fbpx

Kdaj policist migrantom lahko zavpije: “Stoj, policija, streljal bom!”

Foto: epa

Ograjo imamo, očitno pa nimamo realnega načrta, kako jo varovati in kako bo ukrepala policija, če jo bodo skušali prerezati.  Policiste smo zato povprašali, kako bodo ukrepali, njihov odgovor pa se zdi glede na situacijo več kot bizaren: dobili bodo kazen.

Žičnata ograja, ki je zdaj dolga že več kilometrov, ne gre v nos le Hrvatom, ki so že zagrozili, da jo bodo odstranili, če je ne bomo prestavili sami. Tudi migranti nad njo zagotovo niso navdušeni, saj to pomeni upočasnjeno prehajanje meje in posledično večjo možnost, da jim ne uspe priti do t. i. obljubljene dežele Nemčije ali druge evropske države, v katero so namenjeni.

Povsem na mestu se tako zdi vprašanje, kaj bodo storili slovenski policisti v primeru, da migranti ograjo prerežejo in si tako utrejo prosto pot na ozemlje Slovenije.

Mejo bodo varovali policisti in vojaki, v pomoč pa jim bo tudi helikopter
Kot nam je sporočil Drago Menegalija, predstavnik policije za področje kriminalitete, so pri postavitvi bodeče žice predvideli tudi njihovo varovanje, “in sicer z usklajenim delovanjem policije in pod njenim vodstvom slovenske vojske, tudi v obliki mešanih patrulj s predstavniki tujih policij”. Pri tem bodo, kot je še pojasnil Menegalija, lahko uporabili tehnična sredstva, kot so helikopter in termovizija.

Zastavili smo jim tudi vprašanje, ali bodo policisti imeli možnost, da v določenem primeru uporabijo silo oziroma izstrelijo opozorilni strel, da bi tako preprečili poškodovanje ograje in nezakonito prečakanje meje. Odgovorili so nam:

Pri opravljanju policijskih nalog smejo policisti uporabiti strelno orožje samo, če ne morejo drugače:
– odvrniti od sebe ali koga drugega sočasnega protipravnega napada, s katerim je ogroženo življenje, ali
– preprečiti, da bi oseba, ki ima v okoliščinah, ki kažejo na storitev kaznivega dejanja, za uporabo pripravljeno strelno orožje, eksplozivna sredstva ali druge nevarne predmete ali snovi, z njimi ogrozila življenje ene ali več oseb.

Preden policist uporabi strelno orožje, mora osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno orožje, opozoriti s klicem: “Stoj, policija, streljal bom!” ter z opozorilnim strelom v varno smer.

V primeru rezanja ograje pa bi policist po pojasnilih Menegalije najprej uporabil ukaz, s katerim bi osebi na predpisan način povedal, da ne sme uničevati ograje ali poskusiti
iti skozi njo. V primeru, da oseba kljub temu ne bi upoštevala njegovega ukaza, pa bi policist uporabil najmilejše prisilno sredstvo, da bi osebo obvladal in z njo izpeljal postopek. Praviloma se v takšnih primerih uporabi prisilno sredstvo telesne sile (če bi oseba nudila odpor) in sredstev za vezanje in vklepanje.

Stekla bi preiskava
V primeru poškodovanja oziroma preboja ograje bi policija sprožila preiskavo suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, preiskava pa bi stekla tudi v primeru prepovedanega prehoda.

V kazenskem zakoniku smo preverili, kakšne kazni sledijo posameznemu dejanju:

Poškodovanje tuje stvari
Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države
Kdor nasilno prekorači državno mejo Republike Slovenije ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo.

Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, če se na način iz prejšnjega odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi z njega.

Vsekakor bo zanimivo videti, kaj se bo dogajalo na meji in z migranti, če bi se takšen incident tudi v resnici zgodil. Morda pa je ta ograja res spretno komunikacijsko orodje, s katerim želi vlada migrantom sporočiti, naj ne prihajajo.

B. O.