fbpx

Vlada s številnimi projekti v podporo prenove UKC Ljubljana in vodovodnih sistemov po državi

Foto: Vlada RS

Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko – SVRK s pomočjo evropskih sredstev investira v številne projekte, ki izboljšujejo življenjski standard prebivalcev Slovenije. “Vlada Republike Slovenije je v juniju odobrila sredstva za številne projekte, ki prebivalcem lepšajo in izboljšujejo življenje,” so se odzvali na vladi. Med številnimi projekti je tako mogoče zaslediti številne investicije v prenovo UKC Ljubljana in nadgradnjo vodnega sistema v Pomurju in Savinjskem.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK so odobrili evropska sredstva za projekt “Covid-19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital”. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo ministrstvo za zdravje, znaša 50 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU. Gre za že šesto naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji.

V okviru projekta, ki bo zagotovil boljše pogoje za bolnike v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, se bo izvedla celovita energetska sanacija dveh stavb UKC Ljubljana, tako glavne stavbe kot tudi starega dela stavbe – Diagnostično-terapevtska služba. V okviru energetske prenove se bo izvedla toplotna izolacija fasade, ravne strehe in tal neogrevanega podstrešja. Poleg tega bo posodobljen sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije, prav tako bo posodobljena razsvetljava, stavbno pohištvo pa bo zamenjano. Na dvigala bodo namestili frekvenčne elektromotorje, vzpostavili pa bodo tudi centralni nadzorni sistem in organizacijske ukrepe. Predvidoma bo prenovljenih 74.894,15 kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

Poleg negovalne bolnišnice bodo v UKC Ljubljana opravili celovito energetsko sanacijo še dveh stavb UKC Ljubljana (Foto: STA)

Gre za že šesto naložbo iz pobude React-EU v zadnjih mesecih. Spomnimo, februarja 2021 je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona evrov za projekt “Covid19 – Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor”, marca 2021 4,5 milijona evrov za projekt “Covid19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana”, v začetku maja 2021 1,5 milijona evrov za projekt “Covid19 – informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni”, konec maja 2021 93 milijonov evrov za “Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo”, včeraj, 14. junija, pa 30 milijonov evrov za javni razpis “Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)”.

Nadgradnja vodovodnega sistema v Pomurju
V SVRK so tudi odobrili evropska sredstva za projekt “Nadgradnja vodovodnega sistema B”. Za 36 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala občina Rogašovci kot nosilka projekta skupaj z občinami Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Šalovci in Tišina v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 22 milijonov evrov. Z izvedeno naložbo bodo omenjene občine zagotovile dolgoročno varno, zdravstveno ustrezno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo kar 52.149 svojim prebivalcem.

Foto: Pixabay

Občina Rogašovci kot nosilka projekta bo v sodelovanju z naštetimi občinami hidravlično izboljšala in nadgradila obstoječi vodovodni sistem. Projekt predstavlja nadgradnjo že izvedenega projekta “Oskrba prebivalstva s pitno vodo Pomurja – Sistem B” v okviru finančne perspektive 2007-2013. Tokratna investicija tako obsega izgradnjo 167 kilometrov vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti, nadgradnjo vodnega vira Fazanerija in izvedbo nadzornega centra, s katerim bo omogočeno upravljanje in daljinski nadzor 91 objektov na vodovodnem omrežju. Projekt se bo začel izvajati letos jeseni, končan pa bo predvidoma v drugi polovici leta 2023.

Izboljšana oskrba s pitno vodo tudi v Savinjski regiji
SVRK je prav tako potrdil evropska sredstva za projekt “Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop”. Za 6,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala občina Žalec skupaj z občinami Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 2,6 milijona evrov.

Foto: Pixabay

Občina Žalec kot nosilka projekta bo v sodelovanju z naštetimi občinami na vodovodnih sistemih Tabor, Vransko-Polzela in Žalec, ki so povezani v enovit vodovodni sistem, na novo zgradila oziroma rekonstruirala tega. Natančneje, v okviru investicije bodo občine izvedle rekonstrukcijo skoraj 2000 metrov vodovoda ter treh črpališč. Poleg tega bodo zgradile novo zajetje, objekt za pripravo vode, dva vodohrana in 10,5 kilometra novega vodovoda. Naložba bo zagotovila stabilnejšo in varnejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo za 14.807 prebivalcev. Projekt bo končan predvidoma v prvi polovici leta 2023.

Sara Rančigaj