fbpx

Javna RTV sploh zagotavlja načelo politične nevtralnosti ter svetovnonazorskega pluralizma?

Voditeljica Tarče na RTV Slovenija Erika Žnidaršič. (Foto: RTV Slovenija)

Poslanec SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je septembra na Vlado Republike Slovenije naslovil poslansko vprašanje v zvezi z RTV in načelom politične uravnoteženosti (TUKAJ).

Jelinčič je vlado spraševal:

  • Kako RTV Slovenija uresničuje načelo politične nevtralnosti ter svetovnonazorskega pluralizma?
  • Kolikokrat so bili na Tv Slovenija povabljeni predstavniki političnih strank v zadnjih dveh letih, in – sicer po posameznih političnih strankah?
  • Koliko časa je bilo na TV Slovenija namenjeno predstavnikom političnih strank v zadnjih dveh letih, in sicer po posameznih političnih strankah,
  • Kolikokrat so bili na Radio Slovenija povabljeni predstavniki političnih strank v zadnjih dveh letih, in sicer po posameznih političnih strankah?
  • Koliko časa je bilo na Radiu Slovenija namenjeno predstavnikom političnih strank v zadnjih dveh letih, in sicer po posameznih političnih strankah?

Vlada prejela odgovor RTV Slovenija: Trudimo se za predstavitev najširšega možnega obsega stališč in mnenje

V odgovoru vlade (TUKAJ) pa lahko med drugim beremo naslednje: “Vlada ne zbira in ne razpolaga s podatki o programskem času, ki ga RTV Slovenija namenja predstavnikom različnih političnih strank v svojih radijskih in televizijskih programih, saj za zbiranje tovrstnih podatkov ni zakonske podlage.”

Zato je vlada zaprosila RTV Slovenija za pripravo odgovora na predmetno poslansko vprašanje, ki ga povzemamo v celoti, in sicer:

“Na Radiu in Televiziji Slovenija v skladu s Poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija zagotavljamo najširši možni obseg stališč in mnenj o vseh relevantnih temah z namenom čim bolje informirati poslušalce in gledalce naših programov. Zavezani smo k temu, da so naši programi celoviti, česar pa vedno ni mogoče zagotoviti z enim prispevkom ali oddajo, pač pa z nizom prispevkov ali oddaj na določeno temo. O vseh obravnavanih temah in oddajah na Radiu oziroma Televiziji Slovenija že predhodno, tj. že ob zasnovi prispevka oz. oddaje potekajo redne uredniške razprave. Vsakodnevno pa znotraj uredništev analiziramo že objavljene prispevke in oddaje, izmenjavamo mnenja ter iščemo najboljše rešitve. Kriteriji za vabljenje gostov v posamezne oddaje morajo biti v skladu z uredniško politiko in seveda v skladu s Poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija.

Trudimo se za predstavitev najširšega možnega obsega stališč in mnenje. Tako na Radiu kot na Televiziji Slovenija nimamo vzpostavljene evidence kolikokrat so bili v program povabljeni predstavniki političnih strank oziroma koliko programskega časa je bilo namenjenega posamezni politični stranki. Dejstvo je, da predstavnike političnih strank dnevno vabimo pred mikrofone in kamere, tako na terenu kot tudi v daljše in krajše oddaje v studih. Evidence posameznih vabil ne vodimo, nimamo niti seznama, kdo od politikov se je vabilu odzval in kdo ga je zavrnil.

Mnogokrat smo pri pripravljanju vsebin soočeni s situacijami, ko so predstavniki strank vabljeni v program, pa se na naša vabila ne odzovejo. Tudi če bi podatke o realiziranih minutah lahko posredovali, le ti ne bi bili primerljivi, saj podatkov o tem, kdo se vabilu ni odzval ne beležimo. Sicer pa tudi nimamo orodja, s katerim bi tovrstne podatke lahko zajemali, saj le ti niso predmet zakonsko predpisanega vodenja vsebin. Seveda pa v času volitev veljajo posebna pravila, ki smo se jih vedno držali.”

Komentar seveda ni potreben.

Demokracija