Javnomnenjska anketa: Večina se z migrantskimi kvotami ne strinja; še vedno pa se jih veliko ne zaveda, kakšno ekonomsko breme in varnostno tveganje povzročajo migranti

Naval ekonomskih migrantov (Vir: twitter)

Vsak dan znova ilegalno prečka slovensko mejo na desetine migrantov, za katere ima država pripravljeno streho nad glavo, tople postelje in bogate žepnine. To, česar nimajo niti vsi državljani Slovenije. Ni čudno, da je 50 tisočim migrantom, ki so na poti v Slovenijo, ciljna država ravno naša dežela, če pa jih stimuliramo z lagodnim življenjem, neposredno pa tudi Evropska unija z migrantskimi kvotami, po katerih mora vsaka država članica sprejeti določeno število migrantov. So pa zadnji podatki javnomnenjske ankete, ki jo je za Nova24TV opravila agencija Parsifal, pokazali, da se je podpora tem kvotam bistveno znižala, saj si državljanke in državljani Slovenije ne želimo na dnevni bazi poročanja o posilstvih, ekstremnežih, ki se s tovornjaki zaletavajo v ljudi, in eksplozijah, čeprav se levičarski mediji poročanju o tem, kar se že vsakodnevno dogaja v drugih državah, že zdaj izogibajo. O tem smo povprašali tudi ekonomista Bernarda Brščiča, ki meni, da je še vedno zaskrbljujoč podatek o deležu tistih, ki kvote podpirajo in se po njegovih besedah še ne zavedajo dobro, kakšno ekonomsko breme, predvsem pa nevarnost povzročajo migranti.

Kljub temu, da številni mainstream mediji izvajajo cenzuro nad tem, kakšni incidenti se dogajajo po Evropi, in tudi o porastu prehoda nezakonitih migrantov ne poročajo, pa so očitno ljudje s spremljanjem tujih medijev in medijev, kot je naš, ugotovili resnost situacije. Na vprašanje glede tega, da je bila “v okviru EU je sprejeta odločitev, da mora vsaka država članica sprejeti določeno število migrantov oz. tako imenovano migrantsko kvoto. Ali se z migrantskimi kvotami strinjate ali ne?” je večina vprašanih odgovorila, da se z migrantskimi kvotami ne strinja (54,5 odstotka), 35,1 odstotka pa se z migrantskimi kvotami strinja. Glede problematike je 10,4 odstotka neopredeljenih.

Bernarda Brščiča kjub temu, da se večina ljudi z migrantskimi kvotami ne strinja, predvsem skrbi podatek, da se 35,1 odstotka ljudi s kvotami še vedno strinja. “Mislim, da bi moral vsak nasprotovati temu podtikanju afro-arabskih muslimanskih migrantov iz dveh razlogov: prvi razlog je varnost, drugi razlog je ekonomski strošek. Saj ne gre za nikakršne begunce, gre za, v najbolj mili verziji, socialne turiste z negativnim socialnim kapitalom, ki ogrožajo varnost, po drugi strani pa predstavljajo izjemno breme za javne finance – ne nazadnje Slovenija daje za enega migranta 1.963 evrov, to je trikratnik povprečne pokojnine. Tako da v teh zagatnih javnofinančnih razmerah, ko ni denarja za vojsko, ko je vojska praktično v popolnoma razpadajočem stanju, je to, dajati za migrante tretjino proračuna za vojsko, popolnoma neodgovorno.”

Bernard Brščič

Muslimanska kultura je z Evropo nezdružljiva
Brščič je prepričan, da se teh 35 odstotkov vprašanih, ki ne nasprotujejo migrantskim kvotam, ne zaveda, kakšno breme migranti predstavljajo. “Večinoma gre za dobro hranjene moške, stare med 20 in 30 let, iz držav, kjer ni vojne, torej ne gre za nikakršne begunce. Standard, ki ga evropske države zagotavljajo tem socialnim turistom, je bistveno previsok. Torej s tem stimulirajo migracije, medtem ko za naše državljane, za naše upokojence pa ni denarja, kar je popolna ekonomska katastrofa. Da o varnostnem tveganju sploh ne govorimo, saj gre za muslimansko kulturo, ki je z Evropo nezdružljiva, saj nimajo nikakršnega odnosa do žensk, prezirajo vse tiste, ki niso muslimani, in integracija takšnih ljudi v neko družbo evropskega tipa je popolnoma nemogoča.”

Nenaklonjenost migrantskim kvotam se povečuje
Iz tabele je sicer razvidno, da se nenaklonjenost migrantskim kvotam povečuje in tudi Brščič meni, da je omenjeni 35-odstotni delež naklonjenih v fazi padanja, “so pa še vedno nekateri, ki jim še ne vem koliko eksplozij ne bo dovolj, levičarji so očitno cepljeni na to”. Vseeno je prepričan, da se od leta 2015 svari vendarle izboljšujejo, ko ljudje vidijo, da so takšni incidenti njihov način. “Seveda pa mainstream mediji zamolčujejo obsežnost kriminala, posilstev, napadov in le redki mediji dovoljujejo, da resnica pride na dan in da podpora oziroma odpor do posiljevanja z migrantiskimi kvotami raste”

Kaj bi raje, zvišanje pokojnin za 5 odstotkov ali ohranitev migrantskih kvot?
Glede desetih odstotkov ljudi, ki so odgovorili z “ne vem”, Brščič ocenjuje, da je marsikateri anketiranec pod socialnim pritiskom, “ker te takoj, ko si proti migrantom, označijo za rasista, ksenofoba. Marsikateri tudi reče, da ne nasprotuje migrantskim kvotam, je pa vprašanje, kaj bi odgovoril, zlasti če bi reformulirali vprašanje: ‘Ali ste pripravljeni sprejeti migranta pod svojo streho?’ Ali pa: ‘Ali mislite, da je bolje zvišati pokojnine za 5 odstotkov ali ohraniti migrantske kvote?’ To so prave formulacije vprašanj.” 

Foto: Klix.ba

Bolj ko so ljudje informirani, bolj ko se bodo začeli zavedati pomena varnosti ter ekonomskega bremena in bolj ko bodo soočeni z realnostjo, bolj bodo proti migrantskim kvotam. “Mislim, da je to temeljno vprašanje teh volitev, ali želimo postati tujci v svoji državi? Ali bomo volili to, da nekdo namesto nas odloča, kdo lahko vstopi v našo državo, ali ne – in rešitev je zelo preprosta. Gre za ljudi, ki ne spoštujejo zakonov RS, ker kršijo zakon z nezakonitim vstopom v državo, in v normalni državi bi okvalificirali takšno dejanje nezakonitega vstopa v državo kot kaznivo dejanje in to kaznivo dejanje bi moralo za sabo takoj potegniti sankcijo, da se takoj ustavi kakršenkoli postopek ugotavljanja upravičenosti do azilne zaščite in izgon. Ker nekdo, ki krši zakone države, ta si zasluži izgon, ne pa da jih policija transportira po Sloveniji brezplačno.”

Iz tabele je razvidno, da je med tistimi, ki se ne strinjajo z migrantskimi kvotami, več moških (57,9 odstotka) kot žensk (51,1 odstotka), medtem ko se s kvotami strinja več žensk (37,7 odstotka) kot moških (32,5 odstotka). Veliko razliko lahko vidimo med mladimi (od 18 do 34 let), saj je med njimi več kot polovica tistih, ki niso podporniki kvot (62,2 odstotka), tistih, ki so, pa je 30 odstotkov.

Telefonsko anketo je za Nova24TV opravila agencija Parsifal, in sicer med 14. in 5. aprilom 2018. V raziskavo je bilo zajetih 719 anketirancev. Povprečna starost je znašala 50 let, največ anketirancev pa je z dokončano srednjo šolo (32,2 odstotka). Sledijo tisti s poklicno šolo (29,2 odstotka), 16,2 odstotka anketirancev spada v skupino najvišje izobraženih, 22,2 odstotka anketirancev v vzorcu pa ima dokončano osnovno šolo ali manj.

A. G.

 

 • VERRZIFIKATOR

  STRINJANJE

  S kvoto se migrantsko, jasno, strinjam,
  saj je le retorično vprašanje,
  ali to podpiram bedno stanje,
  ali še oblasti se udinjam.

  Jasno, da se strinjam in podpiram,
  sem sestavni del odprte družbe,
  ki na voljo so mu javne službe,
  pred begunci vrat pač ne zapiram.

  Torej strinjam se z migrantsko kvoto,
  kaj nasprótoval bi le naravi,
  vsakemu dodatek gre po glavi,
  naj se mu izplača znatno vsoto.

  S kvoto se migrantsko kajpak strinjam,
  ko za mnenje me sprašuješ javno,
  a doma, kjer stanje je naravno,
  vsak dan bolj bentim nad njo, preklinjam.

  Narod moj zadosti ni petičen,
  da bi prihajače vse nasitil,
  toda javno se bom z njimi kitil,
  saj Slovenec znan je kot dvoličen.

 • samotoje

  Pokorno javljam, da sem star več kot 55 let, visoko izobražen in se s kvotami NE strinjam. Dajte me zraven.

 • večni srb

  Isto sranje smo poslušali že v 80′, le da so bili takrat na tapeti srbi. Naciji so za peravoslavne in ateistične srbe nabijali popolnoma isto kot danes za muslimane, kurilo jih je vojaško posredovanje Nato na balkanu, ki se je končalo z raketiranjem Srbije. Srbi so bili demonizirani isto kot danes arabci, še posebej velja izpostaviti odnos do žensk, ki je marsikatero kmetico pri nas prepričal, da so eni balkanci slabši od drugih.

  Tako so nastali tudi pravi migranti, ki so bili dejansko v stiski in so rabili nas, da jim odpremo svoje duše in meje. V nekaj letih, se je tako v Slovenijo preselilo par STO TISOČ hrvatov, bosanskih hrvatov in albancev, od takrat pri nas enostavno ni več isto, tisti spedicični Slovenski karakter pa je praktično že izginil.

  Sklepam, da gre tokrat za enak načrt, demonizirali bodo sovražnike Nato, k nam pa preselili maso svojih zemljakov, verjetno pod izgovorom,da nas je Evropa prisilila v neke kvote, le da bomo morali bit srečni, da nam ni bilo treba sprejemati domnevnih jihadistov in posliljevalcev. V resnici, se bodo k nam preselili predvsem taki.

  • komar marko

   v 80 letih vas nobeden ni raketiral, zato LAŽEŠ, pač srbska posla. Kot drugo, ste biliprepametni in ste jih dobili po nosu. Kot tretjesobili ex migranti prvi SLOVENCI, ki vasnismo več prenašali,žev kraljevini. Kapiš!

  • Mihilus

   Je malo bolj zakomplicirano kot to. Do 10-20 let nazaj se je aktivno delalo na integraciji in mirnem ter produktivnem sobivanju s temi ljudmi (tudi jugosi). Danes se namerno dela ravno obratno. Namen teh migracij ni isti in tudi rezultat bo povsem drugačen.

 • Mihilus

  Vsak ukrep, ki ga elita sprejme ima dva namena: deklarativni namen in pravi namen. Deklarativni namen je tisti namen, ki ga prodaš ljudski množici, pravi namen pa je tisti namen, ki ga dejansko želiš dosečt. Ko gledaš nek ukrep ga vedno sodim po temu kakšen učinek doseže. Dam nekaj primerov:

  Ženske kvote. Deklarativni namen: neka pravičnost kao. Dejanski namen: spraviti ženske na položaje odločanja. Ženske se v primerjavi z moškimi v večji meri odločajo s čustvi kot z razumom. Namen je torej narediti proces odločanja neracionalen.

  Subvencije za karkoli: deklarativni namen: pomagati kupcem. Dejanski namen: dvigniti vrednost dobrine za katero je namenjena subvencija

  LGBT propaganda: deklarativni namen: spodbujanje strpnosti do drugačnih. Dejanski namen ustvariti okolje kjer se čimveč mladih naredi za homiče in traniče z namenom znižanje natalitete.

  Trpanje Afričanov in drugih nasilnih musličev v vsako vas: deklarativni namen: ubogi reveži bežijo pred grozotami vojne v Siriji. Dejanski namen: Narediti, da jih bo navadno ljudstvo zasovražilo.

 • komar marko

  no v NOVI GORICI cerkvena skupnost skrbi za hrano 90 PAKISTANCEV. MESEČNIKI NE NAREDIJO Nič, država nić, CMERKo stoka, Škobrne beži od njih, skratka rdečuhov je samo en velik GOBEC za drugi račun!

  • Zgornji

   AMENNN !!! ! !!!

  • KAPIBARA

   Predvidevam, da se na podlagi povačanja prehranjevalnih glav, v regijo NG , ni povečala poraba svinjetinje..

 • komar marko

  problem migracije je KULTURNO sobivanje in niso pripravljeni spremeniti svojih OBIČAJEV. EU ima KATOLIŠKO podlago, razen rdečkotov,ki so jim musliči po običajih praktično pobratimi.

  • Zgornji

   AAAMENNN !!! ! !!!

 • plamen100

  Z migranti se naj ukvarjajo Nemci, ki imajo sicer na racun cele Evrope, vsakoletne milijardne proracunske presezke v svojem proracunu. Sicer pa mi sploh ni jasno, kako to razmisljajo zaplankani levifasisti da bi prevzeli migrante ob dejstvu da ima ts drzava 300.000 ljudi pod pragom revscine in 50.000 otrok, ki so enako lacni kot migrantski otroci ker pac ta drzava ni v stanju zagotoviti njihovim starsem primernega dela. Da je slovenska zaposlenost glede resevanja pred revscino vprasljiva pa kaze tudi dejstvo, da je na karitasu in RK cedalje vec tistih ki delajo, pa jim njihove place ne zadostujejo da prezivijo druzin. Da bo ze brez migrantov v drzavi cedalje vecja revscina, saj se kot narod staramo in odhajamo v pokoj kjer pa bodo pokojnine 57% place, torej od tistega ki ima danes 1000 eur neto place le 570 eur, torej pod pragom revscine, raje niti ne razglabljam! In kako si naj potem pri vsej tej bedi privoscimo se nekaj 10 tisoc migrantovl ki razen volje po razplojevanju, nimajo nic?? Kje se bodo zaposlili, od kod stanovanja za njih, ce pa slovenci zivijo nekje do 28-30 leta pri starsih? Bo mar drzava za njih naredila posebna naselja? Nove gete kot v Franciji, Nemciji kjer potem vlada revscina, droga, kriminal in seveda njihova islamska ideologija? Mar to zelimo uvoziti in narediti doma? Vceraj sem gledal po bosanskih TV dnevnike, npr domacine iz Bihaca, torej bosanske muslimane, ki imajo sami odpor do migrantov in zahtevajo, da se jih naseli nekam izven mesta, ljudje pa pravijo, ja pomagati jim je treba samo naj gredo naprej, naj jim pomagajo bogatejsi..skratka povsod se jih otepajo in nato se najdejo slovenski izrojeni levicarji, ki bi na racun zmanjsanja standarda lsstnih ljudi jemali te migrante v drzavo. Pa to sploh ni edini problem. Najvecji problem je v tem, da velika vecina teh ljudi sploh noce delati in skrbeti zase. V Nemciji od milijona migrantov ni 30.000 zaposlenih, vsi na socijali in brezbrizno postopajo naokoli. Nasim se tudi sanja ne s cim vse imajo opravka kar se teh migracij tice. In naposled, ko drzavi kaze malo bolje bi morala poskrbeti za svoje reveze, upokojence, dvigniti njihov standard se bo pa raje zacela ukvarjati z migranti? Mar smo Slovenci res tako prokleta nacija?

 • mona lisa

  UROŠ PALHARTINGER ( šest let je živel na območju islama ) je napisal odprto pismo evropski poslanki ge. Tanji Fajon glede vdora islamističnih hord na ozemlje EU.

  Nekatera dejstva:
  Po Koranu se Svet deli na Svet islama (Dar ul-Islam) in Svet vojne (Dar ul-Harab). Svet Islama je tam, kjer je kadarkoli v zgodovini bilo vzpostavljeno šeriatsko pravo. Muslimani morajo svet Islama braniti, ali ga ponovno osvojiti, hkrati pa osvajati nova ozemlja, vse dokler ne zavladajo nad celotnim planetom …
  Vsak Musliman ima dolžnost širiti Islam, to širjenje se imenuje Džihad. Džihad ni le vojna, kot se v Evropi zmotno predstavlja in prikazuje, Džihad je vsako širjenje Islama. Za Džihad se šteje naseljevanje na neislamska ozemlja, poročanje z nemuslimankami. Džihad je zanje tudi številčno rojevanje otrok, seveda pa je Džihad tudi njihova sveta vojna …
  Muslimanski moški se lahko poroči z nemuslimanko, ona lahko ohrani svojo religijo do smrti, otroci pa morajo biti muslimani. Muslimanke pa se ne smejo poročati z nemuslimani …
  Izstop iz Islama ni mogoč, odpadnik je označen za Kuffirja, sledi fatva, kar pomeni da lahko odpadnika oz. Kuffirja kdorkoli nekaznovano ubije …
  Po Koranu so vsi nemuslimani sužnji Muslimanom. Musliman lahko zasužnji ali ubije kateregakoli nemuslimana.
  Islamisti ki vdirajo v Evropo, širijo Islam in ničesar drugega. Ne mislijo delati, takoj postavljajo pogoje, zahteve, od neislamskega prebivalstva zahtevajo usluge, torej se že v samem začetku vedejo kot gospodarji nad neislamskimi prebivalci Evrope …
  Šeriatsko pravo ni del pravnega reda članic EU. Kjerkoli Muslimani vzpostavijo svoj kalifat in vzpostavijo šeriatsko pravo, vzpostavijo deželo Islama, ki jim potem pripada na veke vekov. Prav tako gre za kršitev ustave članic EU, napad na ozemeljsko celovitost, nedotakljivost, suverenost držav, . Jasno je da te horde islamistov ne spoštujejo nobenega pravnega reda drugih držav, ne spoštujejo državnih meja, njihova identiteta ni znana, ni znana njihova preteklost, …
  Omenil bi, da nočete dvigniti življenjskega standarda lastnim ljudem, za islamistične horde pa velikodušno razvežete mošnje, tolerirate jim kršitve zakonodaje, tolerirate vdor na ozemlje brez vsakega preverjanja identitete, … Hkrati pa pričakujete, da bomo ljudje, davkoplačevalci financirali lastno okupacijo, sprejeli nasilje islamistov, sprejeli nov način življenja – ki bo seveda prilagojen Islamu …
  Bizantinski cesar Manuel II. je v 14. stoletju glede nasilne narave Islama dejal, leta 2006 pa ga je citiral papež Benedikt XVI: “Pokaži mi, kaj je novega prinesel Mohamed, in videl boš le slabo in nečloveško. Vero, ki jo narekuje, pa širi z mečem.”
  Dar-ul-Islam je tam, kjer stojijo mošeje, ki so ene od znakov Dar-ul-Islama oziroma znak, da to ozemlje pripada Islamu. Zato je tudi Saudska Arabija Nemčiji ponudila izgradnjo 200 mošej.

  (Vir: Odprto pismo je bilo posredovano na zasebno sporočilo)

  POŠlJI NAPREJ! IN NE RECI, DA TO NI TVOJA SKRB!
  TO JE PROBLEMATIKA VSEH NAS – SLOVENCEV!

  • Olga2345

   Tovarišici Fajonovi je škoda pisati…bolje bi jo bilo defenestrati skupaj z levičarji iz vseh parlamentov!
   Fajonovo je skupaj z Vajglom na Sorosovem plačilnem seznamu! Je brez morale in brez otrok! Njej se fučka!

   • KAPIBARA

    žal res- brez otrok, za katere bi imel skrb..

  • Artur

   Vse napisano če bi ji fizično zabil v glavo nebi pomagalo komunajzlski psiho patološki osebki so popolnoma imuni na takšno treapijo.

 • Franc Šink

  Ta tabela zgoraj bi izgledala bistveno drugače če bi anketiranci imeli kakšno “bližnje” srečanje z migranti.

  • KAPIBARA

   Odličen komentar… vse te migrante oni vidijo preko tv…

 • Olga2345

  50.000 migrantov krat dvanajst mesecev krat 1963 evrov je 1,2 MILJARD LETNOI! TO JE BREZ RAZNIH SIRSKIH BRIVCEV V UKC!!!!!!
  PREDLAGAM, DA VES DENAR, KI GA DAJEMO ZA NEZAKONITE MIGRANTE ODSTEJEMO POLITIKOM, KI JIH UVAZAJO IN POLICAJEM, KI JIH VNETO VOZIJO V AZILNE DOMOVE! SEVEDA PA NE POZABIMO VZETI KUCANU DELA PENZIJE, KI MU GA JE PODARIL TONIN, SAJ KUCAN NA SIROKO VABI DIVJAKE V SLOVENIJO!

  • Anton

   Ja to je 50 000 volilcev…..

   • Marija

    Rabijo jih 200.000 in to bodo uvozili če zmagajo.

  • Marija

   Edino tako mu je zagotovljen obstanek.Zato je tako hitenje z uvozom. Blagor nam

 • babicagrenajug

  Vse bolj mi zdi, da veliko Slovencev še ni srečalo niti pravega Ljubljančana z Ljubljane, kaj šele radikaliziranega Tunizijca.

 • PIA PlA

  Iz tabele je razvidno, kako močno vpliva izobrazba na pranje možganov. Bolj, ko je človek pri nas izobražen, bolj oprane možgane ima. Med preprostimi ljudmi, jih je več kot polovica proti migrantskim kvotam. Med izobraženci pa več kot polovica za. Izobraženci ne samo, da imajo oprane možgane, temveč tudi morajo biti bolj poslušni, če želijo delati kariero. Tisti izobraženci, ki so ohranili zdrav pogled na svet, so pa že itak v tujini.

  • KAPIBARA

   Preprosti ljudje ZASLUŽIJO Z DELOM denar..
   izobraženci, pa imajo in pričakujejo, da jim je 5 v mesecu na bankomatu večja številka

   – HODIJO pa v službo, pa NE delat…

 • Nšo-či
 • Olga2345

  Fajonova je izjavljala, da lahko Slovenija sprejme celo 100.000 (!) divjakov (2,5 miljarde letno stroškov minimalno) , Hanžek pa kar 200.000 (!) divjakov, torej letni strošek zanje minimalno 5 miljard!!!
  Pozabiti pa ne smemo, da imajo ubogi migranti “na zalogi” se družino – desetčlansko……
  Levake in njihove nezakonite goste je treba odsloviti in rešiti Slovenijo potopa!

  • sprehajalec

   To je utopija. S stopnjami razmnoževanja, kot ga imajo, jih je iz 100.000 čez 50 let 600.000. Razmnožujejo se med seboj, porok z drugoverci na Zahodu naprimer, praktično ni. Agresivni kakor so, bo Slovenija kmalu sirija, čez nekaj let.

   Saj nismo žabe. Malo je pa treba gledati na kvaliteto življenja, ne na množino….

  • Matija

   Slovenija lahko sprejme natanko 2 migranta. Samca in samico pa v živalski vrt z njima.

 • garfi

  kdor se strinja s kvotami naj gre v kvote

 • skorpijon93

  čisto prav je povedal, gre se zato ker je muslimanska kultura z nami nezdružljiva, levica se na vse pretege trudi z multikulturnih projektom ki se je izkazal za zgrešenega totalno ! sprašujem se koliko pravih beguncev iz ukrajine je slovenija sprejela ??? ukrajinci so slovani, kristjani in nam podobni

  • Matija

   Večina jih je sprejela Rusija

   • skorpijon93

    na tisoče ukrajincev je sprejela poljska, češka,slovaška pa tudi madžarska, to so pravi begunce, ne gre se za mlade dobro hranjene moške

   • xtc

    Rusov ne Ukrajincev v bistvu okupatorjev.

    • Matija

     Rusov ne, Ukrajincev v bistvu okupatorjev.

    • Matija

     Ogromno prebivalcev Donbasa, ki jim je kijevska fašistična hunta raztumbala domove, se je odselilo v Rusijo.

 • skorpijon93

  levica je poguba za vse evropske narode, nikjer ne zmagujejo, povsod jim obračajo hrbet

 • xtc

  Nivo razmišljanja sklovenskega volilca ne glede na stopnjo izobrazbe je zelo nizek,grozljivo je to,da je nivo treznega razmisleka ravno obratno sorazmeren s stopnjo izobrazbe.
  Slovenski volilec,je bedak,ki se pišmeuhovsko vede ob referundumih,kot je npr Drugi tir,vprašanjih pritepenskih kvot,dvigov davkov in tax,kaj to pove,da je neodgovoren in nedržavotvoren-narob mora škodljive odločitve za državo dosledno zavrniti,pri nas pa tepci mislijo da bo to storil nekdodrug,če npr. v tujini neka leva ali desna vlada sprejme nerealne zakone jih navadno narod zruši hitro,z predčasnimi volitvami,pri nas pa Slovenceljni čakajo,da bo to storil nekdo namesto njih,nihče nebo,nato pa tarnajo zaradi slabega stanja,visokih davkov itd,dolžnost vsakega državljana in davkoplačevalca je da vladi onemogoči za narod in državo škodljive zakone,projekte in politiko.
  Dokler se Slovencli ne bodo ovedeli ,da to lahko storijo le oni sami-dotlej nič.
  O levakih itaq nima smisla-oni bi se še režali ko bi jim pečeni posiljevali otroke tud dojenčke-levi zblojenci,katreih politiko je vsak priseben državljan in odgovoren do svojih otrok in njih varnosti in prihodnosti PREPREČITI,z vsemi demokratičnimi sredstvi.

 • Matija

  Tale neoliberalizem, globalizem, posiljevanje z afroarabsko golaznijo in sodrgo,… vse to je kurac za Slovenijo.

  • herman

   Slovenijo bolj ogroža domača desničarska golazen.

   • Igor Furlan

    Slovenijo najbolj ogroža domača levičaraka golezan vključno z Vašo Evro poslanko.

 • RATATA

  Slabo plačani policisti se morajo izpostavljat neslutenim tveganjem.
  http://pss-slo.org/?p=5323

 • Sadako

  Nehote delajo še večje probleme. Denarna sredstva, ki se porabijo za migrante so vzeta domačim ljudem. Drugič bolezni, ki so bile že zdavnaj izkoreninjene širijo s seboj, ker so v takih velikih grupah so vsi okuženi in ker se z njimi družijo domačini potem domačini te bolezni prenašajo naprej. Evo ošpice, škrlatinka, TBC itd… Tu bom končala.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!