fbpx

Ker namestnik predsednika računskega sodišča Petrovič ni popustil pritiskom, so mu odvzeli pooblastilo!

Jorg K. Petrovič (Foto: STA)

Na Odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kjer so razpravljali o ravnanju predsednika Računskega sodišča RS Tomaža Vesela, so sprejeli tudi sklep s katerim so KPK predlagali, da na podlagi 13. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije uvede postopek, zaradi odvzema pooblastil namestniku predsednika računskega sodišča Jorgu K. Petroviču. Ta je tudi pojasnil potek dogodkov in običajno prakso obravnav revizijskih poročil ter zatrdil, da usnutka poročila ni zadrževal – v rokah ga je imel namreč zgolj nekaj dni, pritiski nanj pa so se pričeli vršiti že po 24 urah. “Ko dam soglasje revizijskemu poročilu, prispevam svoj podpis in za tem podpisom tudi stojim,” je poudaril Petrovič.

Namestnik predsednika računskega sodišča Jorg K. Petrovič je pojasnil, da revizijskega poročila o nabavi zaščitne in medicinske opreme v času koronavirusa ni zadrževal, a mu ga je predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel kljub temu odvzel in ga predal kolegici Mojci Planinšek. Spomnimo, predsednik Računskega sodišča je pooblastilo za podpis osnutka revizijskega poročila o nakupu zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov z Jorga Kristijana Petroviča prenesel na namestnico Mojco Planinšek. Po njegovem prepričanju namreč Petrovič odločitve ni sprejel v realnem času, čeprav ga je k temu pozival. A izkazalo se je, da je bil osnutek poročila pri Petroviču šele dobrih 24 ur, ko so se v medijih že začeli pojavljati zapisi, da je poročilo pri njem ter da zadržuje dokument. Po manj kot enem tednu od dne, ko je prejel osnutek revizijskega poročila, pa mu je Vesel že odvzel vlogo pristojnega namestnika.

Pred dvema dnevoma so na Odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kjer so razpravljali o ravnanju predsednika Računskega sodišča RS Tomaža Vesela, sprejeli dva sklepa. Z enim izmed sprejetih sklepov so Veselu predlagali, naj zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti pri FIFI odstopi s položaja predsednika računskega sodišča. Z drugim pa so predlagali KPK, da na podlagi 13. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije uvede postopek, zaradi odvzema pooblastil namestniku predsednika računskega sodišča Jorgu K. Petroviču. Vesel je glede tega v zagovor zatrdil, da je to moral narediti, če je želel prispevati k ohranitvi avtoritete predsednika računskega sodišča. Kaj več pa glede tega ni želel povedati. Sicer po besedah predsednika KPK Roberta Šumija sedaj poteka pridobivanje potrebnega gradiva. Šumi poudarja, da dokumenta o soglasju, ki naj bi bilo pridobljeno v času njegovega predhodnika, na komisiji ni, je pa obljubil, da bodo še naprej pregledovali arhive. Nekdanji predsednik KPK Boris Štefanec, je tudi za naš medij sicer potrdil, da je Vesel poslal na KPK pisno vprašanje, na katerega so mu odgovorili, da v skladu z določili 26. člena ZIntPK ni ovire za “aktivnost” na FIFI. Pojasnil pa je, da je sam podpisal mnenje, torej ne soglasja. Za druge medije pa je še omenil, da mu Vesel nikoli ni omeni 200 tisoč evrov prihodka.

Namestnik predsednika računskega sodišča Jorg K. Petrovič (Foto: zajetje zaslona)

Po dobrih 24 urah, odkar je bilo poročilo uradno pri Petroviču, se  je v medijih že pojavil zapis, da poročilo zadržuje
Na seji odbora za notranje zadeve, ki je v ponedeljek potekala v državnem zboru je namestnik predsednika računskega sodišča pojasnil potek dogodkov in običajno prakso obravnav revizijskih poročil.  Izpostavil je tri pomembnejše vidike in povedal, da podatki za 124 revizij, ki jih je računsko sodišče objavilo v zadnjih dveh letih, kažejo, da je usklajevanje v povprečju potekalo 58 dni. Gre za usklajevanja, ki potekajo med pristojnim namestnikom in vrhovnim državnim revizorjem, ki je revizijo pripravil. Konkretno so bili osnutki revizijskega poročila nekaj več kot 60 odstotkov časa v kabinetu, preostali čas pa na samem oddelku. Za prvi krog usklajevanja je v povprečju kabinet porabil 22 koledarskih dni, za drugi krog devet dni in za tretji krog sedem dni. Trije krogi usklajevanj so tudi povprečje obdobja dveh let. V tem obdobju je bilo 14 primerov, v katerih so bila opravljena štiri usklajevanja, pri petih revizijah pa je bilo opravljenih pet krogov usklajevanj.

Na začetku ni mogoče napovedati, koliko usklajevanj bo potrebnih. Predsednik v to usklajevanje ni vključen, ne glede na to, koliko krogov usklajevanj poteka. Predsednik se vključuje v trenutku, ko vrhovni državni revizor in pristojni namestnik ne uspeta doseči soglasja. Takrat zakon o računskem sodišču predvideva, da se vključi predsednik in odloči,” je povedal Petrovič. V konkretnem primeru je po njegovih besedah šel postopek tako, da je nekaj delov poročila prejel v branje oziroma konkretno dva dela. Celoten osnutek revizijskega poročila pa je prejel v četrtek, 17. decembra, zvečer. V petek je začel brati poročilo, v soboto so se v medijih pojavili že prvi zapisi, da je poročilo pri njem, in konkretno zapis, da poročilo zadržuje. Petrovič je povedal, da je bil zelo presenečen, da so se te informacije sploh pojavile v medijih. Minilo je torej dobrih 24 ur, odkar je bilo poročilo uradno pri njem.

Vesel je pričakoval, da bo podano soglasje, čeprav je bilo poročilo šele v prvem krogu usklajevanj
V nadaljevanju je Petrovič pojasnil, da sta se v ponedeljek s predsednikom Veselom na kratko sestala. Ta je omenil objavljeno novico, prav tako je povedal tudi za preostale medijske pritiske in poudaril, da se mudi. “Moje stališče je bilo, da če smo neodvisna institucija, potem se medijskemu pritisku ne gre podrejati,” je poudaril Petrovič in dodal, da je Veselu odgovoril, da si bo za branje vzel toliko časa, kolikor bo strokovno nujno potrebno. V torek, 22. decembra, je imel predsednik računskega sodišča novinarsko konferenco, na kateri je pojasnil, da je poročilo pri Petroviču in da pričakuje, da bo ta podal soglasje, čeprav je bilo poročilo šele v prvem krogu usklajevanj. “Na začetku usklajevanja obstaja možnost, da podam pripombe pristojni državni revizorki, ki je ta osnutek poročila pripravila, lahko zahtevam vpogled v dokumentacijo, zapišem, kako naj se določeni sklepi po mojem mnenju glasijo,” je pojasnil Petrovič. Opozoril pa je tudi, da postopek predvideva še druge možnosti,  med drugim je možno v katerikoli fazi zahtevati tudi vključitev zunanjih izvedencev.

Predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel (Foto: STA)

17. decembra zvečer je Petrovič prejel osnutek revizijskega poročila, 23. decembra pa so mu vzeli vlogo pristojnega namestnika
Popoldne oziroma zvečer po novinarski konferenci me je predsednik poklical po telefonu,” je Petrovič nadaljeval pripoved o tem, kako so si sledili dogodki. Povedal je, da se je Veselu javil 20 minut kasneje, in da sta govorila o konferenci. Vesel je dejal, da namerava revizijo prestaviti, ker enostavno ne more pristati na to, da bi si Petrovič vzel dovolj časa za tisto, kar bi moral narediti. “Ko dam soglasje revizijskemu poročilu, prispevam svoj podpis in za tem podpisom tudi stojim,” je poudaril Petrovič. Ker tega ni hotel spreminjati, je bil obveščen, da bo poročilo prestavljeno k namestnici Mojci Planinšek. Petrovič je po končanem pogovoru prek interne pošte Veselu sporočil, da bo pripombe posredoval vrhovni državni revizorki v najkrajšem mogočem času, vendar strokovno še v razumnem roku. Poleg tega je ponovno izrazil mnenje, da se ne gre podrejati medijskemu pritisku, da ne velja hiteti in da je namera, da se mu vzame vlogo pristojnega namestnika, precej vprašljiva ter da ji odločno nasprotuje. 23. decembra je bila izvedena menjava.

Po mojem mnenju gre za poseg v mojo integriteto kot člana računskega sodišča. Vsi trije člani računskega sodišča smo voljeni v državnem zboru, vsi smo dali prisego. Ravno zato, da ne bi bili podrejeni drug drugemu, da lahko vztrajamo na svojih stališčih, tako vsebinskih kot tudi časovnih, zaradi česa je prišlo do spora pri konkretnem primeru,” je povedal Petrovič in dodal, da se nikdar ni podrejal nikakršnim pritiskom, prav tako se v medijih ni oglašal, saj meni, da bi te stvari v celoti morale ostati v domeni računskega sodišča.

Sara Bertoncelj