  vprašam: “JA KDO BO PA
  TVOJ AVTO TVOJI ŽENI – NAZAJ – PRIPELJAL?” L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE

 • Peter

  Imajo Đouker&Co sestanek s plačniki, kako zdaj naprej?
  Ja, glejte, tole ne gre nikamor. Da nekdo plačuje za tako brezvezno in kontraproduktivno komentiranje, to res ne gre več nikamor, no.

  • Janez Kepic-Kern

   ŠALA

   ZADNJIČ – na taboru SLS v KRŠKEM
   zagledam pred
   vhodom v šotor, kjer je TABOR SL – bil
   velik,
   nobel, “SETRA” xvtobus z VELIKIM napisom – “PAJNKIHER , Ptuj” !
   To
   je seveda priimek “SLAVNEGA” detektiva P.,
   ki
   je verjetno tudi sotrudnik – na tem OK E-PORTALU NOVE24TV !
   Jaz, Janez K. Kern – debelo pogledam
   in
   si rečem : “PA DOBRO? A

   1. je ta “slavni ” detektiv P. celo ekipo pripeljal – da se včlanijo v SLS?,
   ali
   2. PA SE JE PREKVALIFICIRAL V – AVTOBUSNEGA PREVOZNIKA”?
   Seveda
   sem si tisti nobel, velik avtobus – ” P A J N K I H E R” – dobro ogledal.
   In
   ODKRIL NA NJEM
   – DROBEN NAPIS: ” PAJNKIHER K. s.p., Ptuj.”
   Seveda
   sem
   si oddahnil.
   ZA CEL AVTOBUS “PAJNKIHERJEV” NA TABORU – SLS
   BI
   BILO PA RES – PREVEČ ! . L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S.
   KONEC ŠALE
   “PAJNKIHER avtobus” – he pa res bil pred vhodom v šotor TABORA SLS v Krškem..
   Videl sem le avtobus – PAJNKIHER in nobenega človeka- PAJNKIHER.

 • Janez Kepic-Kern

  TU STALNO PIŠOČIM
  IN
  REDAKCIJI NOVE35TV !
  Spoštovani g. HRIBOVC !
  Niso problem – samo PLAČNI SISTEMI, NESORAZMERJA itd.
  V
  tej zelo “zafurani” od pokomunistov – a vseeno naši R. SLOVENIJI
  JE PROBLEMATIČNO – PRAKTIČNO – VSE ! Se zdi.
  Tudi
  I N V E S T I C I J E !
  Zlasti ta t.i. 2. TIR – JE
  ZELO SPORNA ZADEVA,
  ZATO VAS PROSIM,
  ČE PO MOŽNOSTI POSREDUJETE,
  DA BO
  CENJENI
  DR. A. UMEK – POVABLJEN – NA POGOVOR – NA NOVO24TV.
  PRVIČ
  je opozarjal na posodobitve
  vredni
  PROJEKT ING. Č. NAGODETA – nam, par desetim z infrastrukturo NEPOVEZANIM LJUDEM
  V SVETOVNEM SLOVENSKEM KONGRESU.
  ZADEVA
  JE POPULARIZACIJE VREDNA !
  Zdaj nam ureja ŽELEZNICE
  V
  NAŠI R. SLOVENIJI “TEKSTILKA” Alenka B. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  DR. UMEK – BO POVABILA VESEL.
  SEM GOVORIL Z NJIM,
  ZADNJIČ- V KRŠKEM.
  REDAKCIJI NOVE24TV
  IN
  TISTIM KI IMATE STIKE.
  POVABITE DR. A. UMEKA – NA POGOVOR NA – NOVO 24TV !
  TA
  POMEMBNI PROJEKT ING. Č. NAGODETA – SPLOH NI PRIŠEL V NABOR
  PROJEKTOV,
  KI
  SO KONKURIRALI – ZA REALIZACIJO !

  POMEMBEN, KVALITETEN
  STAREJŠI PROJEKT ING.. Č. NAGODETA
  SPLOH
  NI PRIŠEL V NABOR – PROJEKTOV – ZA IZVEDBO 2. TIRA !

  PREDLAGAM,
  DA
  NOVA24TV
  POVABI – POZNAVALCA TEME – DR. A. UMKA !
  NA
  POGOVOR V STUDIO ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  MOJ TEKST
  O
  PROJEKTU ING. NAGODETA – JE NA DNU TEGA ZAVIHKA.

  SE OPRAVIČUJEM ZA PONAVLAJNJE IN DOLŽINO TEGA ZAPISA !

 • Peter

  Đouker & Co in plačniki, dajte se malo zamislit nad tem, kaj delate tukaj.
  Mislite, da boste s takim butastim trolanjem, kot ga tukaj zganjajo vaši plačančki spremenili mišljenje ljudi, ki berejo te strani? Ste res nori ali res nimate nič pametnejšega, za kar bi lahko porabili denar, no?

 • Peter

  Saj ste vedeli, kaj sledi…
  Za isto ceno vam nudim precej boljše storitve…če pokličete takoj, pa dobite še brezplačno smetišnico, no.

 • garfi

  država se imenuje kućanova ZLOvenija
  pomagajo mu stotisoči Budalcev

 • Peter

  Si hotel kaj povedati, rdeči balon smrti, no?

 • Peter

  286x si se že javil semkaj, pa niti enkrat ti ni uspelo povedati nič pametnega.
  Si ponosen na to, no?

 • Rožle

  Sodiš po sebi .. ccc

 • Rožle

  Zate sem iskal še malo bolj bednega .. pa drugič

 • Peter

  287x. In še vedno isto.

 • Peter

  Prej je nekdo tukaj iskal inteligentne komentatorje z levega pola in se čudil, da jih ni.
  Na žalost je vse, kar nam na levi lahko inteligentnega ponudijo, rdeči balon smrti. Ko bodo našli kaj boljšega, se bodo pa spet javili, no.

 • Rožle

  Lažeš k satan teče .. ker še vedno iščeš

  • Peter

   Točno dve minuti. Niti minuto in 59 sekund niti dve minuti in eno sekundo…točno dve minuti je potreboval.
   In ti mu ne verjameš, no?

 • Janez Kepic-Kern

  TRENUTNO SO HRVATI ZELO OKUPIRANI
  IN RAZBURJENI ZARADI MALOPRIMERNE IZJAVE
  S. MESIĆA O POKOLU HRVATOV V BLEIBURGU
  IN Z
  DOKUMENTIRANJEM
  – NESODNIH KP “TITO” MORIŠČ HRVATOV – NA hribovju MACELJ,
  KI NI DALEČ OD KUMROVCA, le nekoliko
  severneje, pri KRAPINI

  ŠALA

  PRIDE DELEGACIJA SLOVENSKIH – “SD” ČLANOV
  POD VODSTVOM
  – SD D. ŽIDANA Z EX YU ZASTAVAMI V KUMROVEC.
  SD
  D. ŽIDAN VPRAŠA – RESNEGA HRVATA, DOMAČINA,
  KI NEJEVOLJNO
  GLEDA EX YU “TITO” ZASTAVE: – A VSEENO POZDRAVI : “BOK” !
  “ali je tista hiša
  – DOM – od Josipa Broza ?”
  Hrvat reče: “bila je njegov DOM ali JOŽE – nije – DOMA!
  UBILI GA NJEGOVI KOLEGE KOMUNISTI 1939, U ŠPANJOLSKOJ”
  SD
  D. Židan reče” ne razumem te – nič”
  HRVAT reče:
  ” I JA TEBE NIŠ NE KUŽIM.
  JOŽE
  NIJE – DOMA. Al smo mi – “spremni – za – dom”
  SD
  D. ŽIDAN še reče: “zdaj pa razumem – še manj” L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE

 • Peter

  Rad mečeš pasje bombice in izgineš? V debati pa nisi najbolj močan, rajtam. Tudi taki so, heroji.
  En tak partizanček, gošar si, no.

  • Rožle

   Ja, če pa še vedno išče … ..pride nazaj

 • Foglof Tunek

  Igram na balalajko, lewaki, jebem vam majko.

  • Na špičena kandidatka

   Ti si dec, ne pa tvoja baba.

   • Kordiš

    Njegova je koza Julka

  • Peter

   Hehe, ga bo kap sunla, našga tumpeka, no.

  • Vrhovni sodnik

   Tabletke delujejo, redno 3 x na dan.

   • Janez Kepic-Kern

    ZMOTIL SE JE, PREKLINJA
    EX KP, ZK-JE=LEWAKE. Najbrž je zelo “odklop”. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  • Janez Kepic-Kern

   PONAVLJAM
   – ŠALO,
   KI NI ŠALA.
   RES JE BIL – VELIK, LEP, NOBEL – AVTOBUS “PAJNKIHER, Ptuj” v KRŠKEM,
   NA PARKINGU TABORA – SLS.!
   ŠALA

   ZADNJIČ – na taboru SLS v KRŠKEM
   zagledam pred
   vhodom v šotor, kjer je TABOR SLS – bil
   velik,
   nobel, “SETRA” avtobus z VELIKIM napisom – “PAJNKIHER , Ptuj” !
   To
   je seveda priimek “SLAVNEGA” detektiva P.,
   ki
   je verjetno tudi sotrudnik – na tem OK E-PORTALU NOVE24TV !
   Jaz, Janez K. Kern – debelo pogledam
   in
   si rečem : “PA DOBRO? A

   1. je ta “slavni ” detektiv P. celo ekipo pripeljal – da se včlanijo v SLS?,
   ali
   2. PA SE JE PREKVALIFICIRAL V – AVTOBUSNEGA PREVOZNIKA”?
   Seveda
   sem si tisti nobel, velik avtobus – ” P A J N K I H E R” – dobro ogledal.
   In
   odkril NA NJEM
   – DROBEN NAPIS: ” PAJNKIHER K. s.p., Ptuj.”
   Seveda
   sem
   si oddahnil.
   ZA CEL AVTOBUS “PAJNKIHERJEV” NA TABORU – SLS
   BI
   BILO PA RES – PREVEČ ! . L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S.
   KONEC ŠALE
   “PAJNKIHER avtobus” – je pa res bil pred vhodom v šotor TABORA SLS v Krškem..
   Videl sem le avtobus – PAJNKIHER in nobenega človeka- PAJNKIHER.

  • cosmosjasnovidec

   Si sedaj,ko se bliža razpad levuharske šiptarske vlade prestopil na desno stran?
   ——————————————————————————————–
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec
   —————————————————————————————-

 • Janez Kepic-Kern

  To pa ja vsak razume !

  KOLIKO ILEGALNIH AFROISLAM
  MIGRANTOV
  BODO VZELI
  – V BIVANJE NA NJIH DOM ”
  TER NA
  STROŠKE
  – PREHRANE IN OSTALEGA:
  TANJA F.AJON, ,NJEN ŠEF D. ŽIDAN, LUKA MESEC, VIOLETA T. , I.JOVEVA, SAB MLINARJEVA itd.

  SPLOŠNO
  STALIŠČE NAS SLOVENCEV !

  GLEDE SV- VOJSKE NA MEJI ?

  NE RAZUMEM-O,
  KAJ TU NI JASNO ! ?

  Če je imela ex TITO KP, ZK YU
  NON-STOP Z VOJSKO, Z JLA OBOROŽENIMI GRANIČARJI, – VAROVANE VSE MEJE !
  NAJ
  IMA
  NAŠA R. SLOVENIJA – Z OBOROŽENO SV- VOJSKO VAROVANO – VSAJ – JUŽNO – MEJO.!

  Tamkajšnji prebivalci – IMAJO VSO PRAVICO
  DO NORMALNEGA, VARNEGA ŽIVLJENJA,

  Se razume. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  BAJE
  SO
  OGROŽENI – LJUDJE POD GORJANCI?
  IN
  BAJE AFROISLAM MIGRANTI
  ODPIRAJO NOVO
  POT
  PREKO – HALOZ.

  • Janez Kepic-Kern

   Malo branja za F. TUNKA, SD D. ŽIDANA
   in ostale.
   CITATNO IZ
   HR SVIJET : FRANC AMBROZ – “MARŠAL TITO” ITD.
   Englez, koji je iz Lonodona doselio u Australiju, radeći zajedno, sa Hrvatom u Australiji, povjerio je da je on, na jednom mjestu u Londonu, sa naredjenjem palio hrpu knjiga. Iz znatiželje, uzeo je, jednu knjigu, sakrio, čitao i tu je knjigu donio u Australiju.

   Tu knjigu, sa naslovom, Razlog u pobuni, ( Reason in Revolt), napisao je Fred Copeman, koji je bio zapovjednik, bataljona, engleskih dragovoljaca, njih 500, u španjolskom gradjanskom ratu u sastavu internacionalne komunističke divizije u borbama protiv vojnika generala Franka. U toj knjizi, objavio je i sliku, na kojoj je Fred Copeman, zajedno, što je napisano, sa Josipom Brozom, pod nadimkom Šapajev, koji je bio zapovjednik bataljona Dimitrov, dragovoljaca sa Balkana. Ta knjiga je tiskana u Londonu, 1948.g. u 10.000 primjeraka, koji su svi završili na lomači.

   Došavši u London, 1972.g. otišao sam u knjižnicu engleskog parlamenta, potražiti tu knjigu i na iznenadjenje službenika u knjižnici, on je ustanovio, da tu knjigu nemaju. Na zadnjim stranicama te knjige, kad je prekinuo sa komunističkim neistinama, F. Copeman je napisao da je postao član organizacije u Londonu, sa imenom, ”moral rearmament,” za borbu protiv komunizma. Uz pomoć prijatelja u Londonu, od osobe u toj organizaciji, prijatelja F. Copemana, dobio sam tu knjigu, koju je on dobio od F. Copemana. Želio sam osobno razgovarati sa Fredom Copemanom ali njegov prijatelj reče, da njima nije poznato, gdje je on i da više nemaju nikakove vijesti od njega.

   Polubraća Josip Broz i Franc Ambrož

   Kad se je taj Tito pojavio u Beogradu,1945. dva brata sa prezimenom, Vinkmiler u Austriji, izjavili su u bečkim novinama Kurir, sljedeće:“ Tito je bio moj školski drug u benediktanskom konviktu, ”Sv.Pavao” u Kernstenu. Njegovo ime među nama bilo je Franc ali i Josip Ambroz a rođen je u Beču…..Uživao je u ljepom oblačenju i uvijek je želio biti u centru pažnje….Radi sređivanja nasljedstva od oca, na sudu u Ptuju, braća Vinkmiler, sačuvali su dokument, zahvale braće, što su uputili, svome školskom prijatelju, Francu Ambrozu, zvanome Tito, radi njegove pomoći, za sredjivanje, nasljedstva, na sudu u Ptuju.” U toj školi, Franc Amroz, dobio je najbolju naobrazbu na Wiener-deutsch govoru i završio je i glazbenu školu sa savršenim sviranjem na glasoviru skladbe Verdia i Chopina, što je i dokazao, sa priznanjem Zinke Kunc, koja je njemu pjevala, sa njegovom pratnjom na glasoviru. Na poziv Tite, otišla je u Beograd i došavši natrag u Zagreb, na sastanku sa svojim prijateljicama, rekla je da je na Dedinju u Titinom dvorcu, Tito svirao na glasoviru, od slonove kosti, prateći njezono pjevanje. Taj glasovor je dobio na poklon od Nehrua iz Indije. To svjedočanstvo, dobio sam od prijateljice Zinke Kunc, koja je sudjelovala u razgovoru, sa Zinkom Kunc.

   U prvom svjetskom ratu, taj Franc Ambroz, otišao je u Rusiju, gdje je 1918.g. primljen u komunističku partiju, pod imenom , Josip Broz, Valter i Tito.

   Njegova majka, Marija Javeršek, selo Podsreda, Slovenija, žena Franje Broza, Kumrovec, radila je u Beču, kod trgovca, Samuela Mayera, stvarnog biološkog oca Franca Amboza, rodjenog u Beču, 7. svibnja, 1891.g. pod imenom, Josua Ambroz Mayer. Po židovskom zakonu, djete nosi nacionalnost majke i prema tome zakonu, sin Marije Javeršek , od oca Samuela Mayera, Ambroz Mayer, on je Slovenac.

   Njegov otac, Samuel Mayer, školovao je svoga sina u Beču i višoj vojnoj školi u Pečuhu.

   Marija Javeršek, rodila je u Kumrovacu, 21. travnja, 1892.g. Josipa Broza, otac, Franjo Broz i taj Josip Broz polubrat, Ambrozu Mayeru, bio je po zanatu bravar, mehaničar. Od 1907.g. do 1913.g. Josip Broz radio je u Sisku, gdje mu je stroj odrezao srednji prst, na desnoj ruci. Niko Ivšić radnik, član komunistiške partije, bio je prisutan, pored Josipa Broza, kad se je to dogodilo.

   Poslje rata, 1945.g. kad je Tito došao u Sisak, Niko Ivšić, pred prisutnim svjedocima, rukova se sa Titom i reče:” Ti nisi Josip Broz,” jer je Tito imao sve prste čitave. Poslje toga razgovora, OZN-a je Niku Ivšića mučila i na kraju ubila.

   Fred Copeman prije odlaska u Španjolsku, došao je u ured komunističke Kominterne u Parizu, od kuda su prebacivali dobrovoljce u Španjolsku. Fred Copeman, ostavio je svjedočanstvo, da je tu u uredu Kominterne upoznao, Josipa Broza -Titu i došavši u Španjolsku tu je sa dokazima u toj njegovoj knjizi, dokazao i reče, da je tu upoznao Josipa Broza, pod imenom Šapajev.?? Radi čega??

   Radi toga jer je Kominterna, radi zavaravanja, upotrebila pravoga Josipa Broza, kao dvojnika, po majci sličnoga polubrata, sa Franc Ambrozom, prozvanim Tito, od oca Samuela Majera. Pri kraju španjolskog gradjanskog rata, stvarni Josip Broz, prozvan Šapajev, komandir bataljona Dimitrov, on je u Španjolskoj ubijen, jer Kominterni više nije bio potreban.

   Film, što je snimio Ante Vrdoljak, to je film o Francu Ambrozu, prozvanom Tito.

   Tko su ti, koji su uništili i zapalili knjigu Fred Copemana i zašto i radi čega u kojoj je Fred Copeman dokazao da je bio zajedno u Španjolskoj, sa Josipom Brozom, zapovjednikom, bataljona Dimitrov i da je u uredu Kominterne u Parizu upoznao osobu, sa imenom Josip Broz, Tito, gdje je u njegovoj službenoj biografiji napisano da on nikada nije bio u Španjolskoj. Što je i istina, jer je u Španjolskoj bio njegov polubrat, Josip Broz, po zanimanju bravar, bez jednoga prsta na desnoj ruci, kojega je partija ubila, jer partiji više nije bio potreban.

   To podmećanje, hrvatskom narodu, Franca Ambroza, prozvanog Tito, to je najveća prevara u prošlom stoljeću. Neka njegovi sljedbenici odgovore, radi čega i zašto je u nazovi Titi, vladala paklenska mržnja, prema hrvatskom narodu, sa njegovim naredjenjem POKOLJA, nad hrvatskim narodom.

   Došavši, 1945.godine u Varaždin, taj sadistički ubojica je javno izjavio:” Nisam došao ovamo držati politički govor, došao sam vidjeti, kako naši borci, uništavaju taj hrvatski smrad.” Ubijanje Hrvata, koje su krvnici, bacali u rijeku Dravu. Taj sadistički ubojica, zločinac, govorio je mješavinom hrvatskog i ruskog jezika. Jedini govor, kojega je pravilno govorio, to je bio njemački sa bečkim naglaskom.

   Hrvat, Michael Palaic, rodjen u Americi, snimio je dokumentarni film o jugokomunističkom POKOLJU, nad hrvatskim narodom, sa naredjenjem zločinca Tite. U tome filmu, objavljen je njegov razgovor i sa britanskim oficirom VIII britanske armije, Nigel Nicholsonom, koji je priznao, da je u Austriji, tovario Hrvate u željezničke vagone, po 60 osoba u vagon, zatvorivši vrata, sa vanjskom ručkom sa obećanjem da će otići u Italiju. Na kraju dugačkog tranasporta u zadnji vagon su stavili, majke sa djecom. I umjesto u Italiju, svi su bili doveženi u Kočevje i pobijeni. Taj transport, povratkom u Austrju, ponovno je sa prevarom, vozio Hrvate u smrt u Kočevje. Poslje POKOLJA, zločinac Tito je izjavio:” Prije će Sava, poteći uzvodno, nego što će Hrvati imati svoju državu”.

   Hrvatskom pobjedom, nad jugokomunističko fašističko četničkom agresorskom armijom na hrvatski narod i uspostavom medjunarodno priznate DRŽAVE HRVATSKE, tu hrvatsku pobjedu, nekakav nazovi ”sud” u Haagu, presudio je, da je hrvatska pobjeda, ”udruženi zločinački podhvat”, optuživši hrvatski narod, da je zločinački, na isti način, kao što je i nacistički Hitler, optužio židovdski narod, da je zločinački, sa holokaustom nad židovskim narodom. Neka već jednom, netko odgovori, radi čega i zašto je britanska VIII armija, zajedno sa Titinim jugokomunistima sudjelovala u jugkomunističkom POKOLJU, nad hrvatskim narodom i neka odgovori, zašto i radi čega su britanski agenti i po Hrvatskoj, sa sudjelovanjem Račanove, jugokomunističke vlasti, lovili kao kriminalca, hrvatskog pobjednika i osloboditelja, generala Antu Gotovinu.

   Neka već jednom netko odovori, tko su ti, sa čijim je naredjenjem i Nigel Nicholson, namjerno, Titinim jugokomunistima slao u smrt i hrvatske majke sa djecom. Kad su imali hrabrosti slati i majke sa djecom u smrt, neka i sada budu hrabri i neka javno, pokažu svoje lice. Umjesto isprike hrvatskom narodu za počinjeni zločin, radi opravdanja, ponizili su i svoju kraljicu i svoju kraljevsku obitelj, kojoj su doveli zločinca Titu, sadističkog ubojicu, na večeru sa kraljicom u njezinom dvorcu u Londonu. To lažno optuživanje i uništavanje hrvatskog naroda, to provode i sada, na nekakvom ”sudu” koji je borbu hrvatskog naroda, živiti ljudskim životom u svojoj državi proglasio, da je to, ”udruženi zločinački podhvat”.

   ZLOČINAČKI PODHVAT, osloboditi svoju državu od agresorskog genocidnog okupatora iz Srbije. Ta udružena zločinačka presuda nad hrvatskim narodom, to je samo nastavak jugokomunističkog POKOLJA NAD HRVATSKIM NARODOM, sa naredjenjem, Franca Ambroza, prozvanog, Tito. Umjesto pohvale i nagrade, što je hrvatska vojnička pobjeda u OLUJI, pobjedila genocidnog agresora iz SRBIJE i sa tom pobjedom zaustavila rat, taj ”sud” u Haagu, zaustavljanje agresorskog rata iz Srbije, proglasio je da je to,”zločinački udruženi podhvat.” Odgovorite, protiv koga??

   Zluradi komentari Denisa Mac Shanea

   Denis Mac Shane, bivši britanski ministar, za Europu, izjavio je sljedeće:” Gotovina je heroj, jednako kao i Njemci, koji su masakrirali nedužne ljude u Lidicama ili Rusi koji su ubili poljske časnike u Katinu. Gotovina je izdao svoj narod i katoličku vjeru a zatim se kukavički sakrivao od pravde.”

   Neka taj ministar odgovori, zašto i radi čega je u njemu utjelovljena ista mržnja prema hrvatskom narodu, kao mržnja Franca Ambroza, prozvanog Tito. Iz njegove mržnje, taj ministar bio bi prezadovoljan, da su agresori iz Srbije, sa njihovim Miloševićem, pregazili hrvatski narod i razrušili Zagred i sve hrvatske gradove, kao što su razorili Vukovar, sa ponovljenim Titinim POKOLJEM, za uništenje hrvatskog naroda.

   Da su uspjeli u ponovnom POKOLJU, nad hrvatskim narodom, ministar bi Slobodanu Miloševiću, podigao spomenik u sred Londona, sa natpisom, ”demokrati i oslobodiocu” Slobodanu Miloševiću. Podigao bi spomenik, sa veseljem i kucanjem čaša, za proslavu zajedničke krvarine, nad nestankom hrvatskog naroda, jer je nestao u borbi, živiti ljudskim životom u svome DOMU, u svojoj DRŽAVI HRVATSKOJ.

   To veselje ministar nije doživio, niti će doživiti, jer je hrvatski narod, sa BOŽJOM pomoći, sa križem i krunicom, na grudima hrvatskih branitelja, vojnika, sa svojim generalom Antom Gotovinom, vojnički pobjedio genocidnog agresora iz Srbije i uspostavo je svoju medjunarodno priznatu DRŽAVU HRVATSKU.

   Ante Kunek

 • skorpijon93

  z volivci slovenije je predvsem veliko narobe, da ne hodijo radi na volitve, potem pa jamrajo da so vsi isti, češka republika je daleč pred slovenijo

 • Peter

  Oho, rdeči balon smrti bi rad pokazal in dokazal, da se spušča v debate.
  No, škorpijon, daj, razsvetlJi (J te pa jebe od jutra do večera pa še ponoč mal, kaj, rdeči balonček?) ga, no.

 • skorpijon93

  češka je daleč pred slovenijo učite se, ne pa iz slovenije kjer izvažamo učene državljane uvaža pa se albance , bosance, sram me je ! jebenti volivci, češka je daleč pred slovenijo

 • skorpijon93

  sam raziskuj, kdo pa si ti da bi ti račune polagu ?!!!

  • Peter

   A ne veš, kdo je on?
   On je Rdeči Balon Smrti, madona, no, ti pa ne veš…

 • skorpijon93

  učite se od Češke republiky

 • Peter

  Skratka, tvoj poskus debate je klavrno propadel.
  Bova midva kakšno rekla, Rdeči Balon Smrti, ali si se usral, no?

 • Peter

  Kako se sliši, ko se userje Rdeči Balon Smrti? Frrrrrrrrrr…

 • Boris Zajc

  Janša s tabo je res nekaj hudo narobe. Večkrat si preberi kolumno Maje Sunčič morda ti bo potem kaj bolj jasno.

 • skorpijon93

  zgledujte se po češki, slovenci blesavi !

 • skorpijon93

  na češkem je 0,2 % muslimanov, v sloveniji 3,6 %

 • skorpijon93

  zgledujte se po češki slovenci

 • skorpijon93

  zgledujte se po češki

  • Peter

   Čehi so ukinili komuniste.

 • skorpijon93

  zgledujte se po češki ja

 • skorpijon93

  slovaška,češka,madžarska,poljska = živela višegrajska četverica !!!!!!! amen

 • skorpijon93

  sram me je da sem rojen v sloveniji, zgledujte se pio Češki

 • Peter

  Čehi so ukinili komuniste, no.

 • skorpijon93

  sramujem se stanja v sloveniji, ponosen sem na češko, učite se ! češka tudi evra ni sprejela

 • Peter

  Na primer o tem, zakaj visiš tukaj. Mi znaš povedat?

 • Peter

  Čehi so izvedli lustracijo, Rdeči Balon Smrti.
  Čehi so vedeli, v čem je problem, ker so bili dovolj dolgo pod Rusi in so vedeli, česa ne marajo. Ravno tako vedo, kaj je bilo narobe in ne jokajo za Čehoslovaško, no.

 • Peter

  Rdeči Balon Smrti uživa, če en in isti post nalepi desetkrat.
  Še nekajkrat ga daj, no.

 • Peter

  Ja, se mi je zdelo. Ampak za plačilo daš bore malo od sebe, kaj pravijo plačniki na tvoje bedno udejstvovanje tukaj? So zadovoljni?

 • Peter

  Hehe, wikipedija je vir, ki ga ponuja Rdeči Balon Smrti?
  Zresni se malo in zrasti, no.

 • skorpijon93

  v državi je hudo narobe , v zadnjih 7 letih od 2012-2017 smo izgubili 35.000 državljanov, kot še nikoli prej po osamosvojitvi, zato pa primanjkuje delavcev, zdravstvo, vojska v kurcu, vlada uvaža bosance, albance pa še vsi z družinami, slovenija postaja jugoslavija v malem , sram me je kje živim !!!

 • Peter

  O, Rdeči balon Smrti govori?
  Ampak za ta denar bi pričakoval kaj več, no.

 • skorpijon93

  najlažje je slovenca naganjati, naženi raje kakega muslimana pizdunskega !

 • Peter

  Živčke imaš pa bolj na kratko, RBS, kaj?
  Tststs, no.

 • skorpijon93

  nagnat vse muslimane iz slovenije !

 • Peter

  Saj res. Očitno bolj slab, glede na to, kaj sproduciraš, no.

 • skorpijon93

  češka je velik zgled za slovenijio

 • Janez Kepic-Kern

  ŠE 1X
  To pa ja vsak razume !

  KOLIKO ILEGALNIH AFROISLAM
  MIGRANTOV
  BODO VZELI
  – V BIVANJE NA NJIH DOM ”
  TER NA
  STROŠKE
  – PREHRANE IN OSTALEGA:
  LMŠ
  MARJAN Š.
  – EX DESUS KARL E.
  TANJA F.AJON,
  ,NJEN ŠEF D. ŽIDAN, DR. BRGLEZ, EX CKZK MILAN K,
  PROFESORJI EX KP, ZK – FDV,
  LUKA MESEC, VIOLETA T. , I.JOVEVA, SAB MLINARJEVA itd.
  Se
  oni nekaj “hecajo” iz varnosti nas SLOVENCEV?

  SPLOŠNO
  STALIŠČE NAS SLOVENCEV !

  GLEDE SV- VOJSKE NA MEJI ?

  NE RAZUMEM-O,
  KAJ TU NI JASNO ! ?

  Če je imela ex TITO KP, ZK YU
  NON-STOP Z VOJSKO, Z JLA OBOROŽENIMI GRANIČARJI, – VAROVANE VSE MEJE !
  NAJ
  IMA
  NAŠA R. SLOVENIJA – Z OBOROŽENO SV- VOJSKO VAROVANO – VSAJ – JUŽNO – MEJO.!

  Tamkajšnji prebivalci – IMAJO VSO PRAVICO
  DO NORMALNEGA, VARNEGA ŽIVLJENJA,

  Se razume. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  BAJE
  SO
  OGROŽENI – LJUDJE POD GORJANCI?
  IN
  BAJE AFROISLAM MIGRANTI
  ODPIRAJO NOVO
  POT
  PREKO – HALOZ.

  • anzek

   Spoštovani g. Janez, kaj vi kdaj preberete za sabo kaj napišete? Pa ne mislim samo na vsebino, ampak oblikovno. Vaše kracanje je popolnoma neberljivo!!

 • skorpijon93

  živela češka, živela višegrajska skupina !

  • Peter

   Hehe, daj no, bo počil bogi balon rdeči, no…

 • skorpijon93

  muslimana nagnat !

 • Peter

  Se morajo vedno drugi odločati namesto tebe?

 • xtc

  Enako je funkcionirala Titova SFRJ-Kučanova intimna opcija.

 • Peter

  Ne, stavki mi kar grejo. Težko razumem debilčke, no.

 • Peter

  No, dragi tovariši, v živo ste doživeli kulturno debato inteligentnega predstavnika levice.

  Rdeči Balon Smrti nam je s svojim imenom in s svojim izrazoslovjem in kvaliteto debate poistovetil kulturo levice.
  Seveda gre po tem svojem kratkem diskurzu, v katerem nam je pokazal svoj bogat diapazon (10x kopipejst enih statističnih podatkov, dveh linkov na Wikipedijo, odprto enciklopedijo…in cca 100 kletvic, vse v boldu, kar pa je treba priznati…), v blokado.
  Pa srečno hodi, Rdeči Balon Smrti, no.

 • Peter

  Živčki te jebejo, balonček. Ni to zate, pejt spat.
  Pa srečno hodi, Rdeči Balon Smrti, no.

  • Rožle

   Po moje je bo res najbolš, da se psihijater z njem ukvarja …če bo seveda zdržal ..
   Psihijater seveda..

 • Rožle

  Pa kaj a si ti pršu sm predavat ..?

 • Rožle

  @cosmosjasnovidec je uletel tešč ..

 • Vrhovni sodnik

  1 in glavna novica na 24 kur, vstopnina 2 EUR za tujce v Stolnico, vlada pa laže o varnosti.

 • herman

  Celoten javni sektotor, vključno z vojsko in zdravniki, je v enoten plačni sistem stlačila prav Janševa vlada leta 2008.

  • Zgornji

   Ja, Vsak se lahko zmoti.

 • Zgornji

  Ja, Kolk si pa tiii grdo pokvarjen … a si se to že kdaj vprašal ?

 • Janez Kepic-Kern

  Toplo vabljeni k
  osebni seznanitvi z menoj.- Janez Kepic-Kernom !
  Imam
  namen s pozitivnimi – društvi “SLOVENIANA”
  OKREPITI
  TEMELJE
  SEDANJIH T.I. POMLADNIH STRANK.
  Podbno
  kot so npr.
  “ORLI” DR. J. E. KREKA, 1908-1940
  OPIRALI
  TEDANJO – LJUDSKO STRANKO !

  Oglasite se mi kaj.
  OK,ex “vztrajnik Odbora 2014” – sem. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  PRILEPIM
  MOJE SPODNJE – VABILO,
  POD
  VAŠ E- POST,
  DA NE MOTIM VAŠEGA IN OSTALIH ZAPISOV. L.R JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

  VABILO.
  K SODELOVANJU Z MENOJ – Janezom KEPIC-KERNOM !
  MOJE OSEBNO SPOROČILO VSEM BEROČIM !

  Jaz osebno nekaj
  zares dobrih sodelavcev zlasti
  – RAČUNALNIKARJEV
  in
  enega profesionalnega HERALDIKA – že imam.
  Za
  ustvarjanje moje mesečne revije “SLOVENIANA”

  Kot vidite
  tudi na tek OK E- PORTALU NOVE24TV
  tudi kar precej-
  – POLEMIZIRAM,
  – PIŠEM POLEMIČNE “ŠALE” ITD.

  VSI,
  KI BI SE MI RADI PRIDRUŽILI
  STE
  TOPLO VABLJENI:

  zlasti kakorkoli že uveljavljeni
  pisci
  s področij
  – raznih STROK ter kulture in politike.

  PONUJAM
  VAM MOŽNOST SODELOVANJA
  PRI MOJI “SLOVENIANA” reviji.
  ter na mojem e-portalu “SLOVENIANA”

  VSE MOJE
  AKTIVNOSTI SO USMERjENE
  V
  OPORO – POZITIVNIH POMLADNIH STRANK – SDS, SLS, DOM ,

  – NSI-JA
  POD VODSTVOM M. TONINA IN Z LJ. NOVAK – pa NE OPIRAM.
  Sem podpornik, nisem pa član SDS.

  VKLJUČITE SE
  VSI ZAINTERESIRANI, POZITIVNI LJUDJE
  S TEGA PORTALA ITD.

  Ko bivši, priznano OK KNJIŽNIČAR – JAZ – JANEZ KEPIC-KERN
  ZELO
  DOBRO POZNAM
  – ORGANIZACIJO – VSEH OBLIK ZDRUŽEVANJA,
  KI
  SO UREJENA – NA VČLANJEVANJE: društva, klubi, združenja itd.
  Tudi
  knjižnice – delujejjo – na – ČLANSTVO – PAČ, to vemo vsi.

  VABIM VAS – KOT SODELAVCE
  TUDI
  V MOJA ŽE OBSTOJEČA
  – RAČUNALNIŠKO DRUŠTVO IN KLUB “SLOVENIANA
  TER
  V
  SPODAJ
  ORISANA – NAČRTOVANA – DRUŠTVA
  v
  – “DOMOZNANSTVO “SLOVENIANA” : za pišoče, poznavalce naših slovenskih reči
  IN v
  – “DVOJINA” “SLOVENIANA” : društvo za korektno slovensko družabnost, prireditve, plese

  VSE TU
  BEROČE IN PIŠOČE
  POZITIVNE LJUDI
  NA TEM OK E-PORTALU NOVE24TV
  OBVEŠČAM,
  da jaz Janez Kepic-Kern, 67 let, nekaznovan, nealkoholik,s 4o let dela
  SEM
  ČLAN
  GZS,
  – imam tudi podjetje “SLOVENIANA” Janez Kepic-Kern LJ, d.o.o..
  – zmogljiv e- portal “SLOVENIANA”, NA: sloveniana.si
  in
  1. ŽE USTANOVLJENO RAČUNALNIŠKO DRUŠTVO “SLOVENIANA”
  IN
  2. RAČUNALNIKARSKI – KLUB- “SLOVENIANA”
  Moje
  podjetje
  TI DVE DRUŠTVI – OPIRA.
  3.
  V pripravi na registracijo imam
  tudi
  DRUŠTVO ZA KOREKTNO DRUŽABNOST, ZA kULTURNE, PLESNE PRIREDITVE ITD.
  “SLOVENIANA-DVOJINA”.

  VAM
  TU PIŠOĆIM IN BEROČIM
  PA
  ZNA BITI Z A N I M I V O –
  MOJE

  – D O M O Z N A N S K O, DOMAČNOSTNO društvo “SLOVENIIANA”,
  ki
  ga te tedne
  TUDI PRIPRAVLJAM – NA URADNO REGISTRACIJO.
  Namen
  in glavna dejavnost tega pripravljanega
  društva
  “DOMOZNANSTVO, DOMAČNOST – SLOVENIANA”
  bo
  PISANJE, TVORJENJE KOREKTNIH, KVALITETNIH POLJUDNO STROKOVNIH TEKSTOV, VIDEOV, PREDAVANJ ITD.
  Z
  DOMOZNANSKO, S SLOVENSKO DOMAČNOSTNO TEMATIKO.
  S
  področij – približno tako
  kot so na tem OK PORTALU NOVE23 TV:
  – starejša in novejša zgodovina nas SLOVENCEV,
  starejše in aktualnosti s področij strok in politike.

  Vse
  KONTAKTNE PODATKE Z MENOJ, Z Jnez Kepic-Kernom najdete na mojem
  e- portalu
  “SLOVENIANA”, NA:sloveniana.si.

  Vsi zainteresiirani – toplp vabljeni !
  Kar brez zadrege se mi s čistimi, s pozitivnimi nameni – javite !
  In
  se mi predstavite s pravimi osebnimi podatki,
  ki
  jih pri “SLOVENIANI” varujemo
  PO POSEBNEM ZELO STROGEM – PRAVILNIKU,
  KI
  JE OBJAVLJEN NA
  NASLOVNI STRANI
  MOJEGA E-PORTALA “SLOVENIANA”
  Kar
  BREZ ZADREGE
  SE MI JAVITE – NIČ SLABEGA VAS NE BO DOLETELO – Z MOJE STRANI.
  Po
  prvem, seznanitvenem srečanju – bž
  BOSTE SODELOVALI Z MENOJ
  V OKVIRU – VAŠIH MOŽNOSTI
  IN VAĐEGA INTERESA.
  Jaz Janez Kepic_kern – nekaj osnovnih sodelavcev – ŽE IMAM,

  DPBRODOŠLI
  PA MI BOSTE VSI,
  KI IMATE RES RADI NAŠ SLOVENSKI NAROD, SŽ
  NAŠE SLOVENSKE LJUDI
  IN
  NAŠO SLOVENIJO !

  Vaše sodelovanje,
  ki bo imelo značaj pravega DELA,
  BO TUDI KOREKTNO – PLAČANO. L.r. Janez Kepic- Kern KOMENDA
  P.S.
  e: [email protected], GSM 041/559-589 OD 10H-21H VSE DNI.
  ODGOVORIM S POVRATNIM KLICEM. Motenje prijavim organom MNZ.
  MOJ E- PORTAL “SLOVENIANA”
  https://sloveniana.si/

 • rudi breznik

  vsi ste isti navadnemu delavcu ki gara za minimalno placo pojete hvalo samo ob volitvah po domace j++++e se ce so pametni že ne bodo dali glasa tem ki bi radi bili miljonarji

 • Imperial Commando

  @disqus_eevIHxt3T2:disqus spet po levaško laže in zavaja glede muslimanov in minimalne plače na češkem in SLO. Pa kako se leftardi ne naveličate lagati non stop. Fak ej, debili, ni vam pomoči.

 • Janez Kepic-Kern

  Š 1X
  TRENUTNO SO HRVATI ZELO OKUPIRANI
  IN RAZBURJENI ZARADI MALOPRIMERNE IZJAVE
  S. MESIĆA O POKOLU HRVATOV V BLEIBURGU
  IN Z
  DOKUMENTIRANJEM
  – NESODNIH KP “TITO” MORIŠČ HRVATOV – NA hribovju MACELJ,
  KI NI DALEČ OD KUMROVCA, le nekoliko
  severneje, pri KRAPINI

  ŠALA

  PRIDE DELEGACIJA SLOVENSKIH – “SD” ČLANOV
  POD VODSTVOM
  – SD D. ŽIDANA Z EX YU ZASTAVAMI V KUMROVEC.
  SD
  D. ŽIDAN VPRAŠA – RESNEGA HRVATA, DOMAČINA,
  KI NEJEVOLJNO
  GLEDA EX YU “TITO” ZASTAVE: – A VSEENO POZDRAVI : “BOK” !
  “ali je tista hiša
  – DOM – od Josipa Broza ?”
  Hrvat reče: “bila je njegov DOM ali JOŽE – nije – DOMA!
  UBILI GA NJEGOVI KOLEGE KOMUNISTI 1939, U ŠPANJOLSKOJ”
  SD
  D. Židan reče” ne razumem te – nič”
  HRVAT reče:
  ” I JA TEBE NIŠ NE KUŽIM.
  JOŽE
  NIJE – DOMA. Al smo mi – “spremni – za – dom”
  SD
  D. ŽIDAN še reče: “zdaj pa razumem – še manj” L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE
  P.S.
  JOSIP BROZ UBIJEN U ŠPANJOLSKOJ. 1939.
  CITIRANO PO
  HR SVIJET.
  https://www.hrsvijet.net/in

  • Janez Kepic-Kern

   RES
   SLABA ŠALA
   – ZA SD D. ŽIDANA, – O EU VOLITVAH

   KI PA MENE RAZVESELI.!
   ŠALA –

   en zelo star “baje STALIN-PATIZAN” – iz nekega doma za stare
   bo
   na glasovnico morda
   napisal:
   “jest sem za tistio ki je za – partizane”

   KONKRETNO BO
   GLASOVANJE – T A K O !
   1
   za LJ. NOVAK – bo glasovala LJ. NOVAK – drug nihće,
   2
   za LMŠ JOVEVO – bo JOVEVA SAMA IN LMŠ MARJAN Š – drug – nihče

   3.
   za SAB kandidarko NEZANIMAMEKAKO SE PIŠE – bosta A.B. in Maša KOCIPER in kak A. B . “podrepnik,”, drug nihče.
   Aja – ena starejša nervozna koroška SLOVENKA –
   “MLINAR” je,
   ki ji je se zdi – bolj malo za nas SLOVENCE

   4.
   za SD TANJO FAJON – bo le Tanja F. drug nihće,

   5.
   za LEVICA – VIOLETO T. bo Violeta T. in morda še kdo,
   MIHA K.
   bo napisal – na glasovico: “SM PROTI Violeti “!

   6.
   za SMC kandidata NEVEMKAKOSEPIŠE bo le dr. MIRO C., kako bo volil SMC JANI M . – se ne ve.
   7.
   za DESUS ŠOLTESA bo
   – I. ŠOLTES, Karl E. in ex KP, ZK “ starci”
   – stari KP, ZK “SISTEMĆIKI”, “ITD.

   Žal” preds. B. PAHOR bo volil – OK gospo TOMC,
   – TUDI
   – “ŻAL” NAŠI PROVOKATORČKI bodo volili – gospo R. TOMC – OK GOSPA JE PAČ !
   ITD. ITD.

   90 PROCENTOV
   bosta DOBILI SDS – SLS, DOM !

   Nihče
   NE
   ŠOLTES – niti OSTALI EX KP, ZK – NE, NE, NE
   NE BODO
   NE BODO IZVOLJENI ! Nihče od njih ! L. R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P. s.
   NEVELJAVNIH GLASOVNIC
   – BO PRECEJ:
   – na večini takih glasovnic – BODO – PSOVKE,
   na eni
   NEVELJAVNI GLASOVNICI pa bo pisalo

   “ moja KOZA JULIKA – za EU poslanko iz Slovenije”

   UDELEŽBA NA GLASOVANJU
   – BO BOLJŠA, – CCA 35%,

   – PRECEJ SENIORJEV IZ VRST EX KP, ZK – NE BO GLASOVALO,
   NEKATERI – ZARADI GIBALNE NEZMOŽNOSTI,

   NEKATERI PA MORDA ZATO – NE BODO GLASOVALI,
   KER BODO PAČ ZGREŠILI – POT DO VOLIŠČA. Se zdi.

   “Ja starost je pa res huda reč” je rekek na TV tudi
   žal pokojni Slavko Avsenik.

   SKORAJ SEM POZABIL: IZVOLJEN PA BO EX KP, ZK
   – SNS – Z. JELINČIČ : po starih “UhUA” seznamih bo skup postrgal potomce preverjenih “kadrov”. In – bo izvoljen, Morda !
   Morda bo Zj,J. P. napisal na glasovnico
   – “jaz sem za MARŠALA TITA” Kdo ve?
   KONEC ŠALE

   • Janez Kepic-Kern

    To pa ja vsak razume !

    KOLIKO ILEGALNIH AFROISLAM
    MIGRANTOV
    BODO VZELI
    – V BIVANJE NA NJIH DOM ”
    TER NA
    STROŠKE
    – PREHRANE IN OSTALEGA:
    LMŠ
    MARJAN Š.
    – EX DESUS KARL E.
    TANJA F.AJON,
    ,NJEN ŠEF D. ŽIDAN, DR. BRGLEZ, EX CKZK MILAN K,
    PROFESORJI EX KP, ZK – FDV,
    LUKA MESEC, VIOLETA T. , I.JOVEVA, SAB MLINARJEVA itd.
    Se
    oni nekaj “hecajo” iz varnosti nas SLOVENCEV?

    SPLOŠNO
    STALIŠČE NAS SLOVENCEV !

    GLEDE SV- VOJSKE NA MEJI ?

    NE RAZUMEM-O,
    KAJ TU NI JASNO ! ?

    Če je imela ex TITO KP, ZK YU
    NON-STOP Z VOJSKO, Z JLA OBOROŽENIMI GRANIČARJI, – VAROVANE VSE MEJE !
    NAJ
    IMA
    NAŠA R. SLOVENIJA – Z OBOROŽENO SV- VOJSKO VAROVANO – VSAJ – JUŽNO – MEJO.!

    Tamkajšnji prebivalci – IMAJO VSO PRAVICO
    DO NORMALNEGA, VARNEGA ŽIVLJENJA,

    Se razume. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
    P.S.
    BAJE
    SO
    OGROŽENI – LJUDJE POD GORJANCI?
    IN
    BAJE AFROISLAM MIGRANTI
    ODPIRAJO NOVO
    POT
    PREKO – HALOZ.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!