fbpx

Namesto iskrenega opravičila in kesanja zaradi Turnškovega izpada Brglez napadel poslanca Mahniča

Žan Mahnič: Predniki stranke SD so preganjali vernike, danes pa se razglašajo za humaniste (Foto: STA)

Predsednik Državnega zbora RS Milan Brglez je v izjavi za javnost v svoji boljševistični maniri povsem zbanaliziral partizanski izpad Tita Turnška, v katerem je ta zmerjal poslance z “lažnivimi kurci” in namesto iskrenega opravičila napadel tiste, ki so na seji skrbeli za red in mir ter v splošnem zagovarjajo slovensko osamosvojitev in demokratične vrednote. “Obsojam Brglezovo ravnanje, da je vulgarnega Turnška pomilostil, nedolžnega Mahniča pa obsodil,” pa je na tviterju sporočil poslanec SDS Jože Tanko, ki je včeraj v pismu od Brgleza zahteval, naj se Turnšku prepove vstop v državni zbor, dokler se ta ne opraviči. 

Ko se nekdo vsem na očeh razgali na tako odvraten način kot Tit Turnšek v hramu demokracije na seji odbora za obrambo, kjer je poslance, ki so zgolj razpravljali v okviru poslovnika in ustavno zajamčenih načel svobode govora na dostojanstven in kulturen način, se pričakuje ne le opravičilo, temveč tudi določeno mero kesanja. Na zahtevo poslanca SDS Jožeta Tanka v pismu predsedniku Državnega zbora Milanu Brglezu po opravičilu je slednji sicer obsodil Turnškovo dejanje, vendar je priložnost hkrati zlorabil za pritlehen politični obračun s tistimi, ki opozarjajo na red in disciplino na sejah teles državnega zbora ter skrbijo za uravnoteženost Državnega zbora, ki je v trenutni sestavi tako radikalno levičarska, da je že nevarna samemu ustavnemu redu.

Poleg pisma vodje poslanske skupine SDS Jožeta Tanka je Brglez prejel tudi pismo Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije ter prišel do povsem njemu lastnih zaključkov. Na podlagi njunih ogledov je sicer dejal, da obsoja tako Tita Turnška kot Žana Mahniča, ki je predsedoval 48. nujni seji odbora za obrambo – ob tej izjavi Brglez brezsramno razkrije svoj političen obraz in nezmožnost objektivnega ocenjevanja razmer. Zaradi česa pa bi se moral opravičiti predsednik odbora za obrambo Žan Mahnič? Ker je spoštoval poslovnik? Ker je skrbel za red in disciplino na seji dobora? Ker je gosta odbora za obrambo Tita Turnška opozoril na neprimerne besede, ki ne sodijo niti za gostilniško mizo, kaj šele v Državni zbor in ga poslal iz dvorane?

So predsendik Brglez in ostali SMC-jevi poslanci nedorasli svoji funckiji?
V nadaljevanju pisma Brglez izkoristi črnilo tudi za obračun s poslancem Mahničem, ki po njegovem odbor za obrambo “uporablja in zlorablja za poligon za politična obračunavanja,” ter izpostavi decembrsko 44. sejo Državnega zbora, ko je Mahnič predstavnike koalicije, ki so napovedali obstrukcijo, označil s “petokolonaši in nasprotniki osamosvojitve.” Kaj je tukaj zopet narobe z Mahničevimi besedami, predsednik Državnega zbora? Če smo natančni, je Mahnič takrat dejal: “Lepo je zopet imeti sejo brez petokolonašev in tistih, ki so bili proti slovenski osamosvojitvi, tako da smo tukaj tisti, ki nam gre za Slovenijo, tisti, ki nam gre za vojsko, in to je Slovenska demokratska stranka,” in kasneje v svojem odgovoru tudi pojasnil, na koga so letele njegove besede. Hkrati je poudaril, da je pripravljen razmisliti o svojem odstopu, če “bodo poslanci SMC odstopili kot poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, ker so protiustavno vzeli mandat poslancu Janezu Janši, protiustavno prepovedali referendum o ZZZDR, protiustavno potrdili proračun RS za leti 2017 in 2018 in druga dejanja, s čimer so dokazali, da nimajo izkušenj ter da so nedorasli ter premalo zreli za funkcijo poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.” In nato vse tiho je bilo …

Pismo predsednika državnega zbora Milana Brgleza objavljamo v celoti:

V preteklih dneh ste se nekateri novinarji obrnili name za komentar dogajanja na 48. nujni seji Odbora za obrambo (3. 5. 2017), za komentar odprtega pisma Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS; 8. 5. 2017) in za komentar pisma vodje Poslanske skupine SDS gospoda Jožeta Tanka (PS SDS; 9. 5. 2017). Tematika je izrazito večplastna, zato podajam daljši odgovor.

Naj na začetku pojasnim, da mi Poslovnik Državnega zbora ne daje pooblastil, da bi neposredno ukrepal, če na sejah delovnih teles pride do kakršnihkoli kršitev Poslovnika. Ne glede na to in zato ker sem se vedno zavzemal za dvig politične kulture in dialoga, sem natančno prebral magnetogram navedene seje Odbora za obrambo, pismo KoDVOS-a in pismo gospoda Jožeta Tanka. Prav tako sem si ogledal nekaj medijskih poročil o tem dogodku ter na ločena pogovora povabil tako predsednika ZZB NOB dr. Tita Turnška kot tudi predsednika Odbora za obrambo Žana Mahniča. Na podlagi vsega tega sporočam sledeče:

1) obsojam in obžalujem ekscese, ki so se zgodili na 48. nujni seji Odbora za obrambo, tako s strani predsednika ZZB NOB dr. Tita Turnška kot tudi s strani predsednika Odbora z obrambo Žana Mahniča. Menim, da besedišču, ki je bilo na tem odboru uporabljeno, ni in ne sme biti mesta v Državnem zboru;

2) obrambni resor je v državni ureditvi eden izmed t. i. državotvornih resorjev. V Državnem zboru je bilo vodenje Odbora za obrambo zaupano največji opozicijski poslanski skupini. Obžalujem, da lahko na podlagi tudi nekaterih drugih preteklih izkušenj ugotovim, da aktualni predsednik Odbora za obrambo svoj položaj uporablja in zlorablja za poligon političnega obračunavanja, pri čemer kot primer take zlorabe izpostavljam 44. nujno sejo Odbora za obrambo (7. 12. 2016), ko je predsednik Žan Mahnič predstavnike koalicije, ki so napovedali obstrukcijo te seje, označil s petokolonaši in tistimi, ki so bili proti slovenski osamosvojitvi;

3) demokracija predpostavlja možnost mnenje izraziti, pluralnost mnenj in njihovo enakopravno javno soočanje. Če te možnosti ni, gre za zlorabo ali farso demokratične oblike, ki – v primeru predstavniškega organa – predpostavlja samoomejevanje predsedujočega v razpravi in preudarno poseganje po instrumentih v skladu s Poslovnikom Državnega zbora. Navedeno tudi pomeni, da mora vsak državljan in poslanec v razpravi spoštovati tudi Ustavo Republike Slovenije. Gre za temelj našega pravnega reda, ki že po definiciji terja skladnost vseh podrejenih aktov, vključno z dejanji. Pri tem je nedvomno, da je vsakdo odgovoren za svoje ravnanje, torej tudi za to, kaj in kako svoje misli pove;

4) upoštevaje Poslovnik so k obravnavi posameznih točk lahko povabljeni predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, ter strokovnjaki in predstavniki zainteresiranih javnosti, ki pa že po naravi stvari niso v enakem položaju kot poslanke in poslanci. Prav tako imajo v aktualnem zakonodajnem postopku poseben status predstavniki predlagatelja (oz. Vlade) in Zakonodajno-pravne službe (prvi odstavek 51. člena Poslovnika). Ostali vabljeni (t. i. gostje) tako lahko na seji sicer izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi, ne morejo pa razpravljati, kar pomeni – da ne morejo ne polemizirati ne replicirati;

5) na tem mestu ponovno pozivam predsednice in predsednike delovnih teles, da skrbijo za spoštljivo razpravo in s tem za dvig kulture dialoga, predvsem pa, da blažijo morebitne provokacije, ki se lahko kdaj, podobno kot na plenarnih sejah, pojavljajo na delovnih telesih. To določajo tudi določbe »Dogovora o sklicevanju in vodenju sej delovnih teles na podlagi Poslovnika in uveljavljene parlamentarne prakse«, ki so ga vodje poslanskih skupin soglasno potrdili 14. 3. 2017;

6) že večkrat in na različne načine sem pozval vse poslanke in poslance Državnega zbora, da s svojimi dejanji pokažejo, kako bi morale potekati razprave v Državnem zboru, pa tudi sicer. Pri opozarjanju na potrebo po strpnem in spoštljivem dialogu na vseh ravneh nameravam vztrajati še naprej. Le s takim načinom bomo omogočili dvig politične kulture. Poslanke in poslanci moramo biti zgled, kako se vodi in oblikuje razprava, in to ne glede na različna svetovnonazorska prepričanja.

Na koncu želim dodati še informacijo, da je na včerajšnjem razgovoru z menoj dr. Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB, dejal, da obžaluje neprimerne besede, ki jih je izrekel na seji Odbora za obrambo, ter pojasnil, da mu je žal, da je namesto da bi ravnal racionalno, ravnal čustveno. Želim si, da bi tudi druga stran (v »tej zgodbi«) pripoznala svoja dejanja, jih ustrezno ovrednotila in ugotovila njihovo napačnost.

C. Š.