Janković podeljuje certifikate “LGBT prijazno” tudi osnovnim šolam

Osnovna šola Franceta Bevka (foto: N. K.)

Mestna občina Ljubljana različnim inštitucijam podeljuje certifikate “LGBT prijazno”. Slednje lahko zainteresirana organizacija pridobi na podlagi dveh izpolnjenih kriterijev: izobraževanje vodstvenega kadra ter prenos znanj na svoje sodelavce in sodelavke. To so storili tudi v Osnovni šoli Franceta Bevka v Ljubljani.

Ravnateljica bežigrajske osnovne šole Barbara Kampjut je za Novo24TV pojasnila, da so si omenjeni certifikat prislužili s tem, da so se udeležili 4-urnega izobraževanja o temeljnih človekovih pravicah in spoznavanju potreb LGBT, pridobljeno znanje pa so nato prenesli na sodelavce. Omenjeni “trening” naj bi po poročanju 24kul stal 300 evrov.

Čeprav so v Sloveniji z Ustavo vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, je po mnenju ravnateljice prav, da se v organizacijah, kjer prihajajo v stik tudi s t. i. družbeno ranljivimi skupinami, neprestano osveščajo in dodatno izobražujejo, kako pri svojem delu vsem ljudem zagotavljati enak pristop.

Nalepke, plakati in obisk pri županu
Vsi imetniki certifikata prejmejo nalepke “LGBT prijazno”, ki jih namestijo na vidno mesto ob vhodu, ter plakate LGBT prijazno, ki seznanjajo zaposlene ter uporabnike storitev, da se nahajajo v LGBT prijaznem okolju. Vendar to še ni vse – vsi novi imetniki certifikata se enkrat letno udeležijo sprejema pri županu.

Kakor kaže, na osnovi tega certifikata MOL dosledno privilegira delavce, nevladne organizacije in podjetja, ki jim omogoča najmanj “ekskluzivni dostop” do srečanja z županom Zoranom Jankovičem, na katerem je državljanom in podjetjem brez certifikatov vstop prepovedan.

Nalepka na vratih glavnega vhoda v šolo (foto: N. K.).

Nalepka na vratih glavnega vhoda v šolo (foto: N. K.).

Šola se s starši glede oznake “LGBT prijazno” ni posvetovala
Zanimalo nas je, ali je šola ob odločitvi za pridobitev takšnega certifikata dolžna starše o tem povprašati oziroma se z njimi posvetovati. Ravnateljica zagotavlja, da certifikat za učence in njihove starše ne prinaša nobenih obveznosti, ne pomeni niti izobraževanj za LGBT prijazno vzgojo niti LGBT delavnic za otroke.

Ravnateljica: To je košček v mozaiku do strpne družbe
Certifikat “LGBT prijazno” po besedah ravnateljice pomeni le zavezo javnega zavoda, da vsem zagotavlja temeljne človekove pravice ne glede na njihovo spolno usmerjenost. “Kot javna ustanova smo dolžni spoštovati človekove pravice in preprečevati diskriminacijo. Tak certifikat je le košček v mozaiku do strpne in vključujoče družbe, kar Slovenija želi biti,” je opozorila.

Zagotavljanje enakosti ali diskriminacija?
Glavni namen te akcije naj bi bilo zagotavljanje osnovnih človekovih pravic za vse ljudi. Kot je poudarila ravnateljica, je to že tako določeno s slovensko ustavo. Zakaj je potem certifikat sploh potreben? Samo vprašanje časa je, kdaj lahko v javnih institucijah in objektih potemtakem pričakujemo tudi nalepke “Temnopoltim prijazno” ali pa “Budistom prijazno”.

Mestna občina Ljubljana se tako s svojimi aktivnostmi posveča različnim skupinam, še posebej pa lezbični, gejevski, biseksualni in transspolni (LGBT) skupnosti. “Na osnovi različnih raziskav in splošne družbene klime smo ugotovili, da je potrebno ljudi osveščati o tej, preveč na rob odrinjeni temi,” so odločitev za certifikate pojasnili na spletni strani MOL.

Med drugim so certifikat pridobili tudi v različnih podjetjih, kot so Snaga d. o. o., Kinodvor, Javni holding ljubljana, LGBT prijazno pa je tudi Slovensko mladinsko gledališče.

Nina Knapič