fbpx

Največja vladna stranka predstavila resolucijo za višjo rodnost v Sloveniji

Ženska z otrokom. (Foto: Pixabay)

“Mlade ženske, ki želijo ostati doma in se posvetiti družini in otrokom, bomo spodbudili tako, da pri štirih otrocih ženska dobi dovolj finančnih možnosti, da ji ni treba hoditi v službo in bo na starost prejemala pokojnino,” je zapisano v resoluciji SDS. 

Predstavljamo vam SDS resolucijo ŽENSKA SEM – VEM, ZNAM, ZMOREM, ki jo je brez glasu proti sprejel delegatski zbor na 12. kongresu SDS 19. junija 2021. Tokrat se osredotočamo na mlade ženske. Končno imamo v vladi stranko, ki ima resen program družinske politike, s katerim želi tej družbeni skupini omogočiti tako ustvarjanje družine kot tudi karierno udejstvovanje. V resoluciji uvodoma piše: “Staranje prebivalstva in današnje korenite spremembe v družbi močno posegajo v način življenja in dela sodobne Slovenke, kar posledično vpliva na družino in širše na slovensko družbo.”

Sodobne ženske zaznamuje vrsta dejavnikov: materinstvo, želja po karieri, staranje prebivalstva, globalizacija svetovnega gospodarstva, migracije, demografske spremembe, hitra digitalizacija in mnoge druge. “Zato bomo v okviru trajnostnega razvoja še naprej podpirali prizadevanja za enake možnosti med spoloma ter usmerili napore v zagotavljanje enakih možnosti za dekleta in ženske pri izobraževanju, dostopanju do trga dela, kariere in pri ustvarjanju družine.” V času pandemije covid-19 so prav ženske nosile največje breme družbe – od negovanja starejših članov družin, varstva, šolanja na domu in nenazadnje tudi skrbi za svoj poklicni razvoj. Mnoge so bile izvzete iz trga dela, kar se bo v prihodnosti poznalo na njihovih prihodkih.

 

 

SDS skuša pomagati mladim ženskam pri odločanju za družino in na karierni poti. (Foto: posnetek zaslona)

Sodobne mlade ženske si danes v civilizacijsko visoko razviti družbi prizadevajo za enake možnosti, kot jih imajo moški. Med najpomembnejše prioritete mladih žensk spadajo: promocija žensk v podjetništvu in politiki, spodbuda pri odločitvi za družino in otroke, pomoč pri čimprejšnji vključitvi na trg dela in hitro reševanje stanovanjskega problema za mlade družine. Ženski odbor SDS zato predlaga ukrepe, s katerimi bi mladim ženskam olajšali odločitev za več otrok: “Zagotovili bomo dodatna sredstva za gradnjo vrtcev in šol, družina bo za vsakega otroka prejela univerzalni otroški dodatek.” 

Mladim ženskam, ki se želijo posvetiti družini, pri štirih otrocih ne bo več treba hoditi v službo 

“Ponudili bomo pomoč pri reševanju stanovanjskega problema, davčne olajšave se bodo povečevale glede na število otrok, z vsakim otrokom se glavnica stanovanjskega kredita zmanjša za 10 %.” In ukrepi, s katerimi se zagotovi enake možnosti za mlade ženske: mlade ženske, ki želijo ostati doma in se posvetiti družini ter otrokom, bodo spodbudili tako, da pri štirih otrocih ženska dobi dovolj finančnih možnosti, da ji ni treba hoditi v službo in bo na starost prejemala pokojnino (nadomestilo za opravljanje negovanja oziroma skrbi za otroke in gospodinjstvo s plačanimi prispevki in upoštevanjem delovne dobe), obenem pa bodo spodbujali višji delež žensk na vodstvenih delovnih mestih.

Domen Mezeg