Leva večina še naprej ogroža pitno vodo 300 tisoč ljudem

Foto: zajem zaslona

Na današnji 30. nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor so poslanci obravnavali predlog priporočil Vladi RS zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje kanala C0, ki ga je predlagala poslanska skupina SDS. Prva je zbrane nagovorila poslanka Anja Bah Žibert, ki je poudarila, da se je gradnja kanala zaradi spornih ugotovitev in groženj, ki jih kanalizacijski kanal predstavlja, ustavila v Janševi vladi, potem pa je s prihodom Golobove vlade na oblast ponovno dobila zeleno luč, čeprav so na njene nevarnosti opozarjali že v času Šarčeve vlade. Leva večina priporočil ni podprla. 

Poslanka Anja Bah Žibert je poudarila, da je bilo že večkrat povedano, da “na odcepu kanala C0, ki nima okoljevarstvenega soglasja, gradnja ne sme potekati. Pika. Vlada, kaj še potrebujete več, da ta projekt ustavite?!” je bila kritična poslanka, ki je dodala, da kljub vsem predstavljenim dejstvom premier Robert Golob ne reagira na gradnjo, da pa enako velja tudi za ostale v vladi, pri čemer je izpostavila odsotnost ministra za okolje, ki bi tam vsekakor moral biti prisoten. Ne le da projekt nima vseh potrebnih soglasij, v času gradnje se je celo podražil za 13 odstotkov, po besedah poslanke naj bi bil presežen za 16 milijonov evrov, za piko na i pa je dodala, da se 160 tisoč evrov namenja za promocijo tega projekta. “Zakaj projekt sploh potrebuje piar, če je z njim vse dobro?” je vprašala poslanka.

“Gre za zavajanje javnosti,” je bila jasna poslanka, ki je državnemu sekretarju iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo postavila vprašanje, “ali je normalno, da se takšen projekt, ki bi moral že na začetku veljati za zelo zahtevnega in bi moral imeti vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja razdeli na neke posamezne dele, oprostite, kot da bodo fekalije tekle po delih, če ni to izigravanje?” je vprašala Bah Žibertova in kot drugo še enkrat izpostavila, da projekt nima vseh potrebnih gradbenih dovoljenj. “In to, kar ste napisali v svojem mnenju, spoštovani, se opirate na neko gradbeno dovoljenje, sporno gradbeno dovoljenje, ki ga ni, dela tam kljub temu potekajo in so potekala,” je dejala in izpostavila, da so črne gradnje za vlado očitno dopustne. Naštela jim je tudi nekaj upravnih postopkov, katerih vlada, kljub temu da bi jih morala, ni uporabila. Namignila je tudi dejstvo, da se vlada najverjetneje zanaša na pretek roka določenih pravnih sredstev, pri čemer pa je poudarila, da ničnost postopka nima roka.

Oglasil se je tudi Uroš Vajgl z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki je pristojno za gradnjo z vidika okoljske zakonodaje. Povedal je, da je bila celovita presoja na okolje opravljena v letu 2010, nakar je upravitelj pričel s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Integralno dovoljenje za čistilno napravo in ostala dovoljenja preko upravnih enot, okoljsko soglasje naj v letih 2015 in 2016 ne bi bilo potrebno po mnenju Agencije za okolje. Gradnjo je opravičeval, češ, da je bila takrat gradnja dovoljena na podlagi pridobljenih dovoljenj. ARSO je leta 2020 le ugotovil, da bo ob gradnji betonske kinete okoljska presoja le potrebna, je pa Vajgl dodal, da so iz ministrstva zahtevali še dodatno zunanjo analizo, ki jim bo v pomoč pri odločanju, rezultate pričakujejo do konec junija.

Gre za pomembno temo
Nujni seji se je preko video povezave priključila tudi dr. Tina Bregant, ki je poudarila, kako pomembna je v tem primeru omogočena razprava o tej temi v dobro državljanov in državljank. “Pravica do pitne vode je naša ustavna pravica, tudi volja državljanov izražena na referendumu, ta obča skrb ljudi kaže na to, kako pomembna je ta tema”, je dejala Bregantova in dodala, da pa zakonodaja ne bo več pomagala, če se pitna voda onesnaži. “Problematičen je del dolg, 12,2 km, ki poteka po območju, kjer se znatno poveča tveganje za onesnaženje pitne vode, gre za območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom za več kot 300 tisoč državljanov RS”, je dejala.

 “Opažam, da je družba trenutno v pat pozicijo, zato predlagam dva amandmaja“, je dejal Miha Jazbinšek, arhitekt, sodeloval pa je tudi pri oblikovanju Zakona o varstvu okolja, ko je ta nastal prvič. Prvi bi Vlado RS pozval naj uskladi Zakon o državni upravi z Zakonom o Vladi RS, ter ga predloži DZ v sprejem. V drugem amandmaju bi DZ pozval Vlado RS, naj v pristojnosti svojih ministrstev zahteva trajno opustitev gradnje kanala C0 in zagotovi takojšnjo nadgradnjo čistilne naprave Ljubljana Brod z zmogljivostjo nad 10 tisoč in pod 100 tisoč evrov. Sam se je pisno že obrnil na mestne svetnike Občine Ljubljana, nakar je od anonimne ekipe iz Gibanja Svoboda prejel pismo, da je bilo njegovo gradivo poslano njihovi svetniški skupini. Pojasnil je svoja stališča za nasprotovanje gradnji kanala pri čemer je izpostavil ključni in sicer, da “leta 2011 niso bili dani prostorski pogoji za podpis take pogodbe, ker glavni kanali proti Vodicam niso bili predvideni in načrtovani, kot tudi ne proti Pirničam”, je bil jasen.

Primc: Za potresno varnost ni narejene študije, ki jo zahteva Evropska direktiva
“Želim opozoriti na eno izjemno potresno ogroženost kanalizacijskega transportnega kanala in na dejstvo, da za potresno varnost cevi, kinete, spojev in za način gradnje ni ustreznih neodvisnih študij, ni certifikatov in ni garancij proizvajalca”
, je dejal mestni svetnik Aleš Primc, ki je povedal, da v okviru svetniških vprašanj na mestni seji o tem sploh ne smejo razpravljati, odkar je župan Zoran Janković določil tako. Zahvalil se je evropskemu poslancu Milanu Zveru, ki pridobiva pomembne in dragocene dokumente iz Evropske komisije na to temu in pojasnil, da je v zadnjem dokumentu zapisano, da se glede na lokacijo gradnje kanala pričakuje študija o potresni varnosti projekta in to še pred začetkom gradnje. Gradbeno dovoljenje, za katerega župan pravi, da ga ima je po besedah Primca izdal nepristojni organ, kljub temu pa je sodišče odločilo, da je z njim vse v redu.

Župan z drugačnimi kulturnimi navadami
Na seji je besedo dobil tudi meščan Ljubljane Blaž Babič, ki je povedal, da je delovanje župana spremljal že dlje časa, kot tudi njegove projekte. “Župan ni rojen tukaj in ima drugačne kulturne navade, nazadnje sem to videl na Tivolskem goloseku, kjer je uničil pol hriba”, je povedal Babič, ki meni, da so meščani Ljubljane ponotranjili kulturne navade župana. Podal je kazensko ovadbo zoper Zorana Jankovića in vpletene, “zaradi njegovih navad”, ki jih je bilo opaziti tudi v Klečah, ko so pretepli lastnike ozemlja. Babič je resnost gradnje kanala ponazoril s tem, da je povedal, da bo med cevjo, ki bo dokazljivo puščala in podtalnico toliko prostora kot med stropom dvorane, v kateri sedijo in njimi samimi.

Lastnik zemljišča Aleš Mrzel: Naj Janković zastavi svoje premoženje, da se bo del nastale škode krila iz teh sredstev
Svoje protiargumente za gradnjo so predstavili tudi Andrej Čufer, ki je ponovno na primerih predstavil morebitne grožnje in Tomaž Ogrin, predstavnik Društva Alpe Adria Green, ki se že od začetka ukvarja s to zadevo, izrazil pa je razočaranje nad molkom vlade o zadevi obenem pa prosil naj se sestanek s premierjem dokončno uredi. Ogrin je predstavil argumente na podlagi Ustavnih aktov in sicer o varovanju vodnega vira, ki bi v tem primeru moral biti upoštevan s strani države. Ostali prisotni so opozorili na več nevarnosti, ki se lahko v globalnem smislu zgodijo, prizadanejo pa na koncu tudi nas, ki bi na koncu lahko ostali brez pitne vode v ključnem trenutku. Jankoviću je širjenje lažnih novic oziroma neresnic očital naravoslovec in eden od lastnikov zemljišč Aleš Mrzel, češ da kanal ne bo puščal, za kar pa ne predloži nobenih argumentov. “Javno pozivam Jankoviča, da zastavi svoje premoženje tukaj in v tujini, v primeru poškodovanja C0 kanala in se bo del stroškov škode krilo iz teh sredstev, tako, da bomo vsaj nekateri malo bolj spali.”

Tudi pri projektu Stožice so rekli, da moramo zaupati in da je vse b.p. A zdaj imamo del, ki je končan, del tega pa bo “spomenik neumnosti” še nekaj let. Takrat smo verjeli v obljube, gradbena dovoljenja, investitorje itd., a izkazalo se je drugače. Bojim se, da bo tudi pri kanalu C0 tako”, je prepričan poslanec SDS Danijel Krivec, ki je dodal, da “ne ve, zakaj imamo zakonodajo, inšpektorje, presoje, na drugih segmentih omejitve, tukaj pa je vse v redu. Ob vseh predpisih. Kot da bi nekdo gradil hišo, pa ne bi uporabil potresne varnosti. Tukaj se zatiska oči, češ da ni možnosti, da ta “drekovod” pušča. Kar gotovo bo. In se ne tvega le denar, ampak predvsem zdravje in pitna voda.”

“Očitno imamo v tej državi dve pravni državi. Ena za tiste navadne državljane, druga za tiste posvečene. Čeprav so zakoni napisani za vse, veljajo zgolj in samo za nekatere,” pa je poudaril poslanec Aleksander Reberšek in nadaljeval: “Večkrat slišimo, da je bilo opravljenih veliko inšpekcijskih nadzorov, ampak ta ista inšpekcija ni opravila svojega dela, tako kot je to potrebno”. Po prepričanju poslanca NSi Reberška je tema čiste pitne vode prvo razredna in ne tretjerazredna tema, kot se jo želi predstavljati. “To je prvorazredna tema, ki se dotika več kot 330.000 prebivalcev čiste pitne vode in zdravja ljudi. Dogaja pa se, da nihče izmed vidnejših funkcionarjev ni prisoten na sejah parlamentarnih odborov. Ni predsednice države, predsednika vlade, predsednice državnega zbora in ministrov. Vsi ministri bi mogli biti tam, odgovarjati na vsa vprašanja, ki vam jih zastavljajo poslanci državnega zbora,” je bil kritičen Reberšek.

Ob koncu seje je potekalo tudi glasovanje, na katerem je bilo ugotovljeno, da točke predloga priporočila niso bile sprejete. Za je glasovalo 6 in proti 8 članov odbora.

Foto: zajem zaslona

Tanja Brkić