fbpx

Anja Kopač Mrak namesto da rešuje družine, rajši pripravlja poligon za zaposlovanje kadrov stranke SD

Anja Kopač Mrak (Foto: STA).

“Ministrica Anja Kopač Mrak je podpisala pogodbe z izbranimi izvajalci projektov večgeneracijskih centrov,” so se včeraj pohvalili na ministrstvu. Ne povedo pa, da gre še za enega izmed projektov brez dodane vrednosti, ki bo služil zgolj stranki SD in zaposlovanju njenih članov. 

Vrednotnice in odpis dolgov so poleg protiustavne kraje koroških dečkov starim staršem še dodaten projekt ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Anje Kopač Mrak, ki je v naprej obsojen na propad, skoraj devet milijonov evrov sredstev pa bomo zopet pokrili davkoplačevalci.

Kot pravijo, je cilj javnega razpisa vzpostaviti mrežo 15 večgeneracijskih centrov, ki bodo izvajali petletne preventivne programe, namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Od leta 2017 do 2021 bodo v programe namenili skoraj 9 milijonov evrov. Ministrica Kopač Mrakova se do sedaj ni izkazala s projekti, ki bi imeli pozitivne učinke na zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine v najranljivejših družbenih skupinah. Njeni projekti služijo predvsem posvečenim članom stranke SD, ki na ta račun dobijo dobro plačane in varne službe, s tem pa se še dodatno utrjuje klientelizem levice, namesto da bi se ministrica borila proti njemu.

Normalne vlade izvajajo reforme za gospodarstvo
Za komentar o teh večgeneracijskih centrih smo povprašali predsednika podmladka SDS in poslanca Žana Mahniča, ki se veliko ukvarja s problematiko mladih. Mahnič nam je povedal, da je “najboljša politika preprečevanja socialnega izključevanja ranljivih družbenih skupin politika ustvarjanja novih delovnih mest, ki pa je za vlado Mira Cerarja pretrd oreh, saj se še naprej vsako leto 15 do 20 tisoč ljudi seli po boljše življenje in delovna mesta v tujino. Teh 15 centrov bo služilo predvsem kot poligon za zaposlovanje kadrov stranke SD, kot to že vidimo v primeru centrov za socialno delo. Žal o projektu ne vemo nič konkretnega, za 8,7 milijonov evrov bi si želeli, da so opredeljeni jasni cilji in strategija, kako te cilje doseči.”

Žan Mahnič (Foto: STA=

Žan Mahnič (Foto: STA)

Na spletni strani ministrstva ni konkretnih podatkov o zastavljenih ciljih in meritvah uspešnosti projekta večgeneracijskih centrov. Prav tako se odpirajo vprašanja, zakaj tovrstnega projekta ni zmožen opraviti zavod za zaposlovanje in kdo so izvajalci, ki so bili izbrani na razpisu. Vsa ta vprašanja smo naslovili na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na odgovore še čakamo.

M. P.